czela.VALNÁ-HROMADA

 
Rada spolku czela.net, z.s (se sídlem J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice) Tě srdečně zve na valnou hromadu a případně náhradní valnou hromadu czela.net, z.s.
 
Termín valné hromady: sobota 14. prosince 2019
Začátek valné hromady: 15 hodin
Termín náhradní valné hromady: sobota 14. prosince 2019
Začátek náhradní valné hromady: 16 hodin
Místo: klubovna czela.net v CMC

Předsedající valné, případně náhradní valné hromady bude Kužel 
 
Program:
    1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
    2. Schválení programu
    3. Změny ve složení orgánů sdružení
        3.1 Rada
        3.2 KI
        3.3 Kontrolní komise
    4. Změny v právních dokumentech spolku
        4.1 Změna Stanov
        4.2 Změna jednacího řádu
        4.3 Změna finančního řádu
        4.4 Změna organizačního řádu
    5. Diskuse