Když to nejede

 

I. Kontrola připojení (wokna)

 1. Otevřete menu Start –>  Ovládací panely –> Síťová připojení.
  1.1 Pokud v seznamu připojení nemáte aktivní připojení, (aktivní připojení poznáte podle toho, že ikona počítačů není přeškrtnutá a v popisu je napsáno Připojeno viz.následující obrázek) pokračujte bodem 5).
  1.2 Pokud máte aktivní připojení pokračujte bodem 2).
 2. Pokuste se otevřít ve svém webovém prohlížeči stránku http://10.93.0.1/
  2.1 Pokud se stránka otevřela podívejte se do sekce Výpadky. Pokud tam je již aktální informace o problému v síti, na odstranění závady se již pravděpodobně pracuje. V případě že tam není hlášená žádná závada, pokračujte bodem #3
  2.2 V případě, že se stránka neotevře, je problém někde uvnitř sítě czela.net. Kontaktujte svého Patrona.
 3. Pokuste se otevřít ve svém webovém prohlížeči stránku www.seznam.cz
  3.1 Pokud se stránka otevřela, nemáte co řešit a internet funguje.
  3.2 Pokud se stránka neotevře, ale zobrazí se stránka informující, že MAC adresa počítače není zadaná v NetAdminu, je nutné MAC adresu v NetAdminu aktualizovat, nebo znova zaregistrovat. Postup registrace počítače v NetAdminu je v kapitole 4.2.
  3.3 Pokud se stránka neotevře a prohližeč vypíše takovouto nebo podobnou hlášku: „Server je dočasně nedostupný. Akci prosím zopakujte za chvíli.“ Pokračujte bodem #4
 4. Otevřete ve svém webovém prohlížeči stránku http://www.czela.net/calstats/czela.png, což je aktuální mapa sítě czela.net. Jednotlivé čtverečky představují hlavní body sítě (routery, switche), pokud je čtvereček zelený, je tento bod sítě pro dostupný, pokud je červený je nedostupný a nelze se k nemu připojit. Nyní nás zajímají pouze dva čtverečky nazvané Amálka a seznam.cz v dolní části obrázku:
  4.1 Pokud jeden nebo oba ze čtverečků jsou červené je problém v hlavním routeru nebo ve spoji do internetu. Napište tuto informaci do fóra výpadků, některý z adminů začne na odstranění problému pracovat co nejdříve bude možné.
  4.2 Pokud jsou oba čtverečky zelené chyba je v DNS serveru. Napište tuto informaci do fóra, některý z adminů začne na odstranění problému pracovat co nejdříve bude možné.
 5. Nejprve zkontrolujte, zda máte správně zapojený síťový kabel (v případě WiFi kabely k anténě) a nakonfigurovaný počítač pro připojení k síti czela.net. (Popis konfigurace je uveden v kapitole 5.1 pro LAN, nebo v kapitole 5.2 pro WiFi). Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého Patrona. Problém je pravděpodobně způsoben v případě připojení přes LAN v lokálním připojení (switch, router), nebo v případě připojení přes WiFi ve vašem AP.

II. Špatné připojení

Zdá se Vám, že internet jde pomalu, zkuste lokalizovat problém. Nejprve zkuste příkaz ping na svůj AP (přístupový bod). IP adresu lze zjistit z přehledu stavu sítě czela.net.

Do příkazové řádky zadejte ping 10.93.0.xx n 10 ( xx číslo vašeho AP)
Cmd ping KO.png
Důležité údaje jsou odezva a ztracené pakety. pokud máte nějaké ztracené pakety >10%, je problém v lokálním připojení. Uveďte výše uvedené údaje do fóra s informací na který AP jste připojeni. V případě, že je lokální připojení v pořádku, můžete zkusit ping na Amálku (internetovou bránu) Do příkazové řádky zadejte ping 10.93.0.10 n 10
Cmd ping OK.png
Obdobně jako v předchozím případě, pokud máte nějaké ztracené pakety, uveďte výše uvedené údaje na fórum s informací na které AP jste připojeni. V případě, že je připojení na Amálku v pořádku, lze ještě otestovat připojení do internetu. To se provede pomocí příkazu tracert. Do příkazové řádky zadejte: tracert www.seznam.cz
Cmd trace.png
Pokud mezi amálkou a nasledujícím hopem dojde ke značnému nárůstu velikosti odezvy (>1000ms), je pravděpodobně problém se spojením czely k poskytovateli internetu. Pokud tato informace již není uvedená v sekci Výpadků, napište jí do fóra.

III. Jak zjistím MAC adresu počítače

MAC adresa počítače se dá zjistit pomocí příkazu ipconfig. (pro WindowsXP, u starších verzí Windows použijte příkaz winipcfg) Do příkazové řádky napište: ipconfig /all a stiskněte enter.

Cmd MAC.png

Povšimněte si kolonky Fyzická Adresa, je zde uvedeno číslo 000C765BD0AA (to je příklad hledané MAC adresy)


Příkazový řádek

Jak spustím příkazový řádek
Příkazový řádek se spustí následujícím způsobem: Uživatelé WinXP, Win2000 a nových verzí Windows:

-Start>Vista (7): Start (ikona s voknem) -> V okně hledání napsat spustit
-Spustit, a napsat cmd (stisknout Enter)-Uživatelé windows 98 a nižších napíší command
Nebo

-Stisknout zároveň Klávesu se symbolem Windows a klávesu R
-napsat cmd (stisknout Enter)
-Uživatelé starších windows napíší command