Rada 3/2013

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 3/2013 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 3. 4. 2013 od 20:00 v restauraci U Bohuslavů

Vede: Aleš Kužílek (Kjegel)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kjegel)

- Vlastimil Procházka (Vlasten)

- Pavel Vyskočil (Golborox)

Hosté:


Z MINULA


Obsah

Přístup k účtu

Všichni radní by si měli zařídit přístup k účtu. V připadě kolapsu Samsona nemá kdo proplácet. Přístup by měli mít - Matěj Cyrín

- Pavel Vyskočil

- Petr Hájek (už má)

Ze zápisu č.1/2012 Pavel zajde do banky a zjistí kdo má přístup k účtu.

Ze zápisu č.2/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu.

Ze zápisu č.3/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu 18.4.2012!

Ze zápisu č.5/2012 Pavel se nedostavil na Radu, trvá.

Ze zápisu č.6/2012 Pavel se tam staví dokonce měsíce (Červen 2012). Rada Pavlovi dává za úkol prověřit zrušení původní karty, dále pak založení nové. Dále se domníváme že máme vysoké poplatky za přichozí a odchozí platby, tak udělat na banku bububu, jinak ju vyměníme.

Ze zápisu č.7/2012 Whisky se na to ... zapomněl, přišel ale s překvapivou informací, že banky mají v sobotu zavřeno. Když do příště nebude v tomto bodu žádný posun, tak Whisky platí pro všechny přítomné rundu.

Ze zápisu č.8/2012 Pavel si zařídí telefonický přístup k potvrzení plateb z účtu, Rada zkusí udělat výběrové řízení na novou Banku, Vlasten si to bere na bedra. Kartu zřídíme po výberku.

Ze zápisu č.9/2012 Výběrové řízení probíhá, termín uzávěrky je konec Října 2012

Ze zápisu č.10/2012 Termín pro podání nabídek k dnešnímu dni vypršel, některé banky zaslaly nabídky. Do příští Rady si dáváme čas na prostudování jednotlivých nabídek.

Ze zápisu č.11/2012 Vyzkoušíme nabídku Fio banky, provoz účtu nestojí nic. Vlasten se tam do konce roku zastaví.

* Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno

Ze zápisu č.12/2012 Vlasten se zastaví v bance, a zjistí v jakém formátu dodat požadované dokumenty.

Ze zápisu č.1/2013 Trvá, Vlasten neměl čas

Ze zápisu č.2/2013 Samson přebírá úkol za Vlastena. ve čtvrtek zajde do banky.

Rada minulý týden navštívila pobočku FIO Banky, a založila účet. Tento bod je vyřízen.


Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Ze zápisu č.1/2013 Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi

Ze zápisu č.2/2013 Golborox je nemocen, nedostavil se na jednání.

Golborox se snaží spojit s p.Jančou. Trvá.


Dvojí subnety členů

V netadminu jsou členi, kteří mají počítače zadané ve více subnetech.

Ze zápisu č.10/2012 Podpora udělá seznam, a pošle ho Radě k jednání

Ze zápisu č.11/2012 Seznam se tvoří. Ukol pro KI, Udělat si pořádek ve svém účtu a veškeré czelanetí zařízení převést na účet Czely.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá. Až KI probere své subnety, začneme to řešit

Ze zápisu č.1/2013 Matěj si to bere na sebe a pořeší přímo s KI

Ze zápisu č.2/2013 Matěj pošle dotčeným členům upozornění na dvojí subnet. Dále dohlédne, aby si KI udělala pořádek ve vlastních PC v evidenci

Matěj poslal návrh výstražného mailu hříšníkům. Než odešleme mail, Matěj má na Radu poslat seznam hříšníků, kterým bude tento mail zaslán.

Evidence provozu podpory

Ze zápisu č.8/2012 Rada úkoluje podporu aby si do příští Rady zřídila tiketovací systém (Mantis, OTRS).

Ze zápisu č.9/2012 Mantis běží, podpora dodá přístupy pro radu. Poptáme Psandu ohledně virtuálu

Ze zápisu č.10/2012 Dostali jsme od Psandy nabídku na virtuál za 400Kč/měsíčně. Na virtuálu poběží monitoring a Mantis.

Šéf akce: Naj.Satah

Limit: 5000,-

* Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Ze zápisu č.11/2012 Podpora slíbila zprovoznění evidence do konce roku, tím bude možnost i vytáhnout statistiky, které požaduje KI (viz další bod)

Ze zápisu č.12/2012 Trvá

Ze zápisu č.1/2013 Do půlky února budou informace, jinak budeme postupovat se sankcemi dle smlouvy

Ze zápisu č.2/2013 Od zítra t.j. 6.3.13 začne fungovat sdílená tabulka prací podpory spolupracující s Electroshopem. Do 15.3. podpora zprovozní evidenci prací

Další postup pořešíme po mailu


MDDM Připojení

Tady jsem dostal z ředitelky MDDM že potřebují být připojení od poskytovatele internetu, né od sdružení. - Dan vymyslel jak to vyřešit skrze Freetel.

Ze zápisu č.11/2012 Pavel se v MDDM zastaví a zkusí jim to vysvětlit

Ze zápisu č.12/2012 Vedoucí MDDM je na dovolené, trvá

Ze zápisu č.1/2013 Golborox se sešel s ředitelkou MDDM, ta souhlasí s připojením. Až budou detaily připojení, předáme na KI akci k odhlasování

Ze zápisu č.2/2013 Trvá. Dle viditelnosti zvážíme napojení MDDM ze střechy 1455

Čeká se, až Matěj vyleze na střechu a prověří viditelnost. Poté bod přesuneme k projednání KI.


Smlouva energie 1759 (Volmanova AP Pumpa)

 • smlouva na energii se podstatněji liší od standardní smlouvy, takže ji nemůže podepsat za czelu Z-projekt.
 • Návrh : schválení textu, aby smlouvu Z-projekt podepsat mohl (Milan posílal Orvellovi text, já ho nemám)

Ze zápisu č.2/2013 Matěj do příště prostuduje změny ve smlouvě, a přednese Radě.

Matěj přednesl změny v navrhované smlouvě

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno, smlouva byla podepsána.


NOVÉ


Sleva Holovka

Ahoj všichni,

v roce 2008 jsem byl okolnostmi donucen pozastavit členství ve sdružení. V té době ještě neexistoval formulář na pozastavení členství. Po dohodě s tehdejším kasičkou jsem napsal radě mail s žádostí o pozastavení členství a mělo to být vše uzavřeno. Bohužel následně jsem obdržel automatické upozornění o nezaplaceném příspěvku, toto jsem také řešil s kasičkou a byl jsem ujištěn, že již to bude v pořádku a nebudu upozornění dostávat. Celkem jsem dostal upozornění 2, kasička potvrdil, že to byl technicko/administrativní problém na straně Čelanetu při pozastavování členství.

Nyní bych rád členství obnovil, ale zjistil jsem, že tam stále visí 2 nezplacené příspěvky za dobu, kdy jsem již měl mít pozastavené členství.

Prosím radu o smazání takto vzniklého dluhu, protože to nebylo způsobeno na mé straně a vznikl v době, kdy jsem měl již mít pozastavené členství.

Jsem registrován pod jménem "Mitanek" u Valdy Stárka, Volmanova ulice.

Předem díky za vstřícný přístup

Míťa

Šéf akce: Orvell

Limit: 700,-

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Rozvoj WIFI

Už jsem to jednou psal po mailu. V místech, kde se nečeká v brzké době optika navrhuji přechod na 5 GHz s tím, že bychom členům "přispěli" na nového 5GHz klienta.

Důvody:

 • zkvalitnění sítě obecně
 • zarušení a nižší kapacita pásma 2,4 GHz
 • členové na wifi jsou z 90% ti co jsou tu nejdéle a do společné kasy přispěli nejvíce

Proběhla diskuze, musíme stanovit pravidla, jak a komu přispět na zařízení.


Sponzorský dar - Vodáci

Volal mi někdy ve středu Chyba od vodáků, jestli bychom jim nepřispěli na akci otvírání Labe.

 • Hlasování 0:5:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Neschváleno, pro letošek jsou nesíťové aktivity vyčerpány naší akcí Czela.fest


Slevy ze smluv - Sokol Toušeň

Sleva z členských příspěvků na základě smlouvy o umístění zařízení pro sokol Toušeň za Květen - Prosinec

Limit: 3150,- (350,- rezerva, možná se vygeneruje i Duben)

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Tiketovací systém

Majkl vytvoří systém na registrace za 17000 s termínem do konce dubna. Na konci dubna předá finální netestovací verzi systému.

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Schváleno po webu

- IPTV Sychrovnet 2013 (id akce 1298) Hlasování: 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Kjegel nehlasoval

- PHP Golborox IP telefon (id akce 1296) Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Golborox se zdržel

- PHP mCyrin Megamobil (id akce 1295) Hlasování: 3:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) mCyrin se zdržel, Samson nehlasoval

- Vczela speciál - IPTV (id akce 1297) Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Vlasten se zdržel

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje