Rada 11/2012

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 11/2012 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 4. 12. 2012 od 20:00 v restauraci Bouczech v CMC.

Vede: Vlastimil Procházka (Vlasten)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrin (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kjegel)

- Vlasta Procházka (Vlasten)

- Pavel Vyskočil (Whisky)

Hosté:

- Dan Tenčl (Daniel)

- Jan Hataš (naj.Satah)


Z MINULA


Obsah

Přístup k účtu

Všichni radní by si měli zařídit přístup k účtu. V připadě kolapsu Samsona nemá kdo proplácet. Přístup by měli mít - Matěj Cyrín

- Pavel Vyskočil

- Petr Hájek (už má)

Ze zápisu č.1/2012 Pavel zajde do banky a zjistí kdo má přístup k účtu.

Ze zápisu č.2/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu.

Ze zápisu č.3/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu 18.4.2012!

Ze zápisu č.5/2012 Pavel se nedostavil na Radu, trvá.

Ze zápisu č.6/2012 Pavel se tam staví dokonce měsíce (Červen 2012). Rada Pavlovi dává za úkol prověřit zrušení původní karty, dále pak založení nové. Dále se domníváme že máme vysoké poplatky za přichozí a odchozí platby, tak udělat na banku bububu, jinak ju vyměníme.

Ze zápisu č.7/2012 Whisky se na to ... zapomněl, přišel ale s překvapivou informací, že banky mají v sobotu zavřeno. Když do příště nebude v tomto bodu žádný posun, tak Whisky platí pro všechny přítomné rundu.

Ze zápisu č.8/2012 Pavel si zařídí telefonický přístup k potvrzení plateb z účtu, Rada zkusí udělat výběrové řízení na novou Banku, Vlasten si to bere na bedra. Kartu zřídíme po výberku.

Ze zápisu č.9/2012 Výběrové řízení probíhá, termín uzávěrky je konec Října 2012

Ze zápisu č.10/2012 Termín pro podání nabídek k dnešnímu dni vypršel, některé banky zaslaly nabídky. Do příští Rady si dáváme čas na prostudování jednotlivých nabídek.

Vyzkoušíme nabídku Fio banky, provoz účtu nestojí nic. Vlasten se tam do konce roku zastaví.

* Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno


Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.


Pojištění

Bylo provedeno výběrové řízení na novou pojistnou smlouvu. 4 z 11 pojišťoven dodaly nabídky, které byly Radě zaslány k prostudování. Zároveň je třeba podat výpoveď stávající pojistné smlouvy.

Ze zápisu č.10/2012 Orvell pošle zadání pojištění Kuželovi, počkáme na posouzení makléři. Orvell dodá zítra výpověd stávající pojistky na Kooperativu.

Kužel poslal poptávku na OVB, ale dosud neobdržel odpověď. Samson zkusí zkontaktovat OVB přes sebe. Dále se ozvala Kooperativa s novou nabídku, kterou dodá ve čtvrtek.


Dvojí subnety členů

V netadminu jsou členi, kteří mají počítače zadané ve více subnetech.

Ze zápisu č.10/2012 Podpora udělá seznam, a pošle ho Radě k jednání

Seznam se tvoří. Ukol pro KI, Udělat si pořádek ve svém účtu a veškeré czelanetí zařízení převést na účet Czely.


Evidence provozu podpory

Ze zápisu č.8/2012 Rada úkoluje podporu aby si do příští Rady zřídila tiketovací systém (Mantis, OTRS).

Ze zápisu č.9/2012 Mantis běží, podpora dodá přístupy pro radu. Poptáme Psandu ohledně virtuálu

Ze zápisu č.10/2012 Dostali jsme od Psandy nabídku na virtuál za 400Kč/měsíčně. Na virtuálu poběží monitoring a Mantis.

Šéf akce: Naj.Satah

Limit: 5000,-

* Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Podpora slíbila zprovoznění evidence do konce roku, tím bude možnost i vytáhnout statistiky, které požaduje KI (viz další bod)


NOVÉ


Vánoční párty 2012

Každoroční rozlučková akce

Šéf akce: mCyrin

Limit: 8 000,-

 • Hlasování 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


MDDM Připojení

Tady jsem dostal z ředitelky MDDM že potřebují být připojení od poskytovatele internetu, né od sdružení. - Dan vymyslel jak to vyřešit skrze Freetel.

Pavel se v MDDM zastaví a zkusí jim to vysvětlit

Žádost o sponzorský dar - ZŠ Čelákovice

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o dotaci na vytvoření mobilní počítačové pracovny v naší škole. Jedná se o pracovnu s interaktivní tabulí a tablety. Pracovna bude spolufinancována z peněz SRPŠ, školy a sponzorských darů. Můžeme Vám nabídnout prostory ke školení ať už v klasické PC pracovně na kterou jste nám již v minulosti přispěli a nebo právě v nové mobilní pracovně. Více na: www.zs.celakovice.cz konkrétně na: http://www.zs.celakovice.cz/view.php?cisloclanku=2012112001

S pozdravem, Ing. Jan Marek ZŠ Čelákovice

 • Hlasování (0:3:2) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Neschváleno, na příští rok nemáme v rozpočtu prostředky na sponzorské akce. Samson pošle odpověď ZŠ Čelákovice.


Sleva Šteflová

30. Řijna mi přinesla žádost o obnovení členství, já jí iniciativně hned připojil, takže jí to vygenerovalo příspěvky za celý Říjen.

Šéf: Orvell

Limit: 350,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


(Z KI) Podpora

KI žádá Radu, aby po Podpoře vytáhla statistiky incidentů, výjezdů, zádrhelů atd.

viz předchozí bod "Evidence provozu podpory"


Licence ČTU 2013

Čelákovice <-> Zápy; 1/2 Jablonka

Šéf akce: Orvell

Limit: 35 000,- (odhad, neznám nové ceny licencí. Současně je 47,5k a 5,7k)

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Konektivita Freetel 2013

Šéf akce: Orvell

Limit: 130 000,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Členské příspěvky NFX 2013

Šéf akce: Orvell

Limit: 120 000,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Pronájem okruhu O2 2013

Šéf akce: Orvell

Limit: 450 000,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Nájem a energie 2013

Šéf akce: Orvell

Limit: 230 000,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Slevy ze smluv 2013

Šéf akce: Orvell

Limit: 80 000,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Slevy pro školy 2013

ZŠ Zápy, MC Dráček Nehvizdy

Šéf akce: Orvell

Limit: 8 400,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Koncesionářské poplatky 2013

Šéf akce: Orvell

Limit: 1 620,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Slevy 1. čtvrtletí 2013

Matěj Cyrín Radní 1050.00

Petr Hájek Radní 1050.00

Aleš Kužílek Radní 1050.00

Vlasta Procházka Radní 1050.00

Pavel Vyskočil Radní 1050.00

Roman Effemberg člen KK 1050.00

Pavel Mikula člen KK 1050.00

Vlastimil Novotný člen KK 1050.00

Petr Hájek strážce pokladu 1050.00

Matěj Cyrín Člen KI 1050.00

Honza Chmelenský člen KI 1050.00

Jan Čermák člen KI 1050.00

Michal Perlík člen KI 1050.00

Václav Daňhelka člen KI 1050.00

Pavel Šimon člen KI 1050.00

Lubor Chalupa člen KI 1050.00

Renda Trbušek člen KI 1050.00

Milan Turínský člen KI 1050.00

Michal Kovačík člen KI 1050.00

Jiří Hanzl skladník chráničky Hasiči 1050.00

Vlasta Procházka Informátor 1050.00

Petr Sixta vyjadřování k ex. Sítě 1050.00

Matěj Cyrín člen IK 1050.00

Honza Chmelenský člen IK 1050.00

Anděla Nosková člen IK 1050.00

Limit: 26 250

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Paušál Vodafone 2013

Limit: 7 200,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Vracení členských příspěvků 2013

Limit: 7 500,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Správa sítě 2013

Limit: 520 000,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Administrativní práce 2013

Limit: 156 000,-

Šéf akce: Samson

 • Hlasování 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Aleš se zdržel

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Účetnictví 2013

Limit: 19 800,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Účetnictví 2013 PHP

Limit: 4200,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Protahovací pero

Lukáš si to dá do své akce.

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno


Evidence majetku

Samson zjistí cenu obvyklou na trhu, a zkusí poptat Flexibee


Schváleno po webu

- Kamera PHP VlasTen (id akce 1248) Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Vlasten se zdržel

- Bazén 2012 - 2013 (id akce 1247) Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje