CzelaBook

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

ver. 0.7 (Datum 12.05.2015) czela.net z.s.

PRACOVNÍ VERZE, stránka se stále upravuje

 • Tento dokument je určen pro současné a budoucí členy spolku czela.net z.s.
 • Pokud máš dojem, že zde něco chybí, nebo je špatně, tak napiš na rada@czela.net ... dáme to dopořádku.

Obsah

O spolku

Co je czela.net z.s.

Spolek czela.net z.s. je metropolitní amatérská počítačová síť, která je připojena k celosvětové síti Internet. Czela.net spojuje lidi, které baví počítačové sítě. Czela.net není poskytovatel internetového připojení, nedává žádné záruky a neposkytuje žádné služby. Členství v czela.net je dobrovolné a není nijak vymahatelné. Jaký by měl být člen czela.netu?

 • nesmí být vůl
 • musí si uvědomit, že jsme společenství lidí majících společného koníčka
 • musí chápat, že se o síť starají všichni členové ve svém volném čase
 • musí dodržovat stanovy a řády spolku
 • nesmí se bát přidat ruku nebo hlavu k dílu

Jestli se chceš stát členem takového spolku a splňuješ naše přísná kriteria :-) přečti si jak to u nás funguje, podej přihlášku a staň se členem.

Základní dokumenty

Archiv základních dokumentů

Formuláře

Platební údaje

IČO: 26627043
č.účtu: 2600392940/2010 (Fio banka)

Kontakty

Adresa spolku - zasílání písemností

czela.net z.s.
J.A. Komenského 1645
250 88 Čelákovice

Telefony

Klubovna - pevná linka 326 550 550
Hotline - pevná linka: 326 550 555 (možno nechat i vzkaz s popisem problému na záznamníku, bude na něj reagováno):
Hotline - mobil: 774418202 (ne sms)

Emailové adresy

Technické záležitosti: ki@czela.net; podpora@czela.net
Administrativní záležitosti: rada@czela.net
Proplácení nájmů a spotř. eklektřiny: mikula.pavel@gmail.com
Reklamace placení příspěvků rada@czela.net
Vyjádření existence sítí: sixtyn@czela.net
Veškeré dotazy mimo to můžete poslat na: mikula.pavel@gmail.com
Podněty pro kontrolní komisi: kk@czela.net

Klubovna

Klubovna se nachází v budově CMC, od vchodu doleva, projít jídelnou Bouczech a za skleněnými dveřmi po cca 5 schodech doleva a hned doprava ... sejít schody, projít úzkými dveřmi ... opět 5 schodů nahoru a po projití pod dvěmi teplovodními vedením jsou po levé straně dveře do klubovny.
Po 20 hodině se do klubovny chodí novými dveřmi nad shody směrem ke vchodu do MěÚ.
V klubovně se často konají sezení komise KI a rady nebo valné hromady spolku. Také zde každoročně pořádáme vánoční večírek. Klubovna lze po dohodě s radou použít i pro účely vzdělávání a zábavy. Např. zde sledujeme na plátně sportovní přenosy z velikých akcí jako je MS v hokeji apod. Konaly se zde i pokerové miniturnaje.

Adresa klubovny

CMC Graduate School of Business o.p.s
nám. 5. května 12
25088 Čelákovice

Jak se stát členem?

Registrace

Zájemce o členství v czela.netu se nejdříve musí zaregistrovat na stránkách netadmina. Nejprve si vymyslí jméno účtu (přezdívku, nick). Může se stát, že jméno, které si Zájemce zvolil, už existuje. V tom případě si musí vymyslet jiné. Poté zadej svoje údaje.

Po registraci se Zájemce stává Hostem. Tím zároveň i získá možnost přispívat do spolkového diskusního fóra.

Potom zájemce může:

 • kontaktovat libovolného člena Czela.netu, který mu poradí s postupem připojení
 • nebo může volat Podporu (viz. hlavní stránka czela.net)
 • pokud není v místě bydliště možnost připojení do sítě, měl by kontaktovat Komisi Infrastruktury (KI)
 • nebo může postupovat samostatně podle detailního návodu pro šikuly :-)

Přihláška

 • Jako Host si Zájemce musí:
  • stáhnout přihlášku, vytisknout ji, vyplnit a doručit. Bez písemné nebo elektronické přihlášky není možné Zájemce přijmout za člena czela.net z.s.
  • Vyplnt elektronickou přihlášku ZDE
 • Písemná příhláška se může doručit čtyřmi způsoby.
  • Osobně na setkání rady nebo KI
  • Vhodit do označené schránky ve vchodu na adrese spolku
  • Zaslat poštou na adresu spolku.
  • Zanechat přihlášku v obálce označené "czela.net" na recepci CMC (budova, kde sídlí klubovna).
 • Písemná přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje a vlastnoruční podpis zájemce o vstup do czela.net z.s.

Přijetí za člena

 • Po přijetí přihlášky se z Hosta stává Čekatel s možností vyzkoušet výhody členství
 • O přijetí za nového člena rozhoduje rada spolku obvykle na svém nejbližším jednání po přijetí přihlášky
 • Nedojde-li ke schválení Čekatele za Člena, automaticky se k 1. dni následujícího měsíce po přijetí přihlášky omezí přístup jen na vnitřní síť spolku
 • Případné nejasnosti či problémy lze řešit pomocí mailu radě spolku nebo prostřednictvím diskuzního fóra.

Placení členských příspěvků

Způsob placení

 • O způsobu placení členských příspěvků se dozvíte z „uvítacího“ mailu, který je automaticky rozesílán každému nově přijatému členovi. Dozvíte se také svůj jedinečný variabilní symbol, který budete používat.
 • Platí se měsíčně částka 350,– Kč
Číslo účtu: 2600392940/2010 (Fio banka)
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: viz uvítací email, popřípadě Netadmin
splatnost vždy do 15. dne v měsíci (15. musí být poplatek na účtu sdružení, počítejte 2 pracovní dny na mezibankovní převod)

Zjištění stavu mých financí

Po přihlášení klikni na Uživatel a pak na Finance
Stav tvých členských příspěvků je v řádce: Předplacené členské příspěvky
KLiknutím na číslo se otevře podrobná tabulka
Předpis příspěvků se zapisuje vždy prvního v měsíci za aktuální měsíc
Do 15. v měsíci musí člen zaplatit členský příspěvek

Zablokovaný člen

 • člen nesmí být k 15. dni v měsíci v mínusu. Je tu ještě několik dní gentlemanská rezerva a pokud platba do 25. nedojde, tak sytém změní status člena na "zablokovaný" a umožní přípojení člena pouze do sítě spolku. Díky přechodu na Fio banku se omezení odblokuje automaticky již do cca 5 hodin od připsání příspěvků na účet spolku. (dříve to byly dva dny)

Řešení problémů

 • Své problémy s evidencí příspěvků můžete poslat mailem na rada@czela.net

Výhody členství

Společné akce

pravidelně pořádáme akce jako je "pálení čarodějnic", czela.fest, oslavy budovatelských akcí a vánoční večírek kam jsou zváni všichni členi. Mezi další aktivity kde se můžeme potkat patří plavání v bazénu nebo možnost zahrát si zdarma tenis na čelákovických kurtech. (více v odstavci o voucherech)

Slevy na akce (vouchery)

Ve spolpráci s dalšími členy, spolky či městem mohou naši členi využívat zlevněný či zdarma vstup na tyto akce:

 • Od podzimu do jara je možnost si zdarma zaplavat v městském bazénu
 • V létě o víkendech je možnost si zdarma zahrát tenis v areálu TK Čelákovice
 • Setkáváme na vybraných pořadech v kulturním domě se slevou na vstupném.

Sleduj naše informační emaily a v případě zájmu si zaregistruj voucher.

IPTV (internetová televize)

digitální IPTV v rozsahu rozšířeného balíčku programů (skoro 60) včetně všech volně dostupných programů pozemního vysílání DVBT je stejně jako připojení k internetu volně dostupná všem řádným členům sdružení.
Je řešena partnerstvím se společností sledovanitv.cz.
Více zde: IPTV

Telefonování přes internet (VoIP)

Máme vlastní ústřednu, která umožňuje telefonování zdarma po naší síti. Aktivní členové mají možnost používat i odchozí hovory mimo naši síť.
Více zde: VOIP

Pošta

Každý člen má možnost využít mailovou schránku umístěnou na síti Czela.net. Tato schránka má adresu ve formátu jméno@czela.net kde jméno je totožné se jménem, které člen používá při přihlášení do NetAdminu.
Více zde: Pošta

WebHosting

Webhosting je poskytnutí prostoru pro webové stránky na serveru, v tomto případě na serveru v síti czela.net V případě zájmu o webhosting kontaktujte správce serveru mailem.
Kontaktní osoba: Honza Chmelenský chmelej@czela.net
Více zde: WebHosting

VPN a certifikáty

VPN (virtual private network) je prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě. :Jednodušeji ... je to možnost (zde člena) připojit se odkudkoliv do vnitřní sítě czela.net a využívat zdrojů společné sítě jako je IPTV.
Více zde: VPN a certifikáty

Připojení k síti a k internetu

Jednou z výhod členství je samozřejmě také připojení k interní síti czela.net a jejím prostřednictvím k celosvětové síti internet.
Celková kapacita hlavní linky do internetu je momentálně 10 GB/s. Tuto linku sdílíme společně a rychlost připojení, kterou může doma změřit každý člen je závislá pouze na způsobu jeho připojení do interní sítě. Každý člen má možnost si zařídit co nejlepší možné připojení.
Více zde: Připojení k síti a k internetu

Veřejná IP adresa

Člen czela.net přistupuje do internetu ze sdílené veřejné adresy (adres).
Člen, který má smysluplný zájem o přidělení vlastní veřejné IP, musí požádat Radu o přidělení a žádost zdůvodnit. Na přidělení veřejné IP není nárok. Člen musí vzít na vědomí, že v případě technických problémů, vedoucích k připojení czela.netu do internetu záložními spoji, nebude jeho veřejná IP fungovat.
Veřejná adresa je technicky řešena NATem 1:1
Vzhledem k bezpečnosti sítě jsou centralně blokovány tyto porty:
- 17 TCP/UDP - QOTD - amplification attack
- 19 TCP/UDP - CHARGEN - amplification attack
- 135 TCP/UDP - RPC, M$ služby a viry
- 137 TCP/UDP - NetBIOS (M$ sdileni souboru) a viry
- 139 TCP/UDP - NetBIOS (M$ sdileni souboru) a viry
- 161 TCP/UDP - SNMP - amplification attack
- 445 TCP/UDP - M$ sdileni souboru a viry
- 1900 TCP/UDP - SSDP/UPnP
Dale je centrálně monitorován provoz SSH/telnetu. Roboti nás totiž neustále testují a tímto jim ztížíme jejich práci. Funguje to následovně:
- nové spojení - zdrojová IP jde na address list ssh_stage1 po dobu 10s - a spojení povolíme
- další spojení a adresa je na ssh_stage1 - jde na ssh_stage2 na dalších 10s - a spojení povolíme
- další spojení a adresa je na ssh_stage2 - jde na ssh_stage3 na dalších 10s - a spojení povolíme
- další spojení a adresa je na ssh_stage3 - jde na ssh_blacklist na 1d - a spojení povolíme
- IP je na ssh_blacklist - další spojení blokujeme
Pokud tedy někdo během max 40s naváže 4 SSH/telnet connexe na jakoukoliv naší veřejnou IP budou mu další pokudy blokovány 24h.
Co connexe to většinou 5 možností zadat heslo, tedy nam otestují 20 hesel za 24h.
Nově se však rozmáhají distribuované útoky při kterých je rychlost hádání malá, ale za to koordinovaná z více strojů. Tyto útoky by se daly vyřešit zvětšením časů, ale to by zase žačalo blokovat i nás při přístupu k více strojům naráz.

Role ve spolku Czela.net

Host

Kdokoli, kdo se zaregistruje do evidence spolku [Netadmin] Získá tím přístup do diskusního fóra spolku.

Čekatel

Kdokoliv (třeba Host), kdo vyplnil závaznou přihlášku za člena a získal tím přístup do sítě spolku.

Člen

Člověk, který vyplnil a potvrdil přihlášku a splňuje [parametry člena]

Admin

Člen, který je správcem přístupového bodu (wifi AP nebo switche) nebo části sítě.

Patron

Má přístup do databáze členů a má zkušenosti, jak to funguje.
Patron je kámoš ochotný poradit, případně pomoci s pronikáním do tajů spolku a technické infrastruktury spolku. A také opačně, pokud člen nereaguje (třeba má špatně nastavený email), tak se na patrona obrátí admin, rada, či KI. V některých případech může být patron i přidělen.

Rada

Řídí spolek. Odpovídá za finance spolku.

KI

Odborná komise Komunikační Infrastruktury. Hlavně plánuje rozvoj sítě.

Asistent(ka)

Zapisovaní rozhodnutí a zápisů rady a KI, akcí, faktur a pod ... prostě - nejdůležitější administrativní síla spolku.

Evidence - netadmin

 • VSTUP DO NETADMINA [ZDE]
NETADMIN je program vyvíjený členy spolku, který slouží k evidenci členů, majetku a finančních toků ve spolku. Každý člen v něm nalezne základní údaje o sobě, informace o platbách členských příspěvků a mnoho dalšího.
Je v zájmu každého člena pravidelně kontrolovat své údaje a v případě nesrovnalostí např. s platbou nebo připojením, kontaktovat patrona, admina, KI nebo radu.
Pro přihlášení použij přihlašovací údaje z registračního formuláře.
V horním menu hlavní stránky je to položka Odkazy -> Netadmin
Při zapomenutí hesla je možné nechat si zaslat nové heslo po zadání uživatelského jména a emailu. Tyto údaje člen také zadává již při registraci.

Funkce netadmina

Pridani PC

 • V levém menu zvol Uživatel
 • Najdi položku "Počet počítačů" a pokud je první číslo nižší než druhé (např. 2 ze 3) pak pokračuj dál.
* Pokud není pak musíš kontaktovat svého admina aby ti zvýšil možný počet PC
 • pak klikni na "Pridat pocitac", tam ve formulari vypln: jmeno pocitace a MAC adresu.
 • Mac adresu zjistis tak, ze kliknes na Start, pak Spustit ... do volneho policka napis: cmd a do noveho cerneho okna: ipconfig /all
 • Tam vyhledej "fyzickou adresu" a tu prenes do toho formulare. budes muset zmenit pomlcky za dvojtecky, aby adresa vypadala treba takhle: 00:01:02:ab:05:55
 • Pak uz jen staci pockat cca 30minut a restartnout pocitac
 • Pokud máš domácí router, tak je napsaná mac adresa zespodu routeru, ale pozor! Většinou je zespodu routeru napsaná Lanová mac adresa, tedy je potřeba jí změnit poslední číslo/písmeno o 1 vejš. Tzn. pokud končí adresa :23, tak správná adresa bude :24. Pokud tam je číslo, tak je to z :1A , :1B.

Zjištění stavu financí

 • v levém menu se klikne na Uživatel. V dalším menu se klikne na Finance. Následně se objeví tabulka se stavu účtů uživatele. Podrobnosti se dají zobrazit kliknutím na číslo (stav)
 • V menu financí je možné zobrazit všechny transakce na účtu czela.netu. Položka - Výpisy z banky

Konfigurace PC

připojení přes LAN

Na ploše klikněte pravym tlačítkem myši na Místa v síti a vyberte položku vlastnosti, nebo v ovladacích panelech vyberte Síťová připojení
Vyberte vaše aktuální připojení pravým tlačítkem myši a klikněte na vlastnosti.
Nyní 2× poklikejte na Protokol sítě Internet (TCP/IP)
Pokud vidíte tento obrázek, nastavení musí být stejné jak je uvedeno na obrázku. (Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky, Získat adresu serveru DNS automaticky)
Nyní všechna okna potvrdte stiskem OK a vraťte se sem.
Vyberte vaše aktuální připojení a poté klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Opravit.
Pokud je vše v pořádku mělo by naskočit:
Pokud naskočí chyba, obraťte se na správce vašeho node.

připojení přes WiFi

Na ploše proveďte dvojklik levým tlačítkem myši na ikonu Místa v síti, nebo v ovladacích panelech vyberte Síťová připojení. (Menu Start / Ovládací panely / Síťová připojení)
Zde vyberte vaše aktuální připojení a klikněte na ně pravým tlačítkem myši.
Poté vyberte Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici.
Pokud se tu nezobrazí žádná síť, pravděpodobně máte špatně nasměrovanou, nebo špatně připojenou (vadné konektory, kabel) anténu a musíte provést opravu.
Vyberte síť czela.net, příslušející vašemu AP a dejte připojit. Budete vyzván k zadání síťového klíče. (Síťový klíč jste obdrželi od svého Admina při prvním připojení.)
Nyní je počítač připojen k síti czela.net a je třeba zkontrolovat zda je spojení v pořádku.
Proveďte dvojklik levým tlačítkem myši na aktuální připojení.
Pokud je v položce stav napsáno Připojeno, je počítač správně nastaven a připojení k síti Czela.net je funkční.
Pokud je v položce stav napsáno Omezené nebo žádné připojení je špatně zadán síťový klíč.
Oprava nastavení síťového klíče
V ovladacích panelech vyberte Síťová připojení. (Menu Start / Ovládací panely / Síťová připojení), vyberte vaše aktuální připojení a klikněte na ně pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti. Poté klikněte na záložku Bezdrátové sítě.
Dále vyberte Vlastnosti.
Zde znovu zadejte do kolonek Síťový klíč a Potvrzení síťového klíče síťový klíč a poté dejte OK. Pokud po znovu zadání síťového klíče připojení stále není v pořádku, obraťte se na správce vašeho node.

Nejde internet, co teď?

Kontrola připojení

a)Otevřte menu Start>

Ovládací panely>
Síťová připojení.
Pokud v seznamu připojení nemáte aktivní připojení, (aktivní připojení poznáte podle toho, že ikona počítačů není přeškrtnutá a v popisu je napsáno Připojeno viz.následující obrázek) pokračujte bodem e).
Pokud máte aktivní připojení pokračujte bodem b).

b)Pokuste se otevřít ve svém webovém prohlížeči stránku http://10.93.0.1/

Pokud se stránka otevřela podívejte se do sekce Výpadky. Pokud tam je již aktální informace o problému v síti, na odstranění závady se již pravděpodobně pracuje. V případě že tam není hlášená žádná závada, pokračujte bodem c)
V případě, že se stránka neotevře, je problém někde uvnitř sítě czela.net. Kontaktujte svého Patrona.

c)Pokuste se otevřít ve svém webovém prohlížeči stránku www.seznam.cz

Pokud se stránka otevřela, nemáte co řešit a internet funguje.
Pokud se stránka neotvře, ale zobrazí se stránka informující, že MAC adresa počítače není zadaná v NetAdminu, je nutné MAC adresu v NetAdminu aktualizovat, nebo znova zaregistrovat. :Postup registrace počítače v NetAdminu je v kapitole 4.2.
Pokud se stránka neotevře a prohližeč vypíše takovouto nebo podobnou hlášku: Server je dočasně nedostupný. Akci prosím zopakujte za chvíli. Pokračujte bodem d)

d)Otevřete ve svém webovém prohlížeči stránku http://www.czela.net/calstats/czela.png

http://www.czela.net/calstats/czela.png což je aktuální mapa sítě czela.net. Jednotlivé čtverečky představují hlavní body sítě (routery, switche), pokud je čtvereček zelený, je tento bod sítě pro dostupný, pokud je červený je nedostupný a nelze se k nemu připojit. Nyní nás zajímají pouze dva čtverečky nazvané Amálka a seznam.cz v dolní části obrázku.
Pokud jeden nebo oba ze čtverečků jsou červené je problém v hlavním routeru nebo ve spoji do internetu. Napište tuto informaci do fóra výpadků, některý z adminů začne na odstranění problému pracovat co nejdříve bude možné.
Pokud jsou oba čtverečky zelené chyba je v DNS serveru. Napište tuto informaci do fóra, některý z adminů začne na odstranění problému pracovat co nejdříve bude možné.

e)Nejprve zkontrolujte, zda máte správně zapojený síťový kabel (v případě WiFi kabely k anténě) a nakonfigurovaný počítač pro připojení k síti Czela.net. (Popis konfigurace je uveden v kapitole 5.1 pro LAN, nebo v kapitole 5.2 pro WiFi). Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého Patrona. Problém je pravděpodobně způsoben v případě připojení přes LAN v lokálním připojení (switch, router), nebo v případě připojení přes WiFi ve vašem AP.

Špatné připojení

dá se Vám, že internet jde pomalu, zkuste lokalizovat problém. Nejprve zkuste příkaz ping na svůj AP (přístupový bod). IP adresu lze zjistit z přehledu stavu sítě czela.net.

Stav sítě - http://10.93.0.1/calstats/czela.php


Do příkazové řádky zadejte ping 10.93.0.xx n 10 ( xx číslo vašeho AP, [návod na použití příkazové řádky]


Cmd ping KO.png


Důležité údaje jsou odezva a ztracené pakety. pokud máte nějaké ztracené pakety >10%, je problém v lokálním připojení. Uveďte výše uvedené údaje do fóra s inrormací na který AP jste připojeni. V případě, že je lokální připojení v pořádku, můžete zkusit ping na Amálku (internetovou bránu) Do příkazové řádky zadejte ping 10.93.0.10 n 10


Cmd ping OK.png


Obdobně jako v předchozím případě, pokud máte nějaké ztracené pakety, uveďte výše uvedené údaje na fórum s informací na které AP jste připojeni. V případě, že je připojení na Amálku v pořádku, lze ještě otestovat připojení do internetu. To se provede pomocí příkazu tracert. Do příkazové řádky zadejte: tarcert www.seznam.cz


Cmd trace.png


Pokud mezi amálkou a nasledujícím hopem dojde ke značnému nárůstu velikosti odezvy (>1000ms), je pravděpodobně problém se spojením czely k poskytovateli internetu. Pokud tato informace již není uvedená v sekci Výpadků, napište jí do fóra.

Jak zjistím MAC adresu počítače

MAC adresa počítače se dá zjistit pomocí příkazu ipconfig. (pro WindowsXP, u starších verzí Windows použijte příkaz winipcfg) Do příkazové řádky napište: ipconfig /all a stiskněte enter.

Cmd MAC.png

Povšimněte si kolonky Fyzická Adresa, je zde uvedeno číslo 000C765BD0AA.

To je příklad hledané MAC adresy.

Jak spustím příkazový řádek

Příkazový řádek se spustí následujícím způsobem: Uživatelé WinXP, Win2000 a nových verzí Windows:

-Start>
Vista (7): Start (ikona s voknem) -> V okně hledání napsat spustit
-Spustit, a napsat cmd (stisknout Enter)
-Uživatelé windows 98 a nižších napíší command

Nebo

-Stisknout zároveň Klávesu se symbolem Windows a klávesu R
-napsat cmd (stisknout Enter)
-Uživatelé starších windows napíší command

Mapa sítě czela.net

 1. Aktuální mapa sítě je zde zde

Slovník pojmů

Admin – technický správce přípojného bodu (node). Stará se o problémy sítě, nikoliv členů.
Amálka – router, internetová brána v síti czela.net. Má adresu 10.93.0.10
AP, node – (access point) přípojný bod. Bod, ke kterému se připojuje člen k síti Czela.net.
DHCP – (Dynamic Host Configuration Protokol) je služba která podle určitých pravidel přidělí každému PC, které se připojí do sítě, IP adresu. Tato služba běží zpravidla na routeru.
DNS – (domain name system), je systém, který se používá k překladu doménových jmen (tj. lidských názvů jako je třeba www.czela.net ) do skutečných internetových adres. (jako je třeba 62.240.181.90)
IP adresa – je unikátní adresa označení počítače v síti. Je to čtveřice čísel 0 – 255 oddělených tečkou, czela.net používá IP adresy z rozsahu czfree začínající 10.93. (např. 10.93.10.10)
KI – komise infrastruktury. Úkolem této komise je řídit vznik, rozvoj, provozní podmínky, a další parametry počítačové sítě sdružení. Komise je poradní orgán Rady.
LAN – (Local Area Network) lokální počítačová síť
MAC adresa – číslo identifikující konkrétní síťovou kartu. Píše se jako šest hexadecimálních 8 bitových čísel oddělených dvojtečkami. (např. A1:56:4E:77:AD:00)
MacGuard – je software, který umožňuje přístup na internet pouze pro předem definované MAC adresy.
Patron – člen, který pomáhá s připojením bodoucím členům czela.netu a řeší jejich problémy (především administrativní).
Předpis (členských příspěvků) - hodnota minus 350, která se přípíše na účet členských příspěvků. Pokud se nezaplatí členský příspěvek tak je účet v mínusu.
Rada – je statutární orgán sdružení Czela.net.
Router – hardwarové zařízení, které umožňuje přebírat a směrovat data v síti.
Switch – je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě. Switch obsahuje větší či menší množství portů, na něž se připojují síťová zařízení (např počítač uživatele), nebo části sítě.
VPN – (virtual private network) je prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě.
WebHosting – je pronajmutí prostoru pro webové stránky na serveru poskytovatele hostingu.
WiFi – je standard pro lokální bezdrátové sítě.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje