Rada 1/2013

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 1/2013 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 2. 2. 2013 od 19:00 v restauraci U Bohuslavů

Vede: Matěj Cyrín (mCyrin)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrín)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kjegel)

- Vlasta Procházka (Vlasten)

- Pavel Vyskočil (Golborox)


Hosté:


Z MINULA


Obsah

Přístup k účtu

Všichni radní by si měli zařídit přístup k účtu. V připadě kolapsu Samsona nemá kdo proplácet. Přístup by měli mít - Matěj Cyrín

- Pavel Vyskočil

- Petr Hájek (už má)

Ze zápisu č.1/2012 Pavel zajde do banky a zjistí kdo má přístup k účtu.

Ze zápisu č.2/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu.

Ze zápisu č.3/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu 18.4.2012!

Ze zápisu č.5/2012 Pavel se nedostavil na Radu, trvá.

Ze zápisu č.6/2012 Pavel se tam staví dokonce měsíce (Červen 2012). Rada Pavlovi dává za úkol prověřit zrušení původní karty, dále pak založení nové. Dále se domníváme že máme vysoké poplatky za přichozí a odchozí platby, tak udělat na banku bububu, jinak ju vyměníme.

Ze zápisu č.7/2012 Whisky se na to ... zapomněl, přišel ale s překvapivou informací, že banky mají v sobotu zavřeno. Když do příště nebude v tomto bodu žádný posun, tak Whisky platí pro všechny přítomné rundu.

Ze zápisu č.8/2012 Pavel si zařídí telefonický přístup k potvrzení plateb z účtu, Rada zkusí udělat výběrové řízení na novou Banku, Vlasten si to bere na bedra. Kartu zřídíme po výberku.

Ze zápisu č.9/2012 Výběrové řízení probíhá, termín uzávěrky je konec Října 2012

Ze zápisu č.10/2012 Termín pro podání nabídek k dnešnímu dni vypršel, některé banky zaslaly nabídky. Do příští Rady si dáváme čas na prostudování jednotlivých nabídek.

Ze zápisu č.11/2012 Vyzkoušíme nabídku Fio banky, provoz účtu nestojí nic. Vlasten se tam do konce roku zastaví.

* Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno

Ze zápisu č.12/2012 Vlasten se zastaví v bance, a zjistí v jakém formátu dodat požadované dokumenty.

Trvá, Vlasten neměl čas


Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi


Dvojí subnety členů

V netadminu jsou členi, kteří mají počítače zadané ve více subnetech.

Ze zápisu č.10/2012 Podpora udělá seznam, a pošle ho Radě k jednání

Ze zápisu č.11/2012 Seznam se tvoří. Ukol pro KI, Udělat si pořádek ve svém účtu a veškeré czelanetí zařízení převést na účet Czely.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá. Až KI probere své subnety, začneme to řešit

Matěj si to bere na sebe a pořeší přímo s KI


Evidence provozu podpory

Ze zápisu č.8/2012 Rada úkoluje podporu aby si do příští Rady zřídila tiketovací systém (Mantis, OTRS).

Ze zápisu č.9/2012 Mantis běží, podpora dodá přístupy pro radu. Poptáme Psandu ohledně virtuálu

Ze zápisu č.10/2012 Dostali jsme od Psandy nabídku na virtuál za 400Kč/měsíčně. Na virtuálu poběží monitoring a Mantis.

Šéf akce: Naj.Satah

Limit: 5000,-

* Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Ze zápisu č.11/2012 Podpora slíbila zprovoznění evidence do konce roku, tím bude možnost i vytáhnout statistiky, které požaduje KI (viz další bod)

Ze zápisu č.12/2012 Trvá

Do půlky února budou informace, jinak budeme postupovat se sankcemi dle smlouvy


MDDM Připojení

Tady jsem dostal z ředitelky MDDM že potřebují být připojení od poskytovatele internetu, né od sdružení. - Dan vymyslel jak to vyřešit skrze Freetel.

Ze zápisu č.11/2012 Pavel se v MDDM zastaví a zkusí jim to vysvětlit

Ze zápisu č.12/2012 Vedoucí MDDM je na dovolené, trvá

Golborox se sešel s ředitelkou MDDM, ta souhlasí s připojením. Až budou detaily připojení, předáme na KI akci k odhlasování


Evidence majetku

Ze zápisu č.11/2012 Samson zjistí cenu obvyklou na trhu, a zkusí poptat Flexibee

 • Daniel : Flexibee v NFX není levnější než plná verze (10.000 na počátku a 1200 ročně). Testuju software KeIwin (120,-/měsíc)

Ze zápisu č.12/2012 Trvá

Trvá


Majetek 2012

 • Majetek 022 + letošní drobný majetek 502 se rozdělí takto :
a) majetek vedený v účetnictví, co zůstane v účetnictví (nad 40.000 a rok upotřebitelnosti) - investiční majetek
b) majetek vedený mimo účetnictví (nad 1.000Kč) - drobný majetek
c) majetek likvidovaný (dle zápisu inventarizační komise je za necelých 100.000)
 • rada schvaluje likvidační protokol inventarizační komise
 • Evidenci drobného majetku povede Daniel v excelu do doby, než bude dokončena evidence majetku, pak ji vede inventarizační komise.
 • Evidenci investičního majetku povede Daniel v účetnictví a bude se odepisovat dle účetních odpisů, počínaje rokem 2012.
 • Počáteční stav evidence drobného majetku je částka 4.704.566,45 Kč vyváděná z účetnictví.
 • K jakémukoliv budoucímu datu dokončené inventarizace musí aktuální stav drobného majetku se rovnat počátečnímu stavu evidence plus přírůstky dle účetnictví mínus likvidace dle protokolů.
 • Všechny pohyby v evidenci drobného majetku budou zapisované (datum, typ pohybu, doklad, kdo zapsal), do dokončení evidence zapisuje Daniel.
 • Pohyby v evidenci jsou tyto :
a) operativní - přesuny majetku, sloučení majetku a rozdělení majetku - nemají vliv na celkový objem drobného majetku.
b) účetní - přesuny z drobného majetku do investičního (například po sloučení několika drobných majetků).
c) výstupní - likvidace drobného majetku - protokoly vydává inventarizační komise, kontroluje ne rada, ale kontrolní komise.
d) vstupní - pořízení nového majetku dle účetnictví, provádí inventarizační komise.
 • Evidence drobného majetku bude používat stávající inventární čísla.
 • Daniel dokončí evidenci co nejdříve, v závislosti na zjištění inventarizační komise z návštěv v umístěních majetku a z vlastního pátrání komise (=soubor komise vedený v netadminu).
 • Nenalezené majetky Daniel soustředí do umístění "černá díra" a předá radě k rozhodnutí.

Ze zápisu č.12/2012 Rada pověřuje Golboroxe zpracováním metodiky evidence, která bude přednesena na příští radě. A schválena zpětně na další Radě.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Trvá


Majetek 2013

 • Rada se rozhodne, zda bude chtít :
a) aby existovali správci majetku, od určitého počtu kusů spravovaného majetku (50ks) měli slevu na příspěvku
  smlouvu s hmotnou odpovědností (v případě porušení pravidel nakládání s majetkem sdružení lze ubrat pětinásobek roční slevy)
b) aby čísla na předmětech byla vyznačena čárovým kodem nebo ručně (pak je potřebná čtečka jako periferie notebooku).
 • bude provedena do konce roku fyzická inventarizace (inv. čísla budou vyznačena na všechny evidované předměty).
 • budou připravena pravidla pro nakládání s drobným majetkem a schválena radou
 • v případě existence smluv budou určeni správci majetku
 • bude připravena typová smlouva pro správce majetku
 • smlouvy budou podepisovány za radu asistentem na základě zmocnění ze zápisu rady
 • všechny zápůjčky budou jsou spravovány asistentem (nepůjde o milion míst).
 • inventarizační komise vydává dle potřeby likvidační protokoly na každý majetek prokazatelně zničený, poškozený, neupotřebitelný.
 • inventarizační komise jmenuje správce majetku a oznamuje radě nároky na slevu těch, kteří překročí limitní počet spravovaného majetku
 • Provede to inventarizační komise, co neprovede komise, to udělá Daniel v rámci účetních prací dle hodinové sazby 300/h

Ze zápisu č.12/2012 viz předchozí bod

Trvá


PHP Účetnictví Vrtiška

Dělá přiznání a výkazy.

Ze zápisu č.12/2012 Posouváme na další radu.

Trvá


NOVÉ


Role styčný důstojník podpory

Samson byl určen pro komunikaci s podporou, PHP jsou na 1.čtvrtletí, pak bude role schvalována s ostatními rolemi.

Šéf akce: Orvell

Limit: 1050,-

 • Hlasování 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) (Samson se zdržel)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Smlouva se Sychrovnetem

- viz. emaily a snad výtisk :-)

Budeme jednat o úpravě smlouvy, s KI nutno vyřešit možnost aby HK Free bylo dostupné všude, a Sychrovnet na kvalitnějších připojení


Odkup AP Bytovky Zápy

Dobrý den,

rád bych požádal (jako člena KI), zda by Czela neodkoupila AP na naší bytovce. Jedná se o AP na Bytovce Zápy 229 (bod na mapě č.1826).

Nyní je připojeno 5 uživatelů a 6 tého budu připojovat příští týden.

Již si myslím že neslouží jen pro mé účely, tak by bylo dobré abych v tom nebyli jen mé peníze.

Popis a fotky jsem předal na podporu, kdyžtak přepošlu.

Jedná se o tyto zařízení, které jsem zainvestoval ze svého:

2x anténa na peer na vodojem http://www.i4wifi.cz/wa22-5xp-22-dbi-parab-antena-5-ghz-_d208.html

1x sektorová anténa 2,4 GHz http://www.lan-shop.cz/pacific-wireless-sa24-120-9-25072

1x RB 493AH

2x miniPCI R52 s konektorem

2x pigtail 5m

RB byl rozšířen o jednu kartu R52 a všesměrovou anténu 5GHz pro připojení dalších klientů - ale to bylo řešeno Czelou (podporou), takže to nevypisuji jelikož jsem to nehradil.

Bohužel účtenky jsem již nedohledal.

Navrhuji odkupní cenu 5000 Kč

Děkuji.

S pozdravem,

Petr Truschán

Šéf akce: Orvell

Limit: 5 000,-

Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Školení Mikrotik

Ahoj rado,


dostal jsem nabídku na nové kolo školení Mikrotik. Původně jsem chtěl jít už na podzim, ale tehdy se to nikomu jinému nehodilo. Dal jsem to opět ve známost celé KI. Tentokrát by se chtěl mimo mě zúčastnit i Honza Satah. Měli bychom zájem o sérii školení:

- 26.2.2013 - Úvod do systému MikroTik - teoretická část

- 28.2.2013 - Úvod do systému MikroTik - praktická část

- 7.3.2013 - Správce síťového provozu

Ve skutečnosti, když se pročte program, tak "správce" je školení o pokročilejších technologiích síťového provozu. V "úvodu" jsou jen základy typu IP / maska / DNS apod. a jak to naprogramovat do Mikrotiku. Čtvrté ze školení, Expert na bezdrátová rozhraní, je časově nejdřív a těžko bychom na něj mohli jít bez absolvování základů.

Pro tohle školení je potřeba mít vlastní HW, který lze zakoupit v sadě za 2 715 Kč (pokud ho už nemá k dispozici):

http://www.i4wifi.cz/sada-skoleni-ros-rb433-l4-2x-r52-2x-ant-patch-0-5m-zdroj_d1603.html

Honza Satah potřebný HW má ve svých rezervách, já bych si rád jednu sadu koupil, aby mi to pak zbylo k experimentování. Dnes nemám žádný síťový HW.

Takže žádám o korespondenční schválení účasti mé a Satahovy na výše uvedených školeních, a to v celkové částce 21 392 Kč vč. DPH.


Ceny bez DPH 21%:

2x Úvod do systému MikroTik - teoretická část - 1499,- Kč

2x Úvod do systému MikroTik - praktická část - 2419,- Kč

2x Správce síťového provozu - 3799,- Kč

1x Školení i4wifi-Sada HW - 2244.00

Ceny s DPH počítám vždy jako (jednotková cena *1,21) zaokrouhleno nahoru a pak vynásobeno počtem.

Suma: 3628 + 5854 + 9194 + 2716 = 21 392 Kč vč. DPH


Předem díky za rychlou reakci. Bude-li kladná, pošlu hned objednávku do i4wifi.

Michal Kovak

Se Satahem se domluvíme najeto setrvání v podpoře, a školení mu schválíme zpětně, Kovakovi zaplatíme první dvě části školení, a pokud to bude mít výsledek zaplatíme i třetí školení. HW at si dohodne Kovak s podporoum, můžeme zapůjčit ze skladu.

Šéf akce: Kovak

Limit: 3918,-

Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Schváleno po webu

- PHP Effe Kindle, disk (id akce 1280) Hlasování: 3:0:2 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Kjegel a Golborox se zdrželi

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje