Rada 10/2020

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání Rady č.10/2020 spolku czela.net, sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, konané dne 25.10.2020 od 19:30 online na google meets.. Vede: Efffe

 • Členi Rady: Alois, Dominik, Effe, Forest, Kužel, Matěj

Obsah

Schváleno

Asistentka Q3.2020

Za třetí kvartál tam mám 21 hodin, což je 4200 Kč. Prosím o odhlasování PHP v této výši. Dominik

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 4200 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka
 • Poznámky:
  • 26.10.2020 22:13 - DOKLAD ZAPSÁN
  • 29.10.2020 20:07 - AKCE ZAPSÁNA

PHP Chlumecký

Hoj,

zapomněl jsem přeposlat odhlášku Patrika Chlumeckeho, je potřeba mu schválit slevu.

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 350 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka
 • Poznámky:
  • 26.10.2020 22:13 - DOKLAD ZAPSÁN
  • 29.10.2020 20:07 - AKCE ZAPSÁNA

Běží

Revize smluv o nájmech a energiích

Effe dodělal tabulku, viz příloha.

 • Poznámky:
  • 25.10.2020 18:47 - Dominik zaslal podklady, Lojza se na to podívá.

Termíny nesíťových akcí 2020 + jejich zabezpečení/organizace

předkládá: Kužel

Akce - czela.čáry 30.4.2020 - asi spíš nebudou - czela.gril 12.6.2020 (týden před potvrdit s Najmanem) - czela.kejta 12.9.2020 (potvrdit s Najmanem a Sašou W.) - czela.vánoční 12.12.2020

---

Sanitační zařízení k pípě

Samson přišel s tímhle, že jestli to nekoupit k pípě: https://www.chlazeni-pivo.cz/produkty/sanitace/sanitacni-sada-za-zvyhodnenou-cenu-1.htm

Pojďme se pobavit, jestli to má smysl.

 • Typ akce: chod sdružení
 • Rozpočet: 3000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Odpadkové koše

Co zkusit navýšit odpadkové koše, které používáme na akcích?

Jde hlavně o tříděný odpad. Tedy koše, ze kterých bude jasné, že jsou na plast, papír (krom barevných vík doplním samolepkami s termotiskárny).

Aktuálně máme čtyři a tak nějak stačí na směs. Chtělo by to přikoupit další čtyři (2 na plast a 2 na papír).

Např. zde: dvojité: https://shop.vileda.cz/produkt/313-nature-2-stojan-na-odpadkove-pytle/ po jednom: https://shop.vileda.cz/produkt/312-nature-1-stojan-na-odpadkove-pytle/

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 2000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Elektronický podpis pro czela.net

Všeobecně by bylo fajn to mít. Forest se v tom asi vyzná a i Filip nabídl pomoc. Jak to provedeme?

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 3000 Kč
 • Šéf Akce: Forest
 • Poznámky:
  • 25.10.2020 18:54 - Efffe, Dominik a Forest již mají.

košík.cz/itesco

Dominik zjistí nákupy skrze výše uvedené eshopy - jestl ije možná okamžitá patba, abychom nemuseli zařizovat platebni kartu.

 • Poznámky:
  • 22.10.2020 10:31 - Rohlík začal zavážet do Čela a nabízí možnost nákupů na firmu přes faktury. Zaregistroval jsem náš spolek přes můj czela.netí mail. Mají pět dní na to, aby naši žádost zpracovali. Uvidíme, co bude potom.
  • 25.10.2020 19:06 - Chválíme Dominika.

Čekáme

Změny stanov a interních předpisů

Měl jsem návrh změn připravený na VH, ale psal jsem to na poslední chvíli a diskutovalo by se o tom poprvé až na VH, navíc bychom na VH byli asi až do rána, takže jsem návrh stáhnul. Chce to ale včas připravit na příští VH – padl návrh udělat příští VH před czela.festem a mít tam jenom tu změnu předpisů. Moje návrhy změn (tady jen v bodech, navržené úpravy pak rozešlu):

Upravit terminologii do souladu s novým občanským zákoníkem. Např. to, co mi teď nazýváme Valná hromada, nazývá občanský zákoník členská základna (ČZ). Z právního hlediska to nevadí, že používáme jiný termín, ale je to trochu nepraktické, protože si to pak člověk musí pořád překládat, že když se v zákoně píše o členské základně, týká se to naší VH. A pro lidi, kteří se v právu vůbec neorientují, to může být i matoucí. Opravit věci, které jsou v rozporu se zákonem, a vyhodit věci, které jsou k zákonu duplicitní (tj. např. ve Stanovách máme to samé, co říká zákon). Špatně máme např. předsedajícího schůze (podle zákona rada určí toho, kdo schůzi zahájí a navrhne předsedajícího, ale o předsedajícím pak členská základna hlasuje – my to máme tak, že rada předsedajícího určuje a VH už o něm nehlasuje, což by bylo v rozporu se zákonem). Zkrátit lhůtu, ve které je nutné informovat o jednání ČZ, na 15 dní. Zákon říká, že pokud není určeno jinak, je to 30 dní, ale stanovy mohou určit kratší lhůtu. Těch 30 dní je nepraktické, už jsme kvůli tomu museli posunout VH na nevhodný termín, protože ten vhodný bychom už nestihli. Neznamená to, že bychom pozvánku nemohli poslat s větším předstihem, ale kdybychom jí poslali třeba jen 28 dní předem, pořád bychom byli v limitu. Svolávání schůze ČZ upravit z „jednou ročně s dvouměsíční přesahem“ na „jednou za rok“ (je to tak v zákoně a lépe to řeší ten „přesah“) Explicitně uvést, že náhradní zasedání ČZ může být svoláno spolu s pozvánkou na řádné zasedání ČZ a na stejný den. Ve stanovách uvést, že způsob komunikace se členy určí organizační řád, a v něm uvést, že pro komunikaci se členy se používá výhradně e-mail (tj. pro svolávání ČZ, informování o nezaplaceném příspěvku, o hrozbě vyloučení apod.). Oddělit ukončení členství (rozhodnutím rady nebo ČZ) a zánik členství (úmrtí, zánik právnické osoby). Ve stanovách uvést potřebná explicitní zmocnění pro finanční řád, organizační řád, případně řády vydané radou. Stanovy mají vyšší právní platnost a jiné řády by neměly upravovat věci, které řeší stanovy, aniž by k tomu měly ze stanov zmocnění. Ve stanovách uvést, že organizační řád určí náležitosti a formu přihlášky, odhlášky, žádosti o pozastavení a obnovení členství, případně další žádosti směrované na radu. A v organizačním řádu uvést, že se k tomu používá elektronický systém spolku. Jde o to, aby člen nebo zájemce o členství ty údaje zadával do formuláře na webové stránce, který vygeneruje příslušné PDF. Údaje tím pádem budeme mít už elektronicky a nebude nutné je přepisovat z papírových přihlášek apod. Výši členského příspěvku přesunout do finančního řádu, upravit schvalování příspěvků hrazených prací radou, stanovit pořadí čerpání příspěvků (nejprve hrazené prací, pak finanční), stanovit možnost vrácení přeplatků při skončení členství. Umožnit platbu příspěvků inkasem z účtu (Fio banka to umožňuje zautomatizovat, prostě jen automat nasype příkazy k inkasu do banky a strážce pokladu je podepíše). Poplatek se platí v plné výši i v případě, kdy je dotyčný nepozastaveným členem jen část měsíce. Pokud je celý měsíc pozastavený, neplatí žádný poplatek. Úroky z přeplatků a nedoplatků – žádné; úroky placené bankou z přeplatků uložených na bankovních účtech spolku jsou příjmem spolku. Do finančního řádu zakotvit rozpočet KI. Do finančního řádu zakotvit, že na začátku roku, kdy není schválen rozpočet na aktuální rok, se postupuje přiměřeně podle loňského rozpočtu. Finanční řád – přidat radě pravomoc přiznat určité roli automatický nárok na slevu z příspěvku (resp. příspěvek hrazený prací). Tj. rada by např.schválila, že člen KI má nárok na slevu, a tím pádem by slevu automaticky dostal každý člen KI a nemusela by o tom rada hlasovat znovu každý čtvrtrok. Upřesnit pravidla pro pozastavené členy – neplatí členský příspěvek, mohou či nemohou hlasovat na ČZ? Pravomoc vyloučit členy pro neplacení příspěvků dát radě. Dnes máme v jednom z řádů možnost, že po obeslání může být členství ukončeno automaticky, pokud nezareagují v dané lhůtě – ale tuhle možnost nevyužíváme. Vylučování rozhodnutím rady by mohl být dobrý kompromis, aby to nemusela pokaždé řešit ČZ. Sloučit jednací a organizační řád, řeší podobné věci a jejich obsah se dnes různě překrývá, navíc ještě opakují to, co už je ve stanovách nebo v zákoně. Zrušit jmenovité hlasování na radě, KI a KK, které stejně neděláme, umožnit i hlasování bez počítání hlasů (když je evidentně většina pro nebo proti, prostě se zapíše výsledek hlasování a nemusí se dopočítávat, kolik hlasů to přesně bylo; pokud by měl kdokoli pochybnosti, dá námitku a bude se hlasovat znovu s tím, že se hlasy přesně spočítají). Zakotvit v organizačním řádu elektronické hlasování. Délku mandátů přenést ze stanov do organizačního řádu a upravit jí tak, že je to 3 roky + doba do nejbližší VH, nejvíce však 3 měsíce. Aby se nestávalo, jako už se stalo dříve, že měsíc před schůzí ČZ vyprší mandát většině členů KI (nebo dokonce rady) a paralyzuje to chod spolku. Upřesnit rezignace – že je rezignace platná okamžikem doručení nebo pozdějším okamžikem určeným v rezignaci. Rezignace ze všech orgánů i komisí doručovat radě, která je zodpovědná za chod sdružení a musí to řešit, rada o tom bezodkladně informuje dotčený orgán/komisi. V případě rezignace, pokud by počet členů orgánu/komise člen pod minimální počet, umožnit radě kooptovat nového člena do příštího zasedání ČZ, nejdéle však na dobu původního mandátu. Zrušit požadavek na lichý počet členů rady (případně KI nebo KK, pokud to tam je) – rozhodující při hlasování je stejně počet přítomných, který může být a často je sudý. Požadavek na lichý počet členů nás akorát omezuje, protože musíme členy rady přibírat nebo zmenšovat po dvou. Přitom každý jeden člen rady navíc je přínosem. Upravit zveřejňování zápisů – zápisy budou členům zpřístupňované elektronicky. Tj. nemusí být zveřejněné i pro nečleny (dnes je zveřejňovat nemusíme, ale děláme to), a zároveň zrušit možnost nahlížení do zápisů v sídle spolku. Tím pádem bychom zápisy vůbec neřešili papírově, jenom elektronicky. Vyřešit zprávu o hospodaření × účetní závěrka – podle stanov rada předkládá VH zprávu o hospodaření, vedle toho ale ještě rada schvaluje účetní závěrku. Podle stanov KK alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví, neměla by průběžné kontrolní zprávy o fungování spolku vydávat častěji, třeba jednou za čtvrt roku? Předkladatel: Filip

odloženo na příště

 • Poznámky:
  • 25.10.2020 19:09 - Falcon souhlasí. Effe doladí konkrétní formu spolupráce.

merche czela.net

140ks POLO TRIKA - ok 50ks DEKA 20 + 20 KŠILTOVKY - oba druhy 50ks RUČNÍK rychloschnoucí 100ks TAŠKA - https://www.inetprint.cz/bavlnena-nakupni-taska-vial-seda---rp_c78674777

--- Náhledy zde https://nextcloud.czela.net/index.php/s/QgJk3Cpd78ikEwp

---

  • RUČNÍK**

1) https://www.inetprint.cz/znackovy-outdoorovy-rucnik-z-mikrovlakna-schwarzwolf-citas-seda---rp_mj9744644we7 ... kalkulace v komentářích

2) 50x100 rychleschnoucí https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-sublimace-na-rucniky/?action=preview&clid=724554&clk=D7mrR0YmX3MSllgu2sBuAJ&statc=CLCOK

3) 80x40 froté sportovní https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724555&clk=XV6UJDSb5qlMJpxwLDF2SV&statc=CLCOK

4) 80x40 levnější https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724558&clk=MdfIW0mJEWsE0UQaLon5jo&statc=CLCOK

---

  • USB FLASH** (pro aktivní)

1) klíč černý s potiskem https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-usb-flash-disku/?action=preview&clid=724559&clk=sjQR2LHi2XacNjxB6pbhw1&statc=CLCOK

2) https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-usb-flash-disku/?action=preview&clid=724561&clk=prYkHhYbS4DliMKnCbfg1K&statc=CLCOK

---

  • ČEPICE S KŠILTEM**

1) černá, bílé čelo, oranž tisk https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-textilu/?action=preview&clid=724562&clk=Pnj5hb2qYh5ioM2FuM7XCK&statc=CLCOK

2) černá baseballka https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-textilu/?action=preview&clid=724627&clk=3iuREMO373nNaoS1oWYnFC&statc=CLCOK

---

  • TRIKO**

1) unisex POLO https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-textilu/?action=preview&clid=724567&clk=c5zFggGcKiYm69lfUI5i3H&statc=CLCOK

barvy a velikosti jsem jen nahodil ke kalkulaci (žádné dogma)

---

  • DEKA**

1) fleecová deka https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724548&clk=GB3nup7j6lzayNlo9zYo6l&statc=CLCOK

2) https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724549&clk=Db3wjwXa1wOIYh0zxV74dY&statc=CLCOK

---

- trika (kelímek) - půllitry (vizuál zůstává) - ručníky (kelímek) - deky (kelímek) - roušky (dominik) - a další - ponožky (kelímek)

 • Přílohy:
  • Image.png

CZELA.GRIL

  • czela.gril**

- gril = Bendlák (svařuje) -

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 17000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka
 • Poznámky:
  • 25.10.2020 18:49 - Do konce března uvidíme,, zda-li dojde k realizaci.

vánoční párty 2020

potřebuji schválit limit na vánoční párty letos

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 20000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Školení Pivernetes 2020

Proslýchá se, že aktivní členi by si rádi zopakovali Pivernetes. Můžu si to vzít na triko. Termín někdy v první polovině listopadu? Pokud do toho nehodí vidle Prymula.

Můžu oslovit Luboše z Hangáru, nebo někoho z Čestmíra. A nebo z obou pivovarů a bude to takový battle mezi nimi :-)

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 12000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Hotovo

Neděla - čestné prohlášení

Rada schvaluje toto čestné prohlášení.

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 6:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 0 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

PHP Effe NAS, MT a další

Žádám a schválení zapůjčení nového telefonu, NAS serveru, dvou disků, podložky pod myš, herní myši a batohu na NTB pro účely testování v celkové ceně 23 000 Kč.

 • Typ akce: PHP- čerpání
 • Hlasování: 4:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 23000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Sleva z rolí Q4.2020

Název akce: Sleva z rolí Q4.2020 Limit: 29.400,- Kč Šéf akce: Matěj

Seznam rolí, za které se přiznávají slevy: suma = 29.400,- 26 rolí celkem

Členové rady 6 členů à (3×350,-) Kč = 6.300,- Kč Matěj Cyrín Roman Effenberg Jan Forejt Aleš Kužílek Alos Sklenář Dominik Vondráček

Členové kontrolní komise 3 členi à (3×350,-) Kč = 3.150,- Kč Miloš Fořt Vlastimil Novotný (Falcon) Václav Purnoch

Členové komise infrastruktury 11 členů à (3×350,-) Kč = 11.550,- Kč Honza Chmelenský Václav Daňhelka Tomáš Jeřábek Petr Kutík Michael Perlík Mirek Slugeň Pavel Šimon Renda Trbušek Milan Turinský Michal Vondráček Vlasta Procházka

Individuální role 8 rolí à (3×350,-) Kč = 8.400,- Kč strážce pokladu: Roman Effenberg skladník chráničky hasiči: Jiří Hanzl vyjadřování k sítím: Petr Sixta bagrista: Jiří Formánek informátor: Aleš Kužílek věštec, konzultace k optice: Zdeněk Říha úklid klubovny: Eva Zahrádková správce montážního vozidla: Petr Hájek

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 29400 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Neděla czela.kejta 2020

V pátek jsem dostal od Petra Neděli účtenky k proplacení. Je toho za 8606 Kč. Problémy (viz příloha): 1) Dvě velké účtenky z makra nejsou na czela.net kartu. 2) Poslední účtenka z Potraviny Labe - není to účtenka, je to potvrzení o zaplacení kartou.

Co s tím provedeme? Do účta to jít takhle nemůže :-/

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 6:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 8000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Změny členů 9/2020

Rada schvaluje následující změny v seznamu členů:

Přihlášení: Martina Šelejová 8026 Jakub Makovský 8027 Jakub Čech 8025 Natálie Meszárosová 8029 Michal Khuna 8028 Iveta Kubinova 8031 Šárka Hlavičková 8030

Odhlášení: Marcela Dymáková 7794

Pozastavení Josefa Šťovíčková 7607 Jana Chmelová 7312

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 0 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Změny členů 8/2020

Rada hlasuje o změnách členů: Přihlášení:

Věra Čandová VS: 8024 MIlan - Zubaček Lazic .- Lantina sro VS: 8023 josef livora VS: 8021 Bernard Moskal VS: 8019 Petr Pařízek VS: 6027 Jan Šťastný VS: 8022 Toader Ungur VS: 8018 Jakub Vaněk VS: 8020

pozastavení:

Zdenka Kožnarová VS: 7941

Ukončení:

Libor Souček VS: 7681

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 0 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Plná moc - pověření podpisem smlouvy

Hlasování o pověření radního Dominika Vondráčka ve věci podpisu smlouvy s kapelou Czardashians, která vystoupí dne 12. 9. 2020 na nesíťové akci czela.kejta 2020.

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 0 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Nákup za PHP - tablet

Eva Zahrádková: "Prosím o schválení koupě tabletu za plnou výši PHP. Pro účely testování a on-line spojení. Děkuji. Eva"

 • Typ akce: PHP- čerpání
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 0 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Ucto 2019

Zmena sefa akce z filipa na mateje

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 0 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Rozpočet czela.kejta 2020

Zapomněli jsme stanovit a schválit rozpočet na czela.kejtu a je potřeba začít proplácet účtenky atd. Prosím o rychlé odhlasování.

Akce: czela.kejta 2020 Datum konání: 12.9.2020

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 5:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 40000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Archiv

Podpora

Revize smlouvy s podporou.

Zamítnuto

Zápis skutečných majitelů

Filip upozornil na účinnost zákona vztahující se i na náš spolek: Od 1. 1. 2021 se vztahuje zápis „skutečných majitelů“ i na spolky. Jde o § 118f zákona 304/2013 Sb. a § 4 odst. 4 zákona 253/2008 Sb. Hlášení se dělá na webu www.justice.cz: E-služby → a informace → Ostatní seznamy → Evidence skutečných majitelů.

 • Hlasování: 0:6:0
  • ZAMÍTNUTO
 • Poznámky:
  • 25.10.2020 19:05 - Zamítáme, Je to pro nás nepodstatné.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje