Inventura majetku

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Metodika drobného majetku

Evidovaný drobný majetek je zboží s pořizovací hodnotou 5000 - 40 000,-

 • Majetek za PHP nespadá do evidence níže, je evidován pouze zápůjční smlouvou. Ostatní drobný majetek pořízený v rámci akce viz dál...

Role účastnící se procesů:

 • Šéf akce - polepí, nascanuje kód, vyfotí, dodá popis, odešle do Netadminu (pomocí Androidí aplikace)
 • Asistentka - páruje majetek k rozpisu
 • Vlasta kontroluje
 • Podpora provádí prvotní evidenci a polepení

Předpokladem je, že s majetkem na počátku zachází vždy šéf akce. Za nový majetek vzniklý nákupem je prvotně odpovědný šéf akce. Netadmin v okamžiku pořízení přidělí unikátní inventární číslo (invent). Šéf akce nalepí čárový kód, nascanuje ho, vyfotí předmět, spojí ho s akcí a dodá případně krátký popis předmětu. Evidenci drobného majetku vede asistentka, kontroluje Vlasta.

Když dorazí faktura, asistentka spáruje majetek přiřazený k akci s konkrétním rozpisem (vybere podle fotky případně pomocného popisu předmětu). Majetek se pak buď pojmenuje podle rozpisu nebo se případně název složí z původního názvu a názvu uvedeném v rozpisu.

Drobný majetek:

 • vzniká nákupem nového majetku nebo rozdělením starého majetku.
 • zaniká likvidací na základě zápisu o ukončení životnosti. Drobný majetek nelze odprodat.
 • mění své umístění. (přesuny by mohly být součástí akce?)
 • může asistent slučovat nebo rozdělovat dle potřeby.

Náhrada drobného majetku se provede tak, že se přesune např. starý router z daného bodu do skladu nebo se majetek označí příznakem k likvidaci. Nový se pak přiřadí na dané místo standardním způsobem.

Inventura:

 • Majetek, který se najde jinde a je polepený kódem - nejjednodušší případ. Zaeviduje se změna umístění, ta se natvrdo přepíše a už není potřeba nic dalšího dělat
 • Majetek, který se najde jinde a není polepený nebo je kód nečitelný - dá se nový kód a zaeviduje se na umístění, kde byl nalezen. Zároveň se musí udělat nějaký seznam, který bude oznamovat duplicitu! Až se někde stejný majetek nenajde, tak to musíme spárovat. Starý záznam označíme jako nevalidní?
 • Majetek, který se nedohledá a nebyl zlikvidován - nejprve hledáme možnou duplicitu v seznamu viz předchozí bod a pokud se nepovede, zlikvidujeme. Pokud na konci tohoto procesu v seznamu "duplicit" něco zbude, je to špatně - buď tam dal někdo něco co nezaevidoval, nebo jsme někde neodhalili chybějící kus. Každopádně bych to nechal v evidenci a od další inventury bych duplicity nuloval - když příště bude něco chybět, tak to jakoby zlikvidujeme a tím se to narovná.

Tady je vidět, že při každé inventuře musíme označovat i to, co se našlo nějakým příznakem (nebo datumem) - asi u každého majetku držet datum poslední inventury, abychom nakonci mohli udělat sjetinu toho, co se nedohledalo...


Metodika investičního majetku

Jde o majetek nad 40.000,-Kč, a to zařízení sítě, tj. jednorázově pořízené kabeláží oblasti nebo nákupem switche (uvedené do provozu zprovozněním) a nebo jde o stavby (uvedené do provozu kolaudací).

Evidenci vede účetní (část zákonná) a ouřada (část evidenční, tedy obdobně jako drobný majetek). Údaje z účetnictví o pořízení mají přednost před evidencí interní. Naopak ostatní údaje z evidence interní mají přednost před evidencí účetní. Například doklad o změnách v majetku včetně likvidace vytvořený ouřadou je zároveň dokladem účetním k účetní likvidaci. Účetní čísla musí být stejná jako čísla v evidenci, což se kontroluje jednou ročně při uzávěrce.

Úklid

 1. Spojit Danův a Satahův seznam umístění a porovnat umístění dle inventury z 2012.
 2. Projít aktuální seznam majetku. Rozdělit ho na umístění po bodech.
 3. Každé zjištění se musí promítnout do evidence S dokladem - už jsme měli hafo pokusů, které nikdo nikam nezapsal !
 4. Zaúkolovat podporu a dodat ji potřebné nástroje pro prvotní evidenci (tam kam kluci půjdou tam to polepí a vyfotí).
 5. Vyvinout pro to nástroj co bude umět vyhledávat v majetku a vyměňovat, přiřazovat kódy - HOTOVO
 6. Vyvinout párovátko rozpisů a evidovaného majetku.

Kódy jsou nezávislé na inventárním čísle, tak bude jednoduché nalepit přes starý kód nový a jen jej propárovat s majetkem.

Pruzení

 • nemožnost zavřít akci, když její rozpisy nemají ev.č. - nevýhoda, velký programování, vyjímky ..., czela jako dlužník dodavatelům
 • měsíční report - vyprudíme se, nevýhoda: je to měkký
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje