Rada 5/2011

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání rady č. 5/2011 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 25088 Čelákovice konané 3.4..2011 od 18:00 v klubovně czela.net

Vede: Petr Hájek (Samson)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)

Přítomni:

Petr Hájek (Samson)

Jan Hataš (Naj.Satah)

Matěj Cyrín (mCyrín)

Z MINULA

Obsah

Pozvání účetní a asistenta k diskuzi

Prodiskutovat s účetní, jaké bude mít požadavky na asistenta ohledně zpracovaní dokladů pro účetnictví (rozpis dokladů v netadminu, předávání dokladů atd). Dále pak diskuze ohledně celkové práce účetní pro sdružení.

Ze zápisu č.1/2011 Jana (účetní) proškolí asistenta, jak připravovat doklady v u.s. Pohoda, aby s nimi mohla dále operovat. Dále dodáme účetní čísla, (výsledovka, stav konta, apod), které potřebuje k započetí správy účetnictví

Ze zápisu č.2/2011 Po získání kontaktu na účetní ji pozveme na další sezení. 13.2. nebo 20.2. Zároveň musíme pozvat i Chmelu

Ze zápisu č.3/2011 Na sezení Rady byl pozván pouze Chmela. Byl s ním projednávan současný účetní koloběh dokladů v Netadminu. Na základě diskuze, byly Chmelovi dány k řešení následující úkoly k úpravě problémů v Netadminu

- řešení promofaktur

- řešení odpisu PHP

- řešení překročení limitu akce

TRVÁ

Ze zápisu č.4/2011 Není žádný nový postup. TRVÁ

Dan poslal nabídku na revizi učetnictví od roku 2007 – 2010. Požaduje 10 000 za jeden účetní rok. Plus 30 000,- na případné vícenáklady. Dále by pak byl ochoten spravovat účetnictví od roku 2011 za 7000,- měsíčně

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Souhlasíme s Danovou nabídkou, na opravu účetnictví za předešlé roky. Do doby než bude provedena úprava předešlích roku, nebudeme hledat novou účetní.

Spolupráce s Městem

Ahoj rado,

bude Vás kontaktovat pan Iglo kvůli rozvojovému plánu Čelákovic. Zřejmě bude chtít aby se na to czela.net podílel.

Milda

Ze zápisu č.3/2011 Zatím nás p.Iglo nekontaktoval. Až se ozve, domluvíme si s ním schůzku a vyslechneme jeho prosbu.

TRVÁ

Ze zápisu č.4/2011 p.Iglo nás těsně před radou emailem kontaktoval o možné spolupráci. Jedná se o to, že by czela měla zástupce v komisi, která se zabývá budoucím rozvojem města. Radě se spolupráce s rozvojovou komisí líbí, a souhlasí s tím, abychom tam měli zástupce. Zástupce za czelu zatím nebyl zvolen, bude projednano.

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

SCHVÁLENO

Matěj dostane plnou moc k zastupování Czely v rozvojové komisi města.

  • Hlasování (2:0:1) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

mCyrín se zdržel

SCHVÁLENO

Paušál Vodafone

Jelikož dle Honya skoro vůbec nevyužíváme 3 SIMky od Vodafone a zbytečně platíme nejen za paušál, ale i za aktivaci zablokovaných SIMek, jelikož faktury prostě nechoději, navrhuji tento paušál zrušit.

Ze zápisu č.4/2011 Úkolujeme Orvella ať zjistí podmínky fakturace paušálů, aby nedocházelo k zablokování SIMkaret a následným poplatkům za aktivaci.

Samson zařídil papír na zařízení hesla do Samoobsluhy Vodafone. Po přístupu do samoobsluhy bude přehled o fakturaci, takže není nutno rušit paušály.

Smlouva CMC

Příští rok nám končí smlouva v klubovně CMC, chtělo by to dohodnout další prodloužení oproti investicím do klubovny.

Ze zápisu č.4/2011 Orvell zkontroluje dobu platnosti smlouvy, na příštím sezení Rady navrhneme možnosti investic a spolupráce s CMC, abychom bez problémů fungovali dole v klubovně, i nahoře na střeše.

Budeme jednat o prodloužení slouvy, s tím že se zavážeme investovat dalších 50k do klubovny (Voda. Okna, klimatizace)


NOVÉ

Podpora

Náhradní valná hromada dne 19.3.2011 schválila záměr zřízení podpory a uložila radě, aby přednostně podporu zajistila interně, a v případě neúspěchu do konce června buď založila servisní organizaci 100% vlastněnou czela.netem nebo vypsala výběrové řízení na externí dlouhodobou podporu.

Rada se sejde příští týden k projednání tohoto bodu

Vrácení vstupního poplatku

VH úkoluje Radu, aby do příští VH zjistila možnosti zrušení vstupního poplatku pro nové členy, za předpokladu, že se nebude muset vracet poplatek stávajícím členům.

Naj.Satah poptá advokátní kanceláře, aby nám udělali cenovou nabídku k posouzení tohoto bodu.

Odkup LAN 1667-69

Po dohodě s p.Holanem Czela odkoupí switche, LAN a zásuvky 220V.

Šéf akce: Orvell

Limit: ?

  • Hlasování (0:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Není znám limit od p.Holana. Orvell se poptá. Rada se sejde příští týden k projednání tohoto bodu

Mzda pro Asistentku 2011

Schválení akce mzda pro Asistentku pro rok 2011. :-)

Šéf akce: Samson

Limit 144 000,-

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno

Přístup k účtu

Na základě změny složení Rady je třeba aktualizovat seznam osob s přístupem k účtu.

V bance zrušíme přístup k účtu bývalým Radmín a zřídíme je pro Hataše a Cyrína. Samson už přístup má, takže u něj neni potřeba.

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno

Čarodejnice 2011

Výroční čarodejnická akce.

Šéf akce: Samson

Limit: 12 000,-

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno


Schváleno po webu

- PHP Telefon Honyo (id akce 1011) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Samson se zdržel

- Vrácení členských příspěvků (id akce 1014) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

- PHP Falcon notebook (id akce 1006) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- Slevy 2.čtvrtletí 2012 (id akce 1009) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

- Slevy pro školy 2011 (id akce 1008) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

- PHP Chmela scanner (id akce 1007) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje