Rada 5/2012

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Program jednání rady č. 5/2012 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 24. 5.2012 od 17:30 v Restauraci u Bohuslavů

Vede: Vlastimil Procházka

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)

Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrín)

- Petr Hájek (Samson)

- Vlasta Procházka (Vlasten)

Hosté:

-

Obsah

Přivítání nových Radní

Nový radní, předloží ostatním přítomným účastníkům jednání Rady zápisné :-)

Na Radu se dostavil pouze jeden ze dvou nových radní. Zápisné bylo řádně předloženo


Z MINULA

Přístup k účtu

Všichni radní by si měli zařídit přístup k účtu. V připadě kolapsu Samsona nemá kdo proplácet. Přístup by měli mít - Matěj Cyrín

- Pavel Vyskočil

- Petr Hájek (už má)

Ze zápisu č.1/2012 Pavel zajde do banky a zjistí kdo má přístup k účtu.

Ze zápisu č.2/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu.

Ze zápisu č.3/2012 Pavel se tam nedostal, zkusí tam zajet ve středu 18.4.2012!

Pavel se nedostavil na Radu, trvá.

Věřejný zájem

Ze zápisu č.3/2012 Rada žádá vyjádření od Dana, jestli dokument zaslaný od města splňuje naše požadavky.

Mělo by být od Dana Tenčla odesláno - vyřízeno. Tento Bod je tedy možno vypustit. Jen prosíme Dana o info v jakém je to stavu.

Kredit i4wifi

Souhlasíme s návrhem KI na navýšením kreditu na 20 000,-. Rada tímto úkolem pověřuje Vaška.

  • Hlasování 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Ze zápisu č.3/2012 Schváleno

Dosud není žádná změna, Vašek asi nemá čas. zajistí Orvell


NOVÉ

Smlouva 1471

V jaké fázi je podpis smlouvy a ostatní vyjednané náležitosti?

Stačí podepsat jen smlouvu a vytisknout dodatek k pojistné smlouvě, víc neni třeba.

Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

Smlouva Zápy Stavokomplet

Byl jsem v pondělí na jednání v Zápech se starostou a zástupcem Stavokompletu p. Alešem.

Shrnu důležité.

- bude potřeba udělat ke smlouvě dodatek v tomto smyslu:

+ nájem co platíme bude jen nájem pro Zápy ve stejné výši (nebude v tom elektřina)

+ elektřinu budeme platit na účet stavokompletu v navrženýé výši (dle měřené spotřeby) 500 Kč měsíčně (záloha) Na konci roku bude vyučtování podle skut. spotřeby

+ chtějí ještě roční fix poplatek 1000 Kč za zpracování vyzúčtování (to chci stáhnout na 500)

Dále požadují (viz návrh jejich smlouvy) doplatek energie cca těch 500 Kč měsíčně) za rok 2011.

Nebyl jsem k tomu roku 2011 moc vstřícný, ale docela na tom trvají. Mohlo by nám to vynahradit to, že při plánovaném přístupu na vodojem (3 dny dopředu hlášený) nebudeme platit za přístup !?

Co se týče vymístění zařízení z vodojemu souhlasil p. Aleš s tím, že elektřina by se brala nadále z Vodojemu přes elektroměr. Umístění bud přímo v té boudě co bylo navrženo nebo zvenčí na zdi.

Bude tam potřeba obhlídka. Dohodl jsem, že to provede Dan, ale chtěl bych u toho být.

zatím vše

Samson

Pokusíme se se Stavokompletem dohodnout nižší cenu za pohotovostní výjezdy.

Změna stanov

Co je třeba k odeslaní na ministerstvo vnitra?

Prý stačí jen odeslat :-)

Úkoly z VH

Diskuze: vyloučení členů pro neplacení čl. příspěvků.

Rada se do konce června pokusí vymoci dlužné členské příspěvky

Trvá


Diskuze: změna stanov.

- Členské příspěvky do stanov

Navrhneme další VH

- Prověřit zda-li je možné hlasovat na základě plné moci jen o bodech, které byly zaslány v pozvánce

Ještě se pozeptáme, zatím trvá

Sleva členům VH

Sleva pro ty co byli na seznamu členů k vyloučení, a podali vyjádření že členství ukončovali, ale Czela to nevzala na vědomí. Členům schválit slevu a dodatečně ukončit členství.

- Jaroslav Netík (sleva 1050,-) pouze pozastavit

- Daniela Čmuhařová (sleva 700,-) ukončit členství

- Markéta Straková (sleva 700,-) ukončit členství

- Petr Soukenka (sleva 700,-) ukončit členství

- Alena Jandurová (sleva 700) ukončit členství

Šef akce: Orvell

Limit: 4550,-

  • Hlasování 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Hasící přístroj 1453

Při předávání smlouvy o umístění zařízení v 1453 (Stefan) jsem byl správcem domu informován, že na základě nařízení požární inspekce, musí být u našich zařízení hasicí přístroj. Správce už ho tam koupil, ale chce se na domovních schůzích vyhnout tlachání, že kvůli Czelanetu, se sem musí kupovat, tak nám ho potřebuje přefakturovat. Cena za něj je 1320,- Revize si už pak bude zajišťovat sám.

Limit: 1400,-

Šef akce: Orvell

  • Hlasování 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Navýšení akce - VH NFX 2012

Navýšení o 1917,-

Limit celkem: 21 917,-

  • Hlasování 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO

Navýšení akce - pronajem okruhu UPC 2012

na začátku roku se schvalovalo, pouze 1 čtvrtletí (72 000) výpověď podána k 31.5.2012. Zatím přišla faktura na 24 000 (asi duben), další za květen asi přijde. Kdyžtak navýšíme na další Radě.

Navýšení o 48 000,-

Limit celkem: 120 000,-

  • Hlasování 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO

Navýšení akce - Paušál Vodafone

Díky paušálu pro podporu je třeba navýšit akci, počítáno do konce roku 2012.

Navýšení o 7 000,-

Limit celkem: 8 636,-

  • Hlasování 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO

Pověření Radního s komunikací redakce zpravodaje

Rada pověřuje Vlastena k psání článků o sdružení do městského zpravodaje a k vyjednávání s redakční radou zpravodaje.

Reporty od Podpory

Rada žádá Podporu o výkaz činnosti za měsíce Březen, Duben a Květen. Výkazy je nutno předložit k 15. 6. 2012.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje