czela.VALNÁ.2024

Dobrý den, Ahoj!

Rada spolku czela.net, z.s (se sídlem J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice) Tě srdečně zve na valnou hromadu a případně náhradní valnou hromadu czela.net, z.s.
Termín valné hromady: sobota 13. dubna 2024
Začátek valné hromady: 16 hodin
Termín náhradní valné hromady: sobota 13. dubna 2024
Začátek náhradní valné hromady: 17 hodin
Místo: bývalý kino sál v hostinci u Kubelků (vchod zelenými vraty)
MAPA MÍSTA 

Rada projednala a navrhla tento program:

 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
 2. Schválení programu
 3. Vyloučení členů pro porušení finančního řádu
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
 5. Zprávy orgánů Spolku
  5.1 Kontrolní komise
  5.2 Komise infrastruktury
  5.3 Podpory sítě
 6. Roční odměna Podpoře
 7. Plán hospodaření na rok 2024
 8. Změny ve složení orgánů Spolku
  8.1 Rada
  8.2 KI
  8.3 Kontrolní komise
 9. Nesíťové aktivity
 10. Diskuse (primárně půjde o stále probíhající kontrolu ze strany FÚ)