Rada 8/2019

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání Rady č.8/2019 spolku czela.net, sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, konané dne 03.12.2019 od 20:30 v klubovně spolku. radu vede Effe

 • Návštěva: Dominik, KI, Samson

Obsah

Schváleno

Nákup krabic do skladu

koupíme 8 malých a 2 velké krabice do skladu

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO ZAPSÁNO
 • Rozpočet: 5000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

administrativa cyrínová

Zadávání a opravy účtenek v účetnictví, jelikož v průběhu celého roku nebyly účtenky evidovány v účetním programu a netadminu. Celkem tato činnost zabrala 21 hodin.

 • Typ akce: účetnictví, pojištění
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO ZAPSÁNO
 • Šéf Akce: Matěj

PHP matej

Ahoj,

rozbil se mi monitor u ntb, chtěl bych si ho nechat opravit.

 • Hlasování: 4:0:1
  • SCHVÁLENO ZAPSÁNO
 • Rozpočet: 3000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

nový mailist fakturace

S Damanem jsme se bavili, že bychom všechny fakturace pro přehled přehodili do konference fakturace@czela.net - potom bude jasný, co se má naskenovat do flexibee, ten se to sbírá po všech mailistech a je v tom bordel

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Poznámky:
  • 03.12.2019 19:50 - Daman zařídí zřízení konference fakturace@czela.net

Sleva dan1 a mnemec

Sleva členských příspěvků za listopad z důvodu včas zaslané a námi nezpracované žádosti o pozastavení členství.

 • Typ akce: slevy
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO ZAPSÁNO
 • Rozpočet: 700 Kč

zmocnit matěje na podpis přihlášení k dani za auto....

 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO

Změny členů 12/2019

Rada schvaluje následující změny v seznamu členů:

Přihlášení

Valíková Štěpánka 7923 Červinka Ondřej 7927 Dohnalová Lucie 7962 Žatečka Marek 6657 Rychetský Miloslav 7928 Marinova Ivelina 7924 Marek Jiří 7925 Štefíková Veronika 7930 Dragounová Monika 7931 Kottek Bedřich 7932 Verner Filip 7933 Hoke Magdalena 7929 Nešetřilová Petra Marie 7934 Malíková Dana 7936 Hodacová Jana 7935

Odhlášení:

Zejda Ladislav 5159 Lipold Lubomír 7358 Geistová Tereza 7489

Pozastavení

Vodrážka Daniel 6949

Obnovení

Kolerus Václav 6686

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO

Sponzorský dar / reciprocita - BLUESBADGER 2019

Žádost o poskytnutí sponzorského daru pro festival BLUESBADGER 2019. Na oplátku vystoupení Kingsize Boogiemen na czela.festu 2020.

Název akce: BLUESBADGER 2019 - partnerství Limit akce: 7.000,- Šéf akce: Jana Strnadova

 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO ZAPSÁNO
 • Rozpočet: 7000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Oprava okna v herně

Ahoj je potřeba opravit okno v herně. Blbě to vypadá a možná tam i teče. Loupe se omítka. Udělala by to firma Arlepa z Toušeně.

Název akce: Okno herna Limit akce: 5000 Šéf akce: Samson

 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO ZAPSÁNO
 • Rozpočet: 5000 Kč
 • Přílohy:
  • 20191203 221709.jpg
 • Poznámky:
  • 03.12.2019 21:19 - Bylo v zadání opravit i praskliny a odloupanou omítku nad oknem?

Smlouva na hudební vystoupení na czela.kýtě

Žádám o schválení smlouvy pro hudební vystoupení na czela.kýtě viz příloha. Rada dále pověřuje Romana Effenberga podpisem smlouvy.

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO

Změny členů 11/2019

Přihlášení

Matolych Lidiia (7916) Kučerová Blanka (VS 7919) Kavková Martina (VS 7921) Frecautan Iurie (VS 7915) Frajerová Radana (VS 7922) Dunajová Pavlína (VS 7918) Baláž Matúš (VS 7920) Bačo Ivo (VS 7917)

Odhlášení

Kučera Miroslav (VS 6683) Horáčková Jindřiška (VS 7137) Dozorec Jiří (VS 7211) Krejčová Vítězslava (5149) Štěpanovská Dana (VS 7067) Mudrák Ondřej (VS 6859) Veselý Roman (VS 6749) Beneš Marek (VS 7646)

Pozastavení

Langová Jana (VS 7747) Skalík Lukáš (VS 5253)

Obnovení Vacek Zdeněk (VS 7527)

 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO

Skoleni pivernetys

Obssh skoleni da dohromady effe.

Chceme k tomu odborny vyklad!!!

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO ZAPSÁNO
 • Rozpočet: 10500 Kč
 • Šéf Akce: Efffe
 • Poznámky:
  • 03.12.2019 21:04 - Hlasujeme o navýšení akce o 500 Kč. Hlasování 4:0:0 - schváleno
  • 03.12.2019 21:08 :
   • Upravit
   • Schvalujeme Dominiku Vondráčkovi čestné prohlášení v hodnotě 2500 Kč za ztracené účtenky na školení Pivernetis. Hlasování: 3:0:1 - schváleno

Běží

Program VH + pozvánka

Navržený program valné hromady:

  1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
  2. Schválení programu
  3. Změny ve složení orgánů sdružení
    3.1 Rada
    3.2 KI 
    3.3 Kontrolní komise
  4. Změny v právních dokumentech spolku
    4.1 Změna Stanov
    4.2 Změna jednacího řádu
    4.3 Změna finančního řádu
    4.4 Změna organizačního řádu
  5. Diskuse
 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO

Nůžkový stan 3x9

Máme rozbitý stan - Vojta nám slíbil, že ho opraví. Jaký je stav???

 • Typ akce: chod sdružení
 • Poznámky:
  • 03.12.2019 19:42 - Byl kontaktován Vojta, aby informoval o stavu opravy.

Vánoční párty

14.12.2019 bude Vánoční párty

program: Turnaj v kulečníku: vede Chmela Turnaj ve fife: vede Matej

Chceme šunku - ve stojánku.

Na VH chceme pouze pomazánky.

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 18000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Vratné kelímky

Kužel poptá půjčování vratných kelímků na různé kulturní akce ve městě.

 • Typ akce: chod sdružení

Předávání účetnictví

řešitel: Effe

Vrtiškovi - ukončeno Filip zjistí zda zájem firmy, která byla oslovena, stále trvá. Předpokládaná odměna 2 000,- Kč/měsíc

Z minula: Filip nekontaktoval, deadline do konce příštího týdne.

Filip kontaktoval, čekáme na vyjádření účetní firmy. Pokud se do 14 dní neozvou, budeme shánět jinou firmu

 • Typ akce: účetnictví, pojištění
 • Poznámky:
  • 03.12.2019 20:30 :
   • Probíhá zadávání faktur účtenek a smluv do účetnictví a netadmina. Vše pod dohledem účetního.
   • Už v tom přestává být bordel.

Smlouva Mochov – AP Jirsák

Smlouva je cca 6 let podepsaná, ale chybí v evidenci. Zaevidovat kopii, nebo uzavřít novou? Viz e-mail.

 • Typ akce: nájem a energie
 • Poznámky:
  • 03.12.2019 21:10 - Effe ji zaeviduje.

Termíny nesíťových akcí 2020 + jejich zabezpečení/organizace

předkládá: Kužel

Akce

žranice 15.2.2020 Vánoční párty 12.12.2020 čarodějnice 30.4.2020 czela.kejta 12.9.2020??? czela.fest 13.6.2020

czela.auto

správce auta Samson kamera – Matěj má hlavu děravou... Samson proprudí Matěje, aby mu kameru dovezl. Kameru na testování Matěj předal Samsonovi, čekáme na závěr, jestli je toto vhodné řešení pro czela.auto. Kamera ještě není otestovaná, na czelakýtě bude otestovaná na naší dodávce

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 3500 Kč
 • Šéf Akce: Matěj
 • Poznámky:
  • 03.12.2019 20:51 :
   • Rada má pocit že Samson by měl věnovat více času správě auta. Dále by neměl půjčovat auto lidem, kteří k tomu nemají oprávnění.
   • Panu Cyrinovi st. zaplatíme zničenou kameru v hodnotě 3000 Kč a diagnostiku kamery. Samson ať nainstaluje poškozenou kameru do auta a zapne nahrávání.

Revize náplně práce asistentky

Ustanovení konkrétních věcí, které má na starosti asistentka a které si má zařizovat sama KI a Rada. Což se týká i předchozího bodu adresovaného od KI.

navrhovatel: Effe

Dohodli jsme se, že je potřeba si říct, co kdo očekává od asistentky a s tím začneme.

Rozdělení:

KI "ať" si řekne co chce od asistentky - Požadavky nadefinovala. rada "ať" si řekne co chce od asistentky - Požadavky do příště nadefinuje Effe. podpora "ať" si řekne co chce od asistentky - Požadavky nadefinuje Matěj. "správní věci" Filip ať navrhne. - Čeká se na návrh Filipa. KI si nadefinovala:

Doplnovani zasob v lednici - pivo, nekalko. Na kazdou KI asi ne, ale at chodi na 1 hodinu kazdou druhou KI. Uklid po KI (vcetne napr. umyti grilu apod.) Současná činnost asistentky: Evidence smluv - přidělení kódu, zápis do . xls souboru, urovnání smluv ve skříni, vylepení seznamu smluv. Provádět průběžně.

Zadává faktury do flexibee, zadává účtenky do flexibee

Zpracovává odhlášky členů, pozastavení členství, nově bude zpracovávat přihlášky nových členů spolku.

Za Radu vytvoří náplň činnosti asistentky Effe.

Za podporu vytvoří náplň Matěj, doplní to pak do zápisu.

Správní věci navrhne Filip.

Termín: do příští Rady.

Za podporu vytvořil náplň Matěj, doplní to pak do slacku. Effe začne diskutovat ve slacku

 • Poznámky:
  • 03.12.2019 20:54 - Nasadili jsme člena rady Dominika, který zjistí reálné nároky na funkci asistenta/ky.

Čekáme

Revize slev na AP

navrhovatel: Samson Jelikož se lidi z wifi převádějí na optiku, tak by bylo potřeba udělat revizi počtu připojených lidí na AP. Pokud by někde nebyl už nikdo tak jako u Hurycha zrušit slevu.

Tento bod si vzal na starost Samson, deadline je září 2019.

Samson revizi provede podle seznamu slev. bude potřebovat propojení smluv a sítě.

Tento bod trvá, deadline je daleko..

Samson zaúkoluje asistentku k dohledání smluv - Effe mu to pošle do mejlu

 • Poznámky:
  • 03.12.2019 20:56 - Effe převzal iniciativu revizí smluv na AP, jelikož postup v této oblasti byl velice pomalý.

Pravidla pro PHP

Předkládá Daman: Jestli bude skutečně společné sezení KI a Rady, rád bych nakousl pravidla pro dávání PHP. Vypadá to tak, že v budovatelských nebo síťových akcích se vyplácejí PHP od hodiny a v nesíťových se vyplácejí odhadem-dohodou. Pojďme diskutovat, jak to sjednotit, aby to bylo spravedlivé na obě strany.

Proběhla diskuze - kde lze určit hodiny tak PHP dle hodin. Kdo to možné není je potřeba to odhadnout. Určování není závislé na typu akce.

Ze zápisu č. 10/2018: Nebyli jsme komplet, takže jsme diskusi odložili, stejně by se to příště probíralo znovu.

Sejde se Rada s KI společně. Návrh termínu 26.05.2019

Přesunuto do zamražených bodů - máme urgentnější věci k řešení.

Změny stanov a interních předpisů

Měl jsem návrh změn připravený na VH, ale psal jsem to na poslední chvíli a diskutovalo by se o tom poprvé až na VH, navíc bychom na VH byli asi až do rána, takže jsem návrh stáhnul. Chce to ale včas připravit na příští VH – padl návrh udělat příští VH před czela.festem a mít tam jenom tu změnu předpisů. Moje návrhy změn (tady jen v bodech, navržené úpravy pak rozešlu):

Upravit terminologii do souladu s novým občanským zákoníkem. Např. to, co mi teď nazýváme Valná hromada, nazývá občanský zákoník členská základna (ČZ). Z právního hlediska to nevadí, že používáme jiný termín, ale je to trochu nepraktické, protože si to pak člověk musí pořád překládat, že když se v zákoně píše o členské základně, týká se to naší VH. A pro lidi, kteří se v právu vůbec neorientují, to může být i matoucí. Opravit věci, které jsou v rozporu se zákonem, a vyhodit věci, které jsou k zákonu duplicitní (tj. např. ve Stanovách máme to samé, co říká zákon). Špatně máme např. předsedajícího schůze (podle zákona rada určí toho, kdo schůzi zahájí a navrhne předsedajícího, ale o předsedajícím pak členská základna hlasuje – my to máme tak, že rada předsedajícího určuje a VH už o něm nehlasuje, což by bylo v rozporu se zákonem). Zkrátit lhůtu, ve které je nutné informovat o jednání ČZ, na 15 dní. Zákon říká, že pokud není určeno jinak, je to 30 dní, ale stanovy mohou určit kratší lhůtu. Těch 30 dní je nepraktické, už jsme kvůli tomu museli posunout VH na nevhodný termín, protože ten vhodný bychom už nestihli. Neznamená to, že bychom pozvánku nemohli poslat s větším předstihem, ale kdybychom jí poslali třeba jen 28 dní předem, pořád bychom byli v limitu. Svolávání schůze ČZ upravit z „jednou ročně s dvouměsíční přesahem“ na „jednou za rok“ (je to tak v zákoně a lépe to řeší ten „přesah“) Explicitně uvést, že náhradní zasedání ČZ může být svoláno spolu s pozvánkou na řádné zasedání ČZ a na stejný den. Ve stanovách uvést, že způsob komunikace se členy určí organizační řád, a v něm uvést, že pro komunikaci se členy se používá výhradně e-mail (tj. pro svolávání ČZ, informování o nezaplaceném příspěvku, o hrozbě vyloučení apod.). Oddělit ukončení členství (rozhodnutím rady nebo ČZ) a zánik členství (úmrtí, zánik právnické osoby). Ve stanovách uvést potřebná explicitní zmocnění pro finanční řád, organizační řád, případně řády vydané radou. Stanovy mají vyšší právní platnost a jiné řády by neměly upravovat věci, které řeší stanovy, aniž by k tomu měly ze stanov zmocnění. Ve stanovách uvést, že organizační řád určí náležitosti a formu přihlášky, odhlášky, žádosti o pozastavení a obnovení členství, případně další žádosti směrované na radu. A v organizačním řádu uvést, že se k tomu používá elektronický systém spolku. Jde o to, aby člen nebo zájemce o členství ty údaje zadával do formuláře na webové stránce, který vygeneruje příslušné PDF. Údaje tím pádem budeme mít už elektronicky a nebude nutné je přepisovat z papírových přihlášek apod. Výši členského příspěvku přesunout do finančního řádu, upravit schvalování příspěvků hrazených prací radou, stanovit pořadí čerpání příspěvků (nejprve hrazené prací, pak finanční), stanovit možnost vrácení přeplatků při skončení členství. Umožnit platbu příspěvků inkasem z účtu (Fio banka to umožňuje zautomatizovat, prostě jen automat nasype příkazy k inkasu do banky a strážce pokladu je podepíše). Poplatek se platí v plné výši i v případě, kdy je dotyčný nepozastaveným členem jen část měsíce. Pokud je celý měsíc pozastavený, neplatí žádný poplatek. Úroky z přeplatků a nedoplatků – žádné; úroky placené bankou z přeplatků uložených na bankovních účtech spolku jsou příjmem spolku. Do finančního řádu zakotvit rozpočet KI. Do finančního řádu zakotvit, že na začátku roku, kdy není schválen rozpočet na aktuální rok, se postupuje přiměřeně podle loňského rozpočtu. Finanční řád – přidat radě pravomoc přiznat určité roli automatický nárok na slevu z příspěvku (resp. příspěvek hrazený prací). Tj. rada by např.schválila, že člen KI má nárok na slevu, a tím pádem by slevu automaticky dostal každý člen KI a nemusela by o tom rada hlasovat znovu každý čtvrtrok. Upřesnit pravidla pro pozastavené členy – neplatí členský příspěvek, mohou či nemohou hlasovat na ČZ? Pravomoc vyloučit členy pro neplacení příspěvků dát radě. Dnes máme v jednom z řádů možnost, že po obeslání může být členství ukončeno automaticky, pokud nezareagují v dané lhůtě – ale tuhle možnost nevyužíváme. Vylučování rozhodnutím rady by mohl být dobrý kompromis, aby to nemusela pokaždé řešit ČZ. Sloučit jednací a organizační řád, řeší podobné věci a jejich obsah se dnes různě překrývá, navíc ještě opakují to, co už je ve stanovách nebo v zákoně. Zrušit jmenovité hlasování na radě, KI a KK, které stejně neděláme, umožnit i hlasování bez počítání hlasů (když je evidentně většina pro nebo proti, prostě se zapíše výsledek hlasování a nemusí se dopočítávat, kolik hlasů to přesně bylo; pokud by měl kdokoli pochybnosti, dá námitku a bude se hlasovat znovu s tím, že se hlasy přesně spočítají). Zakotvit v organizačním řádu elektronické hlasování. Délku mandátů přenést ze stanov do organizačního řádu a upravit jí tak, že je to 3 roky + doba do nejbližší VH, nejvíce však 3 měsíce. Aby se nestávalo, jako už se stalo dříve, že měsíc před schůzí ČZ vyprší mandát většině členů KI (nebo dokonce rady) a paralyzuje to chod spolku. Upřesnit rezignace – že je rezignace platná okamžikem doručení nebo pozdějším okamžikem určeným v rezignaci. Rezignace ze všech orgánů i komisí doručovat radě, která je zodpovědná za chod sdružení a musí to řešit, rada o tom bezodkladně informuje dotčený orgán/komisi. V případě rezignace, pokud by počet členů orgánu/komise člen pod minimální počet, umožnit radě kooptovat nového člena do příštího zasedání ČZ, nejdéle však na dobu původního mandátu. Zrušit požadavek na lichý počet členů rady (případně KI nebo KK, pokud to tam je) – rozhodující při hlasování je stejně počet přítomných, který může být a často je sudý. Požadavek na lichý počet členů nás akorát omezuje, protože musíme členy rady přibírat nebo zmenšovat po dvou. Přitom každý jeden člen rady navíc je přínosem. Upravit zveřejňování zápisů – zápisy budou členům zpřístupňované elektronicky. Tj. nemusí být zveřejněné i pro nečleny (dnes je zveřejňovat nemusíme, ale děláme to), a zároveň zrušit možnost nahlížení do zápisů v sídle spolku. Tím pádem bychom zápisy vůbec neřešili papírově, jenom elektronicky. Vyřešit zprávu o hospodaření × účetní závěrka – podle stanov rada předkládá VH zprávu o hospodaření, vedle toho ale ještě rada schvaluje účetní závěrku. Podle stanov KK alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví, neměla by průběžné kontrolní zprávy o fungování spolku vydávat častěji, třeba jednou za čtvrt roku? Předkladatel: Filip

odloženo na příště

Hotovo

Rezignace filipa

- proplácení faktur z Flexibee (tohle je jediná výjimka, a platí to až od 1. 11., klidně to ale přenechám dříve; vše ostatní platí ihned)

 • Effe*

--- - proplácení účtenek

 • účtenky se zadávají stejně jako faktury! S konečnou částkou. *
 • účtenky mají svojí číselnou řadu. zadávají se stejně jako faktury, účtenky se mohou shluknout (co účtenka, to řádek v rozpisu), ale pouze v rámci jedné akce*

--- - řešení nejasných faktur s Janou

1. nejdřív napíše Effemu
2. pokud neodpoví Effe posílá mail na radu. 
3. pokud neodpoví rada, tak volá Kuželovi. 

--- - řešení různých nestandardních přihlášek/odhlášek (např. je Effe zapomněl doma), nestandardních smluv (od Effeho) nebo nestandardních účtenek (od Effeho)

 • nestandardní přihlášky/odhlášky nemáme!!!!*

V případě nejistoty: 1. nejdřív napíše Effemu 2. pokud neodpoví Effe posílá mail na radu. 3. pokud neodpoví rada, tak volá Kuželovi.

--- - opravy chybných variabilních symbolů plateb členů (to začne být akutní koncem měsíce, až to příslušné členy začne blokovat; mohla by to dělat asistentka, ale Netadmin to pokud vím neumí, je tam asi jen možnost doplnit chybějící VS u platby, kde žádný není – není tam ale možnost vypsat si platby ze stejného účtu a platby daného člena, aby bylo možné zkontrolovat, zda se platba přiřazuje opravdu tomu, kdo to zaplatil; a není tam možnost opravit VS, ve kterém byl překlep, a připsalo se to někomu jinému; proto jsem už za Orvella některé VS opravoval v databázi já) zápis schválených slev

Variabilní symbol se opravuje ve Flexibee - ručně.

 • zatím opravuje ručně v netadminu (databázi) Matěj.*

--- - řešení problémů se stahováním výpisů z Fio banky do Netadmina (banka občas vygeneruje výpis, který nenavazuje na předchozí, pak se to musí ručně prověřit a srovnat, aby platby nechyběly ani nebyly dvakrát) zápis PHP, zápis „výběrů PHP“, vytváření hlasování o PHP

Chceme vypnout stahování výpisu z banky do netadminu.

nově se to bude flexibee=>netadmin

--- - uzavírání webových hlasování a jejich překlopení do příštího zápisu rady vyřizování e-mailů zaslaných na rada@czela.net

 • Děkujeme, zkusíme to zautomatizovat. *
 • stále chceme zautomatizovat, ale do té doby se toho ujal Dominik*

--- - komunikace s účetním

S účetním se sejde Effe, Kuta, Matěj, Vrtiška, Chmela osobně!!! Schůzku zařídíme v Ambinte Brasilero.

 • Sezení proběhlo úspěšně, Chmela má tah na branku, účetní ještě větší - úkoly máme v Trellu*

--- - správa účtu G Suite (Google – e-mail, skupiny, kalendář)

 • Matěj spravuje, chceme více adminů, nechť se hlásí!* - chmela, kužel
 • Filip udělá admina Effeho a Kužela*

--- - správa Slacku

 • Matěj spravuje, chceme více adminů, nechť se hlásí!* - chmela, kužel

--- - výměna certifikátů na webovém serveru (www.czela.net a další) – sice tam byl jakýsi skript, který to měl dělat automaticky, ale nefungoval; v červnu jsem zjistil, že je na serveru expirovaný certifikát, žádný monitoring na to asi není a e-maily o blížící se expiraci chodí bůhví komu, takže jsem tam vrátil zase certifikáty, které jsem generoval já, a od kterých mi chodí e-maily. Teď jsem certifikát shodou okolností vyměnil 23. září, takže až do 22. prosince je to vyřešeno.

řeší Satážek

Zápisy ze sezení Kontrolní komise

předkladatel: Matěj řešitel: Filip

Rada spolku postrádá ve wiki zápisy ze sezení KK. Tedy z toho plyne návrh požádat KK o zpřístupnění zápisů KK, což je v souladu se stanovami.

Filip zašle tento návrh KK.

Chyba minulého zápisu: mail neposlal Filip, ale Matěj 1.7.2019

  • Rada navrhuje pozastavení PHP pro členy KK za jejich nečinnost od příštího čtvrtletí, jelikož nereagovali na email Matěje z 1.7.2019, tzn zřejmě vůbec nepracují**

hlasování: 3:1:1

Schváleno

Změny členů 9/2019

Rada schvaluje následující změny v seznamu členů:

Přihlášení

Velasco Andrea (VS 7913) Štefka Oldřich (VS 7908) Kinštová Radka (VS 7907) Kalai Martin (VS 7903) Henych Jakub (VS 7906) Fáriková Renata (VS 7912) Červinka Zdeněk (VS 7910) Cebanu Oleg (VS 7911)

Odhlášení

Cyrín Antonín (VS: 6942) Chvalovský Marek (VS: 7876) Krejčíř Miroslav (VS: 7184) Aleandru Mihai Ionut (VS: 7387) Špůrek Jiří (VS: 7560) Štursová Petra (VS: 7639)

Pozastavení

Obnovení nikdo 0

PHP Jan Marek

Ahoj,

Jan Marek by si rád koupil za PHP TV na testování.

 • Typ akce: PHP- čerpání
 • Hlasování: 4:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 22000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

ztracené účtenky

Ahoj,

rozjel se mi tady drobný nešvar - zvládl jsem ztratit 2 účtenky: 1. občerstvení minulá KI/rada pizzy 1400Kč - bába mi účtenku vůbec nedala a mě to nedoteklo 2. občerstvení KI 500Kč Mirek šel nakupovat z mýma penězma a nějak mi se zbytkem peněz nevrátil účtenku...

Co s tím?

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 3:0:2
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 1900 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Klubovna 2019

Ahoj,

je potřeba schválit akci Klubovna 2019 na spotřební věci okolo chodu klubovny.

jméno akce: klubovna 2019

limit akce: 20000Kč

šéf akce: asistentka

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 20000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Vybavení klubovna

chtěli bychom koupit Velký toustovač a otázkou zůstává, chceme kávovar

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 3000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

administativní práce 2019

změna šéfa akce na Effeho

 • Typ akce: asistentka
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO

PHP 2019

Schválení akce ke které se přiřadí doklady věcí pořízených za PHP v roce 2019.

Název akce: PHP 2019 Limit akce: 0 Šéf akce: JanaStrnadova

 • Hlasování: 4:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 0 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Auto 2019

Je potřeba schválit akci na provoz auta v roce 2019 - pojištění, benzín, CCS.

Název akce: Auto 2019 Limit akce: 40000 Šéf akce: efffe

 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 40000 Kč
 • Šéf Akce: Efffe

PHP pawel - TV

Žádám a schválení zapůjčení TV pro testovaní nové verze aplikace sledovani.tv. Šéf akce: pawel Dodavatel: Electroshop Rozpočet 9000,-

 • Typ akce: PHP- čerpání
 • Hlasování: 4:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 9000 Kč

Akce "Slevy z rolí Q4.2019"

Hlasování o slevách z rolí na 4. čtvrtletí 2019. ...................................................... Název akce: Sleva z rolí Q4.2019 Šéf akce: Limit: 30.450,- Kč ...................................................... Seznam rolí, za které se přiznávají slevy:

Členové rady 4 členi à 3x350 Kč = 4.200,- Kč Matěj Cyrín Roman Effenberg Aleš Kužílek Dominik Vondráček 1 člen á 2x350 kč = 700,- Kč Filip Jirsák (do 27.11.2019)

Členové kontrolní komise 4 členi à 3 × 350 Kč = 4.200,- Kč Stanislav Červenka Miloš Fořt Vlastimil Novotný (Falcon) Václav Purnoch 1 člen á 2x350 kč = 700,- Kč Vojta Furák (do 25.10.2019)

Členové komise infrastruktury 11 členů à 3 × 350 Kč = 11.550,- Kč Honza Chmelenský Václav Daňhelka Tomáš Jeřábek Petr Kutík Michael Perlík Vlasta Procházka Mirek Slugeň Pavel Šimon Renda Trbušek Milan Turinský Michal Vondráček

Individuální role 9 rolí à 3 × 350 Kč = 9.450,- Kč skladník chráničky hasiči: Jiří Hanzl vyjadřování k sítím: Petr Sixta zpracování daňového přiznání: Tomáš Vrtiška informátor: Aleš Kužílek věštec, konzultace k optice: Zdeněk Říha úklid klubovny: Eva Zahrádková asistentka Rady: Jana Strnadová strážce pokladu: Roman Effenberg správce montážního vozidla: Petr Hájek

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 5:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 30450 Kč

zápis z VH

Ahoj,

ve wiki chybí zápis z VH, to je asi špatně.

Přesunuto na další radu

Archiv

Podpora

Revize smlouvy s podporou.

Zamítnuto

Robo vysavač

Zářivky do klubovny

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje