czela.VALNÁ.2020

Rada spolku czela.net, z.s (se sídlem J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice) Tě srdečně zve na valnou hromadu a případně náhradní valnou hromadu czela.net, z.s.
 
Termín valné hromady: neděle 23. srpna 2020
Začátek valné hromady: 16 hodin
Termín náhradní valné hromady: neděle 23. srpna 2020
Začátek náhradní valné hromady: 17 hodin
Místo: klubovna czela.net v CMC (nám. 5. května 112, 250 88 Čelákovice)

Rada navrhla a schválila:
– Předsedající valné (i náhradní valné hromady): Aleš Kužílek 
– Program Valné hromady:
 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
 2. Schválení programu
 3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2019
 5. Zprávy orgánů Spolku
      5.1 Kontrolní komise
      5.2 Komise infrastruktury
      5.3 Podpory sítě
 6. Roční odměna Podpoře
 7. Plán hospodaření na rok 2020
 8. Změny v řádech a stanovách Spolku
 9. Změny ve složení orgánů Spolku
     9.1 Rada
     9.2 KI
     9.3 Kontrolní komise
 10. Nesíťové aktivity
 11. Diskuse