Rada 7/2014

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 7/2014 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 29.6.2014 od 20:00 v klubovně v CMC

Vede: Aleš Kužílek (Kužel)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kužel)

- Michal Vondráček (Majkl)


Hosté:

- Jan Chmelenský (Chmela)

- Filip Jirsák (Filip)

- Dan Tenčl (Dan)

- Tomáš Jeřábek (Daman)

- Milan Turinský (Milan)

- Michal Kováčík (Kovak)

- Jan Hataš (naj.satah)


Obsah

Z MINULA

Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Ze zápisu č.1/2013 Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi

Ze zápisu č.2/2013 Golborox je nemocen, nedostavil se na jednání.

Ze zápisu č.3/2013 Golborox se snaží spojit s p.Jančou. Trvá.

Ze zápisu č.4/2013 Golborox se snaží stále spojit.

Ze zápisu č.5/2013 Urgence mailem nezabrala, Golborox jim zavolá

Ze zápisu č.6/2013 Zbytek Rady do konce týdne pošle vyjádření k návrhům smluv, které zaslal Golborox

Ze zápisu č.7/2013 Golborox pošle p. Jančovi návrhy smluv, pokud budou ze strany p. Janči připomínky, tak Rada zmocňuje Matěje a Golboroxe, k jednání o změnách a podpisu smlouvy

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.8/2013 Sepsána dohoda o ukončení nájmu k 30.9.2013. Od 1.10.2013 podepsána nová smlouva na dobu neurčitou. Vícenáklady (doplatek nájmu 2013, závazek ze Smlouvy o umístění, závazek na zřízení bočního vchodu, ...) padá do akce Nájem a Energie 2013, která se bdue muset o tyto náklady navýšit.

Ze zápisu č.9/2013 Golborox pošle do úterka návrh "Ukončení původní smlouvy na střechu." Dale zaurguje přístup k bočnímu vchodu.

Ze zápisu č.10/2013 Ukončení původní smlouvy na střechu bylo podepsáno a předáno zpět CMC. Golborox zaurgoval přístup do klubovny bočním vchodem.

Ze zápisu č.1/2014 Golborox zítra napíše do CMC, a znovu zaurguje. Matěj do konce Ledna zajistí vnitřní vedení v CMC.

Ze zápisu č.2/2014 Kauzu přebírá Samson.

Ze zápisu č.3/2014 Samson se nedostavil na jednání Rady, trvá. Nutno dohodnout s CMC nový termín vedení optiky

Ze zápisu č.4/2014 Zajištění změny termínu "vedení Optiky" jsme hodili na Dana, jmenný seznam lidí, kteří chtějí mít přístup bočním vchodem, byl předán do CMC mailem

 • Daniel : město nedalo zatím souhlas jako vlastník, abych mohl požádat o povolení stavby. Potřebujeme smlouvu s městem

Ze zápisu č.5/2014 Samson vyprudí Whiskyho. Poznámku od Dana bereme na vědomí

Ze zápisu č.6/2014 Samson bude prudit dál, v úterý jim zavolá, dále můžeme vyměnit FABky ve společné chodbě.'

Limit:2000

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Trvá, Samson má sjednanou schůzku s Jančou ¨

Úprava fóra

Ze zápisu č.8/2013 Mitch přepracuje forum. Převede staré forum do nového, tvrdí že zvládne sám. Rozchodí v PHBB3. V případě rozchození fóra dostane dvouletý příspěvek- Samson zhodnotí stav a sepíše strukturu vláken. Až bude hotovo vyselektujeme forum.

Ze zápisu č.9/2013 Trvá. Samson zaúkoluje Mitche ohledně vytvoření registrace pro hosty "pouze do fora".

Ze zápisu č.10/2013 Mitch má hotovo, teď je třeba stopnout starý forum, spustit skript a přesunout do nového fora.

Ze zápisu č.1/2014 Majkl pošle odkaz na nové forum, databázi od Mitche už nahrál. Majkl potřebuje od Chmely přístupy. Samson a Majkl si sedne s Mitchem, a dohodne s nim jak nové fórum rozběhat.

Ze zápisu č.2/2014 Majkl řeší.. Chmela je přesvědčen že všechny přístupy Majkl má.

Ze zápisu č.3/2014 Kužel pošle žádost o novou grafiku webu Kelímkovi

Ze zápisu č.4/2014 Soutěž uzavíráme, do konce týdne vyhodnotíme výherce po mailu, a zveřejníme na webu. Majkl do 14 dnů upraví forum, dle nové grafiky.

Ze zápisu č.5/2014 Majkl nemá čas, dostane důtku

Ze zápisu č.6/2014 Majkl pošle znovu odkaz, přidělá proklikávátko z hlavní stránky.

Majkl napsal odkaz: http://reprapforum.cz/rebel/?style=3


Podpora

 • monitoring sítě, co je to výpadek
 • dokumentace sítě
 • fakturace, výkazy, pravidelné schůzky s radou
 • nová smlouva

Ze zápisu č.3/2014 Vlasten připravuje návrh nové smlouvy. Přednesl úpravy, které už má do nové smlouvy připravené. (Musíme si ujasnit, jak chceme aby vypadala "dokumentaci síte")

Ze zápisu č.4/2014 trvá, Majkl pošle odkaz na své úpravy ostatním. (Kdo bude svolávat Radu, tak bude posuzovat Satahův vykaz)

Ze zápisu č.5/2014 Poptat Majkla jak vypadá nový Task, Chceme výkazy aby v jednotlivém měsící bylo vidět, kolik na jednotlivě akci udělal,

Ze zápisu č.6/2014 Nový task už je, jen ještě nebyl otestován. Se Satahem si sjednáme schůzku, příští týden ve středu po 20h.

Smlouva o postoupeni prav a prevzeti povinnosti

 • Hlasování 3:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

SCHVÁLENO


konektivita

 • z infra - potřebujeme řešit záložní konektivitu. Telefonica prochází změnou a brzy přehodnotí celý bussiness plán. čeznet se očividně nechce zaobírat malými kšefty (okruh Mochov)
 • navrhuji vyhlásit výběrové řízení na dodavatele :
 • 1) optického okruhu Sitel 10Gbit/s s účinností od data x (=datum ukončení smlouvy s telefonicou v příštím roce), délka smlouvy 2 a 5 let
 • 2a) záložního optického okruhu Sitel s kapacitou 1Gbit/s ve variantě 1 nebo tarifikovaného dle přenesených dat ve variantě 2
 • 2b) optického okruhu rozvodna Toušeň - rozvodna Střed, ve variantě 1 černé vlákno a ve variantě 2 okruh 1 Gbit/s, délka smlouvy 5 let
 • Zvažme po poradě s Freetelem, zda nezaústit záložní konektivitu do Shiranu.
 • valná hromada musí pověřit radu podpisem smluv na konektivitu s limitem do xyz Kč (protože celkový závazek přesahuje limit rady)
 • Uzávěrka výběrového řízení 15.6.2014 (aby před prázdninami bylo jasno, rada to může probrat na konci června)

Samson se ujme výběrového řízení na konektivitu. Poptat O2, Čeznet, UPC

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.5/2014 schváleno

Ze zápisu č.6/2014 Zatím nepoptal, v chodu je zatím O2 přes Freetel. Milovice mají zájem o perrovaní okruhu.

Z KI

- cena 10GBit

- cena 1GBit

- kolik stojí tarif

- na 3 a na 5 let

- U ČEZu kolik stojí anténa na rozvodně a spoj mezi rozvodnami


Dan s Matějem poptají u Čeznetu, GTS, UPS, Telemacity

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


smlouva s městem

 • to, jak se co dělá je založeno na minulosti - minulé dohody, vyjádření, zvyklosti, a s každou změnou lidí ve vedení města je to nestabilní, a to ani neskončilo volební období. Vyjádření k Sokolovské trvalo díky konfrontacím na městě 7 měsíců, než jsme ho měli v ruce, a to už stavba probíhala. Smlouva s městem by měla dle mne především upravit :
 • A. procesy (spolupráce na výstavbě společné sítě). Jakým způsobem a jak brzo se dozvídáme o akcích města (nejlépe v okamžiku jejich plánování), jak vypadá proces koordinace investiční výstavby, jak probíhá souhlas města pro územní řízení (jde o smlouvu bez kaucí schvalovanou radou, nejsou věcná břemena či platby za metr použití městských pozemků). Pravidelná setkávání s vedením města.
 • B. využití městského majetku - topné kanály provozované i neprovozované, městské budovy (vždy po dílčím souhlasu správce). Nulové nájemné.
 • C. princip úhrady jen vícenákladů - kdo se přidává k akci druhého, tak hradí dodavateli ty náklady, které by on sám při své akci nevydal
 • D. sdílení společné sítě - město a jeho součásti mají pro svou potřebu přístup trvale zdarma. Kamery musí mít od sítě fyzicky oddělené trasy. Zapojování městských součástí do sítě s cílem 100% napojení. Město členem czela.netu
 • výpověď smlouvy výrazně delší než jedno volební období. Podpis do konce tohoto volebního období.

Ze zápisu č.5/2014 Možnosti a případná omezení Matěj probere s právničkou města, a poté konkrétní body se starostkou

Ze zápisu č.6/2014 Matěj od Dana sežene notičky, jinak dostane důtku

Daniel : město je poměrně dost svázané zákony a povinnostmi jak co smí provádět, že v době, kdy zastupitelé přeměnili zastupitelstvo na bojiště si nikdo moc nedovolí se řídit zdravým rozumem, ale jen doslovným zákonem. Vznikají témata jako daň z nevybraného netržního nájemného, porušení péče dobrého hospodáře nezpoplatněným faktickým břemenem, rozpočet czely jako součást rozpočtu města v případě členství města v czele, předložení programu naší valné hromady tak, aby to město stihlo si projednat, tj. tak dva měsíce předem bych tipoval... Když otevřeme to, co funguje, nemusí to vůbec dopadnout lépe, a navíc ono jde i o to, kdo co navrhuje a vůbec ne co říká. Nejspíš bude lepší jít cestou per partes a být důsledně apolitičtí dokud to půjde a přitom aktivní. Bod A holt bude nevyzpytatelný, bod B zkusme prodloužit výpovědní doby, bod C bude domlouvaný ad hoc a bod D by nám svázal pružnost, která je pro nás v době rozvoje zcela nezbytná.

Zaměříme se na B, Orvell se podívá na smlouvu s QBytem, Samson je nejepší - Samson to udělá.


Čerpání financí

Přehled kolik je v otevřených akcích schváleno peněz. a) z roku 2013 b) tento rok Rada i KI

Ze zápisu č.6/2014 Majkl pošle nějaký výstupy

Majkl nic neposlal, udělujeme důtku, ale jelikož přinesl meruňkovici, tak se důtka maže.


NOVÉ

Buzerovátko na neplatiče

Vašek má hotové buzerovátko, pro členy kteří nemají po 15.dni v měsíci zaplaceno. Potřebuje stanovit pravidla, od kolikátého, a v jaké intenzitě to má členy buzerovat.

Od 15. dne v měsící prudit 1x denně.


Nabídka od sledovánitv

Dobrý den, Připravili jsme pro členy NFX úpravu cenového modelu. Z níže uvedených variant je možné zvolit jen jednu. V příloze naleznete cenovou nabídku doplňkových služeb. Pro obě varianty platí podmínka penetrace základní služby 20% a více

I. VARIANTA - Každá další přípojka nad 20% penetraci bude účtována za 15,39 Kč (OAP + 2 Kč) bez DPH - Sleva 20% na doplňkové služby

II. VARIANTA - Cena za Aktivní přípojku 27,90 Kč zůstává - Sleva 100% na doplňkové služby

Doplňkové služby pro Vás - podpora pro Set-top Box: možnost přidělit ke každému účtu dvě zařízení - podpora pro Samsung Smart Tv: možnost zpřístupnit uživateli párování účtu se Samsung Smart Tv (rok výroby 2012 a mladší) - Timeshift 30 hodin a Nahrávky 40 hodin: možnost aktivovat libovolnému počtu uživatelů Měsíční cena bez DPH (v ceně není zahrnuta sleva 20%): 2.000 Kč

DALŠÍ ZMĚNY

Set-top Box

  - záruka 2 roky 
  - garance podpory min. 5 let 
  - softwarová reklamace kus za kus 
  - plánujeme podporu pro zařízení Motorola 

Vaše IPTV Uvažujeme o možnosti kustomizovat službu s Vaším logem v záhlaví stránky služby a na Vaší doméně.

Ano-li Do budoucna se můžeme dohodnout, za předpokladu že Chmela nebude mít "ipad", jsme pro variantu II.


Dát oficiality na web stránkách do pořádku

Daman: Na stránkách a ve wiki máme stále staré informace (o.s. namísto současného z.s.), odkazy na staré stanovy, v zápisech se stále objevují staré nacionále atd. Nevím, kdo se o tyto updaty stará, jestli někdo z Rady nebo Falcon. Pokud na to teď nikdo nemá čas, já to klidně po částech ve volných chvílích udělám, jen mi zařiďte účet do správy webu.

Zatím neprošlo zápisem u soudu, tedy jsme pořád sdružení.


Slevy 2. čtvrtletí 2014

Matěj Cyrín Radní 1050.00

Petr Hájek Radní 1050.00

Aleš Kužílek Radní 1050.00

Vlasta Procházka Radní 1050.00

Michal Vondráček Radní 1050.00

Pavel Mikula člen KK 1050.00

Vlastimil Novotný člen KK 1050.00

Pavel Simon člen KK 1050.00

Petr Hájek strážce pokladu 1050.00

Matěj Cyrín Člen KI 1050.00

Honza Chmelenský člen KI 1750.00 (+duben květen)

Václav Daňhelka člen KI 1750.00 (+duben květen)

Pavel Šimon člen KI 17500.00 (+duben květen)

Renda Trbušek člen KI 1750.00 (+duben květen)

Milan Turínský člen KI 1750.00 (+duben květen)

Michal Kovačík člen KI 1050.00

Martin Hajdučík člen KI 1050.00

Roman Effenberg člen KI 1400.00 (+květen)

Tomáš Jeřábek člen KI 1400.00 (+květen)

Filip Jirsák člen KI 1400.00 (+květen)

Jiří Hanzl skladník chráničky Hasiči 1050.00

Petr Sixta vyjadřování k ex. Sítě 1050.00

Tomáš Vrtiška Daňový přiznávač 1050.00

Aleš Kužílek Informátor 1050.00

Limit: 29750,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


PŘÍŠTÍ RADU SVOLÁVÁ A VEDE VLASTA PROCHÁZKA (VLASTEN)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje