Rada 12/2011

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání rady č. 12/2011 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 25088 Čelákovice konané dne 27.12.2011 od 19:00 v restauraci u Bohuslavů

Vede: Matěj Cyrín

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)

Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Pavel Vyskočil (Golborox)

Hosté:


Z MINULA

Obsah

Účetnictví

Dan poslal nabídku na revizi učetnictví od roku 2007 – 2010. Požaduje 10 000 za jeden účetní rok. Plus 30 000,- na případné vícenáklady. Dále by pak byl ochoten spravovat účetnictví od roku 2011 za 7000,- měsíčně

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Souhlasíme s Danovou nabídkou, na opravu účetnictví za předešlé roky. Do doby než bude provedena úprava předešlích roku, nebudeme hledat novou účetní.

Ze zápisu č.10/2011 Orvell pošle Danovi návrh objednávky

Ze zápisu č.11/2011 Sedneme si s Danem a účetní Janou, ohledně nasazení Pohody

Účetnictví je hotovo, chceme od Dana zprávu o výsledku revize.

Podpora

Náhradní valná hromada dne 19.3.2011 schválila záměr zřízení podpory a uložila radě, aby přednostně podporu zajistila interně, a v případě neúspěchu do konce června buď založila servisní organizaci 100% vlastněnou czela.netem nebo vypsala výběrové řízení na externí dlouhodobou podporu.


Ze zápisu č.10/2011 16.října byl ukončen termín přihlášek do VŘ. Přihlásilo se 5 subjektů. Dále proběhnou jednání s jednotlivci.

Ze zápisu č.11/2011 Proběhlo setkání s přihlášenými subjekty. Dále trvá

Rada posoudila veškeré nabídky firem poslaných do VŘ a nevybrala žádnou konkrétní firmu a VŘ ukončila bez vítěze Hlavním důvodem byla vysoká cena všech obdržených nabídek. Vzhledem k tomu se Rada rozhodla pro hledání jiné levnější cesty.


NOVÉ

Pojištění 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 48 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno. S tím že Orvell zreviduje stávající pojistnou smlouvu ohledně výše pojistných cen a poptá pojišťovny, které nabízejí i pojištění na nepřímý zásah blesku.

Licence ČTU 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 80 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Konektivita Freetel 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 150 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Konektivita ČEZ 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 320 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Konektivita UPC 2012

(1. čtvrtletí)

Šéf akce: Orvell

Limit: 72 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Členské příspěvky NFX 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 120 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Nájem a energie 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 230 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Slevy ze smluv 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 70 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Slevy pro školy 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 8 400,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Koncesionářské poplatky 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 1 620,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Slevy 1.čtvrtletí 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 26 250,-


Matěj Cyrín Radní 1050.00

Petr Hájek Radní 1050.00

Pavel Vyskočil Radní 1050.00

Pavel Mikula člen KK 1050.00

Vlastimil Novotný člen KK 1050.00

Roman Effemberg člen KK 1050.00

Petr Hájek strážce pokladu 1050.00

Matěj Cyrín Člen KI 1050.00

Honza Chmelenský člen KI 1050.00

Jan Čermák člen KI 1050.00

Michal Perlík člen KI 1050.00

Václav Daňhelka člen KI 1050.00

Pavel Šimon člen KI 1050.00

Lubor Chalupa člen KI 1050.00

Renda Trbušek člen KI 1050.00

Milan Turínský člen KI 1050.00

Jiří Hanzl skladník chráničky Hasiči 1050.00

Vlasta Procházka Informátor 1050.00

Petr Sixta vyjadřování k ex. Sítě 1050.00

Matěj Cyrín člen IK 1050.00

Honza Chmelenský člen IK 1050.00

Anděla Nosková člen IK 1050.00

Matěj Cyrín Zástupce MA21 1050.00

Matěj Cyrín správce kotelen 1050.00

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Sleva Adminům 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 79 800,-


Trbušek René 4200.00

Jirsák Filip 4200.00

Marek Jan 4200.00

Effenberg Roman 4200.00

Salač Martin 4200.00

Bren Michal 4200.00

Doubek Honza 4200.00

Duník Petr 4200.00

Perlí­k Michal 4200.00

Hájek Petr 4200.00

Chmelenský Honza 4200.00

Daňhelka Václav 4200.00

Šimon Pavel 4200.00

Dlouhý Petr 4200.00

Slugeň Miroslav 4200.00

Turinský Milan 4200.00

Čermák Jan 4200.00

Hajdučík Martin 4200.00

 • Hlasování (0:3:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Neschváleno, Vzhledem k tomu, že KI tento příspěvek zrušila, a k zavádění podpory, Rada neschvaluje tento příspěvek. Všem Adminům děkujeme za dosavadní spolupráci.

Účetnictví 2011

Šéf akce: Orvell

Limit: 10 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Vracení členských příspěvků 2012

Šéf akce: Orvell

Limit: 15 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Navýšení akce: Nájem a energie 2010

Šéf akce: Orvell

Navýšení o: 12 500,-

Celkem: 212 500,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, navýšeno

Navýšení akce: Vracení členských příspěvků 2011

Šéf akce: Orvell

Navýšení o: 15 000,-

Celkem: 25 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, navýšeno

Administrativní práce 2012

Šéf akce: Samson

Limit: 144 000,-

 • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno, zapsáno

Schváleno po webu

- PHP Samson notebook (id akce 1113) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Samson se zdržel

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje