czela.VALNÁ.2022

Rada spolku czela.net, z.s (se sídlem J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice) Tě srdečně zve na valnou hromadu a případně náhradní valnou hromadu czela.net, z.s.

Termín valné hromady: sobota 2. dubna 2022
Začátek valné hromady: 16 hodin
Termín náhradní valné hromady: sobota 2. dubna 2022
Začátek náhradní valné hromady: 17 hodin
Místo: klubovna czela.net v CMC (nám. 5. května 112, 250 88 Čelákovice)


Rada projednala a navrhla tento program:

 1. Volba předsedajícího,  zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
 2. Schválení programu
 3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2021
 5. Zprávy orgánů Spolku
  5.1 Kontrolní komise
  5.2 Komise infrastruktury
  5.3 Podpory sítě
 6. Roční odměna Podpoře
 7. Plán hospodaření na rok 2022
 8. Změny v orgánech Spolku
  8.1 Rada
  8.2 KI
  8.3 Kontrolní komise
 9. Nesíťové aktivity
 10. Termín řádné VH 2023
 11. Diskuse