Telefonie

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Číslování v czela.net

iii oxx

ii - identifikator ucastnika projektu telefonie (201 czela.net) o - oblast

 • 1-4 celakovice
 • 5 zapy/tousen,
 • 6 zaluzi/mochov/nehvizdy
 • 7 karany/vestec
 • 8 cisarska kuchyne a mozna prerov do rezervy
 • 0 rezerva pro mobilni wifi telefony

xx - pořadové číslo

Protokoly

H.323

Protokol H.323 využívá pro přenos informací služeb protokolu TCP, jak ukazuje obrázek 2. To zajišťuje spolehlivý přenos mezi jednotlivými účastníky spojení4. Vlivem výše zmíněných nedostatků IP sítě však může využití služeb protokolu TCP s sebou přinést i problémy, které se projeví velkým zpožděním relací protokolu H.323.

Na vlastnostech protokolu se výrazně projevila skutečnost, že tvůrci protokolu měli velice blízko k technologiím telefonních sítí a poněkud opomněli výhodné vlastnosti a zvyklosti ze sítí počítačových. Protokol definuje v síti několik center a na jejich existenci a funkčnosti je závislá funkčnost celého systému. Tento přístup vnáší do celého systému potenciální nebezpečí selhání celku z důvodu poruchy pouze jedné z jeho částí. Odborníci z prostředí počítačových sítí se snaží maximálně odprostit od tohoto modelu a celý systém decentralizovat a tím zvýšit jeho odolnost proti proti možným poruchám. Na druhou stranu existence těchto center přináší řadu výhod, které umožňují například možnost adresace z využitím telefonních čísel5, sběr dat nutných pro tarifikaci provozu, definovat centrálně brány pro určité směry atd.

Logická topologie sítě pro přenos hlasových dat s využitím protokolu H.323 je definovaná pomocí několika základních pojmů:

 • Entita - Každá komponenta H.323, včetně terminálů, bran (Gateway), řadičů spojení (Gatekeeper), řadičů konferencí (Multipoint Controller) a dalších jednotek nutných pro zajištění spojení.
 • Koncový bod (Endpoint) - Jedná se o koncové terminály, brány (Gateway) a řadiče konferencí (Multipoint Controler). Každý koncový bod sítě H.323 může sestavovat a rušit spojení, případně být volán. Každé hovorové spojení v síti H.323 začíná a končí vždy koncovým bodem.
 • Brána (Gateway) - Bránou se rozumí rozhraní mezi sítí H.323 a jinými sítěmi. Brána je koncovým bodem H.323 sítě a zajišťuje v reálném čase dvoucestnou komunikaci mezi koncovými body H.323 a koncovými body jiných sítí.
 • Řadič spojení6 (Gatekeeper) - Řadič spojení je H.323 entita zajišťující překlad adres a řízení přístupu pro všechny H.323 koncové body tj. terminály, brány a ostatní příslušenství. Řadič spojení může pomocí signalizace dohlížet nad všemi službami, které síť nabízí koncovým účastníkům, včetně řízení, dohledu a sběr tarifních informací.
 • Řadič konference (Multipoint Controler) - Řadič konference (zkráceně označovaný MC) je stanicí, která řídí v reálném čase konferenci více uživatelů.

Přesná a úplná definice jednotlivých pojmů je součást doporučení ITU-T H.323.

Celý systém je možno provozovat ve dvou možných režimech:

 1. Sestavení spojení se provede přímo s koncovým účastníkem, nebo s bránou. V tomto případě musí koncový bod, který spojení sestavuje znát ne jen telefonní číslo volaného účastníka, ale i IP adresu cíle. V případě, že hovor má být směrován mimo IP síť musí volající sám rozhodnout o použití určité brány, přes kterou bude hovorové spojení sestaveno. Tento způsob je použitelný pouze pro malé sítě u kterých není potřebný celkový ohled a tarifní údaje.
 2. Sestavení spojení provádí každý účastník sítě pomocí gatekeeperu. V tomto případě postačuje k realizaci spojení znalost cílového telefonního čísla a IP adresa gatekeeperu. Volající účastník osloví gatekeeper, předá mu telefonní číslo, se kterým chce sestavit hovorové spojení. Gatekeeper disponuje údaji, podle kterých zjistí IP adresu kam má být volaní směrováno, případně určí vhodnou (většinou podle finančních nákladů) bránu, přes kterou bude hovor dále směrován mimo IP síť. Gatekeeper také vyhodnotí, zda má účastník na dané spojení kategorii a zaznamená údaje nutné pro zpoplatnění služby.

zdroj [1]

SIP

Přístup k řešení problému tj. k přenosu hovorových signálů IP sítí je diametrálně odlišný od přístupu který je použit u protokolu H.323. Zatím, co ITU-T vyřešilo problém jedním protokolem poskytující veškeré potřebné služby pro realizaci přenosu hovorového signálu, IETF zvolilo cestu, běžnou z prostředí sítě Internet, kterou je vytvoření řady protokolů realizující pouze konkrétní část služeb nutných pro přenos hovorových dat, jako například signalizaci, či přenos multimediálních informací. To umožňuje v případě potřeby výměnu pouze jednoho elementárního protokolu a tím snadnou úpravu celého systému.

Protokol SIP vychází z osvědčených a praxí ověřených protokolů jako HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), či SMTP (Simle Mail Transfer Protocol). Protokol je znakově orientovaný. To umožňuje použití (v IP síti) běžných technických prostředků pro diagnostiku přenosu, jako například softwarový nástroj tcpdump, známý z prostředí operačního systému Unix, k monitorování druhu a obsahu přenášených paketů. Není proto nutný nákup speciálního programového vybavení, případně zařízení pro diagnostiku provozu.

Na rozdíl od protokolu H.323 je použita strategie maximální decentralizace řízení, protokol nedefinuje žádná centrální místa v síti, komunikace probíhá výlučně mezi koncovými body. Tento přístup podstatně zvyšuje odolnost celého systému vystavěného na službách protokolu SIP jak proti výpadkům některých jeho částí, tak proti výpadkům IP sítě. Na druhou stranu je velký problém se sběrem údajů nutných pro zpoplatňování hovorů. Není téměř možné využít systém zpoplatňování telekomunikačních služeb známý z prostředí tradičních telefonních sítí. Zpoplatňování telefonních hovorů je nutné převádět na platby za množství přenesených dat do okolních sítí, či paušální poplatky.

V doporučení IETF pro protokol SIP jsou definovány čtyři základní prvky sítě:

 • Uživatelský agent (User Agent) - Uživatelská aplikace, umožňující koncovým účastníkům sítě obousměrnou komunikaci pomocí protokolu SIP. User Agent (UA) je dále rozdělen na dvě části:
  • UA Client - klientská část uživatelského agenta sloužící k sestavování a řízení odchozích relací
  • UA Server - serverová část uživatelského agenta sloužící k přijetí a řízení příchozích relací
 • SIP Proxy Server - provádí funkce jako: hledání účastníka v koncové síti, směrování hovorů (spolupráce s Firewallem či NATem), zprostředkování styku s jinou sítí.
 • SIP Redirect Server - směruje volání jiným serverům v síti.
 • SIP Registrar - slouží k registraci koncových uživatelů (obdoba HLR u GSM)

Přesná definice pojmů je součástí patřičných doporučení RFC od IETF.

Při sestavování spojení se vždy využívá doménové jméno stroje v síti IP. V prvním kroku se provede hledání IP adresy koncového účastníka případně SIP serveru pomocí DNS (Domain Name Service). Dalším kroku se sestaví spojení s koncovým účastníkem, případně se využije služeb nějakého SIP serveru, není-li možné sestavit spojení přímo (například když je účastník umístěný za Firewallem či NATem, nebo je mobilní). Směruje-li se spojení mimo síť SIP protokolu, musí volající účastník vždy sám rozhodnout, kterou bránu pro spojení použije a znát její doménovou, případně IP adresu.

zdroj[2]

seriál o SIP na ISDN serveru[3]

http://www.voip-info.org/wiki-SIP

Software

Klienti

Microsoft Messenger

Původní verze nepodporuje SIP, takže je potřeba potahat: http://www.czela.net/pub/web/voip/messenger.msi

První obrázek ukazuje jak se má vyplnit základní konfigurační okno:

Netmeetingoptions.png

Povšimněte si především toho, že je změněna volba Nejprve přihlásit pomocí účtu z volby .NET Passport na "komunikační služba". Dále je potřeba dávat pozor na to, že v přihlašovacím jméně je doména bez .int., musí se tam použít venkovní adresa, která platí jak uvnitř sítě, tak venku. To že nepůjdete dvakrát přes shaper a tak budou vnitřní hovory plynulé je zajištěno pomocí nastavení skrytých pod volbou Upřesnit.

Netmeetingdetails.png

Zde je potřeba dát pozor a nezapomenout jméno serveru vyplnit včetně .int., protože je nutné přistupovat na něj z lokální adresy.

No a pokud se vše podaří, uvidíte hlavní dialog aplikace v tomto stavu:

Netmeetingmain.png

Jinak pro volání je nutné, aby počítač, kde běží ústředna mohl otevřít spojení s klientem. To není možné udělat pokud je klient za NATem, navíc klient posílá v paketech i svoji IP adresu a tak ústředna odpovídá na adresu, které je pro ni nedostupná. http://www.rudna.net./modules.php?name=News&file=article&sid=75

Gnomemeeting

http://www.gnomemeeting.org/

KPhone

(pouze pro linux)

http://www.wirlab.net/kphone/

SJPhone

http://www.sjlabs.com/ Sjphone.jpg

XLite

Popis

X-lite.jpg

Neplacený softwarový telefon s mnoha užitečnými funkcemi. K jeho výhodám patří podpora volání přes firewall/proxy. Lze použít na systémech Windows 98SE/NT4/ME/2000/XP. I přesto, že je dostupný zdarma, obsahuje mnoho funkcí, např.: 3 linky na volání, přidržení hovoru, zobrazení volajícího a mnoho dalších. X-Lite - nejlepší neplacený softwarový telefon

Funkce

 • tónová volba (DTMF)
 • 3 linky pro volání
 • podržení hovoru
 • redial
 • identifikace volajícího
 • zobrazení délky hovoru
 • vypnutí mikrofonu při hovoru - Mute
 • ovládání hlasitosti mikrofonu i reprodukoru
 • Push-To-Talk (Pocket PC)
 • pamět přijatých čísel
 • pamět volaných čísel
 • přehledné menu
 • adresář
 • zkrácené vytáčení

Výhody

 • elik trdlik
 • jako u každého softwarového telefonu ani v tomto případě není nutno pořizovat speciální hardware
 • podpora Windows 98SE/NT4/ME/2000/XP

Instalace

http://www.czela.net/pub/web/voip/X_lite-Xten-Win32-1103m-14262.exe

Po prvním spuštění telefon požaduje vyplnit údaje (normálně lze tuto volbu najít přes tlacitko Menu (mezi zelenym pro volani a CLEAR) a pak vlez do System Settings / SIP Proxy / [Default]):

Enabled: Yes
Display Name: tvoje jméno (háčky čárky blbnou)
User Name: tvoje prihlasovaci jmeno
Password: heslo
Domain / Realm: sip.czela.net
SIP Proxy: sip.czela.net 

Pak BACK 2x a zvol volbu Network, zde

primary DNS server 10.93.0.1
secondary DNS server 10.93.0.2

(nebo 0.103 zapy :-) )

Pak mackej BACK dokud to jde a zavri okno, mel bys byt prihlaseny.

Logged in - Enter Phone number
Your number is: ....

Dále je vhodné si při volání z nebo na horší linky (= wifi) zvolit kodek, který má malé nároky na přenos dat, proto ťukni na "obrazovku" telefonu a tim zašedíš G711u, G711a, GSM, telefon je nebude dále používat.


v rámci jedné ústředny lze volat pouhým zapsáním jména, třeba tencl. Mezi ústřednami to zatim jde volat na nick@server, například tencl@zapy.czela.net

Na ústředně czela.net lze používat přidělená telefonní čísla

Kphone

PhoneGaim

Servery

Ser

http://www.iptel.org/ser/

Instalace

Tohle nacpat nejlépe na předposlední řádek do /etc/profile

export SIP_DOMAIN="zapy.czela.net"

bude pak konec vypadat takto

export PATH
export SIP_DOMAIN="zapy.czela.net"
umask 022

zapy.czela.net je adresa kde bude router umisten

Do DNS pridat:

$ORIGIN czela.net.
_sip._udp        SRV 0 0 5060 ns.czela.net.

do named.czela pro CNAME zapy pro viditelnost zvenku to bylo do domeny czela.net

_sip._udp        SRV 0 0 5060 zapy

do named.czela.vnitrni pro CNAME sokrates pro viditelnost zevnitr do domeny czela.czf to bylo

_sip._udp        SRV 0 0 5060 sokrates

a zkontrolovat reverzni zaznam PTR v 10.93.0.0

202.100.93.10 259200 IN   PTR   zapy.czela.czf.


jestli je zmena v DNS ok se da zjistit pomoci:

dig -t SRV _sip._udp.czela.net

je-li dig nainstalovan

Stahnout a nainstalovat + modul pro MySQL:

wget http://www.czela.net/pub/web/voip/ser_0.10.99+cvs20050331_i386.deb
wget http://www.czela.net/pub/web/voip/ser-mysql-module_0.10.99+cvs20050331_i386.deb
dpkg -I ser_0.10.99+cvs20050331_i386.deb
dpkg -I ser-mysql-module_0.10.99+cvs20050331_i386.deb

rozbaleni misto pres dpkg je mozne tez provest v mc pres enter a spusteni INSTALL*

Pak vytvořit databázi pro ústřednu v MySQL, heslo je heslo roota pr přístup do My SQL.

/usr/sbin/ser_mysql.sh create

úprava /etc/ser.cfg - nastavit IP a port a domeny kde bude poslouchat (dopsat a upravit takto, vyjma IP adresy a aliasů, ty musí být správně):

listen=10.93.0.103
listen=10.93.100.202
port=5060
alias=zapy.czela.net
alias=zapy.czela.czf
children=4
fifo="/tmp/ser_fifo"

úprava /etc/ser.cfg - odkomentovat modul mysql

# Uncomment this if you want to use SQL database
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/mysql.so"

úprava /etc/ser.cfg - odkomentovat moduly auth a auth_db:

# Uncomment this if you want digest authentication
# mysql.so must be loaded !
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/auth.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/auth_db.so"


úprava /etc/ser.cfg - odkomentovat - parametr db_mode na 2 a odkomentovat calculate_ha1 a password_column:

# Uncomment this if you want to use SQL database
# for persistent storage and comment the previous line
modparam("usrloc", "db_mode", 2)
# -- auth params --
# Uncomment if you are using auth module
#
modparam("auth_db", "calculate_ha1", yes)
#
# If you set "calculate_ha1" parameter to yes (which true in this config),
# uncomment also the following parameter)
#
modparam("auth_db", "password_column", "password")

a restartnout /etc/init.d/ser restart

Restarting ser: serListening on
      udp: 10.93.0.103 [10.93.0.103]:5060
      udp: 10.93.100.202 [10.93.100.202]:5060
      tcp: 10.93.0.103 [10.93.0.103]:5060
      tcp: 10.93.100.202 [10.93.100.202]:5060
Aliases:
      tcp: sokrates.czela.czf:5060
      udp: sokrates.czela.czf:5060
      *: zapy.czela.net:*
      *: zapy.czela.czf:*


PŘÍKAZY k ovládání defaultni heslo je "heslo" (=heslo uzivatele ser do MySQL).

nebylo-li provedeno přihlášení k počítači, je třeba zadat

export SIP_DOMAIN="czela.net"

aby fungovaly další příkazy

přidat uživatele (ptá se na heslo ser - "heslo":

serctl add novak heslonovaka novak@czela.net

vymazat uživatele:

serctl ul rm novak

zmena hesla:

serctl passwd novak noveheslo

zepta se opet na heslo aplikace "heslo"

ukázat aktivní usery:

serctl ul show

nebo

yes | serctl ul show | grep 'sip:'

uživatelé v databázi:

serctl showdb

monitoring:

serctl moni

běžící procesy:

serctl ps

sniffing site:

ngrep -n 5060 -d eth0 majkl

Enum

pro preklad cisel na sip kontakty se pouziva enum, definice zony muze vypadat takto (BIND):

e164.czf. 1800 IN SOA ns.czela.czf. majkl.czela.czf. (
                2005040514
                10000
                3600
                604800
                1800)
        IN NS ns.czela.czf.

$ORIGIN 1.e164.czf.
1 IN NAPTR 1 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:majkl@czela.czf!" .
2 IN NAPTR 1 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:tencl@czela.czf!" .
3 IN NAPTR 1 10 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:stefan@czela.czf!" .

Na strane SERu je potreba ser.cfg pozmenit: - pridat modul enum:

loadmodule "/usr/lib/ser/modules/enum.so"

takže to vypadá

...
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/registrar.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/textops.so"
loadmodule "/usr/lib/ser/modules/enum.so"

a do sekce router pod

   append_hf("P-hint: rr-enforced\r\n");
    route(1);
    break;
   };

pridat podminky pro dotazovani se na enum:

  if(method=="INVITE" && uri =~ "sip:[0-9]*@" ) {
    prefix("+");
    if(!enum_query("voice")) enum_query("e164.czf");
  };
  if(method=="INVITE" && uri =~ "sip:\+[0-9]*@" ) {
    if(!enum_query("voice")) enum_query("e164.czf");
  };

Testování

Super programek je SIPSak (SIP swiss army knife)

apt-get install sipsak

siptraceroute

sipsak -T -s sip:majkl@czela.net

zjistit nastaveni:

sipsak -vvv -s sip:majkl@czela.net

poslat zpravu:

sipsak -M -v -s sip:majkl@czela.net -B "Necum do toho"

Odkazy

Asterisk PBX

Instalace

Na Debianu triviální:

apt-get install asterisk

první spuštění:

asterisk -vvvgc

A few more extremely useful commands:

iax debug: Enable IAX debugging
mgcp debug: Enable MGCP debugging
reload: Reload configuration files
restart when convenient: Restarts Asterisk when all calls are gone
show agi: Displays AGI commands
show applications: Shows all Asterisk apps
show application <app>: Shows usage of a specific Asterik app
show channels: Shows all active channels
show channel <channel>: Shows information on a specific channel
sip debug: Enable SIP debugging
stop now: Stops Asterisk immediately

Konfigurace

Asterisk and SER on same box

If Asterisk is directed to speak SIP on port 5061 and SER remains on port 5060, then how do you get Asterisk to talk to SER and vice versa?

It is something like this: Asterisk extensions.conf:

[globals]
SERADDRESS=XXX.XXX.XXX.XXX:5060
[context]
exten => <yourexten>,1,Dial(SIP/${EXTEN}@${SERADDRESS},20,r)

In ser.cfg:

if (method == "INVITE") {
  if (uri =~ "sip:1[0-9]{10}@*"){
    log(1, "Forwarding to Asterisk\n");
    rewritehostport("XXX.XXX.XXX.XXX:5061");
    t_relay();
    break;
  }
}

Dokumentace

Poskytovatelé

SKYPE

www.skype.cz

 • dobrý marketing
 • stejný codec (iLBC) jako GnomeMeeting a to při větší latenci (odezvě)
 • snadno projde skrz NAT
 • uživatelé Skype s veřejnou IP slouží ostatním podobně, jako třeba SIPproxy - tj. dva účastníci bez veřejné adresy využívají 3tího s veřejnou adresou jako prostředníka (jeho konektivitu i jeho výpočetní výkon).

Program je znám bezpečnostními dírami a analytici správcům firemních sítí doporučují používání Skype zakázat/technicky mu zabránit.

31.8.2012:

Účet u Skype je veden jen ve vybraných měnách. Pro ČR je asi nejbližší Euro. Ceny hovorů:

 • pevná ČR 2,2 centů/min (cca 0,55 Kč)
 • Mobil ČR 17,5 centů/min (cca 4,4 Kč)
 • k tomu poplatek za spojení cca 0,1 Kč
 • SMS do ČR 2,54 Kč
 • účtování po načatých minutách

Kredit u Skype lze doplňovat:

 • karty Diners, MasterCard nebo Visa
 • PayPal
 • bank. převod (trvá 5-7 dní a asi to přijde dost draho!)
 • a další u nás nepoužívané metody

XPHONE

 • http://www.xphone.cz/
 • kvalitní, stabilní služba, velký objem doplňkových služeb
 • profesionální technická podpora
 • protokoly: SIP, MGCP, H.323, SKINNY
 • kodeky: G729, G711, G726, G723, T38
 • faxová schránka, odesílání faxů z PDF, hlasová schránka, přesměrování hovorů, dobíjení kreditu platební kartou, omezení příchozích a odchozích hovorů, CLIR, CLIP a mnoho dalších
 • samozřejmostí je příchozí regionální číslo v ČR

31.8.2012

Základní ceny hovorů Špička/mimo špičku (19-7 hod.) Kč/m, účtování po vteřinách, cca (na www jsou ceny bez DPH)

 • pevná ČR 0,95 / 0,8
 • mobil 4,6
 • SMS 3,45 (!!!)

ODORIK

http://www.odorik.cz

Ceny Odorik 31.8.2012 (včetně DPH, hovor v Kč/min):

 • z internetu do ČR ve špičce 0,59, mimo špičku 0,39 Kč/min
 • do ČR mobil - vždy 1,59
 • účtováno po vteřině 1+1
 • SMS za 1 Kč do celého světa
 • Portace (převod, přenos) telefonního čísla k Odorik.cz 1300 Kč
 • nebo přidělí nové číslo (20Kč jednorázově). Jeden zákazník může mít neomezené množství linek a tel. čísel, vše na jeden společný předplacený kredit. Službu lze používat i bez veřejného tel. čísla.

Telefonovat lze jejich vlastním programem pro PC, nebo libovolným jiným programem nebo zařízením, podporujícím standard SIP. Lze taky volat do sítě SKYPE za stejné ceny. Lze volat z mobilů, které podporují SIP (např. některé NOKIA) nebo z mobilů s Androidem pomocí aplikace. Lze požádat o zpětné zavolání, příkazem spojit 2 jiná libovolná tel. čísla apod. Platby metodou kreditu na svém účtu u Odoriku, kredit lze doplňovat více způsoby (karty, převody, metoda GoPay, platební tlačítko na WWW, ale i terminálem Sazky)

(vyčteno z WWW, bez praktického ověření)

VOLNÝ TelefoNet

sluzby.volny.cz

Pro přenos hlasu využívá služba kodeku G.729, je třeba mít datovou přípojku min. 128 kB/s.

31.8.2012:

Cena poskytnutých služeb se fakturuje jednou za měsíc. Cena hovorů podle měsíčního poplatku (0 až 708 Kč) jsou na pevné od 0 do 0,95 Kč/min, na mobily vždy 4,67 Kč/m.

Typologicky služba připomíná styl O2, komplikované materiály, ceníky, poplatky za kdeco ("Výpis hovorů na e-mail za 10 Kč, Změna tarifu z vyššího měsíčního paplatku na nižší 708 Kč" !! apod.).

gossiptel

https://my.gossiptel.com/register/signup.php?dev=1/

 • základní verze (program FREE gossip) je bezplatná
 • při zřízení lze ihned získat veřejné, negeografické a mezinárodně dostupné UK číslo z tzv. "prime rate" rozsahu, v současnosti ve tvaru +44870930xxxx. Nevýhodou tohoto čísla ovšem může být, že je např. z ČR většinou tarifikováno jako volání na mobil
 • v případě bezplatného zřízení jsou okamžitě možné příchozí hovory, odchozí hovory v rámci služby Gossiptel a peeringová volání do mnoha VoIP SIP sítí (FWD, Sipgate, CallUK, SIPphone atd.).
 • při předplacení kreditu v min. výši 5 GBP (<220 Kč) lze volat do veřejných sítí.
 • cena hovoru do ČR je 2,5 ppm, tedy cca 1,1 Kč.
 • tarifikace je po sekundách.

Dále jsou k dispozici další dva cenové plány s měsíčním paušálem, a to "World 500" a "World UNLIMITED". První stojí cca 10 GBP/měs. (<440 Kč) a zahrnuje 500 volných minut do 35 zemí včetně pevných linek v ČR. Jedna minuta tedy vyjde na 2 ppm (cca 88 haléřů). Po jejich vyčerpání je možné volat do těchto zemí za 1,5 ppm (cca 66 haléřů) a do ostatních za 2,5 ppm. Druhý plán stojí cca 20 GBP/měs. (<880 Kč) a v ceně je neomezený počet minut do 35 zemí vč. pevných linek v ČR. Volání do dalších zemí je za 2,5 ppm. Na mobil do ČR cca 15,5 ppm. U cenových plánů "World 500" a "World UNLIMITED" je možné získat geografické UK číslo, včetně např. Londýna.

 • službu lze sice kdykoli zrušit (ke konci předplaceného měs. období) a založit znovu ale znamená to případně ztrátu geografického čísla.
 • podporovány jsou kodeky G.711 a G.729.
 • služba tedy bez problémů bude fungovat např. se Sipurou či s X-pro, ale s X-lite či s SJ Phone jen na linkách, které reálně přenesou alespoň cca 90 kbps.

zdroj - diskusni forum[4]

stanaphone

stanaphone - http://www.stanaphone.com/whatsstana/

Používám to, chodí to Smile. Ten startovní kredit 2 USD jsem sice já ještě získal (registroval jsem se v srpnu) ale krátce na to ho zrušili. Bylo to zneužíváno vícenásobnou registrací. Doporučuji koupit si po základním vyzkoušení kredit (minimum je za 5 USD = cca 130 Kč), protože volat za nějakých 0,78 Kč kamkoli do ČR na pevnou linku (i ve špičce), to za to prostě stojí. Já ještě vedle hovorů do ČR a známému do USA volávám za nějakých 7 - 8 centů/min (ceny se často mírně mění), čili asi za 2 Kč sestřenici do Jižní Afriky. S Telecomem je cena zhruba desetinásobná..... Jinak, služba bývala u mezinár. hovorů občas přetížená (v daný okamžik se nedovoláte, za pár minut už ano) a sem tam jsou výpadky (ale menší než u Faynu Smile)). Celkově StanaPhone hodnotím jako dost dobrou konkurenci pro Skype - pracuje se SIPem, tedy i s různým HW (u mne se Sipurou SPA-2000, na druhé lince mám SoftPhone), je mírně levnější.


AVONET VoIP

http://voip.avonet.cz/

 • detailní výpis odchozích hovorů a provolané částky přes webové rozhraní
 • veřejné tel. číslo nové nebo možnost portace dosavadního čísla pev.linky
 • fakturace zpětně

Ceník k 31.8.2012

 • aktivace služby 288 Kč
 • paušál 0, ale účtuje se min. 100 Kč hovorného/m (i kdyby je člověk nespotřeboval)
 • SMS ? Ceník neuvádí, asi nelze

Hovorné na tel.linky ČR silný/slabý provoz, Kč/min, cca (na WWW jsou ceny bez DPH):

 • na pevnou 0,8 / 0,57
 • na mobil 4,49
 • (uvnitř sítě AVONET zdarma)


softphone

mywebcalls

http://www.mywebcalls.com/

viphone

http://www.viphone.cz/

fayn

 • http://www.fayn.cz/
 • chtěj ho prodat
 • používá nestadardní H.323
 • má příchozí číslo
 • funguje ok

Poskytovatelé starší, už ne

(k 31.8.2012)

wirphone

(dříve http://www.wirphone.com)

od 1.7.2011 je převzala fa Spinoco, sídlo Praha 5, podle jejich WWW zaměřena na poskytování služeb firmám - datové sítě, IP Call centrum apod.

http://www.spinoco.com/cs/

volejlevně

http://www.volejlevne.cz

 • účtování po sekundě nebo po šesti sekundách
 • volání do CR 0.48/0.48 kč/minuta ve špičce a mimo (nepřipočítává se DPH)
 • dobré návody, na vyzkoušení dostanete drobnou částu jako dárek.
 • volání do světa zhruba od 0.16 Kč občas i levněji, přeprodávají více různých velkoobchodních operátorů. Do jedné destinace je tak platných více různých cen v závislosti na tom přes kterého operátora si přejete hovor spojit.
 • vhodné na levné volání do zharničí - především do problémových zemí. Je totiž možné zvolit cestu hovoru (velkoobhodního operátora) přidáním suffixu za volané číslo. Pokud se tedy nebudete moci dovolat s tím úplně nejlevnějším, můžete to zkusit z jiným operátorem za jinou cenu ...

Od 13.7.2011 převedeno na http://www.odorik.cz/ . Citace: "Základní funkce zůstanou zachovány, ovšem staré doplňkové služby volejlevne.cz budou zrušeny".

voipex

http://www.voipex.cz/

Citace 31.8.2012: Orientujeme se na firemní zákazníky a zákazníky z řad veřejné správy a samosprávy, kteří ocení naše pokročilá řešení a servisní péči.

Firma IPEX mimo jiné v r. 2011 koupila Volny.cz


Hardware

Odkazy

Tydlifony

OpenSource programky pro komunikaci

SIP express router

Asterisk

Brekeke

pbxnsip

SipSAK

SIP telefony

SIP proxy how-to

Windows Messenger - konfigurace, download

Zpráva CESNETu

SIP

VoIP

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje