Rada 10/2013

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 10/2013 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 2.12.2013 od 20:00 v restauraci u Bohuslavů

Vede: Petr Hájek (Samson)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mcyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Vlasta Procházka (Vlasten)

- Pavel Vyskočil (Whisky)


Hosté:

- Jan Rada (Mitch)

- Jan Hataš (naj.satah)

- Michal Vondráček (Majkl)Z MINULA

Obsah

Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Ze zápisu č.1/2013 Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi

Ze zápisu č.2/2013 Golborox je nemocen, nedostavil se na jednání.

Ze zápisu č.3/2013 Golborox se snaží spojit s p.Jančou. Trvá.

Ze zápisu č.4/2013 Golborox se snaží stále spojit.

Ze zápisu č.5/2013 Urgence mailem nezabrala, Golborox jim zavolá

Ze zápisu č.6/2013 Zbytek Rady do konce týdne pošle vyjádření k návrhům smluv, které zaslal Golborox

Ze zápisu č.7/2013 Golborox pošle p. Jančovi návrhy smluv, pokud budou ze strany p. Janči připomínky, tak Rada zmocňuje Matěje a Golboroxe, k jednání o změnách a podpisu smlouvy

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.8/2013 Sepsána dohoda o ukončení nájmu k 30.9.2013. Od 1.10.2013 podepsána nová smlouva na dobu neurčitou. Vícenáklady (doplatek nájmu 2013, závazek ze Smlouvy o umístění, závazek na zřízení bočního vchodu, ...) padá do akce Nájem a Energie 2013, která se bdue muset o tyto náklady navýšit.

Ze zápisu č.9/2013 Golborox pošle do úterka návrh "Ukončení původní smlouvy na střechu." Dale zaurguje přístup k bočnímu vchodu.

Ukončení původní smlouvy na střechu bylo podepsáno a předáno zpět CMC. Golborox zaurgoval přístup do klubovny bočním vchodem.


Helpdesk

Pár detailů a nástin postupu pro poptávku.

- Deskservis má momentálně pracovní dobu od 6 do 22. - Fima NEWPS má certifikaci na zacházení s osobními údaji - jsou schopni pomoci s implementací monitorovacích systémů

Další postup:

Musíme jim napsat co chceme. To by mělo vypadat asi takto:

- požadavky na identifikaci závady hlášené členem - požavky na reakční dobu u výpadku zařízení (minuty) - požadavky na způsob informování

Ze zápisu č.5/2013 Zřizení help desku bylo probráno s podporou, která souhlasí. napíšeme členům, zda souhlasí s předáním "osobních údajů", abychom nemuseli měnit stanovy. Vlasten dá dohromady formulaci dopisu, který členům odešleme, Orvell pak zpracuje novou přihlášku. Předáme požadavek KI, jak moc chtějí být informování o výpadcích po zavedení helpdesku. Přístup helpdesku do databáze pořešíme s Chmelou. (Buď Jert, nebo role s omezenými právy v Netadminu.)

Ze zápisu č.6/2013 Samson udělá poptávku, do konce prázdnin a podle toho se zařídíme.

Ze zápisu č.7/2013 Do konce příštího týdne Samson odešle poptávku

Ze zápisu č.8/2013 Došla nám nabídka, Upřesníme podmínky a Samson zjistí co je reporting, a dále dohodne schůzku s firmou. Matěj zkusí najít podobnou službu.

Ze zápisu č.9/2013 Matěj s Golboroxem se spojí s klukama z Electroshopu, a zkusí s nimi dohodnout zajištění Helpdesku. Do 14 dnů předají kompletní nabídku spolupráce s Electroshopem.

Ve středu má Matěj s Golboroxem sezení s Electroshopem, pak dají vědět výsledky z jednání.


Smlouva Pfeffer

Dobrý den,

od začátku měsíce jsem připojen jako člen a chtěl bych se domluvit na platbách internetu. Na Bílém vrchu (č.p. 1799) mám na zahradě zakopanou rozvodnou skříň a napájím jí. Navrhuji, že to tak ponechám nadále a neplatil bych internet. Pokud na platbách trváte, změřme kolik skříň „žere“ a domluvme se na měsíčních platbách – jen do toho budu chtít započítat i napájení několik předchozích let, kdy jsem nečerpal žádné výhody ani peníze.

Prosím dejte mi vědět jak se rozhodnete.

Děkuji

S pozdravem

Honza Pfeffer

Ze zápisu č.6/2013 Počkáme na Podporu až změří spotřebu, podle toho sestavíme smlouvu.

Ze zápisu č.7/2013 Podpora nezměřila

Ze zápisu č.8/2013 Podpora změřila spotřebu, sestavíme smlouvu

Ze zápisu č.9/2013 p. Peffer v mailu zažádal o doplacení elektrické energie od poloviny roku 2007, dle změřené spotřeby.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Rada souhlasí se zpětným doplatkem energie od poloviny roku 2007

Dobrý den,
    mám výhradu jen k jediné věci a to je čl. 5 odst. 6:
"Sdružení je oprávněno přizpůsobovat instalovanou technologii danému stavu
techniky a jeho potřebám a změnit ji zcela nebo částečně. Popřípadě
instalaci nového zařízení, nad rámec této smlouvy. O těchto úpravách je
Sdružení povinno předem informovat kontaktní osobu Vlastníka."
Chtěl bych tam začlenit něco, co mi zaručí, že tam časem nebudete chtít
umístit např. 3x tak velkou skříň aby se tam vešel třeba rackový switch,
nebo něco v tomto smyslu..

Necháme na p. Pfefferovi, ať si naformuluje odstavec ohledně případného rozšiřování node.


Město Čelákovice

 • jednání s panem starostou - zahrnutí naší chráničky v trase města do projektu města v akcích, kde nechceme dělat přípojky nebo nechceme chráničku brzy používat. Pokládáme my, finančně hradíme pokládku my, město projekt. Například osvětlení u lávky bude do projektu zaneseno dodatečně podle mého.

Ze zápisu č.7/2013 Matěj zavolá Starostovi a dohodne schůzku. Z minulé schůzky musíme dohotovit dokument a bezpečném připojení, a možnost připojení městských institucí.

Ze zápisu č.8/2013 Trvá

Ze zápisu č.9/2013 Trvá

Bod prozatím vyřazujeme


Smlouva O2

Rada úkoluje Samsona, aby zajistil opis smlouvy od O2. O2 nám tehdy původní smlouvu nevrátilo, když jim byla zaslaná k podepsání.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.8/2013 Samson zajistí opis smlouvy.

Ze zápisu č.9/2013 Smlouva byla u O2 dohledána. Zašlou nám jí podepsanou. Dále nám byl od O2 zaslán k vyplnění dokument s kontakty na zástupce z czely. Samson dokument vyplní a zašle do O2

Dokument byl odeslán, smlouva zatím nedorazila. Samson zaurguje


Úprava fóra

Ze zápisu č.8/2013 Mitch přepracuje forum. Převede staré forum do nového, tvrdí že zvládne sám. Rozchodí v PHBB3. V případě rozchození fóra dostane dvouletý příspěvek- Samson zhodnotí stav a sepíše strukturu vláken. Až bude hotovo vyselektujeme forum.

Ze zápisu č.9/2013 Trvá. Samson zaúkoluje Mitche ohledně vytvoření registrace pro hosty "pouze do fora".

Mitch má hotovo, teď je třeba stopnout starý forum, spustit skript a přesunout do nového fora.


Vyúčtování Czela.fest

Nepodařilo se mi získat přehled o tom kdo utratil kolik peněz a za co, tedy tato akce není zaúčtována, takže zatím to je jako poskytnutá záloha. Zpětné zápisy již nejsou možné, tedy co se nezapíše do konce roku, přechází do účetnictví dalšího roku.

Daniel

Ze zápisu č.9/2013 Kjegel pošle tabulku s platbama, aby mohlo být vyřešeno vrácení zbytku zálohy vybrané na czela.fest. Kjegel zkusí poptat prostory pro další ročník czelafestu.

Kužel nedorazil, trvá


Útoky z IP 78.108.97.27

Opakované útoky z IP 78.108.97.27

Ze zápisu č.9/2013 Matěj se spojí s podporou, ohledně vyřešení tohoto problému.

Dle podpory nejsme schopni logovat veškerý provoz


ČTÚ Přístup

Dobrý den,

navazuji na níže uvedenou odpověď. ČTÚ obdržel Žádost o zpřístupnění aplikace ESD II. V databázi vidím jednoho uživatele David Tenčl (login czela; email rada@czela.net) pod subjektem czela.net o.s. V obdržené žádosti je ale uveden uživatel Vlastimil Procházka (kromě toho lze vypozorovat, že údaje pana Procházky byly vloženy do žádosti až po jejím vygenerování). Účet pro pana Procházku nebyl v systému vytvořen. Aktivovat tak mohu pouze účet czela s e-mailovou adresou rada@czela.net. Můžu poprosit o vyjasnění? Děkuji za odpověď.

S pozdravem,

Lukáš Pravda

Ze zápisu č.9/2013 Golborox napíše Vlastenovi ať se spojí s p. Pravdou, ohledně převedení již vytvořené registrace z Dana na Vlastu. Kdyžtak založíme novou registraci

Vlasten se spojí s Danem a dohodne se s ním o co se jedná. Pokud se jedná o technické věci, měl by to být někdo z KI.


Přístup do 1584

Ahoj radni,

tak karany nam zase uz hezky bezi, po 38h peripetii s klicema. Docela me ale nasral duvod proc to nebezelo a myslim si ze ho ani zverejnit nemuzu.

Nase zarizeni jehoz napajeni je umitene v zavrene vytahove budce bylo vytazeno ze zasuvky!

Nechci hledat vinika ani jak se to mohlo stat (nejspis nepozornosti), ale chtel bych tomu predejit kopii klicu a upravou elektriky/kabelaze. Co vy na to?

H.

Ze zápisu č.9/2013 Samson se spojí se Satahem a zjistí s kým komunikoval v 1584. Technické věci zabezpečení vypojení antén předáváme na KI.

Samson se spojí s p. Fridrichem a zkusí zajistit přístup


NOVÉ


Licence ČTU 2014

- Čelákovice <-> Zápy; - 25 920,-

- 1/2 Jablonka - 17280,-

- rezerva

Šéf akce: Orvell

Limit: 45 000,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Pojištění 2014

Šéf akce: Orvell

Limit: 33 000,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Domény 2014

czela.net a czelanet.cz

Šéf akce: Kjegel

Limit: 600,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Pronájem okruhu Freetel 2014

12x 9600,- = 115 200,- + rezerva

Šéf akce: Orvell

Limit: 120 000,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Členské příspěvky NFX 2014

12x 8500,- = 102 000,- + rezerva

Šéf akce: Orvell

Limit: 110 000,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Pronájem okruhu O2 2014

Šéf akce: Orvell

12x 36300,- = 435600,- + rezerva

Limit: 450 000,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Slevy ze smluv 2014

Šéf akce: Orvell

Limit: 92 400,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Nájem a energie 2014

Šéf akce: Orvell

Limit: 280 000,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Slevy pro školy 2014 a městské subjekty

ZŠ Zápy, MC Dráček Nehvizdy, MDDM

Šéf akce: Orvell

Limit: 12 600,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Koncesionářské poplatky 2014

Šéf akce: Orvell

Limit: 1 620,-

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Paušál Vodafone 2014

Limit: 7 200,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Vracení členských příspěvků 2014

Limit: 6 000,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Správa sítě 2014

Limit: 520 000,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Administrativní práce 2014

Limit: 156 000,-

Šéf akce: Samson

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Účetnictví 2014

Limit: 19 800,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Účetnictví 2014 PHP

Limit: 4200,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Slevy 1. čtvrtletí 2014

Matěj Cyrín Radní 1050.00

Petr Hájek Radní 1050.00

Aleš Kužílek Radní 1050.00

Vlasta Procházka Radní 1050.00

Pavel Vyskočil Radní 350.00 (rezignace)

Roman Effemberg člen KK 1050.00

Pavel Mikula člen KK 1050.00

Vlastimil Novotný člen KK 1050.00

Pavel Simon člen KK 1050.00

Petr Hájek strážce pokladu 1050.00

Matěj Cyrín Člen KI 1050.00

Honza Chmelenský člen KI 1050.00

Jan Čermák člen KI 1050.00

Michal Perlík člen KI 1050.00

Václav Daňhelka člen KI 1050.00

Pavel Šimon člen KI 1050.00

Lubor Chalupa člen KI 1050.00

Renda Trbušek člen KI 1050.00

Milan Turínský člen KI 1050.00

Michal Kovačík člen KI 1050.00

Martin Hajdučík člen KI 1050.00

Jiří Hanzl skladník chráničky Hasiči 1050.00

Petr Sixta vyjadřování k ex. Sítě 1050.00

Matěj Cyrín člen IK 1050.00

Pavel Vyskočil člen IK 1050.00

Anděla Nosková člen IK 1050.00

Tomáš Vrtiška Daňový přiznávač 1050.00

NOVÉ Aleš Kužílek Informátor 1050.00

NOVÉ Vlasta Procházka styčný důstojník podpory 1050.00

ZRUŠENO Petr Hájek styčný důstojník podpory 0,00

ZRUŠENO Vlasta Procházka Informátor 0.00

Limit: 30 450,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Navýšení akce - Počítač do klubovny

PC koupen, je třeba navýšit akci z 10 000,- na 12407Kč

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO


Navýšení akce - PHP Matej megacomp

Navýšení z 23000 na 23442

 • Hlasování 3:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO


Prodloužení akcí do roku 2014

 • na posledním letošním sezení rady se musí prodloužit i čerstvě schválené akce.

Navrhujeme prodloužit tyto akce na konec roku 2014, včetně všech akci schválených na dnešní radě (viz výše)

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


PHP Effe Monitor

Odešel mě LCD monitor, tak by se hodil nový, mám teď staré crtčko:) Proto žádám o schválení akce na nákup nového LCD monitoru. Jméno Akce:„Monitor PHP“

Šéf akce: Efffe

Limit akce: 4000

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Nový občanský zákoník 2014

chtělo by to se začít koukat na nový občanský zákoník - musíme změnit stanovy atd... Whisky o tom vždycky mluvil, tak nám snad poví víc.

Matěj

Už řešíme s Falconem


Úprava fóra

Šef akce: Orvell

Limit: 8400.-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Schváleno po webu

- Bartr Boogiemen (id akce 1376) Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- Vánoční párty 2013 (id akce 1379) Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

- PHP Samson Grafika (id akce 1378) Hlasování: 3:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Samson se zdržel, Kjegel nehlasoval

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje