KI 1/2013

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání KI č.1/2013 občanského sdružení Czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, konané dne 27.1.2013 od 19:00 v klubovně CMC

Vede:

- Renda Trbůšek(Renda)

Zapisuje:

- Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Václav Danhelka (Vaclav D)

- Jan Chmelenský (Chmelej)

- Michal Kováčík (Kovak)

- Michal Perlík (Mikael)

- Pavel Šimon (Pawel)

- Renda Trbůšek (Renda)

- Milan Turínský (Milan T.)


Hosté:

- Daniel Tenčl (Dan)Z MINULA


Obsah

Nehvizdy

Ze zápisu č.13/2012 Daman by rád zálohu Záluží přes poštu v Nehvizdech. Honyo se s Damanem domluví

Ze zápisu č.14/2012 Nedorazil Daman ani Honyo, takže nemáme žádné zprávy. Trvá.


Spoj na Damana

2x RB433, 6x antény, karty, kabely, stožář, spotřebák, PHP

Šéf akce: Daman

Limit: 21000,-

 • Hlasování 6:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.15/2012 SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Spoj u Damana svítí, ale nefunguje dokonale. Podpora s Damanem prověří stav a předá reposr KI.

IPTV Sychrovnet

Ze zápisu č.13/2012 Chceme jít cestou nabídky IPTV od Sychrov.netu

Ze zápisu č.14/2012 Technicky prověditelné je. Pro každého člena jde stream až k providerovi. Pokud má Rada zájem o zbudování IPTV Sychrov, tak jí prosí o stanovisko k situaci, kdy by se do Sychrova posílali osobní údaje členů. KI vyjadřuje nezájem o IPTV ze Sychrova se současnou programovou nabídkou. Naše řešení je legální a stačí.

 • Hlasování 6:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.15/2012 Nakonec to tedy vyzkoušíme. Mikael zkusí Sychrov, Samson zkusí HKFree

UPD (Samson): 
 HKree po zavedení jejich nové linky do Sitelu nemá nic proti a už nyní to funguje.
 Sychrovnet už má i aplikaci pro Androidy, chystá timeshift. Momentálně už má v nabídce i slovenské programy. Za mne 
 jako radního budu prosazovat jako oficiální IPTV - sychrovnet.
 Momentálně mi to jede na Androidí krabičce, která funguje jak settopbox.

Mikael má pochvalu za rozjetí autorizace.

Koupíme 2 testovací androidí krabičky. Zájemci o testování: Chmela, Cyrín

Rada zajistí testovací účty

Šéf akce: mCyrin

Limit: 6000,-

 • Hlasování 8:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Lávka přes Labe

Chceme trubku na lávce přes Labe?

Ze zápisu č.15/2012 Proběhne jednání se Starostou, kde se domluví kolik by položení truzbky stálo. Dále se na jednání upřesní, zda v lávce bude technický kanálek, kde by bylo možno trubku položit později, nebo je nutno trubku instalovat ihned při stavbě lávky.

Vyjádření je v bodu jednání se starostou.

Projekt Zahrada

Ze zápisu č.15/2012 KI žádá Sataha, aby zavařil kabely na projektu Zahrada.

Mrzne, až bude lepší počasí podpora zprovozní optiku.

Podpora

Ze zápisu č.15/2012 KI žádá Radu, aby po Podpoře vytáhla statistiky incidentů, výjezdů, zádrhelů atd.

KI žádá Radu ať do příště dodá report


NOVÉ

Upgrade BD Labe

(Z Rady) Prosíme KI o schválení akce na upgrade.

Jedná se o vyřešení situace se switchema. SVJ chce hradit energii, ale switche nejsou naše.
Navrhuji koupit nové switche a vyměnit je.

Šéf akce: Samson

Limit: ?,-

 • Hlasování 0:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Není limit. Ať Samson dodá specifikaci (počet portů, počet kusů, materiál) apod. a akci schválíme po webu. Na základě strategie KI preferujeme switche TPLink

V Rybníčkách

Ahoj všem,

volal mi pan Cicoň (projektant města), protože mu nikdo neodpovídá na maily. Na adr. czely v prosinci posílál dopis na nabídkou na projekční práce v oblasti V Rybníčkách. Je to ta oblast, kde je wifi Orlosup a kde jsme uvažovali protažení páteře až za čelákovický potok. Možná byl také osobně v klubovně. Možná je k řešení Danova/Samsonova připomínka - natáhnout to rovnou od Q-bytu. Pokud jste dopis/mail dostali, bylo by "slušné" a vhodné mu alespoň odpovědět jesti ano/ne, nebo upravit trasu dle Dana nebo Samsona. Jestli si pamatuju dobře, tak za to chtěl cca 10tis kč.

Zdraví Sixtyn

Cyrin to popostrčí za 350.- na telefonáty

 • Hlasování 7:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) (Matěj se zdržel)

SCHVÁLENO

Přípojka Smržovi, Jana Nerudy 624

- nově dům v rekonstrukci

- platné stavební povolení na všechno

- bod na mapě 2200

- materiál: "T" kus rozbočení 40/40 nebo 40/20 jako v Kálikově ulici, 2 MM převodníky na starou optiku, 4 pigtaily, 4 spojky, 2 MM duplexní patche,

- provařím další 2 vlákna od M.Fárika, (6 svárů) popř. přidám metalický switch, a kabel 60m do zálohy

- termín: jaro 2013

- popř. zajistím standard "Smlouvu"


Šéf akce: Sixtýn

Limit: 3000,- (peníze možno vzít z lokální Zadráhy 2)

KI bere na vědomí, že se přípojka zaplatí z běžící akce zadráha 2

 • Hlasování 8:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno

Řešení emailových žádostí na KI

Kdo se postará o:

 • veřejné adresy

Veřejné adresy přidělí podpora, na základě žádosti zaslané členem na radu (KI).

 • problémy s mailserverem

Podpora

 • problémy s DNS (podpora?)

Podpora

 • nabídky firem (projekty)

nabídky musí řešit celá KI, nelze aby se tím zabýval pouze jednotlivec

 • žádosti o vyjádření (Sixtýn ?)

Řeší Sixtýn a dělá to dobře, není třeba měnit

Nebo bude obecně stanovená osoba , která bude odpovídat na všechno ? Nebo se budete střídat ?

informace z jednání s p. starostou 17.12.2012

 • Přítomni starosta p.Pátek, síť města Martin Chramosta, radní pp.Cyrin, Kužílek, Vyskočil, za výstavbu optiky p. Tenčl
 • Záluží veřejné osvětlení - schválena polovina investičních nákladů na rok 2013, p. starosta bude hledat cestu jak zainvestovat celý rozsah. není jasné, jaká polovina má být realizována.
 • lávka přes Labe - p. starosta zjistil, že v tělese lávky je projektován prostor pro kabely, a například Telefonica chce mít prostor pro svůj kabel. Detaily u paní Teichmanové.
 • P. starosta přinesl seznam akcí schválených na rok 2013 vhodných pro czela.net s tím, že detaily k akcím máme projednat s paní Teichmanovou.
 • město požádá o dotaci na Sokolovskou, komplet od nové části k nové části ulice. Bude-li dotace, bude stavba. Zatím bude projekce

Můžeme položit chráničky

 • přechod ulice Rooseveltovy (28. října X Dobrovského) , v jehož rámci povede nové VO zemí nebo vzduchem, není rozhodnuto jaká varianta nastane.

ANO

 • Totéž přechod Jiřinské u nově budované zastávky autobusu (Dukelská)

ANO pouze Chránička

 • Komenského, škola - VO. Czela.net tudy může napojit na optické vlákno školy Komenského i Kulturní dům a nahradit tak městem loni zbudované dočasné řešení jejich připojení.

Určitě!

 • viadukt u stavebnin - nový chodník, lze si pod tratí položit slepou chráničku pro možné budoucno

NE

 • Pečovatelská služba - kabeláž STA v příštím roce, domlouvat se s p. Benešem

Ano, jako vysílací náhrada za CMC, dále můžeme zasitovat.

 • internet : smlouva s Licou uzavřena 09/2013, dva roky platnost, o novém řešení vhodné diskutovat 03/2014. Záložní spojení město nemá a příliš ho nepotřebovalo, Lica měla malý počet výpadků.

Bereme na vědomí

 • intranet : p. starosta informoval, že město (si) připojuje Muzeum a Knihovnu v roce 2013. czela.net poskytne oddělené vlákno pro kamery, kde to bude technicky možné (u kamer je zásadní ochrana osobních údajů). Pro potřeby města navrhuje připojit do sítě czela.netu každou součást města. czela.net rozepíše možné připojení dle seznamu příspěvkových organizací z webu.

Dan zkusí sepsat, co jsme schopni napojit

 • z minula „czela.net vyhotoví podklad pro pana starostu, zabývající se otázkou bezpečnosti v síti czela.netu“ - trvá

Mikael nějaký podklad napíše a přepošle na KI


Odešel Mikael

AP Kolonka

1) Ap Kolonka - Vzhledem k okolnostem, tak musím na toto AP přidat 5Ghz všesměr. Z důvodů ohromného rušení - http://www.czela.net/wiki/index.php/Frekvence_a_ciz%C3%AD_s%C3%ADt%C4%9B#AP_kolonka

Potřebuji 1x5Ghz všesměr(1200,-), 6x5Ghz nanostation(9000,-), kabel (400,-), práci(500,-), nějakej výložník (300,-)

2x Nano pro kolonku, 2x Nano na Volmanku a 2x nano jsme se shodli s Milanem že je dobré mít ve skladu.. :-)

Chci navýšit akci: "Předělání AP Kolonka" O 11400Kč, takže limit akce bude:15 750Kč

Politika je nasadit rozdělení pásma, Vašek udělá doporučení.

Jiřina Zahrady

Rozetapovat akci zahradu, na dvě části. Stavební část a rozjetí optiky. Ted mám akci na 40K což bych pojal jako stavební část. Dále bude nadcházet část Realizace - jedná se o část kde Czela platí cca 1/2 připojení optiky a vybavení rozvaděče u Effeho. :-) Limit akce ještě do KI spočítám..

Matěj to hodí i s detailnějším vysvětlením na web

Navýšení akce BD na náměstí

V projektu chyběla jedna sekce domu (3000), jeden switch 13000, RB1100AH na routování dotčených oblastí.

Limit: navýšit o 25 000,-

 • Hlasování 7:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO

Záluží - úprava projektu

Dan podal na Měú žádost o úpravu projektu optiky v Záluži. Jde o souhlas města pro rozšíření na všechny ulice pro případ, že realizace jen poloviny akce města by šla mimo trasy k dnešním členům. Infra souhlasí s postupem.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje