CHCI BÝT ČLENEM. JAK NA TO.


Co musím splňovat

Jaký by měl být člen czela.netu?

  • nesmí být vůl,
  • musí si uvědomit, že jsme společenství lidí majících společného koníčka,
  • musí chápat, že se o spolek starají všichni členové ve svém volném čase,
  • musí dodržovat stanovy a řády spolku (viz stránka Dokumenty),
  • nesmí se bát přidat ruku nebo hlavu k dílu.

Pokud toto vše splňuješ a chceš se stát členem, pokračuj dál…


Připojení do sítě czela.net

Pro připojení do sítě czela.net zájemce:

  • kontaktuje libovolného člena czela.netu, který mu poradí s postupem připojení,
  • nebo může kontaktovat podporu,
  • pokud není v místě bydliště možnost připojení do sítě, měl by kontaktovat Komisi infrastruktury,
  • připojením se zájemce stává Hostem.

Přihláška

Během měsíce si host může vyzkoušet, co obnáší být členem czela.netu. Pokud se chce stát členem, je potřeba před koncem měsíce vyplnit a doručit přihlášku – viz formuláře.

Přihlášku je potřeba doručit před koncem měsíce, protože na konci měsíce o přijetí žadatelů rozhoduje rada.

Pokud si host zájem o členství v czela.netu rozmyslí a přihlášku do konce měsíce nepodá, od začátku dalšího měsíce přijde o výhody členství v czela.netu.


Přijetí za člena

Pokud rada žadatele přijme, stává se od začátku následujícího měsíce členem se všemi právy i povinnostmi z toho plynoucími. O přijetí je člen informován e-mailem, kde se také dozví vše potřebné, například kdy a jak platit členský příspěvek.

Případné problémy či nejasnosti je možné řešit e-mailem s radou spolku nebo prostřednictvím diskuzního fóra.