Rada 8/2014

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 8/2014 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 27.7.2014 od 20:00 v Restauraci U Bohuslavů

Vede: Vlastimil Procházka (Vlasten)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrín)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kužel)

- Vlastimil Procházka (Vlasten)

- Michal Vondráček (Majkl)


Hosté:

- Daniel Tenčl (Dan)


Obsah

Z MINULA

Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Ze zápisu č.1/2013 Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi

Ze zápisu č.2/2013 Golborox je nemocen, nedostavil se na jednání.

Ze zápisu č.3/2013 Golborox se snaží spojit s p.Jančou. Trvá.

Ze zápisu č.4/2013 Golborox se snaží stále spojit.

Ze zápisu č.5/2013 Urgence mailem nezabrala, Golborox jim zavolá

Ze zápisu č.6/2013 Zbytek Rady do konce týdne pošle vyjádření k návrhům smluv, které zaslal Golborox

Ze zápisu č.7/2013 Golborox pošle p. Jančovi návrhy smluv, pokud budou ze strany p. Janči připomínky, tak Rada zmocňuje Matěje a Golboroxe, k jednání o změnách a podpisu smlouvy

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.8/2013 Sepsána dohoda o ukončení nájmu k 30.9.2013. Od 1.10.2013 podepsána nová smlouva na dobu neurčitou. Vícenáklady (doplatek nájmu 2013, závazek ze Smlouvy o umístění, závazek na zřízení bočního vchodu, ...) padá do akce Nájem a Energie 2013, která se bdue muset o tyto náklady navýšit.

Ze zápisu č.9/2013 Golborox pošle do úterka návrh "Ukončení původní smlouvy na střechu." Dale zaurguje přístup k bočnímu vchodu.

Ze zápisu č.10/2013 Ukončení původní smlouvy na střechu bylo podepsáno a předáno zpět CMC. Golborox zaurgoval přístup do klubovny bočním vchodem.

Ze zápisu č.1/2014 Golborox zítra napíše do CMC, a znovu zaurguje. Matěj do konce Ledna zajistí vnitřní vedení v CMC.

Ze zápisu č.2/2014 Kauzu přebírá Samson.

Ze zápisu č.3/2014 Samson se nedostavil na jednání Rady, trvá. Nutno dohodnout s CMC nový termín vedení optiky

Ze zápisu č.4/2014 Zajištění změny termínu "vedení Optiky" jsme hodili na Dana, jmenný seznam lidí, kteří chtějí mít přístup bočním vchodem, byl předán do CMC mailem

 • Daniel : město nedalo zatím souhlas jako vlastník, abych mohl požádat o povolení stavby. Potřebujeme smlouvu s městem

Ze zápisu č.5/2014 Samson vyprudí Whiskyho. Poznámku od Dana bereme na vědomí

Ze zápisu č.6/2014 Samson bude prudit dál, v úterý jim zavolá, dále můžeme vyměnit FABky ve společné chodbě.'

Limit:2000

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Ze zápisu č.7/2014 Trvá, Samson má sjednanou schůzku s Jančou

Máme klíče, čekáme na vrtání

Úprava stránek

Ze zápisu č.8/2013 Mitch přepracuje forum. Převede staré forum do nového, tvrdí že zvládne sám. Rozchodí v PHBB3. V případě rozchození fóra dostane dvouletý příspěvek- Samson zhodnotí stav a sepíše strukturu vláken. Až bude hotovo vyselektujeme forum.

Ze zápisu č.9/2013 Trvá. Samson zaúkoluje Mitche ohledně vytvoření registrace pro hosty "pouze do fora".

Ze zápisu č.10/2013 Mitch má hotovo, teď je třeba stopnout starý forum, spustit skript a přesunout do nového fora.

Ze zápisu č.1/2014 Majkl pošle odkaz na nové forum, databázi od Mitche už nahrál. Majkl potřebuje od Chmely přístupy. Samson a Majkl si sedne s Mitchem, a dohodne s nim jak nové fórum rozběhat.

Ze zápisu č.2/2014 Majkl řeší.. Chmela je přesvědčen že všechny přístupy Majkl má.

Ze zápisu č.3/2014 Kužel pošle žádost o novou grafiku webu Kelímkovi

Ze zápisu č.4/2014 Soutěž uzavíráme, do konce týdne vyhodnotíme výherce po mailu, a zveřejníme na webu. Majkl do 14 dnů upraví forum, dle nové grafiky.

Ze zápisu č.5/2014 Majkl nemá čas, dostane důtku

Ze zápisu č.6/2014 Majkl pošle znovu odkaz, přidělá proklikávátko z hlavní stránky.

Ze zápisu č.7/2014 Majkl napsal odkaz: http://forum.reprapforum.cz

Majkl na to sere, poptáme někoho jiného

Podpora

 • monitoring sítě, co je to výpadek
 • dokumentace sítě
 • fakturace, výkazy, pravidelné schůzky s radou
 • nová smlouva

Ze zápisu č.3/2014 Vlasten připravuje návrh nové smlouvy. Přednesl úpravy, které už má do nové smlouvy připravené. (Musíme si ujasnit, jak chceme aby vypadala "dokumentaci síte")

Ze zápisu č.4/2014 trvá, Majkl pošle odkaz na své úpravy ostatním. (Kdo bude svolávat Radu, tak bude posuzovat Satahův vykaz)

Ze zápisu č.5/2014 Poptat Majkla jak vypadá nový Task, Chceme výkazy aby v jednotlivém měsící bylo vidět, kolik na jednotlivě akci udělal,

Ze zápisu č.6/2014 Nový task už je, jen ještě nebyl otestován. Se Satahem si sjednáme schůzku, příští týden ve středu po 20h.

Ze zápisu č.7/2014 Smlouva o postoupeni prav a prevzeti povinnosti

 • Hlasování 3:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

SCHVÁLENO

Nová smlouva o podpoře, je přílohou tohoto zápisu'

 • Hlasování 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

Schváleno

konektivita

 • z infra - potřebujeme řešit záložní konektivitu. Telefonica prochází změnou a brzy přehodnotí celý bussiness plán. čeznet se očividně nechce zaobírat malými kšefty (okruh Mochov)
 • navrhuji vyhlásit výběrové řízení na dodavatele :
 • 1) optického okruhu Sitel 10Gbit/s s účinností od data x (=datum ukončení smlouvy s telefonicou v příštím roce), délka smlouvy 2 a 5 let
 • 2a) záložního optického okruhu Sitel s kapacitou 1Gbit/s ve variantě 1 nebo tarifikovaného dle přenesených dat ve variantě 2
 • 2b) optického okruhu rozvodna Toušeň - rozvodna Střed, ve variantě 1 černé vlákno a ve variantě 2 okruh 1 Gbit/s, délka smlouvy 5 let
 • Zvažme po poradě s Freetelem, zda nezaústit záložní konektivitu do Shiranu.
 • valná hromada musí pověřit radu podpisem smluv na konektivitu s limitem do xyz Kč (protože celkový závazek přesahuje limit rady)
 • Uzávěrka výběrového řízení 15.6.2014 (aby před prázdninami bylo jasno, rada to může probrat na konci června)

Samson se ujme výběrového řízení na konektivitu. Poptat O2, Čeznet, UPC

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.5/2014 schváleno

Ze zápisu č.6/2014 Zatím nepoptal, v chodu je zatím O2 přes Freetel. Milovice mají zájem o perrovaní okruhu.


Ze zápisu č.7/2014 Z KI

- cena 10GBit

- cena 1GBit

- kolik stojí tarif

- na 3 a na 5 let

- U ČEZu kolik stojí anténa na rozvodně a spoj mezi rozvodnami


Dan s Matějem poptají u Čeznetu, GTS, UPS, Telemacity

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Trvá

smlouva s městem

 • to, jak se co dělá je založeno na minulosti - minulé dohody, vyjádření, zvyklosti, a s každou změnou lidí ve vedení města je to nestabilní, a to ani neskončilo volební období. Vyjádření k Sokolovské trvalo díky konfrontacím na městě 7 měsíců, než jsme ho měli v ruce, a to už stavba probíhala. Smlouva s městem by měla dle mne především upravit :
 • A. procesy (spolupráce na výstavbě společné sítě). Jakým způsobem a jak brzo se dozvídáme o akcích města (nejlépe v okamžiku jejich plánování), jak vypadá proces koordinace investiční výstavby, jak probíhá souhlas města pro územní řízení (jde o smlouvu bez kaucí schvalovanou radou, nejsou věcná břemena či platby za metr použití městských pozemků). Pravidelná setkávání s vedením města.
 • B. využití městského majetku - topné kanály provozované i neprovozované, městské budovy (vždy po dílčím souhlasu správce). Nulové nájemné.
 • C. princip úhrady jen vícenákladů - kdo se přidává k akci druhého, tak hradí dodavateli ty náklady, které by on sám při své akci nevydal
 • D. sdílení společné sítě - město a jeho součásti mají pro svou potřebu přístup trvale zdarma. Kamery musí mít od sítě fyzicky oddělené trasy. Zapojování městských součástí do sítě s cílem 100% napojení. Město členem czela.netu
 • výpověď smlouvy výrazně delší než jedno volební období. Podpis do konce tohoto volebního období.

Ze zápisu č.5/2014 Možnosti a případná omezení Matěj probere s právničkou města, a poté konkrétní body se starostkou

Ze zápisu č.6/2014 Matěj od Dana sežene notičky, jinak dostane důtku

Daniel : město je poměrně dost svázané zákony a povinnostmi jak co smí provádět, že v době, kdy zastupitelé přeměnili zastupitelstvo na bojiště si nikdo moc nedovolí se řídit zdravým rozumem, ale jen doslovným zákonem. Vznikají témata jako daň z nevybraného netržního nájemného, porušení péče dobrého hospodáře nezpoplatněným faktickým břemenem, rozpočet czely jako součást rozpočtu města v případě členství města v czele, předložení programu naší valné hromady tak, aby to město stihlo si projednat, tj. tak dva měsíce předem bych tipoval... Když otevřeme to, co funguje, nemusí to vůbec dopadnout lépe, a navíc ono jde i o to, kdo co navrhuje a vůbec ne co říká. Nejspíš bude lepší jít cestou per partes a být důsledně apolitičtí dokud to půjde a přitom aktivní. Bod A holt bude nevyzpytatelný, bod B zkusme prodloužit výpovědní doby, bod C bude domlouvaný ad hoc a bod D by nám svázal pružnost, která je pro nás v době rozvoje zcela nezbytná.

Ze zápisu č.7/2014 Zaměříme se na B, Orvell se podívá na smlouvu s QBytem, Samson je nejepší - Samson to udělá.

Smlouva - Prodloužit výpovědní lhůtu na rok, zbytek po volbách

Čerpání financí

Přehled kolik je v otevřených akcích schváleno peněz. a) z roku 2013 b) tento rok Rada i KI

Ze zápisu č.6/2014 Majkl pošle nějaký výstupy

Ze zápisu č.7/2014 Majkl nic neposlal, udělujeme důtku, ale jelikož přinesl meruňkovici, tak se důtka maže.

Majkl půjde s Danem na pivo, a pokusí se vyřešit

NOVÉ

Změny do netadmina

Dát do kupy, co chceme nového do netadmina, oprioritizovat a domluvit s Chmelou realizaci

Chmelův návrh se nám líbí, úkolovat ho budeme přes Taskfreak (po malých úkolech)

Limit: 30000,-

šéf akce: Samson

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

PHP czela.fest

- viz email od Samsona (půl roku PHP) - + rok php kužel na umoření nedořešené zálohy czela.fest 2013

Kužel už má zapsáno, 1/2 roku zapsat: Samsonovi, Vlastenovi, Damanovi

Limit: 6 300,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 3:0:2 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) majkl a Matěj se zdrželi

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Možnost navýšení el. přípojky - Loděnice

- projednat, jak jsme se o tom bavili

Kužel zjistí zavolá o dočasné zvýšení příkonu, a kalkulaci na jistič

navýšení akce - PHP matěj věci na testování

z 14000Kč na 22977Kč

 • Hlasování 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO

PHP matej výběr PHP

ahoj,

potřebuji si za PHP koupit NTB - 11K , opravu telefonu - 2K , ochrané prvky na telefon 2K , 6ks nanostationu - 8,4K , 6ks domacich routeru 2,3K

Limit akce: 25 700Kč šéf akce: mcyrin

 • Hlasování 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO

Sleva Tůmová (z mailu)

Ahoj rado, sypu si popel na hlavu a žádám slevu pro člena michala (Michaela Tůmová) ve výši 3 členských příspěvků (1050Kč).

Je to z důvodu nepozastavení člena po podání žádosti o pozastavení, navíc ji to záhadně odblokovávalo, takže ji dluh naskákal na 1400Kč. Členkou byla ve skutečnosti jen jeden měsíc. Pak se přestěhovala, a včera jsem ji připojoval na nové adrese. Problém jde za mnou a trošku za asistentkou;)

Díky moc

Effenberg Roman

Limit: 1050,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO, KI kouknout na MG

Navýšení akce: Domény 2014

Důvod navýšení: Doména czelanet.cz se objednala na 4 roky

Schválený limit: 600,-

Navýšení o: 197,-

Celkem: 797,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO

Navýšení akce: Nájem a energie 2013

Důvod navýšení:

a) Podhodnocený limit 230 000,- na rok 2013, za rok 2012 bylo projedeno 280 000,-

b) Poplatky a doplatky za Klubovnu, optiku, a přísdtup v CMC 81 000,- + navýšení nájmu a nově vzniklá AP.

Schválený limit: 230 000,-

Navýšení o: 149 157,-

Celkem: 379 157,-

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno po webu

- Členi červen 2014 (id=1465)

- AP Cukrovar Toušeň (id=0)

- PHP - kužel (id=1485)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje