Rada 7/2020

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání Rady č.7/2020 spolku czela.net, sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, konané dne 10.07.2020 od 20:00 V klubovně czela.netu.

 • Návštěva: Daman, Hook, KI, Samson

Obsah

Schváleno

Federer PHP 2019

Loni jsme zapomněli zapsat PHP Orvellovi.

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 2100 Kč
 • Šéf Akce: Matěj
 • Poznámky:
  • 11.07.2020 18:17 - ZAPSÁNO

Samson - auto údržba

Samson navrhuje nějaký systém údržby vozu, viz níže: "Asi bychom si měli dohodnout nějaký pravidelný servisní den 1x za měsíc. Třeba sobota dopoledne. Dotankoval bych ho, dolil ostřikovače, popř nechal umýt. Tak jednou za půl roku bych někde nechal vyčistit kabinu."

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:38 - Rada souhlasí, očekává plnění.

Sleva z rolí Q3.2020

Název akce: Sleva z rolí Q3.2020 Limit: 27.300,- Kč Šéf akce: Matěj ...................................................... Seznam rolí, za které se přiznávají slevy: suma = 27.300,- 26 rolí celkem Členové rady 4 členi à (3×350,-) Kč = 4.200,- Kč Matěj Cyrín Roman Effenberg Aleš Kužílek Dominik Vondráček

Členové kontrolní komise 3 členi à (3×350,-) Kč = 3.150,- Kč Miloš Fořt Vlastimil Novotný (Falcon) Václav Purnoch

Členové komise infrastruktury 11 členů à (3×350,-) Kč = 11.550,- Kč Honza Chmelenský Václav Daňhelka Tomáš Jeřábek Petr Kutík Michael Perlík Mirek Slugeň Pavel Šimon Renda Trbušek Milan Turinský Michal Vondráček Vlasta Procházka

Individuální role 8 rolí à (3×350,-) Kč = 8.400,- Kč strážce pokladu: Roman Effenberg skladník chráničky hasiči: Jiří Hanzl vyjadřování k sítím: Petr Sixta bagrista: Jiří Formánek informátor: Aleš Kužílek věštec, konzultace k optice: Zdeněk Říha úklid klubovny: Eva Zahrádková správce montážního vozidla: Petr Hájek

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 27300 Kč
 • Šéf Akce: Matěj
 • Poznámky:
  • 08.07.2020 14:22 - Přihodil jsem seznam z minula. Asi to sedí a nic se nemění? Napadá mě jen ten Vrtiška? Daně už nám asi nedělá ne? Ale nevím, jaká je s ním dohoda.
  • 11.07.2020 18:18 - ZAPSÁNO

PHP Dominik Q2.2020 asistentka

Za asistenční služby mám v rámci Q2.2020 odpracováno 40 hodin, což odpovídá v PHP 8000 Kč.

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 8000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj
 • Poznámky:
  • 11.07.2020 18:18 - ZAPSÁNO

Běží

Podklady pro budoucí VH

Rada dá dohromady podklady pro VH a následně je pošle KK + komukoliv kdo projeví zájem.

Rada navrhuje na předsedajícího Aleše Kužílka.

Navržený program valné hromady:

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora 2. Schválení programu 3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu 4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 5. Zprávy 5.1 Kontrolní komise 5.2 Komise infrastruktury 5.3 Podpory sítě 6. Roční odměna Podpoře 7. Plán hospodaření na rok 2020 8. Změny v řádech a stanovách Spolku 9. Změny ve složení orgánů Spolku: 9.1 Rada 9.2 KI 9.3 Kontrolní komise 10. Nesíťové aktivity 11. Diskuse

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 7000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj
 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:23 :
   • Termín byl zvolen na 23.8.
   • Bod 3 - připraví Dominik
   • Bod 4 - připraví Effe
   • Bod 7 - připraví Matěj
   • Bod 8 - připraví Falcon a předloží Radě dopředu, zkusíme to probrat spolu.
   • Bod 10 - připraví Aleš
   • Rada se sejde před VH, v termínu někdy mezi 3.8. až 6.8.
   • Občerstvení - pivo Dominik, pomazánky Alice, tlačenka Effe.

Revize smluv o nájmech a energiích

Effe dodělal tabulku, viz příloha.

 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:25 :
   • Nová smlouva - Lentilky 1471
   • Navýšení elektriky - Falcon, Mája, Kmječ, 1582
   • Ponížení elektriky - Rumcajs, 1584

Správa webu - WP

? kdo udržuje / umí udržovat / bude udržovat web czely na WP dotaz na KI

Termíny nesíťových akcí 2020 + jejich zabezpečení/organizace

předkládá: Kužel

Akce - czela.čáry 30.4.2020 - asi spíš nebudou - czela.gril 12.6.2020 (týden před potvrdit s Najmanem) - czela.kejta 12.9.2020 (potvrdit s Najmanem a Sašou W.) - czela.vánoční 12.12.2020

---

 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:27 - Běží to krásně.

CZELA.GRIL

  • czela.gril**

- gril = Bendlák (svařuje) -

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 17000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka
 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:28 - Matěj zaurguje.

zápůjčky 2020

Ahoj, došli zápůjčkové antény z přechodu 2,4Ghz na 5Ghz. Koupili jsme 10Ks.

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 17000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Doplňková kovová skříň přímo do klubovny.

skříň bude komodovitá, tzn. poloviční, jako na výšku poloviční.

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 10000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka
 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:30 - Objednáno, ve výrobě.

Nákup ozonových generátorů do škol

Chtějí se koupit 3 generatory ozonu (jeden stoji cca 16000Kč). Nohejbalisti tu sbírku budou dělat ve Čtvrtek, něco vyberou. Já poptám firmu, ať mi dá nabídku na 3 kusy ozonových generátoru a následně s firmou dohodnu, ať udělá 2 fa na spartak a na nás. Jedna Fa bude na to co vybere Spartak a druhá na zbytek co bude potřeba doplatit a ta bude na nás (předpokládám, že to bude fa na 2ks).

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 33300 Kč
 • Šéf Akce: Matěj
 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:31 - Čekáme na město. Matěj napíše městu, aby poslali darovací smlouvu.

Uzavíraní akcí

Musíme uklidit netadmin. Šéfové akce musí uzavřít neaktivní akce. Dominik projede akce napsané na Janu. Nejdřív Matěj a Dom a potom se ozveme dalším.

Čekáme

Změny stanov a interních předpisů

Měl jsem návrh změn připravený na VH, ale psal jsem to na poslední chvíli a diskutovalo by se o tom poprvé až na VH, navíc bychom na VH byli asi až do rána, takže jsem návrh stáhnul. Chce to ale včas připravit na příští VH – padl návrh udělat příští VH před czela.festem a mít tam jenom tu změnu předpisů. Moje návrhy změn (tady jen v bodech, navržené úpravy pak rozešlu):

Upravit terminologii do souladu s novým občanským zákoníkem. Např. to, co mi teď nazýváme Valná hromada, nazývá občanský zákoník členská základna (ČZ). Z právního hlediska to nevadí, že používáme jiný termín, ale je to trochu nepraktické, protože si to pak člověk musí pořád překládat, že když se v zákoně píše o členské základně, týká se to naší VH. A pro lidi, kteří se v právu vůbec neorientují, to může být i matoucí. Opravit věci, které jsou v rozporu se zákonem, a vyhodit věci, které jsou k zákonu duplicitní (tj. např. ve Stanovách máme to samé, co říká zákon). Špatně máme např. předsedajícího schůze (podle zákona rada určí toho, kdo schůzi zahájí a navrhne předsedajícího, ale o předsedajícím pak členská základna hlasuje – my to máme tak, že rada předsedajícího určuje a VH už o něm nehlasuje, což by bylo v rozporu se zákonem). Zkrátit lhůtu, ve které je nutné informovat o jednání ČZ, na 15 dní. Zákon říká, že pokud není určeno jinak, je to 30 dní, ale stanovy mohou určit kratší lhůtu. Těch 30 dní je nepraktické, už jsme kvůli tomu museli posunout VH na nevhodný termín, protože ten vhodný bychom už nestihli. Neznamená to, že bychom pozvánku nemohli poslat s větším předstihem, ale kdybychom jí poslali třeba jen 28 dní předem, pořád bychom byli v limitu. Svolávání schůze ČZ upravit z „jednou ročně s dvouměsíční přesahem“ na „jednou za rok“ (je to tak v zákoně a lépe to řeší ten „přesah“) Explicitně uvést, že náhradní zasedání ČZ může být svoláno spolu s pozvánkou na řádné zasedání ČZ a na stejný den. Ve stanovách uvést, že způsob komunikace se členy určí organizační řád, a v něm uvést, že pro komunikaci se členy se používá výhradně e-mail (tj. pro svolávání ČZ, informování o nezaplaceném příspěvku, o hrozbě vyloučení apod.). Oddělit ukončení členství (rozhodnutím rady nebo ČZ) a zánik členství (úmrtí, zánik právnické osoby). Ve stanovách uvést potřebná explicitní zmocnění pro finanční řád, organizační řád, případně řády vydané radou. Stanovy mají vyšší právní platnost a jiné řády by neměly upravovat věci, které řeší stanovy, aniž by k tomu měly ze stanov zmocnění. Ve stanovách uvést, že organizační řád určí náležitosti a formu přihlášky, odhlášky, žádosti o pozastavení a obnovení členství, případně další žádosti směrované na radu. A v organizačním řádu uvést, že se k tomu používá elektronický systém spolku. Jde o to, aby člen nebo zájemce o členství ty údaje zadával do formuláře na webové stránce, který vygeneruje příslušné PDF. Údaje tím pádem budeme mít už elektronicky a nebude nutné je přepisovat z papírových přihlášek apod. Výši členského příspěvku přesunout do finančního řádu, upravit schvalování příspěvků hrazených prací radou, stanovit pořadí čerpání příspěvků (nejprve hrazené prací, pak finanční), stanovit možnost vrácení přeplatků při skončení členství. Umožnit platbu příspěvků inkasem z účtu (Fio banka to umožňuje zautomatizovat, prostě jen automat nasype příkazy k inkasu do banky a strážce pokladu je podepíše). Poplatek se platí v plné výši i v případě, kdy je dotyčný nepozastaveným členem jen část měsíce. Pokud je celý měsíc pozastavený, neplatí žádný poplatek. Úroky z přeplatků a nedoplatků – žádné; úroky placené bankou z přeplatků uložených na bankovních účtech spolku jsou příjmem spolku. Do finančního řádu zakotvit rozpočet KI. Do finančního řádu zakotvit, že na začátku roku, kdy není schválen rozpočet na aktuální rok, se postupuje přiměřeně podle loňského rozpočtu. Finanční řád – přidat radě pravomoc přiznat určité roli automatický nárok na slevu z příspěvku (resp. příspěvek hrazený prací). Tj. rada by např.schválila, že člen KI má nárok na slevu, a tím pádem by slevu automaticky dostal každý člen KI a nemusela by o tom rada hlasovat znovu každý čtvrtrok. Upřesnit pravidla pro pozastavené členy – neplatí členský příspěvek, mohou či nemohou hlasovat na ČZ? Pravomoc vyloučit členy pro neplacení příspěvků dát radě. Dnes máme v jednom z řádů možnost, že po obeslání může být členství ukončeno automaticky, pokud nezareagují v dané lhůtě – ale tuhle možnost nevyužíváme. Vylučování rozhodnutím rady by mohl být dobrý kompromis, aby to nemusela pokaždé řešit ČZ. Sloučit jednací a organizační řád, řeší podobné věci a jejich obsah se dnes různě překrývá, navíc ještě opakují to, co už je ve stanovách nebo v zákoně. Zrušit jmenovité hlasování na radě, KI a KK, které stejně neděláme, umožnit i hlasování bez počítání hlasů (když je evidentně většina pro nebo proti, prostě se zapíše výsledek hlasování a nemusí se dopočítávat, kolik hlasů to přesně bylo; pokud by měl kdokoli pochybnosti, dá námitku a bude se hlasovat znovu s tím, že se hlasy přesně spočítají). Zakotvit v organizačním řádu elektronické hlasování. Délku mandátů přenést ze stanov do organizačního řádu a upravit jí tak, že je to 3 roky + doba do nejbližší VH, nejvíce však 3 měsíce. Aby se nestávalo, jako už se stalo dříve, že měsíc před schůzí ČZ vyprší mandát většině členů KI (nebo dokonce rady) a paralyzuje to chod spolku. Upřesnit rezignace – že je rezignace platná okamžikem doručení nebo pozdějším okamžikem určeným v rezignaci. Rezignace ze všech orgánů i komisí doručovat radě, která je zodpovědná za chod sdružení a musí to řešit, rada o tom bezodkladně informuje dotčený orgán/komisi. V případě rezignace, pokud by počet členů orgánu/komise člen pod minimální počet, umožnit radě kooptovat nového člena do příštího zasedání ČZ, nejdéle však na dobu původního mandátu. Zrušit požadavek na lichý počet členů rady (případně KI nebo KK, pokud to tam je) – rozhodující při hlasování je stejně počet přítomných, který může být a často je sudý. Požadavek na lichý počet členů nás akorát omezuje, protože musíme členy rady přibírat nebo zmenšovat po dvou. Přitom každý jeden člen rady navíc je přínosem. Upravit zveřejňování zápisů – zápisy budou členům zpřístupňované elektronicky. Tj. nemusí být zveřejněné i pro nečleny (dnes je zveřejňovat nemusíme, ale děláme to), a zároveň zrušit možnost nahlížení do zápisů v sídle spolku. Tím pádem bychom zápisy vůbec neřešili papírově, jenom elektronicky. Vyřešit zprávu o hospodaření × účetní závěrka – podle stanov rada předkládá VH zprávu o hospodaření, vedle toho ale ještě rada schvaluje účetní závěrku. Podle stanov KK alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví, neměla by průběžné kontrolní zprávy o fungování spolku vydávat častěji, třeba jednou za čtvrt roku? Předkladatel: Filip

odloženo na příště

 • Poznámky:
  • 10.07.2020 18:50 - Falcon přislíbil pomoc s úpravami stanov. Rada stále čeká.

merche czela.net

140ks POLO TRIKA - ok 50ks DEKA 20 + 20 KŠILTOVKY - oba druhy 50ks RUČNÍK rychloschnoucí 100ks TAŠKA - https://www.inetprint.cz/bavlnena-nakupni-taska-vial-seda---rp_c78674777

--- Náhledy zde https://nextcloud.czela.net/index.php/s/QgJk3Cpd78ikEwp

---

  • RUČNÍK**

1) https://www.inetprint.cz/znackovy-outdoorovy-rucnik-z-mikrovlakna-schwarzwolf-citas-seda---rp_mj9744644we7 ... kalkulace v komentářích

2) 50x100 rychleschnoucí https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-sublimace-na-rucniky/?action=preview&clid=724554&clk=D7mrR0YmX3MSllgu2sBuAJ&statc=CLCOK

3) 80x40 froté sportovní https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724555&clk=XV6UJDSb5qlMJpxwLDF2SV&statc=CLCOK

4) 80x40 levnější https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724558&clk=MdfIW0mJEWsE0UQaLon5jo&statc=CLCOK

---

  • USB FLASH** (pro aktivní)

1) klíč černý s potiskem https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-usb-flash-disku/?action=preview&clid=724559&clk=sjQR2LHi2XacNjxB6pbhw1&statc=CLCOK

2) https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-usb-flash-disku/?action=preview&clid=724561&clk=prYkHhYbS4DliMKnCbfg1K&statc=CLCOK

---

  • ČEPICE S KŠILTEM**

1) černá, bílé čelo, oranž tisk https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-textilu/?action=preview&clid=724562&clk=Pnj5hb2qYh5ioM2FuM7XCK&statc=CLCOK

2) černá baseballka https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-textilu/?action=preview&clid=724627&clk=3iuREMO373nNaoS1oWYnFC&statc=CLCOK

---

  • TRIKO**

1) unisex POLO https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-textilu/?action=preview&clid=724567&clk=c5zFggGcKiYm69lfUI5i3H&statc=CLCOK

barvy a velikosti jsem jen nahodil ke kalkulaci (žádné dogma)

---

  • DEKA**

1) fleecová deka https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724548&clk=GB3nup7j6lzayNlo9zYo6l&statc=CLCOK

2) https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724549&clk=Db3wjwXa1wOIYh0zxV74dY&statc=CLCOK

---

- trika (kelímek) - půllitry (vizuál zůstává) - ručníky (kelímek) - deky (kelímek) - roušky (dominik) - a další - ponožky (kelímek)

 • Přílohy:
  • Image.png
 • Poznámky:
  • 10.07.2020 18:55 - Pošťouchli jsme Kužela, aby dodal rozpočet navrhnutého zboží.

APi sledovanitv <=>czela

automatická kontrola nečlenů, co koukají na sledovanitv. + následný report.

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 5000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj
 • Poznámky:
  • 10.07.2020 18:56 - Mikael to má hotový a čeká na virtuál od Sataha.

Hotovo

Program VH + pozvánka

Navržený program valné hromady:

  1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
  2. Schválení programu
  3. Změny ve složení orgánů sdružení
    3.1 Rada
    3.2 KI 
    3.3 Kontrolní komise
  4. Změny v právních dokumentech spolku
    4.1 Změna Stanov
    4.2 Změna jednacího řádu
    4.3 Změna finančního řádu
    4.4 Změna organizačního řádu
  5. Diskuse
 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Poznámky:
  • 10.07.2020 18:48 - Bod duplicitní, mažeme.

Makro karta

Effe zařídí Makro kartu pro czela.net

 • Poznámky:
  • 10.07.2020 18:55 - Hotovo!

Přístup do CMC (by Samson)

AHoj, už jsem o tom mluvil s Matějem, nicméně bych rád, kdybyste o tom také věděli. Včera bylo zamčené CMC a nešlo se dostat do klubovny (herny) Honza s Matějem byli mimo a na recepci v CMC nikdo. Chápu, že je zvláštní doba, nicméně bychom měli mít nějak zajištěn bezproblémový přístup do našich pronajatých prostor. Kluci klíč půjčovat nesmí, tedy když není nikdo na recepci, tak se není jak dostat dovnitř. Když jsem si šel tuhle zahrát kulečník ve všední den, tak odcházel někdo za Springu a chtěl za sebou hlavní dveře zamknout i když tam byly zrovna recepční. Prý to mají nařízené od pana Janči. Fakt tomu nerozumím.

Klidně si umím představit možnost, že si někdo kdo o víkendu potřebuje do klubovny předem proti podpisu půjčí klíč na recepci v CMC, popř. že bychom měli jako czela.net jeden klíč navíc pro tyto účely.

Pokud bude v neděli rada, tak o tom můžeme dát řeč.

--- Dobrý den,


tímto Vás chceme informovat o upravené provozní době recepce, kdy bude každý všední den sloužit recepční

v době od 7 do 17 hodin.


Od 1.6.2020 již v budově nebude přítomna bezpečnostní služba a mimo uvedené hodiny, víkendy a státní svátky bude recepce uzavřena. Při odchodu po sobě prosím nezapomeňte zhasínat světla ve Vámi využívaných prostorách.


Za účelem zjištění potřeb pro nastavení automatického zámku bočního vchodu Vás tímto žádáme o vyplnění přiložených tabulek, do kterých prosím vypište den po dni Váš standardní provoz - kdy se v budově standardně zdržují zaměstnanci a kdy potřebujete zajistit přístup pro veřejnost. Výjimečné situace budeme řešit individuálně. Vyplněné tabulky nám zašlete prosím zpět nejpozději v pátek 29.5.2020.


Děkuji a přeji příjemný den.

 • Poznámky:
  • 10.07.2020 18:58 - Díky dalšímu mailu víme, že neděle je v pohodě. Klíče nejsou třeba.

Předávání účetnictví

řešitel: Effe

Vrtiškovi - ukončeno Filip zjistí zda zájem firmy, která byla oslovena, stále trvá. Předpokládaná odměna 2 000,- Kč/měsíc

Z minula: Filip nekontaktoval, deadline do konce příštího týdne.

Filip kontaktoval, čekáme na vyjádření účetní firmy. Pokud se do 14 dní neozvou, budeme shánět jinou firmu

 • Typ akce: účetnictví, pojištění
 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:27 - Účetnictví z několika minulých let jsme kompletně předali.

CMC záchod zrcadlo:

V CMC jsem na záchodě nechal v Amirru udělat zrcadlo s naším logem, zrcadlo všlo na 1500Kč, ale nebyla od toho účtenka - mohu si tuto částku započítat do PHP?

Matěj

 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:28 - Už bylo vyřízeno.

czela.gril + NFX | 12.6. + 13.6.2020

  • 12.6.2020** bude u Najmana grilovačka + páteční hospoda NFX

časově od 18h maso kýty atd: 5000Kč - maso Bendlák - hermelíny - guláš "Jakub" (matěj se zeptá)

pronájem 5500Kč

Pivo: - 1 x 30l z Čestmíru Summer Ale - 1 x 30l 35001 Cvikov 12% sv.lezak Klic 30l 21 - 1 x 50l 881064 Kamen. 11% Nef.50l 21 1574.31 1904.9014.01 985.00 - 1 x 30l 80026 Poutnik 11% 30l 21 723.14 875.00 - 1 x 30l 40042 Nachm. Opice 12% APA 30l 21 1263.64 1529.00

- nealko + víno

@romaneffenberg HARMONIKÁŘ

---

  • 13.6.2020** bude v naší klubovně VH NFX

sobotní raut (snídaně): 2000Kč Oběd: 4000Kč (20x 200kč) - 1 x 15l Kofola

PHP??? Rezerva 10000Kč

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 40000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Plny moci - projektovani

Plné moči pro Daniela T. a Petra N.

--- 1) Rada může omezit či přesně určit, ve kterých oblastech může daný člen rady samostatně jednat jménem Spolku. To by mohla určit jednoho, aby podepisoval smlouvy - a zapsat to do rejstříku. Například "samostatně jednat jménem czela.netu, z.s. může xxx v oblasti rozvoje sítě, například smluv na energie, nájemních smluv na přístupové body sítě, smlouvy budoucí o věcných břemenech, smlouvy o věcných břemenech a další smlouvy potřebné k rozvoji sítě. 2) plnou moc máš v příloze. Vytisknout oboustranně! Ověřené podpisy nezbytné. Daniel

--- Plná moc

Rada spolku czela.net, z.s., se sídlem Komenského 1648, 250 88 Čelákovice, IČ 26627043 , ve složení

ALEŠ KUŽÍLEK, dat. nar. 18. listopadu 1978, bytem U Hřiště 120, 250 88 Čelákovice MATĚJ CYRÍN, dat. nar. 28. května 1992, bytem Hybešova 736/6, 250 88 Čelákovice Ing. ROMAN EFFENBERG, dat. nar. 3. října 1984, bytem Chodská 1690, 250 88 Čelákovice DOMINIK VONDRÁČEK, dat. nar. 14. března 1988, bytem Na Stráni 1631, 250 88 Čelákovice

zmocňuje tímto pana Daniela Tenčla, narozen 26.6.1968, bytem na adrese Kamenný Přívoz 109,

k zastupování spolku ve všech věcech souvisejících s výstavbou datové sítě optických vláken včetně jednání se všemi potřebnými státními úřady a subjekty, vlastníky nebo nájemci jednotlivých inženýrských sítí, pozemků, budov, komunikací. Plná moc výslovně zahrnuje zastupování spolku u stavebních úřadů i katastrálních úřadů. Tato plná moc současně platí i jako podpisový vzor pro katastrální úřad pro Středočeský kraj.

_____________________________ _______________________________ Aleš Kužílek Matěj Cyrín

_____________________________ ________________________________ Roman Effenberg Dominik Vondráček

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 480 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

PHP Chmela - telefon

Ahoj rado, v lednu jste mi schválili PHP za netadmin, teď bych rád pořídil telefon neb ten současný před týdnem dosloužil. Akce: telefon, rozpočet 10500, šéf chmelej

Díky Honza

 • Typ akce: PHP- čerpání
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 10500 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

czela.tenis a role správce tenisového kurtu

s tenisem opět role "Federer" - 1/2 rok

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 2100 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Newsletter

https://us7.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=24227d18107202c5b5896b45a&id=1f64e362dc

PHP Dominik - mobil

Žádám o schválení zakoupení a následného zapůjčení mobilního telefonu na testování aplikace sledovaniTV. Šéf akce: Dominik Dodavatel: Electroshop Rozpočet 3990,-

 • Typ akce: PHP- čerpání
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 3990 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Změny členů 6/2020

Rada schválila na předchozím sezení změny v seznamu členů: Přihlášeni: Robert Špott 7494 Vanda Hybnerová 7999 Martin Liška 7993 Jaroslav Hauer 8003 Klára Nováková 8004 Aleš Suchánek 8006 Martina Maříková 8001 Petro Petrychko 8002 Marek Slonka 7997 Dinh Thanh Hop 8005 Martina Polatová 7994 Lukáš Lefter 7998 Miroslav Opa 8008 Petra Jandlová 7995 Luboš Nechvátal 8000

Obnoveni: Daniel Vodrážka 6949 Miroslav Němec 6977 Zdenka Kožnarová 7941 Zdeněk Šťovíček 7607 Lukáš Brož 6937

Odhlášeni: Jan Chalupníček 7601 Soňa Broukalová 7727 Bogdan Šarkevič 7996 David Benda 6354

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Šéf Akce: Asistentka
 • Poznámky:
  • 08.07.2020 14:27 - Bylo schváleno na minulé Radě, ale došlo k chybě v zápisu. Opakujeme zápis.

Změny členů 7/2020

Rada schválila přes web následující změny v seznamu členů:

Přihlášení: Václava Martínková 8013 Jindřiška Muchová 8015 Jakub Šimák 8017 Jiří Šnajdr 8009 Lukáš Vedral 8014 Kristina Vlčková 8016 Jakub Zaplatílek 8010 Petr Filip 8011 Pavel Hájek 8012 Pavel Chroust 6772

Odhlášení: Hana Klimentová Jírová 6722 Josef Mucha 7703

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Šéf Akce: Asistentka

Asistentka během dovolené

Dominik: 20.7 (po) až 2.8. (ne) mám dovolenou. Je potřeba během této doby nějak zajistit chod asistenčních služeb.

 • Poznámky:
  • 10.07.2020 19:44 - Effe a Matěj to berou na sebe.

Archiv

Podpora

Revize smlouvy s podporou.

košík.cz/itesco

Dominik zjistí nákupy skrze výše uvedené eshopy - jestl ije možná okamžitá patba, abychom nemuseli zařizovat platebni kartu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje