Valná hromada czela.net 2018

Rada spolku czela.net, z.s, se sídlem J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice,

Tě srdečně zve na řádnou valnou hromadu a případně náhradní řádnou valnou hromadu czela.net, z.s.
—————————————————–
Termín řádné valné hromady: neděle 22. dubna 2018
Začátek valné hromady: 16 hodin
Termín náhradní řádné valné hromady: neděle 22. dubna 2018
Začátek náhradní valné hromady: 17 hodin
Místo: Klubovna czela.net  (budova CMC)
Předsedající řádné, případně náhradní řádné valné hromady bude: Petr Hájek
—————————————————-

Program:

 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
 2. Schválení programu
 3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2017
 5. Zprávy
  1. Kontrolní komise
  2. Komise infrastruktury
  3. Podpory sítě
 6. Roční odměna Podpoře
 7. Plán hospodaření na rok 2018
 8. Změny v řádech a stanovách Spolku
 9. Změny ve složení orgánů Spolku:
  1. Rada
  2. KI
  3. Kontrolní komise
 10. Nesíťové aktivity
 11. Diskuse