czela.ŽRANICE.vol 5 – NEBUDE

Je nám to líto, ale žranice, která se měl uskutečnit 21.3.,  se vzhledem k přijatým opatřením kvůli zabránění šíření infekce koronaviru ruší.

Až ten sviňák zmizí, vymyslíme jinou akci. držme si palce, ať je brzy klid.

czela.PLAVÁNÍ 19/20

Jako každý rok máme zamluven bazén pro czela.členy (a rodinné příslušníky). Bohužel tedy startujeme až v půlce prosince (dříve nebylo v bazénu volno). Čas vodních hrátek zůstává stejný (čtvrtek od 19:05).

 

Nutná je samozřejmě registrace předem na daný termín a to přes czela.vouchery na adrese http://voucher.czela.net/akce

 

info:
kdy: čtvrtky v čase 19:00 – 19:50
kde: bazén v ČLA (u kulťasu)
první rozplavba a rozdělení do družstev: čtvrtek 12. 12. (19:00)

czela.VALNÁ-HROMADA

 
Rada spolku czela.net, z.s (se sídlem J.A. Komenského 1645, 250 88 Čelákovice) Tě srdečně zve na valnou hromadu a případně náhradní valnou hromadu czela.net, z.s.
 
Termín valné hromady: sobota 14. prosince 2019
Začátek valné hromady: 15 hodin
Termín náhradní valné hromady: sobota 14. prosince 2019
Začátek náhradní valné hromady: 16 hodin
Místo: klubovna czela.net v CMC

Předsedající valné, případně náhradní valné hromady bude Kužel 
 
Program:
    1. Volba zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
    2. Schválení programu
    3. Změny ve složení orgánů sdružení
        3.1 Rada
        3.2 KI
        3.3 Kontrolní komise
    4. Změny v právních dokumentech spolku
        4.1 Změna Stanov
        4.2 Změna jednacího řádu
        4.3 Změna finančního řádu
        4.4 Změna organizačního řádu
    5. Diskuse