Rada 4/2011

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání rady č. 4/2011 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 25088 Čelákovice konané 10.3.2011 od 19:00 v klubovně czela.net

Vede: Matěj Cyrín (mCyrín)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

Petr Hájek (Samson)

Jan Hataš (naj.satah)

Matěj Cyrín (mCyrin)


Hosté: -


Z MINULA

Obsah

Pozvání účetní a asistenta k diskuzi

Prodiskutovat s účetní, jaké bude mít požadavky na asistenta ohledně zpracovaní dokladů pro účetnictví (rozpis dokladů v netadminu, předávání dokladů atd). Dále pak diskuze ohledně celkové práce účetní pro sdružení.

Ze zápisu č.1/2011 Jana (účetní) proškolí asistenta, jak připravovat doklady v u.s. Pohoda, aby s nimi mohla dále operovat. Dále dodáme účetní čísla, (výsledovka, stav konta, apod), které potřebuje k započetí správy účetnictví

Ze zápisu č.2/2011 Po získání kontaktu na účetní ji pozveme na další sezení. 13.2. nebo 20.2. Zároveň musíme pozvat i Chmelu

Ze zápisu č.3/2011 Na sezení Rady byl pozván pouze Chmela. Byl s ním projednávan současný účetní koloběh dokladů v Netadminu. Na základě diskuze, byly Chmelovi dány k řešení následující úkoly k úpravě problémů v Netadminu

- řešení promofaktur

- řešení odpisu PHP

- řešení překročení limitu akce

TRVÁ

Není žádný nový postup. TRVÁ

Spolupráce s Městem

Ahoj rado,

bude Vás kontaktovat pan Iglo kvůli rozvojovému plánu Čelákovic. Zřejmě bude chtít aby se na to czela.net podílel.

Milda

Ze zápisu č.3/2011 Zatím nás p.Iglo nekontaktoval. Až se ozve, domluvíme si s ním schůzku a vyslechneme jeho prosbu.

TRVÁ

p.Iglo nás těsně před radou emailem kontaktoval o možné spolupráci. Jedná se o to, že by czela měla zástupce v komisi, která se zabývá budoucím rozvojem města. Radě se spolupráce s rozvojovou komisí líbí, a souhlasí s tím, abychom tam měli zástupce. Zástupce za czelu zatím nebyl zvolen, bude projednano.

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO

Zpřípomínkování Stanov a Jednacího řádu

Ahoj rado,

celá KK se zabývala Mildovým návrhem Stanov a Jednacího řádu. V příloze jsou přípomínky KK k těmto návrhům.

Za kontrolní komisi Falcon

Ze zápisu č.3/2011 Rada poprosí Falcona, jestli by podle Mildových uprav a přípomínek od právníků, nepomohl sestavit návrh stanov, které budou předneseny na VH k odhlasování.

Čekáme na úpravu od Falcona

Valná hromada 2011

Ze zápisu č.3/2011 Je nutno stanovit termín řádné a mimořádné Valné hromady. Dále potřebujeme nějaké finance na občerstvení.

Program VH:

• Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu

• Zpráva o hospodaření 2010

• Plán hospodaření na rok 2011

• Zpráva kontrolní komise

• Vyloučení členů pro porušení finančního řádu

• Doplnění členů rady

• Doplnění členů komise infrastruktury

• Zpráva inventarizační a likvidační komise

• Rozvoj sítě (KI)

• Rozpočet

• Nesíťové aktivity

• „Hotline“ (sevisní organizace/podpora)

• Diskuse


- Termín řádné Valné hromady 2011 byl stanoven na 12.3.2011. Pokud by se čirou náhodou stalo, že VH pro nedostatek členů bude neusnášeni schopná, stanovila Rada pro všechny případy termín náhradní VH na 19.3.2011.

- Místo konání řádné VH bude klubovna Czela.net v CMC, konání náhradní VH bude Vodácký klub (dříve Mord)

- Ze spousty zájemců o vedení VH byl nakonec vybrán Samson.

- Matěj sepíše a odešle pozvánku, Samson dá dohromady seznam členů k vyloučení, pro neplacení členských příspěvků.

- Na občerstvení a jídlo byla stanovena částka 7000,-

Mord je pro potřeby náhradní VH zarezervován. Záloha bude poslána Matějovi. Před valnou by se rada měla sejít, aby projednala seznam vyloučených členů, zprávu o hospodaření atd.

Nesíťové akce

Chtělo by to udělat akce jako tatarák párty, bowling atd proste nejaky ty akce co nas budou utuzovat... Nějaký už máme ale chtělo by to nějaký další (máme vánoční,čáry,VALNOU-někdy i víckrát)

Ze zápisu č.3/2011: Do příští Rady zkusíme navrhnout nějakou ztmelovací akci pro členy Czely, jako tomu bylo dříve. Ideální by byl například souboj v bowlingu. Czela by se na tom symbolicky podílela, například zaplacením pronájmu drah.

Odloženo po VH, teď bude společenských akcí dost


NOVÉ

Paušál Vodafone

Jelikož dle Honya skoro vůbec nevyužíváme 3 SIMky od Vodafone a zbytečně platíme nejen za paušál, ale i za aktivaci zablokovaných SIMek, jelikož faktury prostě nechoději, navrhuji tento paušál zrušit.

Úkolujeme Orvella ať zjistí podmínky fakturace paušálů, aby nedocházelo k zablokování SIMkaret a následným poplatkům za aktivaci.

Slevy z členských příspěvků

  • Martin Šamša - V roce 2008 prý pozastavoval členství, nebylo zrušeno a někdo ho pak ukončil. Nyní zažádal o obnovení členství. Byl přijat, ale vygeneroval se vstupní poplatek. Sleva 4200,- za dluh, 1000 za vstupní poplatek.

Sleva 5200,-

  • Věra Halamová - Z důvodu úmrtí mělo být členství ukončeno už loni, nebylo provedeno. Nyní je tam dluh 1050 na který bylo požádáno o slevu.

Sleva 1050,-

  • Tomáš Dvořák - Ukončoval členství k 22.12.2010

Sleva 1050,-

  • Richard Bradáč - Nepozastavené členství 06-07 2010

Sleva 700

Šéf akce: Orvell

Limit: 8000,-

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO

Vrácení členských příspěvků

Ahoj, k 28.2.2011 jsem ukončil členství v czelanetu tak očekávám finanční vyrovnání a také mi nedošla platba za elektřinu na rok 2011.

Milan Prekschl

Nehvizdy

Šéf akce: Orvell

Limit: 700,-

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO

Festival kašparů II.

Ahoj Petře,

Rád bych dal návrh na radu: "Schválení finanční podpory pro druhý ročník festivalu kašparů"

Je to festiválek, co jsme vloni pdopořili, akorát Milda zkurvil papíry ... ale oni za to nemohli.

Je to asi 35.000,- ale oni nemají momentálně asi jiný zdroj financování,můžeme jim klást podmínky. Ale smysl to dle mého názoru má.

Dejte vidět jak to vidíte, když tak dojdu na radu se o tom pobavit.

díky Aleš

Rada nesouhlasí, aby Czela zafinancovávala celou akci sama. Předběžně schválila příspěvek 10 000,- s tím, že Czela dostane řádné vyučtování pořádané akce a na příspěvek bude podepsána darovací smlouva.

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO

Oznámení o asistentce

Co ta asistentka na hlavní straně? Domyslí to někdo? Když jste se na to na radě vys*ali? já návrh dal, dávat a prosit fakt nejde dohromady a už mi přijde že prosim.

Budou dodány podklady pro zveřejnění na homepage Czely a ve wiki

VH NFX

Blíží se další VH NFX, tentokrát v Kladně, je nutno pořešit zda něco chceme na VH předníést, dále pak schválit limit na cestu.

Na cestu a ubytování byl schválen finanční limit, 4000,-

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO

Smlouva CMC

Příští rok nám končí smlouva v klubovně CMC, chtělo by to dohodnout další prodloužení oproti investicím do klubovny.

Orvell zkontroluje dobu platnosti smlouvy, na příštím sezení Rady navrhneme možnosti investic a spolupráce s CMC, abychom bez problémů fungovali dole v klubovně, i nahoře na střeše.

Připojení Na Stráni 1667

Místní správce p.Holan si za poplatek připojení na společné technické zařízení (switch+UTP) říká 1300,-/nového člena. Vzhledem k tomu, že dům je napojen na optiku a nic než switch v tomto domě se pokazit nemůže, je to trochu přestřelený poplatek.

Czela zde zafinancuje nákup switche tak, aby se nový člen mohl bezproblémů připojit, a nemusel platit nějaké další poplatky na nákup společného zařízení členů.

Limit 800,-

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO

Switche pro domy na optice

Není se na čase zamyslet nad otázkou, aby Czela končila switchem na chodbě, a ne převodníkem ve sklepě? Odpadlo by tím handrkování o vstupní příspěvek na společné zařízení, které si členi hradili sami.

Rada souhlasí, že by Czela v domech na optice měla končit switchem ve sklepě u převodníku. Novým členům se tak usnadní možnost připojení k síti. Propojení mezi switchem a členem, nadále zůstane v režii člena, který si za provedený způsob připojení ve společných prostorách ponese zodpovědnost.


Schváleno po webu

- Paušál Vodafone - navýšení (id akce 992) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- PHP Milda a Štěpán (id akce 1001) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- Překvapení na VH (id akce 1002) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Cyrín se zdržel

- Překvapení na VH (Navýšení) (id akce 1002) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Naj.Satah se zdržel

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje