Postup přijetí za člena

Registrace

Zájemce o členství v czela.netu se nejdříve musí zaregistrovat na stránkách netadmina. Nejprve si vymyslí jméno účtu (přezdívku, nick). Může se stát, že jméno, které si zájemce zvolil, už existuje. V tom případě si musí vymyslet jiné. Poté zadá své údaje. Email je velice důležitý. Je to hlavní komunikační kanál ve spolku. Registrační údaje by si zájemce měl někam zapsat. Po přijetí za člena se díky nim dostane do evidence do fóra , popř k výhodám členství jakou jsou vouchery apod.

Po registraci se ze zájemce stává host. Tím zároveň i získá možnost přispívat do spolkového diskusního fóra.

Připojení do sítě czela.net

Pro připojení do sítě czela.net zájemce:

  • kontaktuje libovolného člena czela.netu, který mu poradí s postupem připojení,
  • nebo může kontaktovat podporu,
  • pokud není v místě bydliště možnost připojení do sítě, měl by kontaktovat Komisi infrastruktury.

Přihláška

Během měsíce si host může vyzkoušet, co obnáší být členem czela.netu. Pokud se chce stát členem, je potřeba před koncem měsíce vyplnit a doručit přihlášku – viz formuláře.

Přihlášku je potřeba doručit před koncem měsíce, protože na konci měsíce o přijetí žadatelů rozhoduje rada.

Pokud si host zájem o členství v czela.netu rozmyslí a přihlášku do konce měsíce nepodá, od začátku dalšího měsíce přijde o výhody členství v czela.netu.

Přijetí za člena

Pokud rada žadatele přijme, stává se od začátku následujícího měsíce členem se všemi právy i povinnostmi z toho plynoucími. O přijetí je člen informován e-mailem, kde se také dozví vše potřebné, například kdy a jak platit členský příspěvek.

Případné problémy či nejasnosti je možné řešit e-mailem s radou spolku nebo prostřednictvím diskuzního fóra.