Podpora

Z Czela.net
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Vznik podpory

Na Valné hromadě členů czela.net v roce 2011 bylo mimo jiné schváleno zřízení Hotline pro členy a placené správy sítě.

Dalo to docela práci, ale cca po roce od tohoto rozhodnutí rada podepsala smlouvu na poskytování této služby.

Počítáme s tím, že se díky tomu zvýší stabilita sítě a urychlí řešení problémů jak u členů tak na infrastruktuře sítě.

Linka HOTLINE

Viz https://www.czela.net/podpora/

Pomoc členům

Pokud pomoc po telefonu nebude stačit, nebo nebudete schopni poskytnout potřebnou součinnost, tak pracovník PODPORY pomáhá nalézt závadu u Vás. V případě, že se jedná o závadu na Vaší straně, jde samozřejmě o práci placenou Vámi včetně cestovného, a k tomu rada sdružení dohodla pro členy zvýhodněnou sazbu pro úhradu prací spojených s těmito problémy.

Pracovník PODPORY může samozřejmě řešit i požadavky na instalační a servisní práce u samotných členů - stačí se s ním spojit a práci si v dohodnutém rozsahu a s předpokládanou odměnou domluvit.

Tyto práce ale vykonává až po vyřešení problémů pro které je PODPORA primárně určena.

Správa sítě

Jedním z úkolů podpory je i správa celé sítě. Podle důležitosti je síť rozdělena na jednotlivé body, pro které jsou nastaveny reakční doby podpory.

Další kontakty

I nadále fungují původní informační kanály jako je email rady, KI a asistenta sdružení. Problémy administrativního rázu řešte i nadále s asistentem.

  • rada@czela.net
  • ki@czela.net
  • asistentka@czela.net
  • Telefon klubovna: 326 550 550


Rada sdružení uvítá Vaše připomínky, stížnosti či pochvaly, které se budou týkat práce PODPORY. Jedině tak se nám podaří udržet dobrou úroveň PODPORY pro členy.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje