Rada 1/2012

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání rady č. 1/2012 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 25088 Čelákovice konané dne 26.1.2012 od 19:00 v klubovně v CMC

Vede: Petr Hájek (Samson)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)

Přítomni:

- Matěj Cyrín

- Petr Hájek (Samson)

- Pavel Vyskočil (Golborox)

Hosté:

Vlasta Procházka (Vlasten)


Z MINULA

Obsah

Účetnictví

Dan poslal nabídku na revizi učetnictví od roku 2007 – 2010. Požaduje 10 000 za jeden účetní rok. Plus 30 000,- na případné vícenáklady. Dále by pak byl ochoten spravovat účetnictví od roku 2011 za 7000,- měsíčně

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Souhlasíme s Danovou nabídkou, na opravu účetnictví za předešlé roky. Do doby než bude provedena úprava předešlích roku, nebudeme hledat novou účetní.

Ze zápisu č.10/2011 Orvell pošle Danovi návrh objednávky

Ze zápisu č.11/2011 Sedneme si s Danem a účetní Janou, ohledně nasazení Pohody

Ze zápisu č.12/2011 Účetnictví je hotovo, chceme od Dana zprávu o výsledku revize.

(Dan poslal něco mailem, některé věci byly vyřešeny už před jeho odesláním, na jiné věci, které se týkaly mně jsem mu podal návrh k řešení na který nereagoval. Mam fakturu k proplacení, dejte vědět zda jí poslat dál - Orvell)

Výtky k účetnictví už byly projednané, bod vypustit.

Podpora

Náhradní valná hromada dne 19.3.2011 schválila záměr zřízení podpory a uložila radě, aby přednostně podporu zajistila interně, a v případě neúspěchu do konce června buď založila servisní organizaci 100% vlastněnou czela.netem nebo vypsala výběrové řízení na externí dlouhodobou podporu.


Ze zápisu č.10/2011 16.října byl ukončen termín přihlášek do VŘ. Přihlásilo se 5 subjektů. Dále proběhnou jednání s jednotlivci.

Ze zápisu č.11/2011 Proběhlo setkání s přihlášenými subjekty. Dále trvá

Ze zápisu č.12/2011 Rada posoudila veškeré nabídky firem poslaných do VŘ a nevybrala žádnou konkrétní firmu a VŘ ukončila bez vítěze Hlavním důvodem byla vysoká cena všech obdržených nabídek. Vzhledem k tomu se Rada rozhodla pro hledání jiné levnější cesty.

(Chtělo by to obeslat všechny zůčastněné, poděkovat za účast, ale oznámit že VŘ bylo zrušeno. Orvell)

Zúčastněným subjektů byl mail obeslán, pokračování bodu se přesouvá do nového bodu "interní podpora"


NOVÉ

Sleva Libor Pásek

Byl znovupřijat v Prosinci 2011. Má tam však dluh 9100,- Nějaký bordel z minula, kdy se neodpojovalo při -700. Byl měsíc (2005) členem, pak se odpojil. Asi už nelze dohledat či je to bordel. Bude asi na obou stranách. Dle mého nemá cenu požadovat slevu, jelikož by šel jinam. Uvidíme zda bude platit. :-)

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Přístup k účtu

Všichni radní by si měli zařídit přístup k účtu. V připadě kolapsu Samsona nemá kdo proplácet. Přístup by měli mít - Matěj Cyrín

- Pavel Vyskočil

- Petr Hájek (už má)

Pavel zajde do banky a zjistí kdo má přístup k účtu.

Prodloužení smlouvy klubovna CMC

Jaký je stav?

Orvell neumí do pěti napočítat. Smlouva platí ještě rok. Samson přesto poptal možnost prodloužení. Ředitel se zatím neozval

Odkup Zápy

V Zapech jsou chranicky k odkupu, je na to schvalena akce http://www.czela.net/netadmin/sef/show_akce.php?id=376 Byla tam podminka legalizace, ale infra v nedeli rekla, ze nechce legalizovat. Mohu tedy na radu připravit smlouvu o odkupu - kupní smlouvu ?

Rada z rezerv uvolňuje 80 000,- na projekci legalizace chrániček, včetně věcných břemen.

Šéf akce: Samson

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Projednání interní podpory

- projednání nabídky Jana Hataše na Interní zajištění podpory

Jan Hataš radě nabídl interní řešení podpory. Nabídka byla v rozsahu nabídnutných služeb výrazně výhodnější, než nabídky externích firem.

Nabídka obsahuje pokrytí služeb poptávaných ve VŘ, tedy Hotline, správa sítě, dohled nad hlavním spojem a navíc zajištění rozvoje sítě (montážní práce, modernizace AP, údržba zařízení

Dohodnutá cena za tyto služby je 520.000 ročně.

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno

Kontrola 5Ghz

Návrh zaúkolovat KI, aby zajistila nejdéle do 3 týdnů, aby provoz všech bezdrátových zařízení (především na frekvencích "5GHz") provozovaných naším sdružením byl v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/12/09.2010-12. Obzvláště zajistit provoz s vyhovujícím výkonem a na správných frekvencích (pokud možno vyloučit i frekvence meteorologických radarů - 5645 MHz a 5630 MHz) a zajistit stabilitu těchto nastavení. (Pozor na radar detection)

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno

Bazén

- Pavel zkusí domluvit cenu za pronájem na termín, který byl schválen v anketě. Limit za pronájem za 1.5h 2200. Testovací provoz od 23.února do konce dubna.

- Manžel, manžela; Otec(matka) plus dvě děti do patnácti let,

- Online registrace - 40 lidí na jeden termín. Zkusíme zaúkolovat Majkla, zda by nenapsal program na registraci, registrace by byla na login v Czele.

Limit: 22 000,-

Šéf akce: Orvell

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Sleva Smolíková

Dobrý den.

Ráda bych požádala o prominutí platby členských příspěvků za 3. a 4. čtvrtletí roku 2011. Internet mi v této době vůbec nefungoval. Na začátku jsem nefungování neřešila, protože již dříve jsem s ním měla nějaké problémy a nechtěla zase otravovat, a protože mám internet k dispozici v práci. K řešení jsem se přinutila teprve nedávno a včera se u mě byl podívat Milda Dvořák, který se pak po telefonu dozvěděl, že anténa Volmanova-sever, na kterou bych měla být připojena, je od červencové bouřky nefunkční. Proto bych byla ráda, kdybych za toto období nemusela členské příspěvky platit. Dále bych se chtěla zeptat, jestli bude tato anténa nahrazena. Bude možné se opět připojit?

Děkuji Jaroslava Smolíková, Sokolovská 1644

Schvalujeme slevu za jedno čtvrtletí. Akce na novou anténu už je schválená od KI, v nejbližší době bude anténa namontovaná. Problém s anténou nikdo z napojených členů nehlásil, tak nebylo možno na závadu reagovat.

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Optika do Sedlčánek a do Záluží: Výstup z KI:

Je tu nabídka od města si připoložit chráničku od PPC až do Sedlčánek. Zájem máme. Dřívější principy byli: druhá strana platí vícenáklady. TZN. co je navíc to se doplácí. Tady jde čistě jen o přípolož, tím pádem bychom si tam dali jen chráničku, stejně jako to udělalo město ted v Husově ulici.

Zkusíme městu navrhnout výměnou za výhodnější cenu projektu propůjčit vlákno pro potřeby města. Záluží zkusí Matěj poptat. Realizace závisí na rozpočtu již naprojektovaných akcí, který ještě nemáme k dispozici

Připojení městských subjektů: výstup z KI:

Město po nás chce připojit: ZŠ Kamenku,knihovnu a muzeum. Město ať zařídí povolení stožáru/realizaci my poté zařídíme realizaci spojů- tedy připojení do naší sítě.

Rada navrhuje provést kabeláž Kotelna Na Stráni do domu s pečovatelskou službou. Prověřit viditelnost z domu z PS. (Možnost napojení z AP Bařina. Matěj dohodne podmínky zbudování spojů (umístění antén)

Optika do kulturáku/nové školy:

nabídnout městu společný projekt pro připojení KD a ZŠ Komenského

Necháme to do budoucna

Schváleno po webu

- PHP Matěj netbook (id akce 1133) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Samson se zdržel

- Doména 2012 (id akce 1134) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- Gr karta za PHP Trbušek (id akce 1137) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- PHP - Golborox - Baterie NTBK (id akce 1140) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Golborox se zdržel

- PHP Vašek Notebook (id akce 1142) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje