VH 30.3.2019R

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Zápis z jednání valné hromady spolku czela.net z. s. sídlem Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, konané dne 30. 03. 2019 od 16:00 v Polabském dvoře (U Najmanů), Masarykova 213/43, Čelákovice.

Valná hromada nebyla pro malou účast usnášeníschopná.

Přílohy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje