Členské příspěvky

Způsob placení

  • O způsobu placení členských příspěvků se dozvíte z „uvítacího“ mailu, který je automaticky rozesílán každému nově přijatému členovi. Dozvíte se také svůj jedinečný variabilní symbol, který budete používat.
  • Členský příspěvek je stanoven VH na 350,– Kč / měsíc a platí se měsíčně
číslo účtu 2600392940 / 2010 (Fio banka)
konstantní symbol 0308
variabilní symbol viz uvítací email, popřípadě Netadmin
splatnost vždy do 15. dne v měsíci (15. musí být poplatek na účtu sdružení, počítejte 2 pracovní dny na mezibankovní převod pokud máte jinou banku)

Zjištění stavu mých financí

Stav financí lze zjistit v netadminu: https://www.czela.net/netadmin

  • Po přihlášení klikni na Uživatel a pak na Finance
  • Stav tvých členských příspěvků je v řádce: Předplacené členské příspěvky
  • Kliknutím na číslo se otevře podrobná tabulka
  • Předpis příspěvků se zapisuje vždy prvního v měsíci za aktuální měsíc

Zablokovaný člen

Člen nesmí být k 15. dni v měsíci v mínusu. Je tu ještě několik dní gentlemanská rezerva a pokud platba do 25. nedojde, tak systém změní status člena na „zablokovaný“.  Zablokovaný člen nemá dostupné žádné výhody členství, má dostupnou pouze administraci členského účtu.  Výpis z účtu se stahuje několikrát denně, řádné členství je automaticky obnoveno ihned po stažení informace o došlé platbě.

Řešení problémů

Své problémy s evidencí příspěvků můžete poslat mailem na rada@czela.net