Optika Rumunska kotelna K40

spojíme se světlem ...

Optika Rumunska kotelna K40

Příspěvekod Stefan » stř 27. zář 2006 18:29:25

[* ../Stefan/Optika/Mapka_na_web.jpg *]


mapa jak to budepříspěvek upravil Stefan: 27.09.2006 22:41:15

příspěvek upravil Stefan: 10.03.2007 17:31:10

příspěvek upravil Samson: 28.06.2007 21:07:18
  • 0

Stefan
 
Příspěvky: 221
Registrován: sob 16. lis 2013 16:02:18
Reputace: 0

Re: Optika Rumunska kotelna K40

Příspěvekod Stefan » stř 27. zář 2006 21:01:21

[* ../Stefan/Optika/Optika na web.jpg *]
tohle bych posilal jako mapu vykopu

příspěvek upravil Stefan: 27.09.2006 21:09:32

příspěvek upravil Stefan: 10.03.2007 17:31:21

Přejmenuj si soubor, aby tam nebyly mezery

příspěvek upravil Samson: 28.06.2007 21:07:54
  • 0

Stefan
 
Příspěvky: 221
Registrován: sob 16. lis 2013 16:02:18
Reputace: 0

Re: Re: Optika Rumunska kotelna K40

Příspěvekod samson » čtv 28. zář 2006 9:15:15

Stefan napsal(a):
tohle bych posilal jako mapu vykopu

příspěvek upravil Stefan: 27.09.2006 21:09:32

- Chybí ti tam výkop ke kanálku v ul. Vančurova
- btw: good work ... jsem rád, že se to hýbá ... svolení k výkopu mezi kanálkem a vaší kotelnou máme. Tedy:
+ já vám dám úřední kopie dokladů (vyjádření, svolení, pozemky, TZ-část) co mám.
+ Vy si musíte nechat namalovat projekt a dozařídit povolení ohledně překopu silnice.
+ S tím by chtělo začít a dotáhnout páteřní chráničku do kotelny. Souběžně s tím třeba podat na město žádost o svolení s lokálními výkopy mezi domy a kotelnou. Na městě to bude trvat dlouho, neboť budou volby, pak Vánoce atd.... do jara to snad bude hotové....

příspěvek upravil Samson: 28.09.2006 10:21:57
  • 0

Samson
Uživatelský avatar
samson
 
Příspěvky: 5800
Registrován: úte 30. črc 2013 8:06:31
Reputace: 12

Re: Re: Re: Optika Rumunska kotelna K40

Příspěvekod Stefan » čtv 28. zář 2006 15:39:31

- Chybí ti tam výkop ke kanálku v ul. Vančurova
ten tam ani nebude to mas v papirech ty tak nebudem zadat dvakrat ne?
)jestli jo tak to tam primaluju)
jeste sem dan tu technickou zpravy mam tam par nejasnosti


příspěvek upravil Stefan: 28.09.2006 15:42:05
  • 0

Stefan
 
Příspěvky: 221
Registrován: sob 16. lis 2013 16:02:18
Reputace: 0

technicka zprava

Příspěvekod Stefan » čtv 28. zář 2006 15:43:40

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název stavby: RUMUNSKÁ VÝCHOD - Položení chrániček HDPE 37, HDPE 25 optického kabelu
metropolitní sítě CZELA.NET
projekt typu FTTH – Fiber to the home

Místo stavby: Čelákovice

Kraj: Středočeský

Objednatel: CZELA.NET o.s.
Komenského 1645
250 88 Čelákovice

IČO objednatele 266 270 43

Druh stavby: Položení chrániček optického kabelu

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení

Hlavní projektant optiky: Ing. Petr Sixta

Investor: Czela.net, občanské sdružení
Komenského 1645
250 88 Čelákovice
dále jen „Sdružení“

Stavební dozor: dle výběrového řízení občanského sdružení

Začátek stavby září ..........
Ukončení stavby listopad .........

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
a) Realizační dokumentace : Projekt pokládky chrániček
(ing. Petr Sixta, Jungmanova 569/21, 25088 Čelákovice).

b) Výpisy z katastru nemovitostí dotčených pozemků

c) Ověřený snímek pozemkové mapy dotčených pozemků

d) Vyjádření – VaK Mladá Boleslav, a.s.

e) Vyjádření – Český Telecom, a.s.

f) Vyjádření – STP, a.s. Mladá Boleslav

g) Vyjádření – STE, a.s. + ČEZ a.s. Praha

h) Souhlas s ukončením chrániček sítě Czela.net majitelů nemovitostí dotčených pozemků

i) Souhlas firmy Q-byt s ukončením chrániček sítě Czela.net do kotelny K40

j) Souhlas města Čelákovice3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Cílem této stavby je:
|---------------------
1) připojení panelových domu č.p:1449, 1451, 1453, 1455 na kotelnu K40
|---------------------
2) vyvedení dvou chrániček z kotelny K40. Tyto Chráničky budou ukončeny ve vodoodolné plastové rozvodné skříni rozmeru 25×20cm, která bude umístěna v oplocení pozemku č: 1011/2, 999/1
|---------------------
|---------------------
V kotelne se bude nachazet v blizké boucnosti paterni bod site Czela.net
|---------------------
|---------------------
Podmínkou Města Čelákovice je, že jednotlivé panelové domy nebudou galvanicky propojeny, a z této podmínky vyplynulo, že bude nutno použít optické vlákno. Tato stavba je součástí projektu typu FTTH.
Kromě galvanického oddělení je další nezanedbatelnou výhodou možnost využít v budoucnu optické vlákno i pro další služby. Realizace propojení optickým kabelem předpokládá omezení či zrušení používání WI-FI technologií a tím snížení rušení a zvětšení kapacity a kvality spojení pro případné další členy.
Vlastní pokládka, výkopové práce a ostatní výkony budou smluvně zajištěny a pokryty externím dodavatelem. Nespecifikované práce si Sdružení provede svépomocí.

|---------------------
4 SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
Umístění a trasy položení jednotlivých chrániček pro optické kabely je v souladu s územně plánovací dokumentací města Čelákovice. Koncové body kabelů a technologické propojení tato dokumentace neřeší.
|---------------------

5 CELKOVÁ SITUACE STAVBY
|---------------------
5.1 Použité mapové a geodetické podklady
|---------------------
a) projektová dokumentace s vyznačenou trasou pokládky chráničky zpracovaný
ing. Petrem Sixtou.
|---------------------
b) mapovým podkladem pro zákres tras chrániček do přehledné situace byl použit ověřený snímek pozemkových map.
|---------------------
c) zákres tras chrániček do ověřeného snímku pozemkových map města Čelákovice 1:1000 dle skutečného provedení.
|---------------------
5.2 Údaje o stávajících ochranných pásmech a chráněných územích
|---------------------
Území stavby se nenachází v žádných ochranných pásmech.
Vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Čelákovice je jednou z příloh.


|---------------------
6 TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY, LHŮTA VÝSTAVBY

Zahájení stavby září ..........
Ukončení stavby listopad ..........

|---------------------

6.1 Příprava na výstavbu
Výkopy budou provedeny ručně nebo technikou dle místních podmínek. Nejprve bude sejmuta ornice v tl.20cm v celkovém potřebném množství. Zemina bude uskladněna mimo průměty korun stromů a mimo komunikace na pozemcích města a využita pro pozdější provedení konečných terénních úprav. Přebytek bude využit dle výsledků na dorovnání terénu dle podmínek uvedených ve vyjádření odboru životního prostředí Města Čelákovice.
Po skrývce ornice bude ihned následovat položení chrániček, zapískování, zasypání zeminou, položení výstražné folie a následné uvedení plochy do původního stavu.
|---------------------
Vytyčení kolizních sítí a zájmových povrchových oblastí (zejm. plyn, elektro nn, telekomunikace) bude provedeno v předstihu před realizací prací a dle propozic zájmových pásem a provozovatelů jednotlivých sítí, barevně vyznačeno sprejem na vozovku či obrubníky komunikace.
Při křížení sítí s elektro bude dodržena norma ČSN 33 2000 5-52.
|---------------------
6.2 Doprava a parkování
V době pokládky chrániček nebude nijak omezen provoz ani parkovaní.
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY
|---------------------
6.3 Urbanistické řešení
Nemění se. Stavba nijak neznění ráz krajiny ani jeho přilehlého okolí.

|---------------------
6.4 Architektonické řešení
Nemění se. Stavba neznění architektonické řešení dané lokality.
|---------------------
6.5 Pokládka
Chránička HDPE37 vnitřního průměru 32 mm, HDPE25 (20mm) bude položena do výkopu provedeného dle bodu 6.1 Nad trasou chrániček bude položena signalizační folie příslušné barvy. Chránička bude položena na pískový podsyp tloušťky 10 cm, obsypána pískem, první hutnění bude provedeno až po nasypání vrstvy 20 cm. Pokládka chrániček bude smluvně zajištěna firmou realizující výkopy. Protože chránička je vodotěsná, spád chráničky není třeba dodržovat. Při souběžném vedení chrániček budou tyto svázány po 5m. Před zasypáním bude provedena dokumentace skutečného položení chrániček. Bude prováděna průběžná fotografická dokumentace a 3D digitální zaměření pro potřeby města.
Chránička HDPE 40 je dodávána v klubech po 200m, HDPE 25 po 100m.

Metráž vychází z poslední studie a je zcela orientační
Úseky:
|---------------------
Kotelna K40 (Rumunská) – dům č.p. 1449 –90m vše výkop –HDPE 37
|---------------------
Kotelna K40 (Rumunská) – dům č.p. 1451 –40m vše výkop –HDPE 37
|---------------------
Kotelna K40 (Rumunská) – dům č.p. 1453 –40m vše výkop –HDPE 37
|---------------------
Kotelna K40 (Rumunská) – dům č.p. 1455 –90m vše výkop –HDPE 37
|---------------------
Kotelna K40 (Rumunská) – pozemek č: 999/1 –65m vše výkop –HDPE 25
|---------------------
Kotelna K40 (Rumunská) – pozemek č: 1011/2 –45m vše výkop –HDPE 25
|---------------------
CELKEM 370m
|---------------------
**6.6 Ukončení v objektech
Ukončení chrániček je u tohoto projektu výhradně uvnitř objektů na dotčených pozemcích a je řešeno svolením majitelů těchto objektů (přílohy žádosti o ÚR).**|---------------------
7 Vlivy na okolní životní prostředí
|---------------------
7.1 Vliv stavby na životní prostředí
Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní životní prostředí v blízkém okolí.

Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení uvedeny do původního stavu.

|---------------------
8.2 Ostatní vlivy
Stavba nezpůsobí změny v místní topografii terénu, nezpůsobí ovlivnění stability terénu, nebude mít vliv na vznik eroze. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se v zájmovém území pro výstavbu závodu ani v jeho těsné blízkosti nenachází zvláště chráněné území. Zájmové území není z botanického ani zoologického hlediska významné. Nepředpokládáme, že by při stavbě a provozu areálu mohlo dojít k poškození chráněných druhů rostlin nebo živočichů.


Pozemky dotčené stavebními pracemi:

č. lokalita vlastník
|---------------------
3175/3 Čelákovice Město Čelákovice
|---------------------
996/1 Čelákovice Město Čelákovice
|---------------------
996/13 Čelákovice Město Čelákovice
|---------------------
996/17 Čelákovice Město Čelákovice
|---------------------
996/18 Čelákovice Město Čelákovice
|---------------------
996/25 Čelákovice Město Čelákovice
|---------------------
1011/2 Marie Bouřilová 1/2 - Josef Paleček 1/2
|---------------------
|---------------------
999/1 Anna Špírková


V Čelákovicích dne 3.7.2006

Žadatel – Štěpán Vondráček
příspěvek upravil Stefan: 05.10.2006 15:42:07

příspěvek upravil Stefan: 05.10.2006 15:48:28

příspěvek upravil Stefan: 05.10.2006 15:50:12

příspěvek upravil Stefan: 05.10.2006 15:50:49

příspěvek upravil Stefan: 06.10.2006 15:04:20
  • 0

Stefan
 
Příspěvky: 221
Registrován: sob 16. lis 2013 16:02:18
Reputace: 0

Re: technicka zprava

Příspěvekod tencl » čtv 28. zář 2006 23:47:16

- FTTH to není, ale téhle zkratce stejně málokdo rozumí.
- HDPE používáme spíš 37 než 40mm vnějšího průměru. Cránička 37 má vnitřní průměr 32mm
- "u plotu doleva" nelze napsat. Možná tak "ke switchi 080808". Chránička zde bude ukončena ve vodoodolné plastové rozvodné skříni rozmeru 25x20cm, která bude umístěna v oplocení pozemku xy (též někde uvést majitele tohoto oplocení/pozemku a jeho souhlas)
-možna k dodej poznámku, že kotelna K40 bude napojena na síť investora v rámci projektu abcd (přesný název ví samson), na kterou investor má územní rozhodnutí
  • 0

tencl
 
Příspěvky: 6221
Registrován: sob 16. lis 2013 16:02:18
Reputace: 101

Re: Re: technicka zprava

Příspěvekod samson » pát 29. zář 2006 0:20:11

dan_tencl napsal(a):
- FTTH to není, ale téhle zkratce stejně málokdo rozumí.
- HDPE používáme spíš 37 než 40mm vnějšího průměru. Cránička 37 má vnitřní průměr 32mm
- "u plotu doleva" nelze napsat. Možná tak "ke switchi 080808". Chránička zde bude ukončena ve vodoodolné plastové rozvodné skříni rozmeru 25x20cm, která bude umístěna v oplocení pozemku xy (též někde uvést majitele tohoto oplocení/pozemku a jeho souhlas)
-možna k dodej poznámku, že kotelna K40 bude napojena na síť investora v rámci projektu abcd (přesný název ví samson), na kterou investor má územní rozhodnutí

- ano spíše je to FTTB (viz. http://www.lupa.cz/clanky/pristup-po-optice-stale-jen-sen/ )
- co se týče jména projektu, tak to je spíše na PetraD. Dohodli jsme se, že tuto část (tedy propojení K70 a K40) dotáhne realizačně on. Tedy včetně projektu.
  • 0

Samson
Uživatelský avatar
samson
 
Příspěvky: 5800
Registrován: úte 30. črc 2013 8:06:31
Reputace: 12

Re: Re: technicka zprava

Příspěvekod tencl » pát 29. zář 2006 9:20:45

oprava :
dan_tencl napsal(a):
-možna k dodej poznámku, že kotelna K40 bude napojena na síť investora v ulici Vančurova v rámci projektu abcd (přesný název ví samson), na kterou investor již má územní rozhodnutí 12345/789
  • 0

tencl
 
Příspěvky: 6221
Registrován: sob 16. lis 2013 16:02:18
Reputace: 101

Re: Re: Re: technicka zprava

Příspěvekod Stefan » pát 29. zář 2006 20:23:58

tak se to opravyl zkoukne teto. piste dalsi chyby at to nejak dotehnem do zdarnyho konce :)
Mam tam jeste nepsat do tech zasazanejch pozemku ty dva (u plotu) nebo to tam nemusi bejt protoze to neni mesta?
PS: ty podtrzeny veci se m nejak nezdaj

příspěvek upravil Stefan: 29.09.2006 20:48:02
  • 0

Stefan
 
Příspěvky: 221
Registrován: sob 16. lis 2013 16:02:18
Reputace: 0

Re: Re: Re: Re: technicka zprava

Příspěvekod samson » pát 29. zář 2006 20:48:28

Stefan napsal(a):
tak se to opravyl zkoukne teto. piste dalsi chyby at to nejak dotehnem do zdarnyho konce :)
Mam tam jeste nepsat do tech zasazanejch pozemku ty dva (u plotu) nebo to tam nemusi bejt protoze to neni mesta?

příspěvek upravil Stefan: 29.09.2006 20:25:46

- co se týče poznámky "na kterou investor má územní rozhodnutí číslo: %%%%%%" tak to bych tam ani nedával.... územko na připojení kotelny pravděpodobně poběží skoro současně s tímto
- technickou zprávu nejdříve zpracuj hlavně s ohledem na to, že budeš nejdříve žádat město o svolení, k čemuž budeš přikládat TZ (prováděcí dokumentaci). Musí tam být specifikováno hlavně ukončení chrániček (i u soukromých osob) - to tam , koukám, je.
- k pozemkům... nevím, které "u plotu" myslíš.

příspěvek upravil Samson: 29.09.2006 20:49:31
  • 0

Samson
Uživatelský avatar
samson
 
Příspěvky: 5800
Registrován: úte 30. črc 2013 8:06:31
Reputace: 12

Další

Zpět na Optika

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron
Reputation System ©'