Rada 12/2012

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 12/2012 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 30. 12. 2012 od 20:00 v restauraci Bouczech v CMC.

Vede: Pavel Vyskočil (Golborox)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrin (mCyrin) (Přišel později viz zápis)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kjegel)

- Vlasta Procházka (Vlasten)

- Pavel Vyskočil (Golborox)


Hosté:


Z MINULA


Obsah

Přístup k účtu

Všichni radní by si měli zařídit přístup k účtu. V připadě kolapsu Samsona nemá kdo proplácet. Přístup by měli mít - Matěj Cyrín

- Pavel Vyskočil

- Petr Hájek (už má)

Ze zápisu č.1/2012 Pavel zajde do banky a zjistí kdo má přístup k účtu.

Ze zápisu č.2/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu.

Ze zápisu č.3/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu 18.4.2012!

Ze zápisu č.5/2012 Pavel se nedostavil na Radu, trvá.

Ze zápisu č.6/2012 Pavel se tam staví dokonce měsíce (Červen 2012). Rada Pavlovi dává za úkol prověřit zrušení původní karty, dále pak založení nové. Dále se domníváme že máme vysoké poplatky za přichozí a odchozí platby, tak udělat na banku bububu, jinak ju vyměníme.

Ze zápisu č.7/2012 Whisky se na to ... zapomněl, přišel ale s překvapivou informací, že banky mají v sobotu zavřeno. Když do příště nebude v tomto bodu žádný posun, tak Whisky platí pro všechny přítomné rundu.

Ze zápisu č.8/2012 Pavel si zařídí telefonický přístup k potvrzení plateb z účtu, Rada zkusí udělat výběrové řízení na novou Banku, Vlasten si to bere na bedra. Kartu zřídíme po výberku.

Ze zápisu č.9/2012 Výběrové řízení probíhá, termín uzávěrky je konec Října 2012

Ze zápisu č.10/2012 Termín pro podání nabídek k dnešnímu dni vypršel, některé banky zaslaly nabídky. Do příští Rady si dáváme čas na prostudování jednotlivých nabídek.

Ze zápisu č.11/2012 Vyzkoušíme nabídku Fio banky, provoz účtu nestojí nic. Vlasten se tam do konce roku zastaví.

* Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno

Vlasten se zastaví v bance, a zjistí v jakém formátu dodat požadované dokumenty.


Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Trvá, začneme urgovat po novém roce.


Pojištění

Bylo provedeno výběrové řízení na novou pojistnou smlouvu. 4 z 11 pojišťoven dodaly nabídky, které byly Radě zaslány k prostudování. Zároveň je třeba podat výpoveď stávající pojistné smlouvy.

Ze zápisu č.10/2012 Orvell pošle zadání pojištění Kuželovi, počkáme na posouzení makléři. Orvell dodá zítra výpověd stávající pojistky na Kooperativu.

Ze zápisu č.11/2012 Kužel poslal poptávku na OVB, ale dosud neobdržel odpověď. Samson zkusí zkontaktovat OVB přes sebe. Dále se ozvala Kooperativa s novou nabídku, kterou dodá ve čtvrtek.

Po novém roce by měla být nabídka od Kooperativy


Dvojí subnety členů

V netadminu jsou členi, kteří mají počítače zadané ve více subnetech.

Ze zápisu č.10/2012 Podpora udělá seznam, a pošle ho Radě k jednání

Ze zápisu č.11/2012 Seznam se tvoří. Ukol pro KI, Udělat si pořádek ve svém účtu a veškeré czelanetí zařízení převést na účet Czely.

Trvá. Až KI probere své subnety, začneme to řešit


Evidence provozu podpory

Ze zápisu č.8/2012 Rada úkoluje podporu aby si do příští Rady zřídila tiketovací systém (Mantis, OTRS).

Ze zápisu č.9/2012 Mantis běží, podpora dodá přístupy pro radu. Poptáme Psandu ohledně virtuálu

Ze zápisu č.10/2012 Dostali jsme od Psandy nabídku na virtuál za 400Kč/měsíčně. Na virtuálu poběží monitoring a Mantis.

Šéf akce: Naj.Satah

Limit: 5000,-

* Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Ze zápisu č.11/2012 Podpora slíbila zprovoznění evidence do konce roku, tím bude možnost i vytáhnout statistiky, které požaduje KI (viz další bod)

Trvá


MDDM Připojení

Tady jsem dostal z ředitelky MDDM že potřebují být připojení od poskytovatele internetu, né od sdružení. - Dan vymyslel jak to vyřešit skrze Freetel.

Ze zápisu č.11/2012 Pavel se v MDDM zastaví a zkusí jim to vysvětlit

Vedoucí MDDM je na dovolené, trvá


Evidence majetku

Ze zápisu č.11/2012 Samson zjistí cenu obvyklou na trhu, a zkusí poptat Flexibee

 • Daniel : Flexibee v NFX není levnější než plná verze (10.000 na počátku a 1200 ročně). Testuju software KeIwin (120,-/měsíc)

Trvá


NOVÉ


Majetek 2012

 • Majetek 022 + letošní drobný majetek 502 se rozdělí takto :
a) majetek vedený v účetnictví, co zůstane v účetnictví (nad 40.000 a rok upotřebitelnosti) - investiční majetek
b) majetek vedený mimo účetnictví (nad 1.000Kč) - drobný majetek
c) majetek likvidovaný (dle zápisu inventarizační komise je za necelých 100.000)
 • rada schvaluje likvidační protokol inventarizační komise
 • Evidenci drobného majetku povede Daniel v excelu do doby, než bude dokončena evidence majetku, pak ji vede inventarizační komise.
 • Evidenci investičního majetku povede Daniel v účetnictví a bude se odepisovat dle účetních odpisů, počínaje rokem 2012.
 • Počáteční stav evidence drobného majetku je částka 4.704.566,45 Kč vyváděná z účetnictví.
 • K jakémukoliv budoucímu datu dokončené inventarizace musí aktuální stav drobného majetku se rovnat počátečnímu stavu evidence plus přírůstky dle účetnictví mínus likvidace dle protokolů.
 • Všechny pohyby v evidenci drobného majetku budou zapisované (datum, typ pohybu, doklad, kdo zapsal), do dokončení evidence zapisuje Daniel.
 • Pohyby v evidenci jsou tyto :
a) operativní - přesuny majetku, sloučení majetku a rozdělení majetku - nemají vliv na celkový objem drobného majetku.
b) účetní - přesuny z drobného majetku do investičního (například po sloučení několika drobných majetků).
c) výstupní - likvidace drobného majetku - protokoly vydává inventarizační komise, kontroluje ne rada, ale kontrolní komise.
d) vstupní - pořízení nového majetku dle účetnictví, provádí inventarizační komise.
 • Evidence drobného majetku bude používat stávající inventární čísla.
 • Daniel dokončí evidenci co nejdříve, v závislosti na zjištění inventarizační komise z návštěv v umístěních majetku a z vlastního pátrání komise (=soubor komise vedený v netadminu).
 • Nenalezené majetky Daniel soustředí do umístění "černá díra" a předá radě k rozhodnutí.

Rada pověřuje Golboroxe zpracováním metodiky evidence, která bude přednesena na příští radě. A schválena zpětně na další Radě.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Majetek 2013

 • Rada se rozhodne, zda bude chtít :
a) aby existovali správci majetku, od určitého počtu kusů spravovaného majetku (50ks) měli slevu na příspěvku
  smlouvu s hmotnou odpovědností (v případě porušení pravidel nakládání s majetkem sdružení lze ubrat pětinásobek roční slevy)
b) aby čísla na předmětech byla vyznačena čárovým kodem nebo ručně (pak je potřebná čtečka jako periferie notebooku).
 • bude provedena do konce roku fyzická inventarizace (inv. čísla budou vyznačena na všechny evidované předměty).
 • budou připravena pravidla pro nakládání s drobným majetkem a schválena radou
 • v případě existence smluv budou určeni správci majetku
 • bude připravena typová smlouva pro správce majetku
 • smlouvy budou podepisovány za radu asistentem na základě zmocnění ze zápisu rady
 • všechny zápůjčky budou jsou spravovány asistentem (nepůjde o milion míst).
 • inventarizační komise vydává dle potřeby likvidační protokoly na každý majetek prokazatelně zničený, poškozený, neupotřebitelný.
 • inventarizační komise jmenuje správce majetku a oznamuje radě nároky na slevu těch, kteří překročí limitní počet spravovaného majetku
 • Provede to inventarizační komise, co neprovede komise, to udělá Daniel v rámci účetních prací dle hodinové sazby 300/h

viz předchozí bod


Doména Czela.net 2013

Kjegel poptá Honya, zkusíme vyjednat nižší cenu. Zkusíme si zaregistrovat doménu czelanet.cz

Šéf akce: Kužel

Limit: 6000,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


PHP Účetnictví Vrtiška

Dělá přiznání a výkazy.

Posouváme na další radu.


Energie 2012 Labe

Navýšit platbu o 800.-

 • Hlasování 3:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) (Vlasten se zdržel)

SCHVÁLENO


Upgrade BD Labe

Prosíme KI o schválení akce na upgrade.


Přišel Matěj Cyrín


Telefonie 2013

Šef akce: Samson

Limit: 5000,-

 • Hlasování 5:0:0

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Schváleno po webu

- Golborox PHP tiskárna (id akce 1271) Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Golborox se zdržel

- Oprava pípy (id akce 1269) Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje