IoT

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Internet věcí se dneska skloňuje ve všech pádech. Skoro všechno jde připojit n internet, sledovat a analyzovat.

Aby to mělo celé význam, je potřeba mít:

 • sensory (měřáky) a aktuátory (hejblátka)
 • řídicí jednotku - co zpracuje signál z čidel a někam vyšle - #ESP8266
 • síť - uvažuju domácí WiFi, ale [modul pro LoRa stojí $10]
 • sběr dat - někam je potřeba změřená data ukládat, #influxdb
 • vizualizace data - grafy, přehledy - Grafana
 • řízení - na základě hodnot sensorů - node-red

Obsah

Sensory

 • teplota
 • vlhkost
 • vlhkost půdy
 • vzdálenost
 • tlak
 • světlo (lux/IR)
 • váha
 • pH
 • ORP
 • EC
 • prach
 • CO2
 • napětí
 • proud
 • IR přijímač

Spínače

 • tlačítko
 • magnetické - dveře
 • průtok

Aktuátory / hejblátka

 • motory
 • serva
 • krokové motory
 • led
 • relé
 • pumpy
 • vzduchování
 • ventily

ESP8266

Esp8266.jpg

pinout: ESP Pinout 01 big.png

firmware: www.esp8266.nu


InfluxDB

influxdata.com Databáze určená pro sběr časově závislých sérií dat

Grafana

grafana.org Vizualizační nástroj, umožňuje tvořit dashboardy (přehledy) s grafy, a ukazateli hodnot.

ThingSpeak

thingspeak.com Grafy. Lze pustit i lokální kopii, není nutné vázat se na externího poskytovatele. Pro začátky je to ale super-easy.


Node-RED

nodered.org

Automatizační nástroj, obsahuje něco na způsob editoru pro vizusální programování. Je psán v Nodejs, jednoduše lze přidávat nové komunikační bloky, případně přímo v bloku Funkce psát programv JavaScriptu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje