Rada 8/2020

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání Rady č.8/2020 spolku czela.net, sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, konané dne 09.08.2020 od 18:00 V klubovně czela.netu. Vede: Efffe

 • Návštěva: Daman, KI, Samson

Obsah

Nové

Ucto 2019

Zmena sefa akce z filipa na mateje

Schváleno

Pověření Dominika na jednání za účastníka řízení na katastru nemovitostí

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Šéf Akce: Asistentka

Navýšení Občerstvení 2020

Akce má limit 30 000 Kč. Aktuálně jsme prožrali a prochlastali 34 166,08 Kč. Navrhuji navýšit limit akce na 60 000 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 60000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Navýšení Nájem a energie 2020

Akce má limit 350 000 Kč. Aktuálně jsme zaplatili na těchto položkách 408 528,61 Kč. Navrhuji navýšit limit akce na 500 000 Kč.

 • Typ akce: nájem a energie
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 500000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Navýšení Auto 2020

Akce má limit 50 000 Kč. Aktuálně jsme projezdili a upgradovali za 59 565,69 Kč. Vzhledem k dvěma větším upgradům (park. asistent a výdřeva) navrhuji navýšit limit akce pouze na 75 000 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 75000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

czela kejta 2019

přestřelili jsme rozpočet akce, navýšení na: 54077.06Kč

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Šéf Akce: Matěj

Sleva z rolí Q4.2019

Zapomnělo se na pár rolí. Navýšení na: Doklady: 30800 Práce: 0 Rozdíl: -350

 • Typ akce: slevy
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 30800 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Správa sítě 2018

Limit 830 tisíc, vyčerpáno 938250 Kč. Nutno navýšit.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 938250 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

školení "sledovanitv" | 27.2.2020

Navýšení na: 26656,10 Kč

Jelo nás o 5 víc.

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Šéf Akce: Matěj

administrativa cyrínová

Nikdo nezapsal limit akce: Nový limit akce: 7623

 • Typ akce: slevy
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 7623 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Vánoční párty 2019

Akce se vydařila, prožralo a propilo se víc.

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Šéf Akce: Matěj

NFX - Plzen 2020

Zapomnělo se na cestovní náhrady.

 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Šéf Akce: Matěj

Záchod CMC

Navýšení opravy WC v CMC.

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Šéf Akce: Matěj

Zápůjčky 2020

Koupilo se víc antén navýšení na 20026 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 20026 Kč

Nájem a energie 2018

Limit byl 320 000,-, musíme navýšit na 367 214,31,-

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 367215 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

SledovaniTV 2018

Limit 80 tisíc, nutno navýšit na 103 432 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 103432 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

PHP 2018

Akce neměla limit, vyčerpáno 137079 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 137079 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Vrácení členských příspěvků 2018

Bez limitu, vyčerpalo se 2800 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 2800 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Obžérstvení 2018

Limit byl 20 tisíc, vyčerpalo se 21083 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 21083 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Věci do klubovny 2018

Akce z 2018, limit 10 tisíc, vyčerpáno 10598 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 10598 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Nájem a energie 2019

Limit 380 tisíc, nutno navýšit na 442705 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 442705 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Paušály na telefony 2019

Limit 4000 Kč, nutno navýšit 9488 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 9488 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Sledování TV 2019

Limit akce 110 tisíc, nutno navýšit na 153605 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 153605 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Okruh UPC 2019

Limit 196020 Kč, nutno navýšit na 212355 Kč

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 212355 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Konektivita FreeTel 2019

204000 Kč limit, nutno navýšit na 301700 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 301700 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

PHP 2019

Limit nula, navýšit na 160289 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 160289 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Podpora 2019

Limit byl 852100 Kč, nutno navýšit na 1028900 Kč.

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 1028900 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Běží

Podklady pro budoucí VH svolanou na 23.8.2020

Rada dá dohromady podklady pro VH a následně je pošle KK + komukoliv kdo projeví zájem.

Rada navrhuje na předsedajícího Aleše Kužílka.

Navržený program valné hromady:

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora 2. Schválení programu 3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu 4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 5. Zprávy 5.1 Kontrolní komise 5.2 Komise infrastruktury 5.3 Podpory sítě 6. Roční odměna Podpoře 7. Plán hospodaření na rok 2020 8. Změny v řádech a stanovách Spolku 9. Změny ve složení orgánů Spolku: 9.1 Rada 9.2 KI 9.3 Kontrolní komise 10. Nesíťové aktivity 11. Diskuse

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 7000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Revize smluv o nájmech a energiích

Effe dodělal tabulku, viz příloha.

Termíny nesíťových akcí 2020 + jejich zabezpečení/organizace

předkládá: Kužel

Akce - czela.čáry 30.4.2020 - asi spíš nebudou - czela.gril 12.6.2020 (týden před potvrdit s Najmanem) - czela.kejta 12.9.2020 (potvrdit s Najmanem a Sašou W.) - czela.vánoční 12.12.2020

---

CZELA.GRIL

  • czela.gril**

- gril = Bendlák (svařuje) -

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 17000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Čekáme

Změny stanov a interních předpisů

Měl jsem návrh změn připravený na VH, ale psal jsem to na poslední chvíli a diskutovalo by se o tom poprvé až na VH, navíc bychom na VH byli asi až do rána, takže jsem návrh stáhnul. Chce to ale včas připravit na příští VH – padl návrh udělat příští VH před czela.festem a mít tam jenom tu změnu předpisů. Moje návrhy změn (tady jen v bodech, navržené úpravy pak rozešlu):

Upravit terminologii do souladu s novým občanským zákoníkem. Např. to, co mi teď nazýváme Valná hromada, nazývá občanský zákoník členská základna (ČZ). Z právního hlediska to nevadí, že používáme jiný termín, ale je to trochu nepraktické, protože si to pak člověk musí pořád překládat, že když se v zákoně píše o členské základně, týká se to naší VH. A pro lidi, kteří se v právu vůbec neorientují, to může být i matoucí. Opravit věci, které jsou v rozporu se zákonem, a vyhodit věci, které jsou k zákonu duplicitní (tj. např. ve Stanovách máme to samé, co říká zákon). Špatně máme např. předsedajícího schůze (podle zákona rada určí toho, kdo schůzi zahájí a navrhne předsedajícího, ale o předsedajícím pak členská základna hlasuje – my to máme tak, že rada předsedajícího určuje a VH už o něm nehlasuje, což by bylo v rozporu se zákonem). Zkrátit lhůtu, ve které je nutné informovat o jednání ČZ, na 15 dní. Zákon říká, že pokud není určeno jinak, je to 30 dní, ale stanovy mohou určit kratší lhůtu. Těch 30 dní je nepraktické, už jsme kvůli tomu museli posunout VH na nevhodný termín, protože ten vhodný bychom už nestihli. Neznamená to, že bychom pozvánku nemohli poslat s větším předstihem, ale kdybychom jí poslali třeba jen 28 dní předem, pořád bychom byli v limitu. Svolávání schůze ČZ upravit z „jednou ročně s dvouměsíční přesahem“ na „jednou za rok“ (je to tak v zákoně a lépe to řeší ten „přesah“) Explicitně uvést, že náhradní zasedání ČZ může být svoláno spolu s pozvánkou na řádné zasedání ČZ a na stejný den. Ve stanovách uvést, že způsob komunikace se členy určí organizační řád, a v něm uvést, že pro komunikaci se členy se používá výhradně e-mail (tj. pro svolávání ČZ, informování o nezaplaceném příspěvku, o hrozbě vyloučení apod.). Oddělit ukončení členství (rozhodnutím rady nebo ČZ) a zánik členství (úmrtí, zánik právnické osoby). Ve stanovách uvést potřebná explicitní zmocnění pro finanční řád, organizační řád, případně řády vydané radou. Stanovy mají vyšší právní platnost a jiné řády by neměly upravovat věci, které řeší stanovy, aniž by k tomu měly ze stanov zmocnění. Ve stanovách uvést, že organizační řád určí náležitosti a formu přihlášky, odhlášky, žádosti o pozastavení a obnovení členství, případně další žádosti směrované na radu. A v organizačním řádu uvést, že se k tomu používá elektronický systém spolku. Jde o to, aby člen nebo zájemce o členství ty údaje zadával do formuláře na webové stránce, který vygeneruje příslušné PDF. Údaje tím pádem budeme mít už elektronicky a nebude nutné je přepisovat z papírových přihlášek apod. Výši členského příspěvku přesunout do finančního řádu, upravit schvalování příspěvků hrazených prací radou, stanovit pořadí čerpání příspěvků (nejprve hrazené prací, pak finanční), stanovit možnost vrácení přeplatků při skončení členství. Umožnit platbu příspěvků inkasem z účtu (Fio banka to umožňuje zautomatizovat, prostě jen automat nasype příkazy k inkasu do banky a strážce pokladu je podepíše). Poplatek se platí v plné výši i v případě, kdy je dotyčný nepozastaveným členem jen část měsíce. Pokud je celý měsíc pozastavený, neplatí žádný poplatek. Úroky z přeplatků a nedoplatků – žádné; úroky placené bankou z přeplatků uložených na bankovních účtech spolku jsou příjmem spolku. Do finančního řádu zakotvit rozpočet KI. Do finančního řádu zakotvit, že na začátku roku, kdy není schválen rozpočet na aktuální rok, se postupuje přiměřeně podle loňského rozpočtu. Finanční řád – přidat radě pravomoc přiznat určité roli automatický nárok na slevu z příspěvku (resp. příspěvek hrazený prací). Tj. rada by např.schválila, že člen KI má nárok na slevu, a tím pádem by slevu automaticky dostal každý člen KI a nemusela by o tom rada hlasovat znovu každý čtvrtrok. Upřesnit pravidla pro pozastavené členy – neplatí členský příspěvek, mohou či nemohou hlasovat na ČZ? Pravomoc vyloučit členy pro neplacení příspěvků dát radě. Dnes máme v jednom z řádů možnost, že po obeslání může být členství ukončeno automaticky, pokud nezareagují v dané lhůtě – ale tuhle možnost nevyužíváme. Vylučování rozhodnutím rady by mohl být dobrý kompromis, aby to nemusela pokaždé řešit ČZ. Sloučit jednací a organizační řád, řeší podobné věci a jejich obsah se dnes různě překrývá, navíc ještě opakují to, co už je ve stanovách nebo v zákoně. Zrušit jmenovité hlasování na radě, KI a KK, které stejně neděláme, umožnit i hlasování bez počítání hlasů (když je evidentně většina pro nebo proti, prostě se zapíše výsledek hlasování a nemusí se dopočítávat, kolik hlasů to přesně bylo; pokud by měl kdokoli pochybnosti, dá námitku a bude se hlasovat znovu s tím, že se hlasy přesně spočítají). Zakotvit v organizačním řádu elektronické hlasování. Délku mandátů přenést ze stanov do organizačního řádu a upravit jí tak, že je to 3 roky + doba do nejbližší VH, nejvíce však 3 měsíce. Aby se nestávalo, jako už se stalo dříve, že měsíc před schůzí ČZ vyprší mandát většině členů KI (nebo dokonce rady) a paralyzuje to chod spolku. Upřesnit rezignace – že je rezignace platná okamžikem doručení nebo pozdějším okamžikem určeným v rezignaci. Rezignace ze všech orgánů i komisí doručovat radě, která je zodpovědná za chod sdružení a musí to řešit, rada o tom bezodkladně informuje dotčený orgán/komisi. V případě rezignace, pokud by počet členů orgánu/komise člen pod minimální počet, umožnit radě kooptovat nového člena do příštího zasedání ČZ, nejdéle však na dobu původního mandátu. Zrušit požadavek na lichý počet členů rady (případně KI nebo KK, pokud to tam je) – rozhodující při hlasování je stejně počet přítomných, který může být a často je sudý. Požadavek na lichý počet členů nás akorát omezuje, protože musíme členy rady přibírat nebo zmenšovat po dvou. Přitom každý jeden člen rady navíc je přínosem. Upravit zveřejňování zápisů – zápisy budou členům zpřístupňované elektronicky. Tj. nemusí být zveřejněné i pro nečleny (dnes je zveřejňovat nemusíme, ale děláme to), a zároveň zrušit možnost nahlížení do zápisů v sídle spolku. Tím pádem bychom zápisy vůbec neřešili papírově, jenom elektronicky. Vyřešit zprávu o hospodaření × účetní závěrka – podle stanov rada předkládá VH zprávu o hospodaření, vedle toho ale ještě rada schvaluje účetní závěrku. Podle stanov KK alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví, neměla by průběžné kontrolní zprávy o fungování spolku vydávat častěji, třeba jednou za čtvrt roku? Předkladatel: Filip

odloženo na příště

merche czela.net

140ks POLO TRIKA - ok 50ks DEKA 20 + 20 KŠILTOVKY - oba druhy 50ks RUČNÍK rychloschnoucí 100ks TAŠKA - https://www.inetprint.cz/bavlnena-nakupni-taska-vial-seda---rp_c78674777

--- Náhledy zde https://nextcloud.czela.net/index.php/s/QgJk3Cpd78ikEwp

---

  • RUČNÍK**

1) https://www.inetprint.cz/znackovy-outdoorovy-rucnik-z-mikrovlakna-schwarzwolf-citas-seda---rp_mj9744644we7 ... kalkulace v komentářích

2) 50x100 rychleschnoucí https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-sublimace-na-rucniky/?action=preview&clid=724554&clk=D7mrR0YmX3MSllgu2sBuAJ&statc=CLCOK

3) 80x40 froté sportovní https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724555&clk=XV6UJDSb5qlMJpxwLDF2SV&statc=CLCOK

4) 80x40 levnější https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724558&clk=MdfIW0mJEWsE0UQaLon5jo&statc=CLCOK

---

  • USB FLASH** (pro aktivní)

1) klíč černý s potiskem https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-usb-flash-disku/?action=preview&clid=724559&clk=sjQR2LHi2XacNjxB6pbhw1&statc=CLCOK

2) https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-usb-flash-disku/?action=preview&clid=724561&clk=prYkHhYbS4DliMKnCbfg1K&statc=CLCOK

---

  • ČEPICE S KŠILTEM**

1) černá, bílé čelo, oranž tisk https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-textilu/?action=preview&clid=724562&clk=Pnj5hb2qYh5ioM2FuM7XCK&statc=CLCOK

2) černá baseballka https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-textilu/?action=preview&clid=724627&clk=3iuREMO373nNaoS1oWYnFC&statc=CLCOK

---

  • TRIKO**

1) unisex POLO https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-textilu/?action=preview&clid=724567&clk=c5zFggGcKiYm69lfUI5i3H&statc=CLCOK

barvy a velikosti jsem jen nahodil ke kalkulaci (žádné dogma)

---

  • DEKA**

1) fleecová deka https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724548&clk=GB3nup7j6lzayNlo9zYo6l&statc=CLCOK

2) https://www.inetprint.cz/on-line-kalkulace-potisku-reklamnich-predmetu/?action=preview&clid=724549&clk=Db3wjwXa1wOIYh0zxV74dY&statc=CLCOK

---

- trika (kelímek) - půllitry (vizuál zůstává) - ručníky (kelímek) - deky (kelímek) - roušky (dominik) - a další - ponožky (kelímek)

 • Přílohy:
  • Image.png

Hotovo

Představení nového adepta do rady spolku

Správa webu - WP

? kdo udržuje / umí udržovat / bude udržovat web czely na WP dotaz na KI

zápůjčky 2020

Ahoj, došli zápůjčkové antény z přechodu 2,4Ghz na 5Ghz. Koupili jsme 10Ks.

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 17000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Nákup ozonových generátorů do škol

Chtějí se koupit 3 generatory ozonu (jeden stoji cca 16000Kč). Nohejbalisti tu sbírku budou dělat ve Čtvrtek, něco vyberou. Já poptám firmu, ať mi dá nabídku na 3 kusy ozonových generátoru a následně s firmou dohodnu, ať udělá 2 fa na spartak a na nás. Jedna Fa bude na to co vybere Spartak a druhá na zbytek co bude potřeba doplatit a ta bude na nás (předpokládám, že to bude fa na 2ks).

 • Typ akce: akce a párty
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 33300 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Uzavíraní akcí

Musíme uklidit netadmin. Šéfové akce musí uzavřít neaktivní akce. Dominik projede akce napsané na Janu. Nejdřív Matěj a Dom a potom se ozveme dalším.

Federer PHP 2019

Loni jsme zapomněli zapsat PHP Orvellovi.

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 2100 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Doplňková kovová skříň přímo do klubovny.

skříň bude komodovitá, tzn. poloviční, jako na výšku poloviční.

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 10000 Kč
 • Šéf Akce: Asistentka

Samson - auto údržba

Samson navrhuje nějaký systém údržby vozu, viz níže: "Asi bychom si měli dohodnout nějaký pravidelný servisní den 1x za měsíc. Třeba sobota dopoledne. Dotankoval bych ho, dolil ostřikovače, popř nechal umýt. Tak jednou za půl roku bych někde nechal vyčistit kabinu."

 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO

PHP Dominik Q2.2020 asistentka

Za asistenční služby mám v rámci Q2.2020 odpracováno 40 hodin, což odpovídá v PHP 8000 Kč.

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 8000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Sleva z rolí Q3.2020

Název akce: Sleva z rolí Q3.2020 Limit: 27.300,- Kč Šéf akce: Matěj ...................................................... Seznam rolí, za které se přiznávají slevy: suma = 27.300,- 26 rolí celkem Členové rady 4 členi à (3×350,-) Kč = 4.200,- Kč Matěj Cyrín Roman Effenberg Aleš Kužílek Dominik Vondráček

Členové kontrolní komise 3 členi à (3×350,-) Kč = 3.150,- Kč Miloš Fořt Vlastimil Novotný (Falcon) Václav Purnoch

Členové komise infrastruktury 11 členů à (3×350,-) Kč = 11.550,- Kč Honza Chmelenský Václav Daňhelka Tomáš Jeřábek Petr Kutík Michael Perlík Mirek Slugeň Pavel Šimon Renda Trbušek Milan Turinský Michal Vondráček Vlasta Procházka

Individuální role 8 rolí à (3×350,-) Kč = 8.400,- Kč strážce pokladu: Roman Effenberg skladník chráničky hasiči: Jiří Hanzl vyjadřování k sítím: Petr Sixta bagrista: Jiří Formánek informátor: Aleš Kužílek věštec, konzultace k optice: Zdeněk Říha úklid klubovny: Eva Zahrádková správce montážního vozidla: Petr Hájek

 • Typ akce: slevy na PHP
 • Hlasování: 3:0:1
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 27300 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

APi sledovanitv <=>czela

automatická kontrola nečlenů, co koukají na sledovanitv. + následný report.

 • Typ akce: chod sdružení
 • Hlasování: 4:0:0
  • SCHVÁLENO
 • Rozpočet: 5000 Kč
 • Šéf Akce: Matěj

Archiv

Podpora

Revize smlouvy s podporou.

košík.cz/itesco

Dominik zjistí nákupy skrze výše uvedené eshopy - jestl ije možná okamžitá patba, abychom nemuseli zařizovat platebni kartu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje