Rada 3/2015

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 3/2015 spolku czela.net o.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 15.3.2015 od 20:00 v klubovně v CMC

Vede: Petr Hájek (mcyrin)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mcyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kužel)

- Vlastimil Procházka (Majkl)

- Michal Vondráček (Majkl)


Hosté:

- Jan CHmelenský (Chmela)

- Václav Daňhelka (Vašek)

- Tomáš Jeřábek (Daman)

- Pavel Šimon (Pawel)

- Daniel Tenčl (Dan)

- Jan Hataš (naj.satah)


Rada má volných do konce března | -68.657 Kč

Obsah

Z MINULA

Kontrola řádů

Provedeme kontrolu řádů.

- Organizační řád - Kužel

- Jednací řád - Matěj

- Finanční řád - Majkl

- Provozní řád - Vlasta

Daniel : finanční řád bych vložil do stanov, jednací řád nechal na každém orgánu (rada, valná, ki, kontrolní komis) a provozní + organizační řád zrušil (kdy jsme něco z nich použili nebo potřebovali ? Z mého pohledu jde o historickou veteš)

Organizační řád?

jednací řád - Matěj se na to vyprd.

Finanční řád - http://www.czela.net/wiki/index.php/Diskuse:Rada_3/2015#FINAN.C4.8CN.C3.8D_.C5.98.C3.81D

Provozní řád Vlasta posílál.

DO PŘÍŠTÍ RADY PŘED VH

valná hromada - rozpočet 2015

1) v evidenci vznikl u asi 30 lidí dluh větší než 700 za který už by mělo být členství pozastaveno - je možné, že jde o bývalé členy. Pohledávka by neměla být větší než za dva roky, protože v roce 2012 jsem to celé vyčistil. Při hledání mechanismu vzniku našel Chmela a opravil chybu při předpisu příspěvků, týkalo se to 5 největších "dlužníků", v deníku opraveno.

DO PŘÍŠTÍ RADY PŘED VH

2) Návrh rozpočtu

 • Tučně jsou zatím neaktualizované položky, vzaté v loňské výši.
 • Přebytek je zatím 195 : rozpočet u Drobného rozvoje je o 50 podceněn, Správa spolku se zvedne dle poznamky o 50 a nejsou zahrnuty projektové práce 2015 (za asi 75)


POLOŽKA ROZPOČTU 2014 2015 poznámky
Předepsané členské příspěvky -3 986 500 -4 200 000 Samson : zatím počítat 1000 členů. Daniel : k 30.6. celoročně přičíst členy nad 1000
Správa spolku 400 866 400 866 přidat vh 5, účetnictví 10, otázka řešení inventarizace, klubovny, přidat náklady 2014 ve výši 31 (matej php, 1642, iptv)
Investice - stavby 1 127 275 713 000 protlak 268, husova okolí 100, toušeň kronovetr 45, záluží 250, zápy 30, komenského kotelna 20
Investice - kabeláže 397 809 285 000 Sokolovská 75, protlak 110, husova okolí 100
Drobný rozvoj 477 458 217 000 káraný spoj 97, wifi AP 120
Výzkum a vývoj 26 421 33 000
Opravy a údržba 115 185 250 000
Připojení členů 26 362 26 362 zápůjčky připojovacích zařízení (nejde o php)
Konektivita 736 937 735 000 vzít 1Gbit na dva roky (25+dph), nepřijde-li do konce března lepší nabídka, tj. úspora 24 za půl roku. Přidáno vh nfx 20
Podpora 614 726 614 726
Nájemné 172 112 172 112
Energie 143 368 143 368 zahrnout očekávané pravidelné revize
Pojištění 32 531 32 531
IPTV 78 000 86 000 odhad Daniel extrapolací
Mimořádné náklady 0 0
Nesíťové akce rady 387 681 182 000 čarodejnice 15, 3d tiskarna 10, trika 25, bazen 37, czela.fest 80, vánoce 15
Nesíťové akce infra 13 162 13 162
Tvorba rezerv 0 100 000
krytí deficitu
CELKEM 0,00 -195 000 ZATÍM JE 2015 V PŘEBYTKU

3) měsíční příděly v procentech

MĚSÍC PROCENTO
01 6
02 6
03 13
04 6
05 6
06 13
07 6
08 6
09 13
10 6
11 6
12 13
CELKEM 100%

valná hromada - Inventarizace

viz zápis kontrolní komise

 • inventarizační komise byla loni zrušena
 • účetní seznam majetku existuje, investiční majetek by měl být v pořádku, ale drobný majetek je evidován jen pořízením. Skládá se z majetku nalezeného při čístečné inventarizaci v roce 2012, majetku nového 2013-2014 a "černé díry" (majetku zatím nenalezeného)
 • návrh : na valné hromadě vyřadit z evidence drobného majetku majetek nenalezený, starší pěti let (do 31.12.2009) v celkové pořizovací ceně 1.307.290,98 Kč. Takový drobný majetek málokde ještě někde slouží. Když nějaký takový v budoucnu někde najdeme v provozu, tak ho zase zapíšeme.
 • Mám v hlavě jak by šlo řešit majetek - s použitím čárového kodu a fotek. Tiskárna čárového kodu by měla mít LAN, aby se dalo tisknout odkudkoliv v czele a odolnější termotisk (bez barvicí pásky), například [| tahle Zebra za 8.300]. Míst kde majetek máme je tak 200 (186 v roce 2012), inventární čísla přesáhla loni 2.000, ale něco jsme už zlikvidovali. Při kontrole na místě je třeba umět vytisknout čárový kod když předešlý se ztratí, dosavadní čísla lze mít vytisklá předem s rezervou na rok, dva dopředu. Odhaduju práci na inventarizaci, včetně pořízení zařízení a programu na 80.000 když by to bylo externě, a to je dost - totéž, co plánujete letos vydat na czela.fest Když by se radě podařilo problém vyřešit "zadarmo" našimi členy, tak nejmíň půlku ušetříme. Obsahem je :

- počáteční inventura na všech (!) místech (včetně zápisu do programu, nalepení čísel, doklad o pořízení, umístění a fotka každého předmětu)

- vyřešení "černé díry"

- průběžné zařazování nových předmětů drobného majetku

- slučování, rozdělování majetku

- likvidace majetku opotřebením, zničením, ztrátou

- přesun majetku drobného do investic

- pravidelná inventura (roční)

Majkl> nějaké náznaky mám: http://doc.czela.net/properties/view/31

DO PŘÍŠTÍ RADY PŘED VH

podpora

návrh smlouvy podpory, které rada předloží ke schválení VH.

DO PŘÍŠTÍ RADY PŘED VH


NOVÉ

valná hromada - hlasování

 • zkusíme hlasování přes čárové kody ?

Líbí se nám to. Dan na tom dělá

5:0:0

bankovní účty

 • rada nedávno rozhodla, že chceme používat oba účty
 • navrhuju rozdělit bankovní účty fio/rb že by byl jeden příjmový a druhý výdajový.
 • jeden by byl výhradně na příspěvky od členů a druhý výhradně na naše platby. Výdajový účet by byl naplňován měsíčními příděly valné hromady pro ki a radu, výjimečně v případě nouze přesunem z rezerv rozhodnutím rady.

Neschváleno 0:5:0

Chceme přejít na FIO

účetnictví 2015

 • prací na uzávěrce plus změna na rozpočtově řízený spolek bylo více než byla položka rozpočtu
 • návrh : zvýšení limitu

o 20000

5:0:0

valná hromada - občerstvení

Bude potřeba nějaký občerstvení. Sud + 2 pomazánky, náklady nedokážu odhadnout.. :-)

jméno akce: valná hromada 2015

limit akce: 5000Kč

šéf akce: mcyrin

5:0:0

letáky

poptat ve fermatě vytisknutí letáků:

4000ks panelákovejch 4000ks wifinovejch 1000ks budouci wifi

Samson poptá

převod do standardu K360

dnes byl převeden bod do standardu.

limit akce: 5000Kč šéf akce: orvell jméno akce: standard K360

4:0:0 Matěj se vyloučil

platby

 • změnit platby tak, že se bude platit na čtvrtletí (btw: čtvrtletně? nebo se nám už vlastně víc líbí dostávat peníze ne-nárazově?) dopředně.
 • odpojovat při zůstatku menším než 350Kč.
 • nejprve načítat banku, pak odpojovat (jestli už to tak není, myslím že ne)
 • změnit informační emaily tak, aby obsahovaly jen důležité, něco jako:
Ahoj,

stav tvého účtu v czela.net k 15.3.2015 je mizerných 349 Kč. Což nestačí na pokrytí členského příspěvku na příští měsíc.

Do 15.5.2015 by jsi měl poslat 1 Kc na účet spolku.

Číslo účtu: 1222733001/5500
Variabilní symbol: 1010

Kompletní historie všech tvých plateb je na webu: http://www.czela.net/netadmin/user/show_pohledavky.php?id=1111

netadmin
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje