Rada 10/2011

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání rady č. 10/2011 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 25088 Čelákovice konané 23.10.2011 od 19:00 v klubovně v CMC

Vede: Matěj Cyrín

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)

Přítomni:

- Matěj Cyrín (Matěj)

- Jan Hataš (Naj.satah)

- Petr Hájek (Samson)

Hosté:

- Pavel Vyskočil (Golborox)

Z MINULA

Obsah

Účetnictví

Ze zápisu č.8/2011 Dan už začal. Byly bychom radi, aby se Dan teď věnoval především účetnictví. Doporučujeme KI pozastavit výstavbu, do doby než bude hotové. Prosíme omezit výstavbu na nejnutnější věci (Husova ulice, aby nepropadlo uzemko)

Ze zápisu č.9/2011 Dan na tom dělá

Orvell pošle Danovi návrh objednávky

Podpora

Náhradní valná hromada dne 19.3.2011 schválila záměr zřízení podpory a uložila radě, aby přednostně podporu zajistila interně, a v případě neúspěchu do konce června buď založila servisní organizaci 100% vlastněnou czela.netem nebo vypsala výběrové řízení na externí dlouhodobou podporu.

Ze zápisu č.9/2011 Do konce týdne vyhlásí Rada výběrová řízení, umístěné na stránkách Czely + email všem členům. Dále pak zašle poptávku firmám, zabývající se podporou.


16.října byl ukončen termín přihlášek do VŘ. Přihlásilo se 5 subjektů. Dále proběhnou jednání s jednotlivci.

Smlouva e-radnice

Ze zápisu č.9/2011 Czela provaří vlákna a zapůjčí převodníky.

Matěj domluví na tento týden schůzku se starostou. Orvell se zeptá Dana, zda už je to provařený

Smlouva Jablonka

Jaký je další postup ze strany Rady?

Ze zápisu č.9/2011 Trvá, poptat Mildu, zda na Czele nevisí něco k podpisu

Orvell pošle Šimandlovi aktuální smlouvu, zda jí takto lze podepsat

Překvapení na VH

Ahoj, dávám do diskuze překvapení na VH, posledně se dárek osvědčil tak bychom mohli letos udělat další.

Ze zápisu č.9/2011 Poptáme výrobce

Limit akce: 5000,-

Šéf akce: Samson

  • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno


NOVÉ

Konektivita ČEZ

V rámci vypršelé smlouvy byla vyjednána nová nabídka

Datový okruh:

  • 100 MB 22 000,- Kč/měsíc
  • 200 MB 33 000,- Kč/měsíc
  • 750 MB 45 000,- Kč/měsíc

Konektivita:

  • 100 MB 26 000,- Kč/měsíc
  • 200 MB 35 000,- Kč/měsíc
  • 750 MB 47 000,- Kč/měsíc

Orvell zajistí novou smlouvu na datový okruh 100MB

Rezignace Naj Sataha na funkci Radního

Naj.Satah podal na Radě rezignaci na svou funkci Radního. Rada vzala jeho rezignaci na vědomí. Jako náhradník se přihlásil Pavel Vyskočil (Golborox), Rada souhlasila s jeho nominací.

  • Hlasování 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Naj.Satah se zdržel

Schváleno, tímto děkujeme Satahovi za všechnu práci, kterou pro sdružení udělal.

Schváleno po webu

- PHP Sixtýn NTB (id akce 1093) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Naj.Satah se zdržel

- PHP Honyo internet TV (id akce 1090) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Naj.Satah se zdržel

- PHP Pawel monitor (id akce 1089) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Naj.Satah se zdržel

- PHP Chmela tablet (id akce 1088) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Naj.Satah se zdržel

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje