Rada 10/2012

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 10/2012 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 31. 10. 2012 od 19:00 v restauraci Athény v Kulturním domě.

Vede: Aleš Kužílek (Kjegel)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kjegel)

- Vlastimil Procházka (Vlasten)

Hosté:

- Jan Hataš (Naj.Satah)

Z MINULA


Obsah

Přístup k účtu

Všichni radní by si měli zařídit přístup k účtu. V připadě kolapsu Samsona nemá kdo proplácet. Přístup by měli mít - Matěj Cyrín

- Pavel Vyskočil

- Petr Hájek (už má)

Ze zápisu č.1/2012 Pavel zajde do banky a zjistí kdo má přístup k účtu.

Ze zápisu č.2/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu.

Ze zápisu č.3/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu 18.4.2012!

Ze zápisu č.5/2012 Pavel se nedostavil na Radu, trvá.

Ze zápisu č.6/2012 Pavel se tam staví dokonce měsíce (Červen 2012). Rada Pavlovi dává za úkol prověřit zrušení původní karty, dále pak založení nové. Dále se domníváme že máme vysoké poplatky za přichozí a odchozí platby, tak udělat na banku bububu, jinak ju vyměníme.

Ze zápisu č.7/2012 Whisky se na to ... zapomněl, přišel ale s překvapivou informací, že banky mají v sobotu zavřeno. Když do příště nebude v tomto bodu žádný posun, tak Whisky platí pro všechny přítomné rundu.

Ze zápisu č.8/2012 Pavel si zařídí telefonický přístup k potvrzení plateb z účtu, Rada zkusí udělat výběrové řízení na novou Banku, Vlasten si to bere na bedra. Kartu zřídíme po výberku.

Ze zápisu č.9/2012 Výběrové řízení probíhá, termín uzávěrky je konec Října 2012

Termín pro podání nabídek k dnešnímu dni vypršel, některé banky zaslaly nabídky. Do příští Rady si dáváme čas na prostudování jednotlivých nabídek.


Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

  • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.


Evidence provozu podpory

Ze zápisu č.8/2012 Rada úkoluje podporu aby si do příští Rady zřídila tiketovací systém (Mantis, OTRS).

Ze zápisu č.9/2012 Mantis běží, podpora dodá přístupy pro radu. Poptáme Psandu ohledně virtuálu

Dostali jsme od Psandy nabídku na virtuál za 400Kč/měsíčně. Na virtuálu poběží monitoring a Mantis.

Šéf akce: Naj.Satah

Limit: 5000,-

  • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


NOVÉ


Projekt 62: Projektová příprava - Husova Nedaniny

předáno z KI na Radu k projednání

  • projekt je dost rozsáhlý
  • Kovak poslal zakazkovy list, Matěj chce financování dle nákladů plus prémie dle počtu skutečně připojených (do půl roku od zprovoznění ?)
  • Z-projekt : 500 je náklad na jednu smlouvu přípojky, 1.500 na jednu smlouvu rozvaděče, 10.000 cena vyběhání všech souhlasů, 10.000 cena projektové dokumentace, poplatky městskému úřadu se platí nad to a přímo (od 1.1. se změní směrem nahoru), DPH zatím není.

návrh : schválit návrh Z-projektu, stanovit prémii za opravdu připojené a změnit limit z nula na s tím, že se navýší, když to nebude stačit.

KI: Jedna se o finance, o kterých se nepřísluší rozhodovat KI, předáváme tento bod Radě

Projednáme s Chmelou možnost založení statusu čekatel-smlouva. Dan by byl patronem těchto členů. Rada souhlasí se systémem motivačních odměn:

- 500,- za uzavřenou smlouvu na každou přípojku

- 350,- za každého připojeného člena k příslušné smlouvě na přípojku.

Dodatek: Rada podminuje funkční evidencí těchto smluv a členství. Tento systém odměnovaní platí pouze pro akci Husova, Člen musí být připojen max. rok po ukončení akce.

Šéf akce: mCyrin

Limit: 20000,-

  • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Pojištění

Bylo provedeno výběrové řízení na novou pojistnou smlouvu. 4 z 11 pojišťoven dodaly nabídky, které byly Radě zaslány k prostudování. Zároveň je třeba podat výpoveď stávající pojistné smlouvy.

Orvell pošle zadání pojištění Kuželovi, počkáme na posouzení makléři. Orvell dodá zítra výpověd stávající pojistky na Kooperativu.


Smlouvy o výpujčce

(Orvell) Dávám návrh na zmocnění jednoho z Radních, který by podepisoval za sdružení smlouvy o výpůjčce. Akce na nákup předmětu smlouvy je radou schválena, tak není nutno, aby finální interní dokument podepisovala celá rada. Smlouva navenek nikam nevstupuje.

Souhlasíme se zmocněním Samsona, Orvell udělá zmocnění.

  • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


IPTV

(KOVAK) Ctná Rado, rozhodněte prosím to placení. Byl bych rád, aby výsledek vašeho jednání byl někde v zápisu Rady jasně napsán - v případě dosud raženého modelu něco jako: "... schválila, že připojení k IPTV poskytované dodavatelem dat z internetu mimo síť Czela.net .... bude umožněno každému členovi, u něhož je to technicky možné a který projeví zájem, a že měsíční poplatky provozovateli IPTV za takového člena budou hrazeny ze společného rozpočtu Czela.net". Aby bylo v budoucnu jasno. Ale pozor: stejný princip pak musíme uplatňovat u všech možných podobných služeb, poskytovaných externími dodavateli po Internetu.

Naj.Satah upozornil, že naše současné IPTV řešení je dle zákona legální. Přesto vyzkoušíme vysílání Sychrova. Je nutno zprovoznit autentifikační server, dále povedeme se Sychrovem jednání o bohatší programové nabídce.


Dvojí subnety členů

V netadminu jsou členi, kteří mají počítače zadané ve více subnetech.

Podpora udělá seznam, a pošle ho Radě k jednání


Schváleno po webu

-

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje