Rada 3/2011

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání rady č. 3/2011 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 25088 Čelákovice konané 13.2.2011 od 19:00 v klubovně czela.net

Vede: Jan Hataš (Naj.Satah)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

Jan Hataš (naj satah)

Matěj Cyrín (mCyrin)

Petr Hájek (Samson)


Hosté:

Jan Chmelenský (chmelej)


Z MINULA

Obsah

Podepsání smlouvy s asistentem

Smlouva byla zaslána na mail Rady k diskuzi. Je stejná, jako ta s první asistentkou,jen je třeba upravit mzdovou složku a seznam činností, popřípadě další úpravy.

ze zápisu č.2/2011 Odloženo, Samson upraví smlouvu.

Samson dodal upravenou "smlouvu o dílo". Zbytek Rady neměl žádné namitky k úpravám. Smlouva byla podepsána

UZAVŘENO

Pozvání účetní a asistenta k diskuzi

Prodiskutovat s účetní, jaké bude mít požadavky na asistenta ohledně zpracovaní dokladů pro účetnictví (rozpis dokladů v netadminu, předávání dokladů atd). Dále pak diskuze ohledně celkové práce účetní pro sdružení.

Ze zápisu č.1/2011 Jana (účetní) proškolí asistenta, jak připravovat doklady v u.s. Pohoda, aby s nimi mohla dále operovat. Dále dodáme účetní čísla, (výsledovka, stav konta, apod), které potřebuje k započetí správy účetnictví

Ze zápisu č.2/2011 Po získání kontaktu na účetní ji pozveme na další sezení. 13.2. nebo 20.2. Zároveň musíme pozvat i Chmelu

Na sezení Rady byl pozván pouze Chmela. Byl s ním projednávan současný účetní koloběh dokladů v Netadminu. Na základě diskuze, byly Chmelovi dány k řešení následující úkoly k úpravě problémů v Netadminu

- řešení promofaktur

- řešení odpisu PHP

- řešení překročení limitu akce

TRVÁ


NOVÉ

Slevy z členských příspěvků únor 2011

Ladislav Beneš (Orvell: Pozastavení členství podáváno 5.12.10 nebylo zpracováno. Pozastavoval jsem 1.2.11)

- Sleva 700,-

Marcela Chomátová (viz komunikace po mailu)

- Sleva 700,-


Limit: 1400,- Šéf akce: Orvell

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO, VYŘÍZENO

Spolupráce s Městem

Ahoj rado,

bude Vás kontaktovat pan Iglo kvůli rozvojovému plánu Čelákovic. Zřejmě bude chtít aby se na to czela.net podílel.

Milda

Zatím nás p.Iglo nekontaktoval. Až se ozve, domluvíme si s ním schůzku a vyslechneme jeho prosbu.

TRVÁ

Zpřípomínkování Stanov a Jednacího řádu

Ahoj rado,

celá KK se zabývala Mildovým návrhem Stanov a Jednacího řádu. V příloze jsou přípomínky KK k těmto návrhům.

Za kontrolní komisi Falcon

Rada poprosí Falcona, jestli by podle Mildových uprav a přípomínek od právníků, nepomohl sestavit návrh stanov, které budou předneseny na VH k odhlasování.

Valná hromada 2011

Je nutno stanovit termín řádné a mimořádné Valné hromady. Dále potřebujeme nějaké finance na občerstvení.

Program VH:

• Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu

• Zpráva o hospodaření 2010

• Plán hospodaření na rok 2011

• Zpráva kontrolní komise

• Vyloučení členů pro porušení finančního řádu

• Doplnění členů rady

• Doplnění členů komise infrastruktury

• Zpráva inventarizační a likvidační komise

• Rozvoj sítě (KI)

• Rozpočet

• Nesíťové aktivity

• „Hotline“ (sevisní organizace/podpora)

• Diskuse


- Termín řádné Valné hromady 2011 byl stanoven na 12.3.2011. Pokud by se čirou náhodou stalo, že VH pro nedostatek členů bude neusnášeni schopná, stanovila Rada pro všechny případy termín náhradní VH na 19.3.2011.

- Místo konání řádné VH bude klubovna Czela.net v CMC, konání náhradní VH bude Vodácký klub (dříve Mord)

- Ze spousty zájemců o vedení VH byl nakonec vybrán Samson.

- Matěj sepíše a odešle pozvánku, Samson dá dohromady seznam členů k vyloučení, pro neplacení členských příspěvků.

- Na občerstvení a jídlo byla stanovena částka 7000,-


Limit: 7000,-

Šéf Akce: mCyrin

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


DISKUZE

Valná hromada NFX

Blíží se termín, kdy by měla Czela pořádat VH NFX. Měli bychom se domluvit co a jak.

(Matěj) Napadlo mě že bychom si mohli vzít další VH NFX a to z pár důvodů. Jeden z nich je ten že bychom to vyfasovali v létě což je ideálek nacpali bychom to do mordu tím bychom ušetřili strašný peníze stím že bychom to nevyfasovali potom v zime kde by se to asi dalo jenom do cmc za velky prachy v mordu se muzou i ubytovat (teda myslim) stany se daj postavit kuchyn tam je proste nadhera

Rada má zájem na pořádání nejbližší možné VH NFX. Na příští VH NFX konané v Kladně, požádme o konání následné VH NFX v Čelákovicích. Pokud nám to bude schváleno, budeme ji pořádat buď ve Vodáckém klubu, nebo v zasedací místnosti v CMC.

Učetní závěrka

Mätěj se nabídl, že do VH stihne udělat účetní závěrku.

Matěj si zjistil co je vše potřeba k zhotovení účetní úzávěrky. Jelikož mu ale nejsou k dispozici některé potřebné podklady pro účetní uzávěrku, tak od své nabídky ustoupil.

Nesíťové akce

Chtělo by to udělat akce jako tatarák párty, bowling atd proste nejaky ty akce co nas budou utuzovat... Nějaký už máme ale chtělo by to nějaký další (máme vánoční,čáry,VALNOU-někdy i víckrát)

Do příští Rady zkusíme navrhnout nějakou ztmelovací akci pro členy Czely, jako tomu bylo dříve. Ideální by byl například souboj v bowlingu. Czela by se na tom symbolicky podílela, například zaplacením pronájmu drah.

Schváleno po webu

- LED žárovky za PHP (id akce 995) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Naj.satah se zdržel

- PHP Stěpán robot (id akce 997) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Naj.satah se zdržel

- ND za PHP (změna součástek (id akce 952) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Samson se zdržel

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje