Rada 13/2014

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 13/2014 spolku czela.net o.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 28.12.2014 od 20:00 v klubovně v CMC

Vede: Vlastimil Procházka (Vlasten)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kužel)

- Vlastimil Procházka (Vlasten)

- Michal Vondráček (Majkl)


Hosté:

- Tereza Hájková

- Krteček


Obsah

Z MINULA

Úprava stránek

Ze zápisu č.8/2013 Mitch přepracuje forum. Převede staré forum do nového, tvrdí že zvládne sám. Rozchodí v PHBB3. V případě rozchození fóra dostane dvouletý příspěvek- Samson zhodnotí stav a sepíše strukturu vláken. Až bude hotovo vyselektujeme forum.

Ze zápisu č.9/2013 Trvá. Samson zaúkoluje Mitche ohledně vytvoření registrace pro hosty "pouze do fora".

Ze zápisu č.10/2013 Mitch má hotovo, teď je třeba stopnout starý forum, spustit skript a přesunout do nového fora.

Ze zápisu č.1/2014 Majkl pošle odkaz na nové forum, databázi od Mitche už nahrál. Majkl potřebuje od Chmely přístupy. Samson a Majkl si sedne s Mitchem, a dohodne s nim jak nové fórum rozběhat.

Ze zápisu č.2/2014 Majkl řeší.. Chmela je přesvědčen že všechny přístupy Majkl má.

Ze zápisu č.3/2014 Kužel pošle žádost o novou grafiku webu Kelímkovi

Ze zápisu č.4/2014 Soutěž uzavíráme, do konce týdne vyhodnotíme výherce po mailu, a zveřejníme na webu. Majkl do 14 dnů upraví forum, dle nové grafiky.

Ze zápisu č.5/2014 Majkl nemá čas, dostane důtku

Ze zápisu č.6/2014 Majkl pošle znovu odkaz, přidělá proklikávátko z hlavní stránky.

Ze zápisu č.7/2014 Majkl napsal odkaz: http://forum.reprapforum.cz

Ze zápisu č.8/2014 Majkl na to sere, poptáme někoho jiného

Ze zápisu č.9/2014 Majkl na to přestal srát, a zkusí se na to podívat

Ze zápisu č.10/2014 Prioritou je dokumentace, pak úprava stránek

Ze zápisu č.11/2014 Ještě není dokumentace, tak nejsou stránky

Ze zápisu č.12/2014 Majkl si říkal, že by se do toho pustil. Kužel se zeptá Kelímka, jak ho vyřešit

Schvalujeme Kelímkovi slevu na rok

Limit: 4200,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


konektivita

 • z infra - potřebujeme řešit záložní konektivitu. Telefonica prochází změnou a brzy přehodnotí celý bussiness plán. čeznet se očividně nechce zaobírat malými kšefty (okruh Mochov)
 • navrhuji vyhlásit výběrové řízení na dodavatele :
 • 1) optického okruhu Sitel 10Gbit/s s účinností od data x (=datum ukončení smlouvy s telefonicou v příštím roce), délka smlouvy 2 a 5 let
 • 2a) záložního optického okruhu Sitel s kapacitou 1Gbit/s ve variantě 1 nebo tarifikovaného dle přenesených dat ve variantě 2
 • 2b) optického okruhu rozvodna Toušeň - rozvodna Střed, ve variantě 1 černé vlákno a ve variantě 2 okruh 1 Gbit/s, délka smlouvy 5 let
 • Zvažme po poradě s Freetelem, zda nezaústit záložní konektivitu do Shiranu.
 • valná hromada musí pověřit radu podpisem smluv na konektivitu s limitem do xyz Kč (protože celkový závazek přesahuje limit rady)
 • Uzávěrka výběrového řízení 15.6.2014 (aby před prázdninami bylo jasno, rada to může probrat na konci června)

Samson se ujme výběrového řízení na konektivitu. Poptat O2, Čeznet, UPC

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.5/2014 schváleno

Ze zápisu č.6/2014 Zatím nepoptal, v chodu je zatím O2 přes Freetel. Milovice mají zájem o perrovaní okruhu.

Ze zápisu č.7/2014 Z KI

- cena 10GBit

- cena 1GBit

- kolik stojí tarif

- na 3 a na 5 let

- U ČEZu kolik stojí anténa na rozvodně a spoj mezi rozvodnami

Dan s Matějem poptají u Čeznetu, GTS, UPS, Telemacity

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.8/2014 Trvá

Ze zápisu č.9/2014 Trvá

Ze zápisu č.10/2014 Trvá

Ze zápisu č.11/2014 Řešíme výpověď smlouvy s O2, Jast vyjednává novou konektivitu

Ze zápisu č.12/2014 Čekáme na návrh od Jasta

Trvá. Samson pošle Danovi mail ohledně všech parametrů


smlouva s městem

 • Smlouva s městem by měla dle mne především upravit :
 • A. procesy (spolupráce na výstavbě společné sítě). Jakým způsobem a jak brzo se dozvídáme o akcích města (nejlépe v okamžiku jejich plánování), jak vypadá proces koordinace investiční výstavby, jak probíhá souhlas města pro územní řízení (jde o smlouvu bez kaucí schvalovanou radou, nejsou věcná břemena či platby za metr použití městských pozemků). Pravidelná setkávání s vedením města.
 • B. využití městského majetku - topné kanály provozované i neprovozované, městské budovy (vždy po dílčím souhlasu správce). Nulové nájemné.
 • C. princip úhrady jen vícenákladů - kdo se přidává k akci druhého, tak hradí dodavateli ty náklady, které by on sám při své akci nevydal
 • D. sdílení společné sítě - město a jeho součásti mají pro svou potřebu přístup trvale zdarma. Kamery musí mít od sítě fyzicky oddělené trasy. Zapojování městských součástí do sítě s cílem 100% napojení. Město členem czela.netu
 • výpověď smlouvy výrazně delší než jedno volební období. Podpis do konce tohoto volebního období.

Když otevřeme to, co funguje, nemusí to vůbec dopadnout lépe, a navíc ono jde i o to, kdo co navrhuje a vůbec ne co říká. Nejspíš bude lepší jít cestou per partes a být důsledně apolitičtí dokud to půjde a přitom aktivní. Bod A holt bude nevyzpytatelný, bod B zkusme prodloužit výpovědní doby, bod C bude domlouvaný ad hoc a bod D by nám svázal pružnost, která je pro nás v době rozvoje zcela nezbytná.

Ze zápisu č.11/2014 Samson je domluven s Benešem na příští týden

UPD(Samson): Jednání bylo krátké, vstřícné, věcné. 
- 12 měsíců - ANO
- přidat místa do smlouvy - ANO (s doplněním zařízení a spotřeby)
- požadavek na klíč od kotelny Na Stráni - no ... s obavami, ale ANO :-) 
(podmínka sepsání a dodržování pravidel, kde bude klíč a kdo a kdy ho může použít)
- požadavek Q-bytu na připojení čehokoliv - pouze školka a to již je prý v běhu
Zbývá sepsat místa, zařízení a spotřebu.

Ze zápisu č.12/2014 Samson potřebuje sepsat zařízení, podpora jej do 14.dnů dodá.

Matěj má seznam, přepošle jej Samsonovi


Možnost navýšení el. přípojky - Loděnice

- projednat, jak jsme se o tom bavili

Ze zápisu č.8/2014 Kužel zjistí zavolá o dočasné zvýšení příkonu, a kalkulaci na jistič

Ze zápisu č.9/2014 Trvá

Ze zápisu č.10/2014 Trvá

Ze zápisu č.11/2014 Trvá

Ze zápisu č.12/2014 Orvell poptá Pařeza, jak to přesně je s Mordem, přípojka trvá

Dáme si schůzku s Pařezem


Dokumentace

Počítání financí.

Bojový úkol pro radu, podívat se do dokumentace na body 24/7 , formu dokumentace a na základní stavební dokumentaci, tak aby byla rada schopna si od podpory dokumentaci na další radě převzít.

Ze zápisu č.12/2014 Trvá

První stručná dokumentace je hotová, Na příští radě jí schválíme, Majkl udělá filtr a vyhází z mapy zařízení, které nejsou ve smlouvě.


Progres schválených akcí

- klubovna - stůl a gauč
- czela.netí trička - trvá, kelmek nic neposlal, kužel udělá kalkulaci
- hotspoty, dvojí subnety, macadresy - K Honzovi na Nádraží, Na náměstí z nové radnice. Majkl zařídí po novém roce, investice minimum. dvojí subnety Orvell matěj zkusí dohledat 3 vyjímky, duplicitní macadresy všimli jsme si že máš duplicitní macadresy.  
- samolepky - hotovo


NOVÉ

Slevy 1. čtvrtletí 2015

Matěj Cyrín Radní 1050.00

Petr Hájek Radní 1050.00

Aleš Kužílek Radní 1050.00

Vlasta Procházka Radní 1050.00

Michal Vondráček Radní 1050.00

Pavel Mikula člen KK 1050.00

Vlastimil Novotný člen KK 1050.00

Pavel Simon člen KK 1050.00

Petr Hájek strážce pokladu 1050.00

Honza Chmelenský člen KI 1050.00

Václav Daňhelka člen KI 1050.00

Pavel Šimon člen KI 1050.00

Renda Trbušek člen KI 1050.00

Milan Turínský člen KI 1050.00

Michal Kovačík člen KI 1050.00

Martin Hajdučík člen KI 1050.00

Roman Effenberg člen KI 1050.00

Tomáš Jeřábek člen KI 1050.00

Filip Jirsák člen KI 1050.00

Jiří Hanzl skladník chráničky Hasiči 1050.00

Petr Sixta vyjadřování k ex. Sítě 1050.00

Tomáš Vrtiška Daňový přiznávač 1050.00

Aleš Kužílek Informátor 1050.00

Matěj Cyrín Ekonom 1050.00

Limit: 25200,-

 • Hlasování 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Majkl se zdržel

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Prodloužení domény czela.net o rok

V souvislosti s převodem domény czela.net k registrátorovi Subreg.CZ, který podporuje DNSSEC, bylo potřeba prodloužit doménu o jeden rok. Aby se převod provedl rychle (doména byla zaplacená do 28.1.2015 a kolem data expirace se s ní nedá manipulovat), zaplatil jsem to už kartou. Nyní je doména prodloužena do 28.1.2016.

Šéf akce: Samson

Limit: 251,61 Kč

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO - Příště prodloužit na víc let


wifi router do klubovny

Začala se srát wifina v klubovně, Majkl se na ní zevrubně koukal a zjistil, že už nebude fungovat nikdy. Navrhuji dá to klubovny router WR-1034ND (mám ho připravený).

šéf akce: mcyrin

limit akce: 1300Kč

jméno akce: wifiRouter do klubovny

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


router pro Přibáně

jak jsem psal do mailu, jestli bychom chlapíkovi za 2 hasičáky a kohout na pípu pro 2 sudy do klubovny nekoupili router WR-1043ND. Jeden hasičák stojí okolo litru.

šéf akce: mcyrin

limit akce: 1300Kč

jméno akce: Router Přibáňovi

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


bod do standardu

bod 1414 byl převeden do standardu na ki 14.12.2014.

limit akce: 5000Kč

šéf akce: Orvell

jméno akce: standard 1414

 • Hlasování (4:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE - Matěj se vyloučil

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Matěj akce za PHP

potřebuju akci za PHP za 8717Kč

šéf akce: mcyrin limit akce: 8717Kč jméno akce: routery n testování 3

 • Hlasování (4:0:1) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE Matěj se zdržel

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Slevy ze smluv 2015

Šéf akce: Orvell

Limit: 97100,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Slevy pro školy a subjekty 2015

MDDM, KD Čelákovice, Tenisti, MC Dráček, Hasiči, Zápy MŠ, SK Záluží, Obec Mochov

Šéf akce: Orvell

Limit: 33 600,-

 • Hlasování (5:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Proces připojení

Cíl: ať je to jednoduchý, ať všichni mají informace, ať podpora dělá co nejméně a lidi se připojují co nejvíce sami

Popsat pár uses case (rodinný barák, panelák, byt v paneláku ... od toho odvislé rychlosti a cena připojení).

Zaměnit stavy, člověk se stane rovnou čekatelem, naopak podpora ho může přepnout. Stejně tak i ty kdo nedodali do daného termínu přihlášku.

Znovu možná probrat el. přihlášku i když už do ní moc chutí nemám, ale Richard se mi smál, že skladujeme papíry.

Promyslíme, necháme uzrát


pravidla pro práci podpory na akcích rozvoje sítě

Jelikož už rada nemá právo zadávat podpoře práce v jejím "volném" čase na rozvoji či upgradu sítě a tyto práce musí být v rozpočtu akcí tak by práce podpory na budovacích akcích by měla být fakturována. Tedy ne proplácena v PHP. Hlavně vyšší částky v akcích optiky. Riskovali bychom problémy s finančákem.

Napíšeme Danovi, ať nám napíše co si o tom myslí


Schváleno po webu

- Členi Listopad 2014 (id=0)

- Antény na zápůjčku 2014-2 (id=1559)

Diskuze

rozpočet na příští rok

Návrh rady rozpočtu pro příští rok.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje