Postup přijetí za člena

1. Registrace

Zájemce o členství v czela.netu se nejdříve musí zaregistrovat na stránkách netadmina. Nejprve si vymyslí jméno účtu (přezdívku, nick). Může se stát, že jméno, které si Zájemce zvolil, už existuje. V tom případě si musí vymyslet jiné. Poté zadá své údaje. Email je velice důležitý. Je to hlavní komunikační kanál ve spolku. Registrační údaje by si zájemce měl někam zapsat. Po přijetí za člena se díky nim dostane do evidence do fóra , popř k výhodám členství jakou jsou vochery apod.

 

Po registraci se Zájemce stává Hostem. Tím zároveň i získá možnost přispívat do spolkového diskusního fóra.

 

Pokud se chce zájemce o členství mimo ostatních výhod také připojit do sítě czela.net tak může:

 • kontaktovat libovolného člena Czela.netu, který mu poradí s postupem připojení
 • nebo může volat Podporu (viz. hlavní stránka czela.net)
 • pokud není v místě bydliště možnost připojení do sítě, měl by kontaktovat Komisi Infrastruktury (KI)

2. Přihláška

 • Jako Host si Zájemce musí:
  • stáhnout přihlášku, vytisknout ji, vyplnit a doručit. Bez písemné nebo elektronické přihlášky není možné Zájemce přijmout za člena czela.net z.s.
  • Vyplnt elektronickou přihlášku ZDE (připravujeme)
 • Písemná příhláška se může doručit čtyřmi způsoby.
  • Osobně na setkání rady nebo KI
  • Vhodit do označené schránky ve vchodu na adrese spolku
  • Zaslat poštou na adresu spolku.
  • Zanechat přihlášku v obálce označené „czela.net“ na recepci CMC (budova, kde sídlí klubovna).
 • Písemná přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje a vlastnoruční podpis zájemce o vstup do czela.net z.s.

3. Přijetí za člena

 • Po přijetí přihlášky se z Hosta stává Čekatel s možností vyzkoušet výhody členství
 • O přijetí za nového člena rozhoduje rada spolku hlasováním obvykle na svém nejbližším jednání po přijetí přihlášky nebo na webu.
 • Nedojde-li ke schválení Čekatele za Člena, automaticky se k 1. dni následujícího měsíce po přijetí přihlášky omezí přístup k výhodám spolku.
 • Případné nejasnosti či problémy lze řešit pomocí mailu radě spolku nebo prostřednictvím diskuzního fóra.