Czelahled

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Malá násobilka pro začínajícího pozorovatele

  1. Dalekohled má dvě základní části: objektiv a okulár.
  2. Změna velikosti zvětšení se dosahuje výměnou okulárů.
  3. Zvětšení Z je dáno poměrem ohniska objektivu fOB a ohniska okuláru fOK, např. fOB = 1000 mm a fOK = 10 mm, pak zvětšení Z = 100x.
  4. Maximální použitelné zvětšení je dvojnásobek průměru dalekohledu, tj. pro průměr 100 mm je maximální zvětšení 200x.
  5. Minimální použitelné zvětšení je šestina průměru dalekohledu, tj. pro průměr 100 mm je minimální zvětšení 17x.
  6. Optimální maximální zvětšení pro pohodlné pozorování je jednonásobek průměru dalekohledu, tj, pro průměr 100 mm je maximální zvětšení 100x.
  7. Nejvíce používané zvětšení během roku vzhledem k atmosférickým podmínkám u nás, které budete používat, je do 150x.

Mé základní doporučení:

Pamatujte, že při pozorování objektů na hvězdné obloze ze Země:

"z dalekohledu nelze udělat mikroskop"

a vězte, že dalekohledem o průměru 60 mm při deklarovaném zvětšení 560x neuvidíte nic jiného, než světlý flek.

Holubec Jaromír v.r. - zdroj: http://www.atc-astro.cz/nasobilka/

Modifikace webkamery

http://course.wilkes.edu/astroimages/stories/storyReader$695

http://ghonis2.ho8.com/Pro9000mod.html

Dalekohledy

http://dalekohledy.cz/webmagazine/products_detail.asp?idk=202&idp=1359 http://dalekohledy.cz/data/products/prev_1359.jpg


http://dalekohledy.cz/webmagazine/products_detail.asp?idk=243&idp=1402 - ten je primo riditelny z kompu http://dalekohledy.cz/data/products/prev_1402.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje