Rada 4/2013

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 4/2013 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 22. 5. 2013 od 20:00 v restauraci U BouCzecha

Vede: Vlastimil Procházka (Vlasten)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kjegel)

- Vlasta Procházka (Vlasten)

- Pavel Vyskočil (Golborox)

Hosté:


Z MINULA

Obsah

Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Ze zápisu č.1/2013 Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi

Ze zápisu č.2/2013 Golborox je nemocen, nedostavil se na jednání.

Ze zápisu č.3/2013 Golborox se snaží spojit s p.Jančou. Trvá.

Golborox se snaží stále spojit.


Dvojí subnety členů

V netadminu jsou členi, kteří mají počítače zadané ve více subnetech.

Ze zápisu č.10/2012 Podpora udělá seznam, a pošle ho Radě k jednání

Ze zápisu č.11/2012 Seznam se tvoří. Ukol pro KI, Udělat si pořádek ve svém účtu a veškeré czelanetí zařízení převést na účet Czely.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá. Až KI probere své subnety, začneme to řešit

Ze zápisu č.1/2013 Matěj si to bere na sebe a pořeší přímo s KI

Ze zápisu č.2/2013 Matěj pošle dotčeným členům upozornění na dvojí subnet. Dále dohlédne, aby si KI udělala pořádek ve vlastních PC v evidenci

Ze zápisu č.3/2013 Matěj poslal návrh výstražného mailu hříšníkům. Než odešleme mail, Matěj má na Radu poslat seznam hříšníků, kterým bude tento mail zaslán.

 • seznam lidí Z KI co si nepřesunuli czela.netí PC na czelanetí účet: Pavel Šimon,Vašek,Honyo,VAŠEK!!! -

Mail byl členům odeslán, Matěj zahájí čistku. Hříšníky z KI bude Matěj bičovat, aby PC přesunuli na Czela účet.


Evidence provozu podpory

Ze zápisu č.8/2012 Rada úkoluje podporu aby si do příští Rady zřídila tiketovací systém (Mantis, OTRS).

Ze zápisu č.9/2012 Mantis běží, podpora dodá přístupy pro radu. Poptáme Psandu ohledně virtuálu

Ze zápisu č.10/2012 Dostali jsme od Psandy nabídku na virtuál za 400Kč/měsíčně. Na virtuálu poběží monitoring a Mantis.

Šéf akce: Naj.Satah

Limit: 5000,-

* Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Ze zápisu č.11/2012 Podpora slíbila zprovoznění evidence do konce roku, tím bude možnost i vytáhnout statistiky, které požaduje KI (viz další bod)

Ze zápisu č.12/2012 Trvá

Ze zápisu č.1/2013 Do půlky února budou informace, jinak budeme postupovat se sankcemi dle smlouvy

Ze zápisu č.2/2013 Od zítra t.j. 6.3.13 začne fungovat sdílená tabulka prací podpory spolupracující s Electroshopem. Do 15.3. podpora zprovozní evidenci prací

Ze zápisu č.3/2013 Další postup pořešíme po mailu

Matěj na léto zajistí fungování podpory, aby si Satah mohl odpočinout na dovolené. Samson jakožto styčný důstojník se sejde se Satahem a Radní s Electroshopem proberou detaily další vzájemné spolupráce.


MDDM Připojení

Tady jsem dostal z ředitelky MDDM že potřebují být připojení od poskytovatele internetu, né od sdružení. - Dan vymyslel jak to vyřešit skrze Freetel.

Ze zápisu č.11/2012 Pavel se v MDDM zastaví a zkusí jim to vysvětlit

Ze zápisu č.12/2012 Vedoucí MDDM je na dovolené, trvá

Ze zápisu č.1/2013 Golborox se sešel s ředitelkou MDDM, ta souhlasí s připojením. Až budou detaily připojení, předáme na KI akci k odhlasování

Ze zápisu č.2/2013 Trvá. Dle viditelnosti zvážíme napojení MDDM ze střechy 1455

Ze zápisu č.3/2013 Čeká se, až Matěj vyleze na střechu a prověří viditelnost. Poté bod přesuneme k projednání KI.

Matěj pořídil fotku, která je úplně k ničemu. Znovu a lépe


Rozvoj WIFI

Už jsem to jednou psal po mailu. V místech, kde se nečeká v brzké době optika navrhuji přechod na 5 GHz s tím, že bychom členům "přispěli" na nového 5GHz klienta.

Důvody:

 • zkvalitnění sítě obecně
 • zarušení a nižší kapacita pásma 2,4 GHz
 • členové na wifi jsou z 90% ti co jsou tu nejdéle a do společné kasy přispěli nejvíce

Ze zápisu č.3/2013 Proběhla diskuze, musíme stanovit pravidla, jak a komu přispět na zařízení.


Po webu byla schválena akce pro zápůjčky zařízení pro členy. Při úpravě AP na 5GHz zapůjčíme členovi zařízení za následujících podmínek.

 • členství aspoň 1 rok ve sdružení
 • bezproblémové placení příspěvků
 • nesmí být do roka v oblasti optika
 • nesmí to být v domě, kde je přivedená optika
 • (samozřejmě) dostupné vysílání 5GHz
 • (samozřejmě) klient (HW) vyhovující normě a všeobecnému oprávnění


Tiketovací systém

Majkl vytvoří systém na registrace za 17000 s termínem do konce dubna. Na konci dubna předá finální netestovací verzi systému.

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.3/2013 SCHVÁLENO

Systém je funkční a doladěný. Samson ověří omezení jednoho voucheru na člena. Aleš probere detaily zadávání voucherů do evidence s Majklem a ředitelem KD. Akce má pracovní název voucher.czela.net


NOVÉ


Schválení předsedajícího VH

Rada schvaluje, že předsedajícím na VH, konané dne 26.5.2013 bude Petr Hájek (Samson)

 • Hlasování 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Samson se zdržel

SCHVÁLENO


Navýšení akce - Licence ČTU 2013

Z důvodu zvýšení ceny na licenci Jablonka z schválených 35000,- na 44160,-

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO


Úprava řádů

Doplnění provozního řádu o definici, že člen smí být připojen jen do subnetu, který je geograficky příslušný jeho bydlišti.

bod 4.1. v provozním řádu se upravuje na následující znění:

Člen může být připojen pouze v jednom subnetu. Do dalších subnetů může být připojen pouze se svolením Rady. O způsobu připojení uživatele do sítě czela.net rozhoduje komise Komunikační infrastruktura a příslušný správce NODE.

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


DISKUZE


Budoucnost Spi-Netu

Proběhla diskuze, sejdeme se zástupci Spi-netu


Veto akcí schvalovaných po webu

Každá akce předkládaná ke schválení po webu musí viset k odhlasování týden, za předpokladu, že k ni všichni radní nehlasovali. Pokud jeden z Radních akci "vetuje" přesunuje se toto hlasování na nejbližší sezení Rady.


Schváleno po webu

- navýšení akce: Bazén 2012-2013 (id akce 1247) Hlasování: 4:1:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- Čarodejnice 2013 (id akce 1306) Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- Zápujčky pro členy (id akce 1308) Hlasování: 3:1:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Kjegel nehlasoval

- Valná hromada NFX (id akce 1310) Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- PHP Samson (id akce 1313) Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Samson se zdržel

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje