Rada 4/2012

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání rady č. 4/2012 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 25088 Čelákovice konané dne 27.4.2012 od 19:00 na zahrádce u Bohuslavů

Vede: Matěj Cyrín (mCyrin)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)

Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Pavel Vyskočil (Golborox)

Hosté:

- Daniel Tenčl (Dan)

- Vlasta Procházka (Vlasten)


Obsah

Učetnictví 2012

Po revizích účetnictví, které probíhaly v minulých měsících, Dan přišel s nabídkou, že by spravoval účetnictví za rok 2012 za cenu 6000 čtvrtletně. V ročním limitu nejsou započítány vícenáklady pro případně neočekávané účetní připady. Všechny případné vícenáklady musí být předem projednány s Radou

Šef akce: Orvell

Limit: 24 000,-

  • Hlasování 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Vodojem Zápy

Dobrý den pane Tenčl, obracím se na Vás jako na jediného známého zástupce firmy, která působí na námi pronajatém zařízení VDJ Zápy a odebíráte přes podružný elektroměr dlouhodobě elektřinu pro své pracoviště. V příloze Vám zasílám návrh smlouvy, který by řešil věc v r. 2011 a v r. 2012. Dle dohody, která byla učiněna na jednání se starostou obce a naším zástupcem (p. Gruber) při místním šetření by jste měli nejpozději do konce r.2012 své zařízení z VDJ vymístit a zřídit si odběr el. vlastní. Prosím o doplnění smlouvy a dořešení věci do 30.4.   Děkuji   S pozdravem

Dan žádá vyřešení smlouvy na energii se Stavokompletem.Rada tímto úkolem pověřuje Samsona.

Optika Marxáky

Rada dává KI pokyn k rozjetí této akce.

Realizace povolení: Květen-Červenec

Žádáme KI aby schválila akci pro dokopání optiky včetně projektu do marxáků dle rozpočtu Menouška tj. 182 670, plus 5000,- na povolení a 5000 rezerva. Celkem 193 000,-

VH 2012

Program:

- Volba zapisovatele, ověřovatele skrutátora zápisu

- Schválení a doplnění programu

- Zpráva o hospodaření 2011

- Plán hospodaření na rok 2012

- Plán hospodaření na rok 2013

- Zpráva kontrolní komise

- Vyloučení členů pro porušení finančního řádu

- Doplnění členů rady

- Doplnění členů komise infrastruktury

- Rozvoj sítě

- Zpráva inventarizační a likvidační komise

- Nesíťové aktivity

- Změna stanov

- Diskuze

Předsedající: Golborox

Limit 15000

Šéf: Mcyrín

  • Hlasování 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Byla projednána příprava na jednotlivé body VH, dále pak příprava samotné VH

Schváleno po webu

- Telefonie 2012 (id akce 1174) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje