Rada 8/2013

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 8/2013 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 10.10.2013 od 20:00 v restauraci u Bohuslavů

Vede: Matěj Cyrín (mCyrín)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kjegel)

- Vlasta Procházka (Vlasten)


Hosté:

- Jan Rada (mitch)


Z MINULA


Obsah

Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Ze zápisu č.1/2013 Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi

Ze zápisu č.2/2013 Golborox je nemocen, nedostavil se na jednání.

Ze zápisu č.3/2013 Golborox se snaží spojit s p.Jančou. Trvá.

Ze zápisu č.4/2013 Golborox se snaží stále spojit.

Ze zápisu č.5/2013 Urgence mailem nezabrala, Golborox jim zavolá

Ze zápisu č.6/2013 Zbytek Rady do konce týdne pošle vyjádření k návrhům smluv, které zaslal Golborox

Ze zápisu č.7/2013 Golborox pošle p. Jančovi návrhy smluv, pokud budou ze strany p. Janči připomínky, tak Rada zmocňuje Matěje a Golboroxe, k jednání o změnách a podpisu smlouvy

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Sepsána dohoda o ukončení nájmu k 30.9.2013. Od 1.10.2013 podepsána nová smlouva na dobu neurčitou. Vícenáklady (doplatek nájmu 2013, závazek ze Smlouvy o umístění, závazek na zřízení bočního vchodu, ...) padá do akce Nájem a Energie 2013, která se bdue muset o tyto náklady navýšit.

Dvojí subnety členů

V netadminu jsou členi, kteří mají počítače zadané ve více subnetech.

Ze zápisu č.10/2012 Podpora udělá seznam, a pošle ho Radě k jednání

Ze zápisu č.11/2012 Seznam se tvoří. Ukol pro KI, Udělat si pořádek ve svém účtu a veškeré czelanetí zařízení převést na účet Czely.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá. Až KI probere své subnety, začneme to řešit

Ze zápisu č.1/2013 Matěj si to bere na sebe a pořeší přímo s KI

Ze zápisu č.2/2013 Matěj pošle dotčeným členům upozornění na dvojí subnet. Dále dohlédne, aby si KI udělala pořádek ve vlastních PC v evidenci

Ze zápisu č.3/2013 Matěj poslal návrh výstražného mailu hříšníkům. Než odešleme mail, Matěj má na Radu poslat seznam hříšníků, kterým bude tento mail zaslán.

 • seznam lidí Z KI co si nepřesunuli czela.netí PC na czelanetí účet: Pavel Šimon,Vašek,Honyo,VAŠEK!!! -

Ze zápisu č.4/2013 Mail byl členům odeslán, Matěj zahájí čistku. Hříšníky z KI bude Matěj bičovat, aby PC přesunuli na Czela účet.

Ze zápisu č.5/2013 KI neproběhla, tedy není report o stavu přesunutí počítačů na účet Czela

Ze zápisu č.6/2013 KI si udělala pořádek v počítačích (Dokonce i Vašek)

Ze zápisu č.7/2013 Po zaslaném upozornění budou členi upozorněni, že jim budou smazány počítače, které nejsou v jejich domovském subnetu

Členům byly odstraněny dvojí subnety. Matěj prosí o kontrolu své práce.


MDDM Připojení

Tady jsem dostal z ředitelky MDDM že potřebují být připojení od poskytovatele internetu, né od sdružení. - Dan vymyslel jak to vyřešit skrze Freetel.

Ze zápisu č.11/2012 Pavel se v MDDM zastaví a zkusí jim to vysvětlit

Ze zápisu č.12/2012 Vedoucí MDDM je na dovolené, trvá

Ze zápisu č.1/2013 Golborox se sešel s ředitelkou MDDM, ta souhlasí s připojením. Až budou detaily připojení, předáme na KI akci k odhlasování

Ze zápisu č.2/2013 Trvá. Dle viditelnosti zvážíme napojení MDDM ze střechy 1455

Ze zápisu č.3/2013 Čeká se, až Matěj vyleze na střechu a prověří viditelnost. Poté bod přesuneme k projednání KI.

Ze zápisu č.4/2013 Matěj pořídil fotku, která je úplně k ničemu. Znovu a lépe

Ze zápisu č.5/2013 Matěj vyleze na střechu v MDDM a udělá fotku

Ze zápisu č.6/2013 Matěj nedorazil tedy nevíme. Golborox se spojí s Kamilem

Poznámka od matěje: ftp://10.93.0.20/disk3/fotky/2013_fotky_od_mateje/2013_MDDM/

Ze zápisu č.7/2013 Matěj se spojí s Kamilem a namontuje anténu na MDDM. Dále se potřebuje dostat na střechu KD.

Trvá


Tiketovací systém

Majkl vytvoří systém na registrace za 17000 s termínem do konce dubna. Na konci dubna předá finální netestovací verzi systému.

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.3/2013 SCHVÁLENO

Ze zápisu č.4/2013 Systém je funkční a doladěný. Samson ověří omezení jednoho voucheru na člena. Aleš probere detaily zadávání voucherů do evidence s Majklem a ředitelem KD. Akce má pracovní název voucher.czela.net

Ze zápisu č.5/2013 Samson ověřil omezení jednoho voucheru na člena, které je funkční. Golborox se spojí s Danem ohledně odmazání Majklova dluhu v účetnictví.

Ze zápisu č.6/2013 Golborox se s Danem nestihl spojit. Dále čekáme na plnou funkčnost systému od Majkla, pak ho otestujeme.

Ze zápisu č.7/2013 Na základě provedené práce, odpouštíme Majklovi k dnešnímu dni dluh za 2x zaplacené disky. Samson zjistí u Majkla, kde jsou databáze pro tiketovací systém

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Databáze jsou uloženy v síti. Whisky zajistí rezervaci termínu pro bazén , v tiketovacím systému založíme akci bazén, a dáme vědět členům.

Helpdesk

Pár detailů a nástin postupu pro poptávku.

- Deskservis má momentálně pracovní dobu od 6 do 22. - Fima NEWPS má certifikaci na zacházení s osobními údaji - jsou schopni pomoci s implementací monitorovacích systémů

Další postup:

Musíme jim napsat co chceme. To by mělo vypadat asi takto:

- požadavky na identifikaci závady hlášené členem - požavky na reakční dobu u výpadku zařízení (minuty) - požadavky na způsob informování


Ze zápisu č.5/2013 Zřizení help desku bylo probráno s podporou, která souhlasí. napíšeme členům, zda souhlasí s předáním "osobních údajů", abychom nemuseli měnit stanovy. Vlasten dá dohromady formulaci dopisu, který členům odešleme, Orvell pak zpracuje novou přihlášku. Předáme požadavek KI, jak moc chtějí být informování o výpadcích po zavedení helpdesku. Přístup helpdesku do databáze pořešíme s Chmelou. (Buď Jert, nebo role s omezenými právy v Netadminu.)

Ze zápisu č.6/2013 Samson udělá poptávku, do konce prázdnin a podle toho se zařídíme.

Ze zápisu č.7/2013 Do konce příštího týdne Samson odešle poptávku

Došla nám nabídka, Upřesníme podmínky a Samson zjistí co je reporting, a dále dohodne schůzku s firmou. Matěj zkusí najít podobnou službu.


Smlouva Pfeffer

Dobrý den,

od začátku měsíce jsem připojen jako člen a chtěl bych se domluvit na platbách internetu. Na Bílém vrchu (č.p. 1799) mám na zahradě zakopanou rozvodnou skříň a napájím jí. Navrhuji, že to tak ponechám nadále a neplatil bych internet. Pokud na platbách trváte, změřme kolik skříň „žere“ a domluvme se na měsíčních platbách – jen do toho budu chtít započítat i napájení několik předchozích let, kdy jsem nečerpal žádné výhody ani peníze.

Prosím dejte mi vědět jak se rozhodnete.

Děkuji

S pozdravem

Honza Pfeffer

Ze zápisu č.6/2013 Počkáme na Podporu až změří spotřebu, podle toho sestavíme smlouvu.

Ze zápisu č.7/2013 Podpora nezměřila

Podpora změřila spotřebu, sestavíme smlouvu


Město Čelákovice

 • jednání s panem starostou - zahrnutí naší chráničky v trase města do projektu města v akcích, kde nechceme dělat přípojky nebo nechceme chráničku brzy používat. Pokládáme my, finančně hradíme pokládku my, město projekt. Například osvětlení u lávky bude do projektu zaneseno dodatečně podle mého.

Ze zápisu č.7/2013 Matěj zavolá Starostovi a dohodne schůzku. Z minulé schůzky musíme dohotovit dokument a bezpečném připojení, a možnost připojení městských institucí.

Trvá


Fotodokumentace

 • fotodokumentace aby byla v jednom místě jako http, fotky nahratelné jako celé adresáře, jde o tisíce fotek. Dnes je něco u mne, něco na nějakém routeru odsunuté z kazbundy, něco na ftp u matěje, něco u sixtýna. Diskutovali jsme na infra o tom, padl návrh na google, nový účet jen pro dokumentaci. Také můžeme mít placený webový prostor v Shiranu (jestli virtual tak psanda, jestli 1U tak Freetel)

Ze zápisu č.7/2013 Poptáme Sataha zda rozběhá FTP

Řeší KI


Banka II

 • budeme-li účtovat o druhém účtu, tak jsou potřeba výpisy. Stačí scan, pohybů tam stejně moc není
 • v netadminu členi nevidí pohyby na tomto účtu
 • UPD (samson) - momentálně neplatíme v RB poplatky za pohyby. Pouze měsíční polatek 500 Kč. Z Rendy od doby založení nejsem schopen dostat převod pohybů. Možná bychom mohli zůstat u RB.

Ze zápisu č.7/2013 Samson zajistí výpisy pro Dana, a zaurguje Rendu

Výpisy pro Dana zajištěny. Renda zaurgován, zatím neměl čas se na to podívat.


NOVÉ


Úprava práva Veto

Prosím o zrušení "práva Veto" pro akce "Výzkum za PHP" a u navyšování rozpočtu u akcí "Služby" tedy u akcí, ze kteých nám plyne nějaký dříve dohodnutý závazek, a jen byl špatně odhadnut původní limit. (Nájmy, mobilní paušály, právní služby, okruhy atd.) (viz: http://www.czela.net/wiki/index.php/Rada_4/2013#Veto_akc.C3.AD_schvalovan.C3.BDch_po_webu)

Pro PHP do 10 000,- neplatí právo veta

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Smlouva O2

Rada úkoluje Samsona, aby zajistil opis smlouvy od O2. O2 nám tehdy původní smlouvu nevrátilo, když jim byla zaslaná k podepsání.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Samson zajistí opis smlouvy.


Počítač do klubovny

Stávající PC se začíná zadrhávat, seč byl před 1/4 rokem proveden reinstal systému. Asistent(ka) nemůže pořádně pracovat, a jen se rozčiluje. :-) Buď tedy upgrade stávajícího, nebo koupě nějaké nové sestavy.

Samson poptá vyřazené počítače. Matěj zkusí udělat návrh sestavy.


Smlouva Cyrínovi

Ahoj,

prosím radu o schválení smlouvy. Příkon byl měřen Matějem, lehce jsme ho snížili, protože mohlo jít o špičkový výkon (switch, převodník). Úvodní částka je za 2,5 roku, kdy smlouva nebyla.

Daniel

Odhlasujeme po mailu


Qbyt říjen

Ahoj,

byl jsem dnes u p. Beneše :

1) v kotelně Stankovského můžeme doplnit nebo vyměnit rack

KI

2) smlouva - lze prodloužit výpověď na rok, delší musí projít zastupitelstvem. Dohodli jsme se, že připravím návrh změny na rok plus doplnění míst, která ve smlouvě nejsou. Zda žádat radu města, a ano-li tak kdy - to si zvažte na radě

Nežádat Radu města. Stačí nám rok

3) p. Beneš chválil Sataha, reaguje, řeší a podařil se mu vyřešit i problém IP adres Q-bytu

Samson pochválí Sataha

4) 1399 bychom mohli se domluvit na využívání celé místnosti, pět lidí a "dlouhý časový úsek" mezi jednotlivými návštěvami je ok, tedy aby to nebyl václavák

Máme zájem, ať Dan zjistí podmínky

Daniel


Úprava fóra

Mitch přepracuje forum. Převede staré forum do nového, tvrdí že zvládne sám. Rozchodí v PHBB3. V případě rozchození fóra dostane dvouletý příspěvek- Samson zhodnotí stav a sepíše strukturu vláken. Až bude hotovo vyselektujeme forum.


Schváleno po webu

- Právní služby - navýšení (id akce 1352) Hlasování: 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Golborox nehlasoval

- Právní služby (id akce 1352) Hlasování: 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Samson nehlasoval

- telefony za php (id akce 1359) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Golborox a Kjegel nehlasoval

- Členi Září 2013 (id akce xxx) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Golborox a Kjegel nehlasoval

- Smlouva 1489 (id akce xxx) Hlasování: 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Golborox nehlasoval


- Příští Radu svolává a vede Pavel Vyskočil (Golborox)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje