Rada 9/2013

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis jednání rady č. 9/2013 občanského sdružení czela.net o.s. sídlem J. A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice konané dne 10.11.2013 od 20:00 v restauraci u Bohuslavů

Vede: Pavel Vyskočil (Golborox)

Zapisuje: Pavel Mikula (Orvell)


Přítomni:

- Matěj Cyrín (mCyrin)

- Petr Hájek (Samson)

- Aleš Kužílek (Kjegel)

- Pavel Vyskočil (Golborox


Hosté:

-


Z MINULA

Obsah

Smlouva CMC

1. Smlouva na AP

Do budoucna nechce CMC na střeše a v baráku zbyčné antény a subjekty. Dohoda - do tří let sundáme naše antény a optický propoj na střechu. Bude se řešit novou smlouvou. Návrh smlouvy je na nás. Požadavek je kompenzace nevyužití internetu za dobu trvání smlouvy a zvýšení nájmu na 700 Kč

2. Optika z náměstí

Viz bod 1 . do nové smlouvy se zakotví zbudování optiky po budově CMC (zakruhování naší páteře) za jednorázový poplatek 10.000

3. Klubovna

Vzhledem k řešení celkového provozu v budově bude od 1.9. omezen volný vstup do střežených prostor (tedy i chodba po které jdeme do klubovny) na čas od 6-20 hod. Po této době jen za účelem řešení technických problémů na našem zařízení. Bude možné chodit vchodem z náměstí, ale tento a propoj k jídelně se 20:00 bude zamykat. Výhledově bychom měli mít souseda a to Městskou policii. je možné že budou potřebovat část našich prostor (po skončení naší smlouvy - unor 2013) Náš nájem je možný za těchto podmínek. Navíc požadují zvýšení nájmu na 5.000 Kč.

Ad 1) na zvýšení nájmu jsme si dali čas na rozmyšlenou a návrh smlouvy až po projednání s KI

Ad 2) OK žádný problém ...

Ad 3) IMHO: nesouhlasím s vyšším nájmem ... už jak píšu to omezení přístupu tak není možné nájem zvyšovat ... Dále se uvidí co Mě.Policie ... pokud nám zůstanou celé prostory tak bychom jednali o možnosti vody a odpoadu.

O konektivitu byť jako záložní a s podporou nemají zájem - IMHO: aby neměli k nám jakýkoliv závazek.

Jednání bylo klidné, vcelku rozumné i když mám pocit, že oni z toho vyšli ohodně lépe, ale co naplat ... je to vlastník.

Ze zápisu č.5/2012 Rada bere na vědomí výše zmíněné body.

 • Rozprava o budoucnosti v klubovně

Ze zápisu č.6/2012 Čekáme na vyjádření od ředitele CMC

Ze zápisu č.7/2012 Je čas dovolených, počkáme do konce prázdnin. Samson přesto zkusí opatrně popudit.

Ze zápisu č.8/2012 Je po dovolených, Samson zkusí znovu napsat na vedení CMC

Ze zápisu č.9/2012 Schůzka s ředitelem CMC je domluvena na 9.10.2012.

Ze zápisu č.10/2012 Schůzka s ředitelem CMC proběhla, Dan z ní posílal zápis k autorizaci. Ředitel chce uzavřít smlouvu o klubovně a o optice v CMC zároveň. Do klubovny budeme mít večer omezený přístup, byla by možnost mít klubovnu v "bufetu" za předpokladu vyššího nájmu. Smlouvu o klubovně se budeme snažit udělat tak, aby se dala v případě nalezení nových prostorů pro klubovnu co nejdříve vypovědět.

Ze zápisu č.11/2012 Budeme jednat o nové smlouvě na staré prostory.

Ze zápisu č.12/2012 Trvá, začneme urgovat po novém roce.

Ze zápisu č.1/2013 Jednání s Jančou proběhlo, Golborox dá dohromady smlouvy a pošle je Orvellovi

Ze zápisu č.2/2013 Golborox je nemocen, nedostavil se na jednání.

Ze zápisu č.3/2013 Golborox se snaží spojit s p.Jančou. Trvá.

Ze zápisu č.4/2013 Golborox se snaží stále spojit.

Ze zápisu č.5/2013 Urgence mailem nezabrala, Golborox jim zavolá

Ze zápisu č.6/2013 Zbytek Rady do konce týdne pošle vyjádření k návrhům smluv, které zaslal Golborox

Ze zápisu č.7/2013 Golborox pošle p. Jančovi návrhy smluv, pokud budou ze strany p. Janči připomínky, tak Rada zmocňuje Matěje a Golboroxe, k jednání o změnách a podpisu smlouvy

 • Hlasování 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO

Ze zápisu č.8/2013 Sepsána dohoda o ukončení nájmu k 30.9.2013. Od 1.10.2013 podepsána nová smlouva na dobu neurčitou. Vícenáklady (doplatek nájmu 2013, závazek ze Smlouvy o umístění, závazek na zřízení bočního vchodu, ...) padá do akce Nájem a Energie 2013, která se bdue muset o tyto náklady navýšit.

Golborox pošle do úterka návrh "Ukončení původní smlouvy na střechu." Dale zaurguje přístup k bočnímu vchodu.


MDDM Připojení

Tady jsem dostal z ředitelky MDDM že potřebují být připojení od poskytovatele internetu, né od sdružení. - Dan vymyslel jak to vyřešit skrze Freetel.

Ze zápisu č.11/2012 Pavel se v MDDM zastaví a zkusí jim to vysvětlit

Ze zápisu č.12/2012 Vedoucí MDDM je na dovolené, trvá

Ze zápisu č.1/2013 Golborox se sešel s ředitelkou MDDM, ta souhlasí s připojením. Až budou detaily připojení, předáme na KI akci k odhlasování

Ze zápisu č.2/2013 Trvá. Dle viditelnosti zvážíme napojení MDDM ze střechy 1455

Ze zápisu č.3/2013 Čeká se, až Matěj vyleze na střechu a prověří viditelnost. Poté bod přesuneme k projednání KI.

Ze zápisu č.4/2013 Matěj pořídil fotku, která je úplně k ničemu. Znovu a lépe

Ze zápisu č.5/2013 Matěj vyleze na střechu v MDDM a udělá fotku

Ze zápisu č.6/2013 Matěj nedorazil tedy nevíme. Golborox se spojí s Kamilem

Poznámka od matěje: ftp://10.93.0.20/disk3/fotky/2013_fotky_od_mateje/2013_MDDM/

Ze zápisu č.7/2013 Matěj se spojí s Kamilem a namontuje anténu na MDDM. Dále se potřebuje dostat na střechu KD.

Ze zápisu č.8/2013 Trvá

MDDM byl připojen, bod můžeme ukončit.


Helpdesk

Pár detailů a nástin postupu pro poptávku.

- Deskservis má momentálně pracovní dobu od 6 do 22. - Fima NEWPS má certifikaci na zacházení s osobními údaji - jsou schopni pomoci s implementací monitorovacích systémů

Další postup:

Musíme jim napsat co chceme. To by mělo vypadat asi takto:

- požadavky na identifikaci závady hlášené členem - požavky na reakční dobu u výpadku zařízení (minuty) - požadavky na způsob informování

Ze zápisu č.5/2013 Zřizení help desku bylo probráno s podporou, která souhlasí. napíšeme členům, zda souhlasí s předáním "osobních údajů", abychom nemuseli měnit stanovy. Vlasten dá dohromady formulaci dopisu, který členům odešleme, Orvell pak zpracuje novou přihlášku. Předáme požadavek KI, jak moc chtějí být informování o výpadcích po zavedení helpdesku. Přístup helpdesku do databáze pořešíme s Chmelou. (Buď Jert, nebo role s omezenými právy v Netadminu.)

Ze zápisu č.6/2013 Samson udělá poptávku, do konce prázdnin a podle toho se zařídíme.

Ze zápisu č.7/2013 Do konce příštího týdne Samson odešle poptávku

Ze zápisu č.8/2013 Došla nám nabídka, Upřesníme podmínky a Samson zjistí co je reporting, a dále dohodne schůzku s firmou. Matěj zkusí najít podobnou službu.

Matěj s Golboroxem se spojí s klukama z Electroshopu, a zkusí s nimi dohodnout zajištění Helpdesku. Do 14 dnů předají kompletní nabídku spolupráce s Electroshopem.


Smlouva Pfeffer

Dobrý den,

od začátku měsíce jsem připojen jako člen a chtěl bych se domluvit na platbách internetu. Na Bílém vrchu (č.p. 1799) mám na zahradě zakopanou rozvodnou skříň a napájím jí. Navrhuji, že to tak ponechám nadále a neplatil bych internet. Pokud na platbách trváte, změřme kolik skříň „žere“ a domluvme se na měsíčních platbách – jen do toho budu chtít započítat i napájení několik předchozích let, kdy jsem nečerpal žádné výhody ani peníze.

Prosím dejte mi vědět jak se rozhodnete.

Děkuji

S pozdravem

Honza Pfeffer

Ze zápisu č.6/2013 Počkáme na Podporu až změří spotřebu, podle toho sestavíme smlouvu.

Ze zápisu č.7/2013 Podpora nezměřila

Ze zápisu č.8/2013 Podpora změřila spotřebu, sestavíme smlouvu

p. Peffer v mailu zažádal o doplacení elektrické energie od poloviny roku 2007, dle změřené spotřeby.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Rada souhlasí se zpětným doplatnem energie od poloviny roku 2007


Město Čelákovice

 • jednání s panem starostou - zahrnutí naší chráničky v trase města do projektu města v akcích, kde nechceme dělat přípojky nebo nechceme chráničku brzy používat. Pokládáme my, finančně hradíme pokládku my, město projekt. Například osvětlení u lávky bude do projektu zaneseno dodatečně podle mého.

Ze zápisu č.7/2013 Matěj zavolá Starostovi a dohodne schůzku. Z minulé schůzky musíme dohotovit dokument a bezpečném připojení, a možnost připojení městských institucí.

Ze zápisu č.8/2013 Trvá

Trvá


Banka II

 • budeme-li účtovat o druhém účtu, tak jsou potřeba výpisy. Stačí scan, pohybů tam stejně moc není
 • v netadminu členi nevidí pohyby na tomto účtu
 • UPD (samson) - momentálně neplatíme v RB poplatky za pohyby. Pouze měsíční polatek 500 Kč. Z Rendy od doby založení nejsem schopen dostat převod pohybů. Možná bychom mohli zůstat u RB.

Ze zápisu č.7/2013 Samson zajistí výpisy pro Dana, a zaurguje Rendu

Ze zápisu č.8/2013 Výpisy pro Dana zajištěny. Renda zaurgován, zatím neměl čas se na to podívat.

Od Dana

 • návrh : i pohyb v hotovosti z karty musí mít příjemcem podepsané výdajové a příjmové pokladní doklady a na každý pohyb musí být bez zbytečného prodlení vyhotoven S-doklad.

(zatím to tak má Orvell ve své pokladně).

 • Každý výběr kartou bude připsán jako záloha Samsonovi (strážce pokladu drží kartu). A nebo kartu zrušte a bude po problémech.

Výběry z karty budou účtovány jako zálohy na "Samsonovu pokladnu". Rada se dále usnesla, že nebude převádět platby členských příspěvků na účet FIO banky. Vzhledem k nulovým nákladům si tento účet ponecháme.


Smlouva O2

Rada úkoluje Samsona, aby zajistil opis smlouvy od O2. O2 nám tehdy původní smlouvu nevrátilo, když jim byla zaslaná k podepsání.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Ze zápisu č.8/2013 Samson zajistí opis smlouvy.

Smlouva byla u O2 dohledána. Zašlou nám jí podepsanou. Dále nám byl od O2 zaslán k vyplnění dokument s kontakty na zástupce z czely. Samson dokument vyplní a zašle do O2


Počítač do klubovny

Stávající PC se začíná zadrhávat, seč byl před 1/4 rokem proveden reinstal systému. Asistent(ka) nemůže pořádně pracovat, a jen se rozčiluje. :-) Buď tedy upgrade stávajícího, nebo koupě nějaké nové sestavy.

Ze zápisu č.8/2013 Samson poptá vyřazené počítače. Matěj zkusí udělat návrh sestavy.

Žádně vyřazené počítače Samson nesehnal. Matěj sestaví a objedná PC sestavu, dále zkusí poptat EDU licenci na Windows7

šéf akce: Mcyrín

Limit: 10000,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Úprava fóra

Ze zápisu č.8/2013 Mitch přepracuje forum. Převede staré forum do nového, tvrdí že zvládne sám. Rozchodí v PHBB3. V případě rozchození fóra dostane dvouletý příspěvek- Samson zhodnotí stav a sepíše strukturu vláken. Až bude hotovo vyselektujeme forum.

Trvá. Samson zaúkoluje Mitche ohledně vytvoření registrace pro hosty "pouze do fora".


NOVÉ


Půjčování svářečky

Ahoj,

pujcil jsem si svarecku pro 22 svaru optiky (mimo czelu). Bylo to ze dne na den, tak jsem nestihl to projednat. Navrhuju, ze kdyz bych si svarecku pujcil, tak bych uhradil 500 za kazdy den prace svarecky, a to formou slevy z faktur, ktere vypisuji czele. Muze to tak byt ?

Daniel

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

Schváleno, Rada souhlasí s půjčováním svářečky Danovi za 500Kč/den


Navýšení akce Údržba klubovny

Prosím o navýšení původního limitu, aby akce mohla být ukončena.

Původní limit: 10 000,-

Doklady: 10 299,-

Navýšení o: 299,-

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, NAVÝŠENO

Akce Orvell

Prosím o prodloužení termínu ukončení akcí do konce roku 2014, které v současné době mají termín ukončení konec roku 2013:

Akce bez limitu. Zde může být rok ukončení 2099 :-)

- Dopisy

- Smlouvy o výpůjčce

- Smlouvy o Výpůjčce 5GHz

Akce 2013, ale faktura u většiny přichází v lednu 2014, u zbytku (nájem, bazén) v průběhu roku. Po obdržení faktur vše průběžně ukončím.

- Pronájem okruhu Freetel 2013

- Pronájem okruhu O2 2013

- Nájem a energie 2013

- Paušál Vodafone 2013

- Vracení členských příspěvků 2013

- Správa sítě 2013

- Účetnictví 2013

- Správní poplatky 2013

- Bazén 2013-2014

Akce trvalé:

- Pokladna

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Doplnění pokladny 2013

V pokladně mi dochazí peníze, prosím o doplnění

Limit: 7000

Šéf akce: Orvell

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO


Vyúčtování Czela.fest

Nepodařilo se mi získat přehled o tom kdo utratil kolik peněz a za co, tedy tato akce není zaúčtována, takže zatím to je jako poskytnutá záloha. Zpětné zápisy již nejsou možné, tedy co se nezapíše do konce roku, přechází do účetnictví dalšího roku.

Daniel

Kjegel pošle tabulku s platbama, aby mohlo být vyřešeno vrácení zbytku zálohy vybrané na czela.fest. Kjegel zkusí poptat prostory pro další ročník czelafestu.


Útoky z IP 78.108.97.27

Opakované útoky z IP 78.108.97.27

Matěj se spojí s podporou, ohledně vyřešení tohoto problému.


(Z KI) Dokumentace sítě

 • Daniel provádí dokumentaci u nové nebo opravované výstavby jako součást akce dokumentace_opticke_site
 • jen fixní část - bez nastavení hardware, tj. chráničky, kabely, svary, zařízení, přístupy, klíče, kontakty, fotografie, smlouvy, a to v každém rozvaděči, přístupové komoře, v každém AP
 • práce by prováděl výhradně Kovak, práce je na tom dost tak na půl roku.
 • návrh: akce "Dokumentace sítě",

šéf akce Daniel,

limit: 8.400 (PHP)

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO, ZAPSÁNO. PHP budou zapsány až po předání výsledků


ČTÚ Přístup

Dobrý den,

navazuji na níže uvedenou odpověď. ČTÚ obdržel Žádost o zpřístupnění aplikace ESD II. V databázi vidím jednoho uživatele David Tenčl (login czela; email rada@czela.net) pod subjektem czela.net o.s. V obdržené žádosti je ale uveden uživatel Vlastimil Procházka (kromě toho lze vypozorovat, že údaje pana Procházky byly vloženy do žádosti až po jejím vygenerování). Účet pro pana Procházku nebyl v systému vytvořen. Aktivovat tak mohu pouze účet czela s e-mailovou adresou rada@czela.net. Můžu poprosit o vyjasnění? Děkuji za odpověď.

S pozdravem,

Lukáš Pravda

Golborox napíše Vlastenovi ať se spojí s p. Pravdou, ohledně převedení již vytvořené registrace z Dana na Vlastu. Kdyžtak založíme novou registraci


RŮZNÉ


Rezignace

S ohledem na podané rezignace Samsona (styčný důstojník podpory) a Vlastena (informátor): Samson dotáhne roli styčného důstojníka do konce tohoto roku. Kjegel přebírá roli informátora od začátku roku 2014. Mimo to zveme podporu na další jednání Rady.


Přístup do 1584

Ahoj radni,

tak karany nam zase uz hezky bezi, po 38h peripetii s klicema. Docela me ale nasral duvod proc to nebezelo a myslim si ze ho ani zverejnit nemuzu.

Nase zarizeni jehoz napajeni je umitene v zavrene vytahove budce bylo vytazeno ze zasuvky!

Nechci hledat vinika ani jak se to mohlo stat (nejspis nepozornosti), ale chtel bych tomu predejit kopii klicu a upravou elektriky/kabelaze. Co vy na to?

H.

Samson se spojí se Satahem a zjistí s kým komunikoval v 1584. Technické věci zabezpečení vypojení antén předáváme na KI.


Smlouvy el.en.

Kompenzace nájmu a elektřiny, na základě starých refundací za nájem a elektřinu za minulé roky se rada usnesla, že tyto kompenzace bude uznávat maximálně za 3 roky zpětně.

 • Hlasování 4:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

SCHVÁLENO


Schváleno po webu

- PHP - VlasTen AP (id akce 1366) Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Vlasten se zdržel

- PHP - matej mega comp (id akce 1367) Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Matěj se zdržel

- PHP kompakt (id akce 1365) Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- PHP - příslušenství NTB (id akce 1361) Hlasování: 5:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE)

- Rychle prachy pro podporu 2013-2014 (id akce 1364) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Golborox a Kjegel nehlasovali

- Smlouva Cyrinovi (id akce xxx) Hlasování: 4:0:1 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Mcyrín se zdržel

- navýšení akce PHP Effe telefony (id akce 1359) Hlasování: 3:0:0 (PRO/PROTI/ZDRŽEL SE) Golborox a Vlasten nehlasovali


- Příští Radu svolává a vede Petr Hájek (Samson)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje