Rada 10/2014

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 10/2014 spolku czela.net o.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 28.9.2014 od 20:00 v klubovně v CMC

Vede: Matěj Cyrín (mCyrin)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrín)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kužel)

- Vlastimil Procházka (Vlasten)

- Michal Vondráček (Majkl)


Hosté:

- Tomáš Jeřábek (Daman)


Obsah

Z MINULA

Úprava stránek

Ze zápisu č.8/2013 Mitch přepracuje forum. Převede staré forum do nového, tvrdí že zvládne sám. Rozchodí v PHBB3. V případě rozchození fóra dostane dvouletý příspěvek- Samson zhodnotí stav a sepíše strukturu vláken. Až bude hotovo vyselektujeme forum.

Ze zápisu č.9/2013 Trvá. Samson zaúkoluje Mitche ohledně vytvoření registrace pro hosty "pouze do fora".

Ze zápisu č.10/2013 Mitch má hotovo, teď je třeba stopnout starý forum, spustit skript a přesunout do nového fora.

Ze zápisu č.1/2014 Majkl pošle odkaz na nové forum, databázi od Mitche už nahrál. Majkl potřebuje od Chmely přístupy. Samson a Majkl si sedne s Mitchem, a dohodne s nim jak nové fórum rozběhat.

Ze zápisu č.2/2014 Majkl řeší.. Chmela je přesvědčen že všechny přístupy Majkl má.

Ze zápisu č.3/2014 Kužel pošle žádost o novou grafiku webu Kelímkovi

Ze zápisu č.4/2014 Soutěž uzavíráme, do konce týdne vyhodnotíme výherce po mailu, a zveřejníme na webu. Majkl do 14 dnů upraví forum, dle nové grafiky.

Ze zápisu č.5/2014 Majkl nemá čas, dostane důtku

Ze zápisu č.6/2014 Majkl pošle znovu odkaz, přidělá proklikávátko z hlavní stránky.

Ze zápisu č.7/2014 Majkl napsal odkaz: http://forum.reprapforum.cz

Ze zápisu č.8/2014 Majkl na to sere, poptáme někoho jiného

Ze zápisu č.9/2014 Majkl na to přestal srát, a zkusí se na to podívat

Prioritou je dokumentace, pak úprava stránek


konektivita

 • z infra - potřebujeme řešit záložní konektivitu. Telefonica prochází změnou a brzy přehodnotí celý bussiness plán. čeznet se očividně nechce zaobírat malými kšefty (okruh Mochov)
 • navrhuji vyhlásit výběrové řízení na dodavatele :
 • 1) optického okruhu Sitel 10Gbit/s s účinností od data x (=datum ukončení smlouvy s telefonicou v příštím roce), délka smlouvy 2 a 5 let
 • 2a) záložního optického okruhu Sitel s kapacitou 1Gbit/s ve variantě 1 nebo tarifikovaného dle přenesených dat ve variantě 2
 • 2b) optického okruhu rozvodna Toušeň - rozvodna Střed, ve variantě 1 černé vlákno a ve variantě 2 okruh 1 Gbit/s, délka smlouvy 5 let
 • Zvažme po poradě s Freetelem, zda nezaústit záložní konektivitu do Shiranu.
 • valná hromada musí pověřit radu podpisem smluv na konektivitu s limitem do xyz Kč (protože celkový závazek přesahuje limit rady)
 • Uzávěrka výběrového řízení 15.6.2014 (aby před prázdninami bylo jasno, rada to může probrat na konci června)

Samson se ujme výběrového řízení na konektivitu. Poptat O2, Čeznet, UPC

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.5/2014 schváleno

Ze zápisu č.6/2014 Zatím nepoptal, v chodu je zatím O2 přes Freetel. Milovice mají zájem o perrovaní okruhu.


Ze zápisu č.7/2014 Z KI

- cena 10GBit

- cena 1GBit

- kolik stojí tarif

- na 3 a na 5 let

- U ČEZu kolik stojí anténa na rozvodně a spoj mezi rozvodnami


Dan s Matějem poptají u Čeznetu, GTS, UPS, Telemacity

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.8/2014 Trvá

Ze zápisu č.9/2014 Trvá

Trvá


smlouva s městem

 • to, jak se co dělá je založeno na minulosti - minulé dohody, vyjádření, zvyklosti, a s každou změnou lidí ve vedení města je to nestabilní, a to ani neskončilo volební období. Vyjádření k Sokolovské trvalo díky konfrontacím na městě 7 měsíců, než jsme ho měli v ruce, a to už stavba probíhala. Smlouva s městem by měla dle mne především upravit :
 • A. procesy (spolupráce na výstavbě společné sítě). Jakým způsobem a jak brzo se dozvídáme o akcích města (nejlépe v okamžiku jejich plánování), jak vypadá proces koordinace investiční výstavby, jak probíhá souhlas města pro územní řízení (jde o smlouvu bez kaucí schvalovanou radou, nejsou věcná břemena či platby za metr použití městských pozemků). Pravidelná setkávání s vedením města.
 • B. využití městského majetku - topné kanály provozované i neprovozované, městské budovy (vždy po dílčím souhlasu správce). Nulové nájemné.
 • C. princip úhrady jen vícenákladů - kdo se přidává k akci druhého, tak hradí dodavateli ty náklady, které by on sám při své akci nevydal
 • D. sdílení společné sítě - město a jeho součásti mají pro svou potřebu přístup trvale zdarma. Kamery musí mít od sítě fyzicky oddělené trasy. Zapojování městských součástí do sítě s cílem 100% napojení. Město členem czela.netu
 • výpověď smlouvy výrazně delší než jedno volební období. Podpis do konce tohoto volebního období.

Ze zápisu č.5/2014 Možnosti a případná omezení Matěj probere s právničkou města, a poté konkrétní body se starostkou

Ze zápisu č.6/2014 Matěj od Dana sežene notičky, jinak dostane důtku

Daniel : město je poměrně dost svázané zákony a povinnostmi jak co smí provádět, že v době, kdy zastupitelé přeměnili zastupitelstvo na bojiště si nikdo moc nedovolí se řídit zdravým rozumem, ale jen doslovným zákonem. Vznikají témata jako daň z nevybraného netržního nájemného, porušení péče dobrého hospodáře nezpoplatněným faktickým břemenem, rozpočet czely jako součást rozpočtu města v případě členství města v czele, předložení programu naší valné hromady tak, aby to město stihlo si projednat, tj. tak dva měsíce předem bych tipoval... Když otevřeme to, co funguje, nemusí to vůbec dopadnout lépe, a navíc ono jde i o to, kdo co navrhuje a vůbec ne co říká. Nejspíš bude lepší jít cestou per partes a být důsledně apolitičtí dokud to půjde a přitom aktivní. Bod A holt bude nevyzpytatelný, bod B zkusme prodloužit výpovědní doby, bod C bude domlouvaný ad hoc a bod D by nám svázal pružnost, která je pro nás v době rozvoje zcela nezbytná.

Ze zápisu č.7/2014 Zaměříme se na B, Orvell se podívá na smlouvu s QBytem, Samson je nejepší - Samson to udělá.

Ze zápisu č.8/2014 Smlouva - Prodloužit výpovědní lhůtu na rok, zbytek po volbách

Ze zápisu č.9/2014 p. Beneš je na dovolené, trvá

Trvá


Čerpání financí

Přehled kolik je v otevřených akcích schváleno peněz. a) z roku 2013 b) tento rok Rada i KI

Ze zápisu č.6/2014 Majkl pošle nějaký výstupy

Ze zápisu č.7/2014 Majkl nic neposlal, udělujeme důtku, ale jelikož přinesl meruňkovici, tak se důtka maže.

Ze zápisu č.8/2014 Majkl půjde s Danem na pivo, a pokusí se vyřešit

UPD - Samson: Viz email ... v akcích je skoro celý rozpočet na 2014 (a to jsem nepočítal s doplatkem za Mochov z roku 2013) a je potřeba to urgentně řešit. Nelze jen spoléhat na výcuc z databáze. Je to i o ruční práci, poctivém uzavírání akcí apod. Myslím, že je to zralé na roli.

Ze zápisu č.9/2014 Při vytváření akce se přidá políčko "předpokládaný termín ukončení" KI ať si stanoví člověka, který se bude starat o stav financí.

Vyřeší se v novém bodě Finance


Možnost navýšení el. přípojky - Loděnice

- projednat, jak jsme se o tom bavili

Ze zápisu č.8/2014 Kužel zjistí zavolá o dočasné zvýšení příkonu, a kalkulaci na jistič

Ze zápisu č.9/2014 Trvá

Trvá


Finance/připojování

http://www.czela.net/f/viewtopic.php?f=45&t=577&p=50023#p50023

 • Může vyvěsit v září letáček po panelácích, kde máme přístup?
 • Jak upozorníme na Wifi AP? Např u Hurycha kterej pobírá slevu a není na něj nikdo připojenej. (nejde o to vzít mu slevu!)
 • udělá někdo nálepky czely? Můj návrh je, udělat nálepky podobně jako je udělal Whisky (oranžová nálepka s bílým nápisem czela.net + pod nápisem czela.net by bylo menším písmem číslo na podporu.)

Ze zápisu č.9/2014 Začneme s letáky do paneláků samolepkami a pro skalní fanoušky samolepkami na auto.

Samson se tomu začne věnovat. Chceme 500 samolepek logo+číslo na podporu. Satah udělá hezčí letáček. Návrhy nálepek na auto dodá Kužel a Samson

Šéf akce: Samson

Limit: 4000,-

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


slevy městským subjektům

hasiči platí členské příspěvky - myslím že by bylo hodno jim dát slevy a Jirkovi je nechat jako skladníkovi.

Tedy navrhuji slevu pro: MDDM,KD a Hasičům

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.9/2014 SCHVÁLENO - Zjistit zájem v DPS, Knihovně a výhledově v Muzeumu, Samson se zeptá Hanzelky na Hasiče

Slevu hasičům zapsat, až od nového roku, zbytek (knihovna, muzeum, DPS) trvá


NOVÉ

Dokumentace

Tabulka smluv (výše plateb, PHP, nájem, výpovědní lhůty, platnost smlouvy) Ke každému node dát prudítko na revize a UPSky. Matěj zjistí program na dokumentaci optiky od Moraváků


Finance

A taky to neznamená, že budu dělat všechno. Ale je jedno proč s tím nesympatizuju, ale je asi špatně, něco přednášet, když se mi to nelíbí, ne?

Bylo by možná rozumné si rozdělit v radě kompetence - kdo co bude dělat (bude za to odpovědný).

Já jakožto radní jsem ochotnej se starat o finance (který jsem tedka konečně nejak spočítal, ale bude to chtít přepočítat ještě jednou, protože tam jsou drobnůstky na které jsem úplně nepomyslel - ale rozdíl nebude veliký) Prakticky se jedná o to, dát dohromady data z účetním a Majklem, tak aby to dávalo hlavu a patu. Do budoucna vyvinout s Majklem nějaký udělátko v netadminu. Klidně jako radní budu odpovědný za čerpání peněz z czely obecně, né jenom KI -myslím si totiž že nikdo z KI by stejně právně nemohl být za finance odpovědný.

Dál jsem ochotný si vzít na starosti komunikaci s NFX a ostatníma CZFree sítěma. No a to bude tak vše co mě napadá, že bych měl dělat.

Měla byto být role za PHP, protože jak jsme se už kdysy-vá bavili o tom, že by každý radní měl mít k radnímu roli. A hlavně ta role přináší s sebou plno práce. Viz třeba strážce pokladu co ho dělá Samson.

Má role by se jmenovala: "Ekonom a mluvčí NFX"

Dále navrhuju Majklovi roli "nový netadmin" , protože nového netadmina vyvíjí a už udělal velký kus práce a bude ho to stát ještě velký kus práce. viz: http://10.93.12.108:8008/

Matějovi se od Října navrhuje role Ekonom."

 • Hlasování 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

SCHVÁLENO


Pokladna - platební karta

Je potřeba udělat platební kartu, aby se dala vybírat z účtu hotovost. Samson už jí neche, tak jsme zjištovali, jak to jde pořešit, aby jí mohl mít Orvell - chce to založit mu účet ve FIu a Orvell poté bude muset někam na pobočku dát podpis.

Jak na to nahlížíte ostatní?

Vlasten zařídí Orvellovi kartu U fia

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Sleva spolkům

Nohejbalisti

Dobrý den / Ahoj,

Obracíme se na Vás s žádostí o pomoc při zajištění internetového připojení pro nohejbalový stánek v Čelákovicích (ul. Ve Vrbí / areál městského stadionu). Od nového roku máme povinnost zajišťovat z domácích utkání internetový přenos, bohužel v areálu nohejbalového kurtu není zajištěna telefonní přípojka, a proto nás napadlo internetové připojení od CZELA NETu.

Mysleli jsme, že by CZELA NET mohl spolupracovat s nohejbalovým oddílem. Z vaší strany by došlo k zajištění internetového připojení, respektive pouze souhlas a na naše náklady bychom vybavili areál potřebnou technologií. Na oplátku vám můžeme poskytnout následující: - Vyvěšení banneru do nohejbalového areálu.

- Propagace na našich internetových stránkách

- Propagace v čelákovické roládě, která se rozdává při našem domácím utkáním.

- Zajištění jednoho víkendového dne (nesmí se krýt se zápasy), kde by jste si mohli uspořádat sportovní akci. Zajistíme vám např. jeden sud piva + zadarmo obsluhu kantýny na tento den.

Pokud by byl problém s poskytnutím internetového připojení na celý rok, tak bychom při nejhorším potřebovali zajistit 10 sobot, kdy probíhá náš extraligový zápas.

S pozdravem Martin Spilka - předseda nohejbalového klubu

TJ Spartak Čelákovice - oddíl nohejbalu

Záluží - Fotbalový klub

chtějí internet za reklamu. Dáme jim jí?

Navrhujeme slevu pro výše uvedené spolky od doby, kdy budou připojeni

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Bazén 2014-2015

Je to tam nějak domluvené? Od kdy a od kolika?

Je nabídnut termín od pondělí od 19-20., do konce března.

Šéf akce: Orvell

Limit: 37.400,-

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Rada v Mochově

Rada spojena s oslavou položení optiky. Předběžný termín 27.10.

Šéf akce: mcyrín

Limit: 10000,-

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Oslava přibližně 1000 člena

Grilovačka prasete, exkurze na zdymadla nebo vodní elektrárna. Samson poptá prase u Přibylů.

Šéf akce: mcyrín

Limit: 25000,-

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Pípa

Náhrada za odepsanou pípu: http://pivoeshop.cz/cs/vycapne-zariadenia/51-pivni-chlazeni-as-45-2x-kohout.html

Šéf akce: Kužel

Limit: 20000,-

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje