KI 13/2012

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání KI č.13/2012 občanského sdružení Czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, konané dne 21. 10. 2012 od 19:00 v klubovně CMC

Vede:

- Michal Perlík (Mikael)

Zapisuje:

- Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Jan Čermák (Honyo)

- Václav Daňhelka (Vaclav D)

- Lubor Chalupa (Suno)

- Michal Kováčík (Kovak)

- Michal Perlík (Mikael)

- Pavel Šimon (Pawel)

- Renda Trbůšek (Renda)

- Milan Turínský (Milan T)


Hosté:

Daniel Tenčl


Z MINULA


Obsah

Nehvizdy

Ze zápisu 2/2012 Testovací souprava sextant- špatné počasí, testováno u Milana v pokoji. Jede to 120Mbit.

Spoj-čelákovice<->Pošta(nehvizdy): Orvell zašle žádost s návrhem smlouvy o úmístění AP, městu:městysi Nehvizdy.

Ze zápisu č.3/2012 Testovací soupravě je zima. Smlouva je schválena starostou

Ze zápisu č.4/2012 Město chce připojit dráčka, knihovnu, a zprovoznit webkameru. Od města měl přijít dopis, zatím nedorazil.

Ze zápisu č.5/2012 Trvá

Ze zápisu č.6/2012 Nikdo z Nehvizd se nedostavil, tudíž trvá

Ze zápisu č.7/2012 Node Rusalka - 2,5Ghz přesunout na střechu. Starý RB dát pryč, a vznikne prostor v husim krku, pro antény do Nehvizdy, který je teď nedostupný.

Šéf akce: Milan Turínský Limit: 5000,-

 • Hlasování 7:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Ze zápisu č.8/2012 Trvá, visí to na kabelech

Ze zápisu č.9/2012 Poštu budeme řešit 60cm parabolama, dáváme návrh na nákup antén Jirous PR29

Akce: Pošta Nehvizdy

Šéf akce: Suno

Limit: 15 000,-

 • Hlasování 7:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Vyjádření Milana T. - Zrušit akci na antény Jirous do Nehvizd, objednat spoj RAy - nebo protáhnout a rozsvítit Marxáky a vzít Ray odtud, na peníze to vyjde odhadem podobně, zabijí se dvě mouchy jednou ranou, ale muselo by se to stihnout během srpna.

Ze zápisu č.10/2012 Po rozsvícení optiky v Marxákách lze sundat RAYe a použít je na spojení do Nehvizd. Reálný termín rozsvícení je konec srpna začátek září. Dan zpracuje návrh páteře, a projedná s městem zřízení optického uzlu v 1399.

Ze zápisu č.11/2012 Trvá

Ze zápisu č.12/2012 Je to dobrý, spoj funguje. Nabízíme Dračkou router, ale chceme mít nad ním dohled, aby se na něj nepřipojoval někdo cizí.

Návrh na nákup RB951 a UTP kabelů

Název akce: RB a kabely pro Dráčka

Limit: 3000,-

Šéf: Lubor

* Hlasování 6:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Daman by rád zálohu Záluží přes poštu v Nehvizdech. Honyo se s Damanem domluví


Pokec s Podporou

Podpora ma neco na srdci :)

Ze zápisu č.10/2012

 • Podpora navrhuje snížit v OSPF dead interval 240s na 40s. Přineslo by to snížený interval výpadky (Asi). A zrychlení přenesení problému.
 • Protinávrh( od Vaška), nejdřív at se dá do kupy dokumentace a poté se to přenastaví. Dál navrhuje radikální řešení filtru, co není v netadminu (zdokumentovaný) tak nesmí do internetu.
 • Úkol pro podporu: podpora podle ospf vypíše všechny routery na nové páteři. Minimálně Vlany 251,252,253. Na páteři je v tuto chvíli 31 routerů.
 • Podpora dá do kupy seznam routerů na které nemá přístup.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, podpora na tom dělá

Trvá, tento bod je dlouhodobějšího řešení.

Problémy s DNS

Ze zápisu č.12/2012 Byly detekovány problémy s DNS v oblasti celé sítě. Trbušek navrhuje cílené sledování a analýzu problému.

Vypadá že se to zlepšilo, tento bod uzavíráme


NOVÉ


projekt 64: kabeláž dům č.p.1745

 • Daniel předkložil projekt kabeláže domu
 • práce na střeše musí být hotové do konce opravy střechy, začátek opravy střechy je asi 1.11.
 • SVJ 1745 projekt odsouhlasilo
 • návrh : určit, kdo a za kolik udělá připevnění chráničky na fasádu domu (bez ceny za plošinu)
 • návrh : schválit projekt, akci na realizaci dle projektu,

Jako dobrovolníci na přidělání chráničky z plošiny se nabídl Milan a Lubor.

Název akce: "64 kabeláž 1745"

šéf akce: Milan T.

Limit: 40.000,-

 • HLASOVÁNÍ: 9:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

projekt 61: kabeláž Husova členi I. etapa

 • Daniel předložil projekt I. etapy včetně návazností pro II. etapu (která nastane po povolení a zkompletování tras chrániček v ulicích kolem Husovky v projektu 62)
 • návrh : schválit projekt, akci na realizaci dle projektu,

Název akce: "61 kabeláž Husova člen"

Šéf akce: Kovak

Limit 38.000,-Kč,

 • HLASOVÁNÍ: 9:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

projekt 65: kabeláž náměstí

 • V CMC proběhlo jednání o prostupu kabelu budovou (jde o náhradní cestu mezi kotelnou Na Stráni a Stankovského), Samson, Daniel
 • Daniel předložil projekt kabeláže z CMC pod náměstím do domů naproti včetně bytového domu
 • tuším Matěj má schváleno 8.000 na prostup šesti pravoúhlými záhyby starého kanálku pod náměstím, ale asi to je málo motivující - kdo má na to chuť ? Narovnák na ohejbák by se dal zkusit v případě použití ohebnější DN25 místo 40. Je možné, že bude třeba vyřezávat staré potrubí a/nebo likvidovat skelnou vatu na něm. V projektu jsem navrhl vyšší sumu 15.000 - kdo udělá ?
 • návrh : schválit projekt, akci na realizaci dle projektu,

Navrhujeme nejdříve protáhnout vlákno z CMC do nového BD na náměstí

Navýšení akce "Náměstí kanálek" z 8000,- na 15000,-

 • HLASOVÁNÍ: 9:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO

Nákup chrániček

 • jestliže bude město realizovat osvětlení Záluží, tak sklad chrániček je nyní skoro prázdný
 • 3km DN40 po 26,20, 2km DN25 po 15,32, doprava 3.000
 • objedná se až před pokládkou
 • návrh

Název akce: "Nákup chrániček podzim 2012"

šéf akce Daniel,

limit 115.000,-Kč,

 • HLASOVÁNÍ: 9:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Projekt 25: Protlak pod dráhou

 • Daniel : SŽDC poslalo smlouvu, povolení se dá stihnout letos, ale nepovolí nám počínaje listopadem přechod Jiřinské (silnice II. třídy).
 • povolení během zimy, realizace na jaře

Za Zadráhu se letos nedostaneme, smlouva je pro Radu opět k podpisu


Projekt 62: Projektová příprava - Husova Nedaniny

 • projekt je dost rozsáhlý
 • Kovak poslal zakazkovy list, Matěj chce financování dle nákladů plus prémie dle počtu skutečně připojených (do půl roku od zprovoznění ?)
 • Z-projekt : 500 je náklad na jednu smlouvu přípojky, 1.500 na jednu smlouvu rozvaděče, 10.000 cena vyběhání všech souhlasů, 10.000 cena projektové dokumentace, poplatky městskému úřadu se platí nad to a přímo (od 1.1. se změní směrem nahoru), DPH zatím není.

návrh : schválit návrh Z-projektu, stanovit prémii za opravdu připojené a změnit limit z nula na s tím, že se navýší, když to nebude stačit.

Jedna se o finance, o kterých se nepřísluší rozhodovat KI, předáváme tento bod Radě

Pojítko na 1488

Ahoj

Při revizi na 1488 bylo zjištěno, že nemáme uzemněnou anténu. Takže je nutno anténu co nejdříve uzemnit, popřípadě sundat. Při sundavání spoje chce být přítomen správce domu.

Orvell

Pojítko už nepotřebujeme, Nehvizdy mají dobrý spoj. Uzemňovat netřeba, pojítko sundat. Zajistí Podpora.


Nákup UPS + baterií

Ahoj

Potřebuji nakoupit nové baterie do UPS na výměnu + 2 nové aspoň 1200VA UPS.

Šéf akce: Naj Satah

Limit: 20 000 Kč

 • HLASOVÁNÍ: 8:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)(Lubor se zdržel)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Nový router na BGP

Limit: 35000

Sef akce: Václav D.

 • HLASOVÁNÍ: 9:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


DISKUZE

IPTV Sychrovnet

Chceme jít cestou nabídky IPTV od Sychrov.netu

Příště vede: Pavel Šimon (Pawel)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje