Program rady 11.01.2011

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání rady č. 1/2011 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 25088 Čelákovice konané 11.1.2011 od 19:00 v klubovně czela.net


Vede: Štěpán Vondráček

Zapisuje: Pavel Mikula

Přítomni:

Matěj Cyrín (Mcyrin)

Milda Dvořák (milda.dvorak)

Jan Hataš (Naj Satah)

Štěpán Vondráček (Stefan)


Hosté:

Jana Smolíková

Petr Hájek (Samson)

Pavel Mikula (Orvell)


Obsah

Zvolení náhradníka do Rady

¨Vzhledem k resignaci Pavla Vyskočila datované k 1.1.2011, je nutno zvolit si náhradníka do nejbližší VH konané maximálně 3.měsíce od resignace. Jako náhradník se dobrovolně a bez nátlaku přihlásil Petr Hájek (Samson)

 • Hlasování: 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Samson byl schválen. Od dalšího bodu se mění počet právoplatných hlasů na tomto sezení Rady, ze čtyř na pět.

Zvolení asistent(ky)

Vybrat a schválit novou asistent(ku)

Na základě osobních pohovorů na pozici Asistenta(ky), byl z pěti kandidátů navržen Pavel Mikula (Orvell)

 • Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Orvell byl schválen


Podepsání smlouvy s novou asistentkou

Smlouva byla zaslána na mail Rady k diskuzi. Je stejná, jako ta s první asistentkou, jen je třeba upravit mzdovou složku a seznam činností, popřípadě další úpravy.

Odloženo, Samson doda svou smlouvu na kterou je zaměstnán, abychom kdyžtak mohli smlouvu s asistentem doplnit o nějaká právní moudra.

Pozvání účetní a asistent(ku) k diskuzi

Prodiskutovat s účetní, jaké bude mít požadavky na asistentku ohledně zpracovaní dokladů pro účetnictví (rozpis dokladů v netadminu, předávání dokladů atd). Dále pak diskuze ohledně celkové práce účetní pro sdružení.

Jana (účetní) proškolí asistenta, jak připravovat doklady v u.s. Pohoda, aby s nimi mohla dále operovat. Dále dodáme účetní čísla, (výsledovka, stav konta, apod), které potřebuje k započetí správy účetnictví.

Úkoly pro asistentku

Každý z radních by měl přednést nějaké návrhy práce pro asistentku.

- kontrola smluv (Matěj)

- V Nedaninách zajistit smlouvy o umístění zařízení (Matěj)

- Vyřazení odhlášených členů (Štěpán)

- Předpříprava přihlášek a odhlášek, evidence členů za Pavla Vyskočila

- lednice (Naj satah)

- NFX dlužíme


Finanční vize

Matěj přednese svou finanční genezi ohledně budoucnosti sdružení.

Matěj předal finanční vizi na 2011 a 2012, moc se líbila a bude přednesena na nejbližší Valné hromadě.

VH NFX

Měli bychom schválit nějaké finance (jízdné, benzín, jídlo) pro zástupce Czely na účast na VH NFX

Šéf akce: Matěj Cyrín

Limit: 4000,-

 • Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Ke schválení

 • Pojištění

Limit: 48 000,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

 • Slevy ze smluv

Limit: 60 000,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Navýšení akce PHP Milda notebook

navýšení o 71 kč

 • Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO

Úklidové a kancelářské potřeby, občerstvení do lednice

Limit: 3000,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Změna šéfa akce z Kužela na Orvella PHP Disk

 • Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Samson se zdržel

Update 12.1.2011 – Kužel poslal fakturu k proplacení, změna není nutná.


Pozastavení členství a sleva – František Kužel

hoj radní,

otec si mi stěžuje, že jste ho ještě nepozastavili. Dával pozastavení spolu se sousedem (Pavel Čermák) někdy v září. Čermákovi přišly prý peníze nazpět (i když jsem koukal a je stále veden jako člen), otcovi naopak stále chodí, že má platit.

Můžete to srovnat? Díkes

kužel


sleva 1050,-

 • Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno

Změna role Strážce

Vzhledem k rezignaci Mildy (viz následující bod) je nutno předat roli „strážce pokladu“ O roli se přihlásil Samson

 • Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Samson se zdržel

Schváleno. Kreditní karta byla předána Matějovi, který si z účtu vybere zálohu na VH NFX.


Odstoupení radních

Milda se Štěpánem podali písemnou formou rezignaci na post Radního datované k 12.1.2011. Zbytek Rady vzal resignace navědomí. Náhradníky není třeba volit, jelikož je rada v současnosti trojčlená.

Rada se nyní skládá z těchto členů: Matěj Cyrín, Jan Hataš, Petr Hájek

Schváleno po webu

- Murphy nářadí (id akce 969) Hlasování: 3:0:2 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Naj.satah a Golborox se zdrželi

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje