KI 10/2014

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání KI č.10/2014 spolku czela.net z.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, konané dne 10.8.2014 od 19:00 v klubovně v CMC.

Vede: - Pavel Šimon (Pawel)

Zapisuje:

- Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Václav Daňhelka (Vašek)

- Filip Jirsák (Filip)

- Tomáš Jeřábek (Daman)

- Michal Kovačík (Kovak)

- Pavel Šimon (Pawel)

- René Trbušek (Renda)

- Milan Turinský (Milan)

Hosté:

- Jan Hataš (Naj.satah)

- Dan Tenčl (Dan)


Obsah

Z MINULA

Záloha skrze Jablonku

stále nám padá Jablonka,chce to předělat stožár, nebo na něj přidělat takovej ten výložník do úúú.

Satah říkal že jsou na ten spoj potřeba koupit i třmeny.. :-)


Ze zápisu č.1/2014 Dan zjistí možnosti záložní konektivity pouze na přenesená data

Daniel : poptávka odeslána, čekám na odpověď.

Ze zápisu č.2/2014 Čekáme na odpověď

Ze zápisu č.3/2014 Chlapec Danovi odpověděl, že se na to ještě nepodíval. Matěj dostane nabídku od O2 na navýšení konektivity, a projedná na Radě.'

Ze zápisu č.4/2014 Potřebujeme vědět, kdo spravuje a má právo měnit doménu. Naplánujeme si výpadek (13.6.) včetně seznamu úkolů, který se při výpadku ověří. Vašek vypracuje seznam

Ze zápisu č.5/2014 Vašek na tom dělá

Ze zápisu č.6/2014 13.6. vyzkoušíme výpadek, Jablonku necháme běžet celý den, ať víme jak se chová v provozu, a podle toho se zařídíme

Ze zápisu č.7/2014 Vašek odjel pryč, termín plánovaného výpadku se posouvá, jelikož to nejde bez Vaška a jeho seznamu kontrolních bodů, které je nutno při výpadku sledovat.¨

Ze zápisu č.8/2014 Dne 25.6. nastal neplánovaný výpadek a zjistilo se, že nám záloha na Jablonku funguje. Zatím si ji tedy necháme. Je nutno vyřešit stožár na anténu.

Ze zápisu č.9/2014 Na AP1471 Matěj zakoupí a přidělá 1m příhradový stožár, a na ten přidělá špičku, co tam je v současnosti. Na špičku přidělá anténu co nejníže.

Proběhla obhlídka, trvá.


Upgrade na 10Gbit

Návrhy na změnu topologie sítě, routování, upgrade routerů atd...

Ze zápisu č.1/2014 Matěj navrhuje zrychlit síť, aby mohl rychleji stahovat "přírodovědné dokumenty" Z následné diskuze vyplynulo že Vašek při stahování výše zmíněných videí problém nepozoruje. Matěj dodá Vaškovi linky a vzájemně přeměří rychlost stahování. (videí)

Ze zápisu č.2/2014 Trvá, uspáváme na 3. měsíce

 • Kdy nám končí současná smlouva? Jaké máme nabídky a co zvolíme?

Smlouva je do 2015, tedy zatím není urgentní. Rada poptává. Mělo by se poptat

- cena 10GBit

- cena 1GBit

- kolik stojí tarif

- na 3 a na 5 let

- U ČEZu kolik stojí anténa na rozvodně a spoj mezi rozvodnami

 • Hlasování 9:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.8/2014 Trvá

Ze zápisu č.9/2014 Vyzkoušení technologie 10Gbit, (vyzkoušíme na stole)

Limit: 6000,-

Šéf akce: mCyrin

 • Hlasování 6:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Trvá, bod se vyřazuje z programu, až proběhnou testy, tak matěj přednese výsledky.


Nájem a energie

Ze zápisu č.3/2014 je potřeba změřit energii z důvodu vysoké částky v těchto lokalitách:

 • AP Karany (Satah, matěj) - 20W
 • AP Bílý vrch (Satah) - 20W
 • AP Honyo (satah) - změří se až doběhne upgrade node.

Ze zápisu č.4/2014 Wattmetry má Milan a Pawel. Do příští KI změří a předají wattmetry dál

Ze zápisu č.5/2014 Nic nepřišlo, rozdáváme důtky

Ze zápisu č.6/2014 Stále není nic změřeno

Ze zápisu č.7/2014 Pawel změřil Nábřeží a Požáry, Milan Port a Nedaniny

Ze zápisu č.8/2014 Satah nic nezměřil, Renda mu sebral elektrometry

Ze zápisu č.9/2014 Satah nic nezměřil! Vašek si od Milana půjčí wattmetr a přeměří svůj bordel na Lidický, nebo na nás pošle svojí ženu

Zbývá Honyo, po upgrade jeho node proběhne měření.


HTTPS / DNSSEC

 • Chceme si pohrát a nastavit DNSSEC?

Ze zápisu č.7/2014 Do příště nový bod

Ze zápisu č.8/2014 Chmela si kvůli tou už mailuje Filipem a Satahem

Ze zápisu č.9/2014 Trvá

Chmela je na dovolený


NOVÉ

DNS

Když zadám "czela.net", tak několikrát týdně trvá cca minutu, než přijde odpověď DNS serveru. Už by to bylo záhodno vyřešit.

Počkáme, až se Chmela vrátí z dovolené, je to hotové, ale není to vidět. Pak vydáme oficiální pokyn


Mikrotik Manka na 1488

Potřeba vylézt na střechu a vyměnit RB333 za RB433. Hardware připraven a předán, jen je potřeba tam fyzicky dojít.

Matěj si založil task


Toušeň projekce

 • schválená akce 1419 je bez limitu
 • zkusil jsem si psát hodiny místo nástřelu ceny a jsem nepříjemně překvapen že hodin je víc než jsem čekal. Bůhví jak to bylo s minulými projekty :-(
 • faktura S14075 do konce července je skoro na 35.000 za odpracované hodiny a cesty k projektu
 • odhaduji, že práce dojdou k 50.000 a to navrhuju jako limit akce. Účtováno bude dle skutečných hodin.

Limit: 50 000,-

 • Hlasování 7:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Pawel se zdržel

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO


Protlak pod dráhou, stavba

 • schválena je zatím I. část od Jiřinské po těleso dráhy jako - akce 1478

Protlak pod drahou II.Etapa 225000 pokud se nebude vrtat. S tim že se bude dělat s první etapou zároveň

Šéf akce: Matěj

Limit: 225 000,-

 • Hlasování 6:0:2 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Pawel a Milan se zdrželi

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Router na hraní/testování

Chtěl bych si koupit jeden RB na hraní - abych otestoval jeho výkon, jedná se o router CCR1009, zatím jeden běží na rumcajzovi, vypadá to že vcelku obstojně. Chtěl bych si ho dát do Jiřiny, aby byl pod mým drobnohledem a já ho poté mohl doporučit jako standardní router na sít.

šéf akce: mcyrin

limit akce: 9500Kč

jméno akce:router na hraní/testování

 • Hlasování 6:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Pawel a Renda se zdrželi

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO. Do 1/4roku dát report


karany <=> zapy

Chtělo by tyto dvě lokality zalohovat, když jsem byl v Novem vestci na AP, tak jsem suprove viděl do Zap na vodojem, tak bych tam poslal peer aby to bylo zalohovany.

Jakej peer použijeme? Ve vestci je třeba vymenit gentlebox(je propalenej od komina) a trosku poupravit vylozniky. Na vodojemu je potřeba vymyslet umístění pro anténu.

Milan: do fóra jsem dával odkazy na hliníkové krabičky místo Gentle Boxů, když vidím, jak Gentle Boxy stárnou na slunci, tak bych ty hliníkové vyzkoušel a postupně na ně přešel.

Uděláme peer ze skladových zásob 5GHz. Matěj dá do příště akci na dokup zbytku věcí.


72 Komenského stavba I. etapa

 • máme souhlas města, projekce dále běží
 • návrh : rozdělit realizaci na etapy. I. etapa je hluboký výkop u kotelny Stankovského a zde zjištění průchodnosti směr školka, Komenského, náměstí. Bude-li průchodnost, lze vyzdít šachtu, položit chráničku do šachty u školního hřiště a parkoviště bytového domu na starém kanálku. Pak následuje kabel až pod náměstí, čímž je připojitelný bytový dům, i hospoda U Bohuslavů. Tuhle část bych rád měl letos. Když průchodnost nebude, tak výkop zasypeme a musíme jít přes Zátiší ve II. etapě, a to musíme vědět dřív, než Komenského budou mít hotové. Rozpočet na stavební část I. etapy odhaduju na 30.000 včetně vyzděné šachty a chráničky skrz.

(bez šachty)

Šéf akce: Milan

 • Hlasování 8:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Podpora, nový formát

 • Smlouva s Podporou byla podepsána. Podporák je nyní Matěj (bere telefony, což ho motivuje k práci), Satah provádí většinu zásahů
 • Podporu nově místo rady řídí KI
 • Uzly sítě mají nově svou kategorii : 24/7, Standard, částečný nestandard, Nestandard. Standard musí splnit zcela všechny podmínky a infra poměřuje, zda jsou splněny. Standard dohlížený 24h denně patří do kategorie 24/7. Uzly nesplňující cokoliv z požadavků na Standard patří do Nestandardu. Částečný nestandard je nejméně polovina Standardu.
 • Podpora má měsíční odměnu za počet spravovaných uzlů/služeb v daném měsíci, jednorázovou za převedení bodu z Nestandardu do Standardu či Částečného Nestandardu a jednorázovou roční dle spokojenosti valné hromady.
 • Podpora jestli se chce pustit do realizace schválené akce KI (rozvoj, modernizace), tak může, ale nesmí chod Podpory to nějak narušit. Náklady na práci jsou součástí rozpočtu akce.
 • kdo co budete mít, tak volejte Matějovi na Podporu - hovor je totiž nahraný na ústředně a Matěj si z nahrávek večer organizuje plán práce dalších dní

Bereme na vědomí


Siklu na Zadráhu

Už to bylo v KI, ve fóru v mailu. Siklu se válí v klubovně, protože má dosah do 2 km, zatímco RaCOM, který dosáhne dál (hodil by se na Mochov), svítí na Zadráhu. Instalací Siklu na Zadráhu o něco zvýšíme rychlost Zadráhy a instalací RaCOMu na Mochov rapidně zvýšíme rychlost Mochova. Uvolní se Alcoma, nemyslím si, že na dlouho (třeba ji Matěj dá na zálohu Vodojem - Vestec).

Matěj dotáhne zbytek věcí na Siklu, co má doma,


Učesání Jablonky

Je potřeba tam vyměnit upevnění stožáru, nastavit stožár, celkově zrekonstruovat hromosvod, "učesat" kabeláž, co vede venku po fasádě výtahové budky. S tím bych chtěl spojit přesunutí všeho, co potřebuje napájení ze zásuvky buď do QBytu nebo do sklepa. Víc ve fóru.

Milan vyzkouší POE a uvidíme


Podpora - nákup věcí

2x poe - JAblonka, zapy skola - 570Kč 1x 8P gbyt switch - 700Kč 1x TL.mc100 - 626Kč 1x 260GS - 777Kč

celkem: 3000Kč

Šéf akce: matěj

 • Hlasování 7:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Pawel Matěj se zdržel

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje