Rada 5/2014

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 5/2014 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 20.4.2014 od 20:00 v restauraci u Bohuslavů

Vede: Matěj Cyrín (mCyrin)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)

Kontrola výkazu podpory: Výkaz je ok.

Přítomni:

- Matěj Cyrín

- Petr Hájek

- Aleš Kužílek

- Vlastimil Procházka


Hosté:

- Vlastimil Novotný (Falcon)

- Daniel Tenčl (Dan)

Obsah

Z MINULA

Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Ze zápisu č.1/2013 Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi

Ze zápisu č.2/2013 Golborox je nemocen, nedostavil se na jednání.

Ze zápisu č.3/2013 Golborox se snaží spojit s p.Jančou. Trvá.

Ze zápisu č.4/2013 Golborox se snaží stále spojit.

Ze zápisu č.5/2013 Urgence mailem nezabrala, Golborox jim zavolá

Ze zápisu č.6/2013 Zbytek Rady do konce týdne pošle vyjádření k návrhům smluv, které zaslal Golborox

Ze zápisu č.7/2013 Golborox pošle p. Jančovi návrhy smluv, pokud budou ze strany p. Janči připomínky, tak Rada zmocňuje Matěje a Golboroxe, k jednání o změnách a podpisu smlouvy

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.8/2013 Sepsána dohoda o ukončení nájmu k 30.9.2013. Od 1.10.2013 podepsána nová smlouva na dobu neurčitou. Vícenáklady (doplatek nájmu 2013, závazek ze Smlouvy o umístění, závazek na zřízení bočního vchodu, ...) padá do akce Nájem a Energie 2013, která se bdue muset o tyto náklady navýšit.

Ze zápisu č.9/2013 Golborox pošle do úterka návrh "Ukončení původní smlouvy na střechu." Dale zaurguje přístup k bočnímu vchodu.

Ze zápisu č.10/2013 Ukončení původní smlouvy na střechu bylo podepsáno a předáno zpět CMC. Golborox zaurgoval přístup do klubovny bočním vchodem.

Ze zápisu č.1/2014 Golborox zítra napíše do CMC, a znovu zaurguje. Matěj do konce Ledna zajistí vnitřní vedení v CMC.

Ze zápisu č.2/2014 Kauzu přebírá Samson.

Ze zápisu č.3/2014 Samson se nedostavil na jednání Rady, trvá. Nutno dohodnout s CMC nový termín vedení optiky

Ze zápisu č.4/2014 Zajištění změny termínu "vedení Optiky" jsme hodili na Dana, jmenný seznam lidí, kteří chtějí mít přístup bočním vchodem, byl předán do CMC mailem

 • Daniel : město nedalo zatím souhlas jako vlastník, abych mohl požádat o povolení stavby. Potřebujeme smlouvu s městem

Samson vyprudí Whiskyho. Poznámku od Dana bereme na vědomí


Úprava fóra

Ze zápisu č.8/2013 Mitch přepracuje forum. Převede staré forum do nového, tvrdí že zvládne sám. Rozchodí v PHBB3. V případě rozchození fóra dostane dvouletý příspěvek- Samson zhodnotí stav a sepíše strukturu vláken. Až bude hotovo vyselektujeme forum.

Ze zápisu č.9/2013 Trvá. Samson zaúkoluje Mitche ohledně vytvoření registrace pro hosty "pouze do fora".

Ze zápisu č.10/2013 Mitch má hotovo, teď je třeba stopnout starý forum, spustit skript a přesunout do nového fora.

Ze zápisu č.1/2014 Majkl pošle odkaz na nové forum, databázi od Mitche už nahrál. Majkl potřebuje od Chmely přístupy. Samson a Majkl si sedne s Mitchem, a dohodne s nim jak nové fórum rozběhat.

Ze zápisu č.2/2014 Majkl řeší.. Chmela je přesvědčen že všechny přístupy Majkl má.

Ze zápisu č.3/2014 Kužel pošle žádost o novou grafiku webu Kelímkovi

Ze zápisu č.4/2014 Soutěž uzavíráme, do konce týdne vyhodnotíme výherce po mailu, a zveřejníme na webu. Majkl do 14 dnů upraví forum, dle nové grafiky.

Majkl nemá čas, dostane důtku


Podpora

 • monitoring sítě, co je to výpadek
 • dokumentace sítě
 • fakturace, výkazy, pravidelné schůzky s radou
 • nová smlouva

Ze zápisu č.3/2014 Vlasten připravuje návrh nové smlouvy. Přednesl úpravy, které už má do nové smlouvy připravené. (Musíme si ujasnit, jak chceme aby vypadala "dokumentaci síte")

Ze zápisu č.4/2014 trvá, Majkl pošle odkaz na své úpravy ostatním. (Kdo bude svolávat Radu, tak bude posuzovat Satahův vykaz)


Poptat Majkla jak vypadá nový Task, Chceme výkazy aby v jednotlivém měsící bylo vidět, kolik na jednotlivě akci udělal,


czela.fest

 • stav věcí
 • program, občerstvení, stany, propagace, tiskoviny, ...

Matěj zjisti do týdne stav elektrické soustavy v Mordu a možnost styku s vysokým napětím.

Daniel :

 • řešení zdanění výplaty honorářů a odměn za pomoc při organizaci
 • zákaz hotovosti - hotovost obchází princip nejdřív doklad a až poté čerpání, v našem provedení nemá adresnou odpovědnost, oběh dokladů je dodatečný, chatrný a nejasný, Orvell má dodnes neproplacených 6.000 za minulý czelafest a hotovost svěřená zálohou se těžko fyzicky i evidenčně odděluje od vlastních prostředků

Hotovost proti smlouvě, Orvell si vezme na starosti hotovost na festu


NOVÉ

konektivita

 • z infra - potřebujeme řešit záložní konektivitu. Telefonica prochází změnou a brzy přehodnotí celý bussiness plán. čeznet se očividně nechce zaobírat malými kšefty (okruh Mochov)
 • navrhuji vyhlásit výběrové řízení na dodavatele :
 • 1) optického okruhu Sitel 10Gbit/s s účinností od data x (=datum ukončení smlouvy s telefonicou v příštím roce), délka smlouvy 2 a 5 let
 • 2a) záložního optického okruhu Sitel s kapacitou 1Gbit/s ve variantě 1 nebo tarifikovaného dle přenesených dat ve variantě 2
 • 2b) optického okruhu rozvodna Toušeň - rozvodna Střed, ve variantě 1 černé vlákno a ve variantě 2 okruh 1 Gbit/s, délka smlouvy 5 let
 • Zvažme po poradě s Freetelem, zda nezaústit záložní konektivitu do Shiranu.
 • valná hromada musí pověřit radu podpisem smluv na konektivitu s limitem do xyz Kč (protože celkový závazek přesahuje limit rady)
 • Uzávěrka výběrového řízení 15.6.2014 (aby před prázdninami bylo jasno, rada to může probrat na konci června)

Samson se ujme výběrového řízení na konektivitu. Poptat O2, Čeznet, UPC

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

schváleno


smlouva s městem

 • to, jak se co dělá je založeno na minulosti - minulé dohody, vyjádření, zvyklosti, a s každou změnou lidí ve vedení města je to nestabilní, a to ani neskončilo volební období. Vyjádření k Sokolovské trvalo díky konfrontacím na městě 7 měsíců, než jsme ho měli v ruce, a to už stavba probíhala. Smlouva s městem by měla dle mne především upravit :
 • A. procesy (spolupráce na výstavbě společné sítě). Jakým způsobem a jak brzo se dozvídáme o akcích města (nejlépe v okamžiku jejich plánování), jak vypadá proces koordinace investiční výstavby, jak probíhá souhlas města pro územní řízení (jde o smlouvu bez kaucí schvalovanou radou, nejsou věcná břemena či platby za metr použití městských pozemků). Pravidelná setkávání s vedením města.
 • B. využití městského majetku - topné kanály provozované i neprovozované, městské budovy (vždy po dílčím souhlasu správce). Nulové nájemné.
 • C. princip úhrady jen vícenákladů - kdo se přidává k akci druhého, tak hradí dodavateli ty náklady, které by on sám při své akci nevydal
 • D. sdílení společné sítě - město a jeho součásti mají pro svou potřebu přístup trvale zdarma. Kamery musí mít od sítě fyzicky oddělené trasy. Zapojování městských součástí do sítě s cílem 100% napojení. Město členem czela.netu
 • výpověď smlouvy výrazně delší než jedno volební období. Podpis do konce tohoto volebního období.

Možnosti a případná omezení Matěj probere s právničkou města, a poté konkrétní body se starostkou


Uzávěrka hospodaření 2013

 • projednání uzávěrky radou
 • opoždění - ptal jsem se radních, zda mám stihnout termín konec února, nebo se soustředit na Mochov

Zaměnit výdaje za náklady

Rada projednala učení uzávěrku


Návrh na snížení nákladů investiční výstavby

 • u investiční výstavby pro účel členských příspěvků hrazených prací člena na síti ocenit hodinu práce na 100,-Kč/h.
 • přípojky z existující sítě provádět svépomocí (Matěj, Sixtýn) bez externích firem (nejvýše konzultace), ale přesně podle kuchařky, kterou sepíše Daniel. Matěj poslední roky prochází školením takovým, že to už brzo zvládne beze mne.
 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

schváleno


Příprava VH

 • schválení předsedajícího
 • rozdělení bodů VH (kdo je bude přednášet): Změna stanov a vnitřních předpisů v návaznosti na NOZ,Zpráva o hospodaření 2013, Vyloučení členů pro porušení finančního řádu, Plán hospodaření na rok 2014, Nesíťové aktivity
 • řády
 • stanovy
 • organizace

Předsedajícím navrhujeme Majkla

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Změnu stanov a řádů přednese Falcon

Zprávu o hospodaření - Dan

Vyloučení členů - předsedající

Plán hospodaření - Matěj

Nesíťové aktivity - Aleš

Rada má a najde doplňky k jednacímu řádu a zašle Falconovi


Z (ne)KI ke schválení

navýšení akce kabeláž a stavba Mochov

Limit kabeláž: 29000,-

Limit stavba: 16000,-

Šéf akce: Filip

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO


Nový super vysavač

Limit: 7000,-

Šéf akce: Matěj

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO ZAPSÁNO


Navýšení akce "Paleta UTP Kabelu"

Limit: 10000,-

Šéf akce: Matěj

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO


Náhrada Switch Volmanova 1886

Ve Volmance 1886 shořel switch, potřebujeme nový.

Limit: 5000,-

Šéf akce: Milan

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Metallica u Dvořáka

- Switch, RB, Tčko, Krabice/komora/rozvaděč

Limit: 6000,-

Šéf akce: Matěj

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Dělnická Čapek

- switch 3x, 6x SFP, Tčko, 3x vana, opt. kabel, práce 3000,-

Limit: 25000,-

Šéf akce: Matěj

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Výběr PHP - UTP Kabel Matěj

2 bedny kabelu ze skladu

 • Hlasování 3:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

SCHVÁLENO


Schváleno po webu

- Čarodějnice 2014 písničky (id akce 1446) Hlasování: 3:0:2 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Majkl a Kužel se zdrželi.

PŘÍŠTÍ RADU SVOLÁVÁ A VEDE PETR HÁJEK (SAMSON)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje