Rada 7/2011

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání rady č. 7/2011 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem Komenského 1645, 25088 Čelákovice konané 19.6.2011 od 19:00 v restauraci U Bohuslavů

Vede: Petr Hájek (Samson)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)

Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Jan Hataš (Naj.satah)

Z MINULA

Obsah

Pozvání účetní a asistenta k diskuzi

Ze zápisu č.3/2011 Na sezení Rady byl pozván pouze Chmela. Byl s ním projednávan současný účetní koloběh dokladů v Netadminu. Na základě diskuze, byly Chmelovi dány k řešení následující úkoly k úpravě problémů v Netadminu

- řešení promofaktur

- řešení odpisu PHP

- řešení překročení limitu akce

TRVÁ

Ze zápisu č.4/2011 Není žádný nový postup. TRVÁ

Ze zápisu č.5/2011 Dan poslal nabídku na revizi učetnictví od roku 2007 – 2010. Požaduje 10 000 za jeden účetní rok. Plus 30 000,- na případné vícenáklady. Dále by pak byl ochoten spravovat účetnictví od roku 2011 za 7000,- měsíčně

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Souhlasíme s Danovou nabídkou, na opravu účetnictví za předešlé roky. Do doby než bude provedena úprava předešlích roku, nebudeme hledat novou účetní.

Ze zápisu č.6/2011 Dan měl jinou práci, takže se nemohl věnovat účetnictví. Trvá

Zaurgujeme Dana. Potřebovali bychom to mít do mimořádné VH.

Spolupráce s Městem

Ahoj rado, bude Vás kontaktovat pan Iglo kvůli rozvojovému plánu Čelákovic. Zřejmě bude chtít aby se na to czela.net podílel.

Milda

Ze zápisu č.3/2011 Zatím nás p.Iglo nekontaktoval. Až se ozve, domluvíme si s ním schůzku a vyslechneme jeho prosbu. TRVÁ

Ze zápisu č.4/2011 p.Iglo nás těsně před radou emailem kontaktoval o možné spolupráci. Jedná se o to, že by czela měla zástupce v komisi, která se zabývá budoucím rozvojem města. Radě se spolupráce s rozvojovou komisí líbí, a souhlasí s tím, abychom tam měli zástupce. Zástupce za czelu zatím nebyl zvolen, bude projednano. Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE SCHVÁLENO

Ze zápisu č.5/2011 Matěj dostane plnou moc k zastupování Czely v rozvojové komisi města. Hlasování (2:0:1) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE mCyrín se zdržel SCHVÁLENO

Ze zápisu č.6/2011 Informujeme mailem pana Starostu, že za Czelu byl do skupiny MA21 zmocněn Matěj. Dále ho požádáme o zaslání harmonogramu sezení skupiny. Matěj byl schálen radou města, V úterý jde na první schůzku.

Paušál Vodafone

Jelikož dle Honya skoro vůbec nevyužíváme 3 SIMky od Vodafone a zbytečně platíme nejen za paušál, ale i za aktivaci zablokovaných SIMek, jelikož faktury prostě nechoději, navrhuji tento paušál zrušit.

Ze zápisu č.4/2011 Úkolujeme Orvella ať zjistí podmínky fakturace paušálů, aby nedocházelo k zablokování SIMkaret a následným poplatkům za aktivaci.

Ze zápisu č.5/2011 Samson zařídil papír na zařízení hesla do Samoobsluhy Vodafone. Po přístupu do samoobsluhy bude přehled o fakturaci, takže není nutno rušit paušály.

Ze zápisu č.6/2011 Žádost byla odeslána. Vodafone předal požadavek do vyšších míst. Čekáme na vyjádření

Hotovo :-) Heslo po obstrukcích máme, Orvell ověří v samoobsluze adresy.

Smlouva CMC

Příští rok nám končí smlouva v klubovně CMC, chtělo by to dohodnout další prodloužení oproti investicím do klubovny.

Ze zápisu č.4/2011 Orvell zkontroluje dobu platnosti smlouvy, na příštím sezení Rady navrhneme možnosti investic a spolupráce s CMC, abychom bez problémů fungovali dole v klubovně, i nahoře na střeše.

Ze zápisu č.5/2011 Budeme jednat o prodloužení slouvy, s tím že se zavážeme investovat dalších 50k do klubovny (Voda. Okna, klimatizace)

Ze zápisu č.6/2011 Ředitel CMC byl v zahraničí, nebylo možno ho zkontaktovat. Zkontaktujeme ho, abychom věděli jestli se bude něco měnit ve vedení společnosti do budoucna. Dále Uděláme grafický návrh cedulí a směrovek, které umístíme před vstupní dveře a uvnitř budovy. Grafický návrh pořešíme po mailu, výrobu zajistí Matěj z peněz na udržbu klubovny Samson zaurguje ředitele do konce září 2011

Podpora

Náhradní valná hromada dne 19.3.2011 schválila záměr zřízení podpory a uložila radě, aby přednostně podporu zajistila interně, a v případě neúspěchu do konce června buď založila servisní organizaci 100% vlastněnou czela.netem nebo vypsala výběrové řízení na externí dlouhodobou podporu.

Ze zápisu č.5/2011 Rada se sejde příští týden k projednání tohoto bodu

Ze zápisu č.6/2011 Pozveme Kovaka na jednání o podpoře. Termín k jednání 8.5.2011. Časově 10-12 nebo 19 a více. Orvell napíše Kovákovi mail. Zajištění podpory interně nebylo realizovatelné, v termínu daném VH rada vyhlásí výběrové řízení na zajištění porpory externě.

Přístup k účtu

Na základě změny složení Rady je třeba aktualizovat seznam osob s přístupem k účtu.

Ze zápisu č.5/2011 V bance zrušíme přístup k účtu bývalým Radmín a zřídíme je pro Hataše a Cyrína. Samson už přístup má, takže u něj neni potřeba.

  • Hlasování (3:0:0) PRO/PROTI/ZDRŹEL SE

Schváleno

Ze zápisu č.6/2011 Zápis z rady je podepsán, musíme se dohodnou kdy zajedeme na pobočku banky. Matěj zjistí jak je to s Mildou a s kartou, Samson zjistí ověření podpisů, a nutnost přítomnosti všech radní v Bance. (Když je v schváleném zápisu a nechce přístup)

NOVÉ

Smlouva e-radnice

podepsat smlouvu o spolupráci

Zástupce za radnici moc nekomunikuje, Matěj na komisi strategického rozvoje zjistí zájem o spoj Radnice <-> KD. Rada doporučuje KI ke zvážení upgrade optiky CMC na 1Gbit,

Smlouva Jablonka

Jaký je další postup ze strany Rady?

Samson byl na VH NFX, Jablonka schválila 90k na propojení, Šíma navrhuje upgr. spoj na licenčním pásmu v 11Ghz, Šíma říkal že upraví smlouvu podle toho co schválili v Jablonce. Rada počítá s tím, že po technické stránce bude i nadále Milda.

Navýšení akce údržba klubovny

Limit 3000 vyčerpán, navýšení na 10 000,-

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Slevy 3.čtvrtletí

viz: http://czela.net/forum/showthread.php?threadid=4413&postid=50403#50403

Matěj Cyrín Radní 1050

Jan Hataš Radní 1050

Petr Hájek Radní 1050

Pavel Mikula člen KK 1050

Vlastimil Novotný člen KK 1050

Roman Effemberg člen KK 1050

Petr Hájek strážce pokladu 1050

Jan Hataš člen KI 1050

Honza Chmelenský člen KI 1050

Jan Čermák člen KI 1050

Michal Perlík člen KI 1050

Václav Daňhelka člen KI 1050

Pavel Šimon člen KI 1050

Lubor Chalupa člen KI 1050

Renda Trbušek člen KI 1050

Milan Turínský člen KI 1050

Jiří Hanzl skladník chráničky Hasiči 1050

Vlasta Procházka Informátor 1050

Pert Sixta vyjadřování k ex. Sítě 1050

Matěj Cyrín člen IK 1050

Honza Chmelenský člen IK 1050

Anděla Nosková člen IK 1050

Matěj Cyrín Zástupce MA21 1050

Šéf akce: Orvell Limit: 25 000,-

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Sleva Grábner

V roce 2008 žádal o ukončení členství, (nebylo vyřízeno) VH ho pro dluh vyloučila. teď by se rád stal opět členem. Proto žádá o odpuštění dluhu z minula.

Sleva: 1000,-

Šef akce: Orvell

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Sleva Jan Kučera

Zapomenuté pozastavení členství. Už to loni jednou bylo řešeno, byla mu připsána sleva 1050 a členství pozastaveno. Jelikož ale bylo pozastaveno v průběhu měsíce spolklo mu to 350,- z té slevy :-) Aby to bylo OK, žádám o slevu 350,-

Sleva: 350,-

Šef akce: Orvell

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Zpracování podkladů pro účetnictví

Šéf akce Kužel

Limit: 14 000,-

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Rychlé prachy pro Radu

Na nákup drobností, aby se na ně nemusela schvalovat extra akce (např. benzín na VH NFX)

Limit: 5000

Šéf: Orvell

Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 3:0:0

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

PHP Matěj - Náhradní díly do PC

Limit 3500

Šéf akce: Matěj

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 2:0:1

Matěj se zdržel

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

PHP Hataš – NAS a Disky

Limit: 14000,-

Šéf akce: Naj Satah

  • Hlasování (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) 2:0:1

Hataš se zdržel

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Schváleno po webu

- Pozapomenuté pozastavení členství (id akce 1033) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

- PHP GPS Samson (id akce 1032) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Samson se zdržel

- Muzejní noc 2011 (id akce 1040) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- Školení výstavba (id akce 1041) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

- Sleva adminům 2011 (id akce 1044) Hlasování: 2:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje