Rada 2/2013

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 2/2013 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 5. 3. 2013 od 20:00 v restauraci U Bohuslavů

Vede: Petr Hájek (Samson)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrín)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kjegel)

- Vlasta Procházka (Vlasten)


Hosté:

- Dan Tenčl (Daniel)

- Jan Hataš (Naj.Satah)


Z MINULA


Obsah

Přístup k účtu

Všichni radní by si měli zařídit přístup k účtu. V připadě kolapsu Samsona nemá kdo proplácet. Přístup by měli mít - Matěj Cyrín

- Pavel Vyskočil

- Petr Hájek (už má)

Ze zápisu č.1/2012 Pavel zajde do banky a zjistí kdo má přístup k účtu.

Ze zápisu č.2/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu.

Ze zápisu č.3/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu 18.4.2012!

Ze zápisu č.5/2012 Pavel se nedostavil na Radu, trvá.

Ze zápisu č.6/2012 Pavel se tam staví dokonce měsíce (Červen 2012). Rada Pavlovi dává za úkol prověřit zrušení původní karty, dále pak založení nové. Dále se domníváme že máme vysoké poplatky za přichozí a odchozí platby, tak udělat na banku bububu, jinak ju vyměníme.

Ze zápisu č.7/2012 Whisky se na to ... zapomněl, přišel ale s překvapivou informací, že banky mají v sobotu zavřeno. Když do příště nebude v tomto bodu žádný posun, tak Whisky platí pro všechny přítomné rundu.

Ze zápisu č.8/2012 Pavel si zařídí telefonický přístup k potvrzení plateb z účtu, Rada zkusí udělat výběrové řízení na novou Banku, Vlasten si to bere na bedra. Kartu zřídíme po výberku.

Ze zápisu č.9/2012 Výběrové řízení probíhá, termín uzávěrky je konec Října 2012

Ze zápisu č.10/2012 Termín pro podání nabídek k dnešnímu dni vypršel, některé banky zaslaly nabídky. Do příští Rady si dáváme čas na prostudování jednotlivých nabídek.

Ze zápisu č.11/2012 Vyzkoušíme nabídku Fio banky, provoz účtu nestojí nic. Vlasten se tam do konce roku zastaví.

* Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno

Ze zápisu č.12/2012 Vlasten se zastaví v bance, a zjistí v jakém formátu dodat požadované dokumenty.

Ze zápisu č.1/2013 Trvá, Vlasten neměl čas

Samson přebírá úkol za Vlastena. ve čtvrtek zajde do banky.


Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Ze zápisu č.1/2013 Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi

Golborox je nemocen, nedostavil se na jednání.


Dvojí subnety členů

V netadminu jsou členi, kteří mají počítače zadané ve více subnetech.

Ze zápisu č.10/2012 Podpora udělá seznam, a pošle ho Radě k jednání

Ze zápisu č.11/2012 Seznam se tvoří. Ukol pro KI, Udělat si pořádek ve svém účtu a veškeré czelanetí zařízení převést na účet Czely.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá. Až KI probere své subnety, začneme to řešit

Ze zápisu č.1/2013 Matěj si to bere na sebe a pořeší přímo s KI

Matěj pošle dotčeným členům upozornění na dvojí subnet. Dále dohlédne, aby si KI udělala pořádek ve vlastních PC v evidenci


Evidence provozu podpory

Ze zápisu č.8/2012 Rada úkoluje podporu aby si do příští Rady zřídila tiketovací systém (Mantis, OTRS).

Ze zápisu č.9/2012 Mantis běží, podpora dodá přístupy pro radu. Poptáme Psandu ohledně virtuálu

Ze zápisu č.10/2012 Dostali jsme od Psandy nabídku na virtuál za 400Kč/měsíčně. Na virtuálu poběží monitoring a Mantis.

Šéf akce: Naj.Satah

Limit: 5000,-

* Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Ze zápisu č.11/2012 Podpora slíbila zprovoznění evidence do konce roku, tím bude možnost i vytáhnout statistiky, které požaduje KI (viz další bod)

Ze zápisu č.12/2012 Trvá

Ze zápisu č.1/2013 Do půlky února budou informace, jinak budeme postupovat se sankcemi dle smlouvy

Od zítra t.j. 6.3.13 začne fungovat sdílená tabulka prací podpory spolupracující s Electroshopem. Do 15.3. podpora zprovozní evidenci prací OTRS.


MDDM Připojení

Tady jsem dostal z ředitelky MDDM že potřebují být připojení od poskytovatele internetu, né od sdružení. - Dan vymyslel jak to vyřešit skrze Freetel.

Ze zápisu č.11/2012 Pavel se v MDDM zastaví a zkusí jim to vysvětlit

Ze zápisu č.12/2012 Vedoucí MDDM je na dovolené, trvá

Ze zápisu č.1/2013 Golborox se sešel s ředitelkou MDDM, ta souhlasí s připojením. Až budou detaily připojení, předáme na KI akci k odhlasování

Trvá. Dle viditelnosti zvážíme napojení MDDM ze střechy 1455


Evidence majetku

Ze zápisu č.11/2012 Samson zjistí cenu obvyklou na trhu, a zkusí poptat Flexibee

 • Daniel : Flexibee v NFX není levnější než plná verze (10.000 na počátku a 1200 ročně). Testuju software KeIwin (120,-/měsíc)

Ze zápisu č.12/2012 Trvá

Ze zápisu č.1/2013 Trvá

Spojeno s novými body níže.


Majetek 2012

 • Majetek 022 + letošní drobný majetek 502 se rozdělí takto :
a) majetek vedený v účetnictví, co zůstane v účetnictví (nad 40.000 a rok upotřebitelnosti) - investiční majetek
b) majetek vedený mimo účetnictví (nad 1.000Kč) - drobný majetek
c) majetek likvidovaný (dle zápisu inventarizační komise je za necelých 100.000)
 • rada schvaluje likvidační protokol inventarizační komise
 • Evidenci drobného majetku povede Daniel v excelu do doby, než bude dokončena evidence majetku, pak ji vede inventarizační komise.
 • Evidenci investičního majetku povede Daniel v účetnictví a bude se odepisovat dle účetních odpisů, počínaje rokem 2012.
 • Počáteční stav evidence drobného majetku je částka 4.704.566,45 Kč vyváděná z účetnictví.
 • K jakémukoliv budoucímu datu dokončené inventarizace musí aktuální stav drobného majetku se rovnat počátečnímu stavu evidence plus přírůstky dle účetnictví mínus likvidace dle protokolů.
 • Všechny pohyby v evidenci drobného majetku budou zapisované (datum, typ pohybu, doklad, kdo zapsal), do dokončení evidence zapisuje Daniel.
 • Pohyby v evidenci jsou tyto :
a) operativní - přesuny majetku, sloučení majetku a rozdělení majetku - nemají vliv na celkový objem drobného majetku.
b) účetní - přesuny z drobného majetku do investičního (například po sloučení několika drobných majetků).
c) výstupní - likvidace drobného majetku - protokoly vydává inventarizační komise, kontroluje ne rada, ale kontrolní komise.
d) vstupní - pořízení nového majetku dle účetnictví, provádí inventarizační komise.
 • Evidence drobného majetku bude používat stávající inventární čísla.
 • Daniel dokončí evidenci co nejdříve, v závislosti na zjištění inventarizační komise z návštěv v umístěních majetku a z vlastního pátrání komise (=soubor komise vedený v netadminu).
 • Nenalezené majetky Daniel soustředí do umístění "černá díra" a předá radě k rozhodnutí.

Ze zápisu č.12/2012 Rada pověřuje Golboroxe zpracováním metodiky evidence, která bude přednesena na příští radě. A schválena zpětně na další Radě.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.1/2013 Trvá

Spojeno s novými body níže.


Majetek 2013

 • Rada se rozhodne, zda bude chtít :
a) aby existovali správci majetku, od určitého počtu kusů spravovaného majetku (50ks) měli slevu na příspěvku
  smlouvu s hmotnou odpovědností (v případě porušení pravidel nakládání s majetkem sdružení lze ubrat pětinásobek roční slevy)
b) aby čísla na předmětech byla vyznačena čárovým kodem nebo ručně (pak je potřebná čtečka jako periferie notebooku).
 • bude provedena do konce roku fyzická inventarizace (inv. čísla budou vyznačena na všechny evidované předměty).
 • budou připravena pravidla pro nakládání s drobným majetkem a schválena radou
 • v případě existence smluv budou určeni správci majetku
 • bude připravena typová smlouva pro správce majetku
 • smlouvy budou podepisovány za radu asistentem na základě zmocnění ze zápisu rady
 • všechny zápůjčky budou jsou spravovány asistentem (nepůjde o milion míst).
 • inventarizační komise vydává dle potřeby likvidační protokoly na každý majetek prokazatelně zničený, poškozený, neupotřebitelný.
 • inventarizační komise jmenuje správce majetku a oznamuje radě nároky na slevu těch, kteří překročí limitní počet spravovaného majetku
 • Provede to inventarizační komise, co neprovede komise, to udělá Daniel v rámci účetních prací dle hodinové sazby 300/h

Ze zápisu č.12/2012 viz předchozí bod

Ze zápisu č.1/2013 Trvá

Spojeno s novými body níže.


PHP Účetnictví Vrtiška

Dělá přiznání a výkazy.

Ze zápisu č.12/2012 Posouváme na další radu.

Ze zápisu č.1/2013 Trvá

Pro tento rok schvalujeme roční slevu PHP, od příštího roku čtvrtletně.

Šéf akce: Orvell

Limit: 4200,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Smlouva se Sychrovnetem

- viz. emaily a snad výtisk :-)

Ze zápisu č.1/2013 Budeme jednat o úpravě smlouvy, s KI nutno vyřešit možnost aby HK Free bylo dostupné všude, a Sychrovnet na kvalitnějších připojení

Upravy smlouvy projednány, smlouva může být podepsána. Samson skotroluje dva souběžné streamy na uživatele, a maximální počet účtů.


NOVÉ


Doména czelanet.cz

Nevím, jestli už se o tom nedávno nejednali tady nebo na KI, ale vzpomněl jsem si na to v souvislosti s oslavou.

Není to nutné, ale 200 Kč na rok není tak moc. Nerad bych aby nějaká naše "konkurence" zneužila této domény.

Tedy dávám návrh na registraci domény czelanet.cz

Samson

Samson najde nového registrátora staré domény, dále ověří kontrolu DNS.

šéf akce: Samson

Limit: 200,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Slevy 2. čtvrtletí 2013

Matěj Cyrín Radní 1050.00

Petr Hájek Radní 1050.00

Aleš Kužílek Radní 1050.00

Vlasta Procházka Radní 1050.00

Pavel Vyskočil Radní 1050.00

Roman Effemberg člen KK 1050.00

Pavel Mikula člen KK 1050.00

Vlastimil Novotný člen KK 1050.00

Petr Hájek strážce pokladu 1050.00

Matěj Cyrín Člen KI 1050.00

Honza Chmelenský člen KI 1050.00

Jan Čermák člen KI 1050.00

Michal Perlík člen KI 1050.00

Václav Daňhelka člen KI 1050.00

Pavel Šimon člen KI 1050.00

Lubor Chalupa člen KI 1050.00

Renda Trbušek člen KI 1050.00

Milan Turínský člen KI 1050.00

Michal Kovačík člen KI 1050.00

Jiří Hanzl skladník chráničky Hasiči 1050.00

Vlasta Procházka Informátor 1050.00

Petr Sixta vyjadřování k ex. Sítě 1050.00

Matěj Cyrín člen IK 1050.00

Honza Chmelenský člen IK 1050.00

Anděla Nosková člen IK 1050.00

Petr Hájek styčný důstojník podpory 1050.00 NOVÉ


Šéf akce: Orvell

Limit: 27 300,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Návrh nového sítování baráků

Ahoj,

chtěl jsem s vámi probrat nový model zasítování paneláků. Jedná se o model který bychom v jednom paneláku zkusili (Rumunská 1455 - kvůli ní Samson dělal leták pro budoucí členy).

Model by měl vypadat následovně - czela by měla jeden rack umístěný ve sklepě, v kterém by byl jeden centrální switch. Z toho racku by vedli UTPka do každého patra po 4 kusech s čímž každý kabel by byl pro budoucí členy. UTP kabely by ústili do malé krabičky v které by byl patchpanel pro rychlé připojení člena.

Důvod proč mě napadlo to tahat ke všem, je budoucí použítí a zjevná nevůle k UPC. Jak snad už všichni víte že UPC mělo v Únoru končit s analogovým vysíláním. A přešlo k digitálnímu vysílání - k čemuž co jsem tak pochopil potřebují krabičku za kterou platí další pronájem. Další z důvodů je ten, že Satah má zjednodušenou práci při připojování nových členů. Hlavním aspektem bylo že lidi, když si to tahají podle sebe tak je nějaký normy nezajímají. Ve chvíli kdy jim tam přijde revizák tak první komu nadávají jsme my. A moc je naše argumenty nezajímají. Vyjma toho že v tomto paneláku to vypadá tak že k nám se bude chtít dost lidí připojit - neb si udělali vlastní anténní rozvody a tedy televizi do UPC nepotřebují a internet má UPC příliš drahý.

Já bych zkusil takto jeden panelák zasítovat, přesněji Rumunskou 1455 kde nám opravdu jsou na ruku a zdá se mi že co tam předseda bytového družstva řekne tak tak se zařídí všichni. Předseda je nám velmi nakloněn takže o důvod více.

Rada schvaluje odzkoušení nového postupu při připojovaní paneláků. Rada doporučuje KI schválit odzkoušení tohoto postupu.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Žádost o odpuštění dluhu

Ahoj rado,

od loňského dubna jsem pozastavený člen a teď bych se rád opět připojil. Jen jsem měl být pozastavený už v roce 2011 a mezi tím mi vznikl dluh 1050 Kč.

Od roku 2011 jsem připojený přes O2 a tak žádám o odpuštění tohoto dluhu. Snad pomůže , že jsem připravený pomoci s budováním optiky v Lázních Toušeni. Jsem člen zastupitelstva v Lázních Toušeni a rád pomůžu dojednat co je potřeba. Od března bych rád byl zase členem.

Děkuju předem

Ladislav Kratochvíl VS 5828 Lázně Toušeň

Šéf akce: Orvell

Limit: 1050,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Účetní uzávěrka 2012

 • Daniel dokončil uzávěrku, předal rozvahu a výsledovku a navrhuje radě uzávěrku schválit
 • další práce jsou případné opravy dle diskuse na radě, příprava daňového přiznání (Kateřina Vrtišková), převody zůstatků starého roku do roku 2013, uzamčení roku 2012 (=nelze zapisovat cokoliv do starého roku), předání účetnictví kontrolní komisi.
 • Zprávu pro valnou hromadu sepíše Daniel ?

Učetní uzávěrka byla projednána, výslednou zprávu sepíše Daniel.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Účetnictví - archiv

 • Daniel navrhuje, aby účetnictví starší než tři roky bylo každoročně po uzávěrce přesunuto do archivního souboru, dostupného jen pro čtení
 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Majetek 2012

 • Daniel dokončil evidenci majetku v souboru předaném majetkové komisi a radě
 • Evidovaný dlouhodobý hmotný majetek má nyní tyto kategorie : investiční majetek - stavby, investiční majetek - nedokončené stavby, investiční majetek - zařízení sítě, drobný majetek a černou díru. Mimoto existuje majetek nehmotný - software.
 • Černá díra je drobný majetek nenalezený nebo ležící v místech zatím bez fyzické inventury
 • Každý majetek má nyní své inventární číslo, svou historii, datum pořízení.
 • Investiční majetek je majetek odepisovaný, vedený v účetnictví dle účetních předpisů, a to 20 let u staveb a 5 let u zařízení sítě.
 • Drobný majetek je počtem největší, vedený v podrozvahové evidenci jako jmění sdružení majetkovou komisí
 • v rozpočtu akce zůstane nečerpaných 5.000 na software drobného majetku
 • vyjádření rady : ...

Rada bere na vědomí


Majetek 2013

Daniel informuje radu o možných dalších pracech kolem majetku pro rok 2013:

 • likvidace Černé díry dokončením fyzických inventur a odepsáním neexistujícího drobného majetku (majetková komise ?)
 • dokončení jednotného číslování dokumentace stavební části (uzlů sítě) a majetkové evidence ve wiki http://www.czela.net/wiki/index.php/Rozvadece (Kovak za hodiny ?)
 • rozběhnutí průběžné evidence drobného majetku majetkovou komisí (obslužný program, oběh dokladů). Jediné vazby účetnictví a evidence drobného majetku : každý rok z účetnictví průběžně vstupuje nový majetek, a naopak součástí uzávěrky je stav reálné hodnoty drobného majetku (jde o podrozvahový účet).

Rada bere na vědomí


Smlouva energie 1759 (Volmanova AP Pumpa)

 • smlouva na energii se podstatněji liší od standardní smlouvy, takže ji nemůže podepsat za czelu Z-projekt.
 • Návrh : schválení textu, aby smlouvu Z-projekt podepsat mohl (Milan posílal Orvellovi text, já ho nemám)

Matěj do příště prostuduje změny ve smlouvě, a přednese Radě.


Vstup do bazénu

Rada pověřuje Orvella, aby od následujícího plavání vystavoval "počet osob na jeden voucher" dle svého uvážení s ohledem na obsazenosti bazénu.


10. výročí Czely

Šéf akce: Kjegel

Limit: 150 000,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Schváleno po webu

- Školení Mikrotik (id akce 1281) Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- Školení Mikrotik - Navýšení (id akce 1281) Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje